Editörler : Mehmet Balci
12 Şubat 2012 18:14   


Eğitim Durumundan Tayin Dilekçesi...

Herkese selamlar...

Bir ünv.de mak. müh. olarak çalışıyorum. başka bir il deki Ünv. de yüksek lisans eğitimi kazandım.

Kurumuma tayin olmak istediğimi belirten dilekçeyi yayınlıyorum.

Eğitim durumundan tayin olan arkadaşlar varsa biraz bilgi verirlerse sevinirim.Ünv.lerde tayin zor olunuyor sizce eğitim durumundan tayin olabilirmiyim :( TEŞEKKÜRLER . . .

.......... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ?NE

Üniversitemiz .......... Daire Başkanlığında .../.../20.. tarihinden itibaren .... sicil nolu Makine Mühendisi kadrosunda halen görev yapmaktayım.

........... Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Eğitimi Bölümünde, kendi Lisans öğrenimimin devamı olarak, Yüksek Lisans öğrenimi hakkı kazandım.

........ tarihi itibari ile ......... Üniversitesine kaydımı yaptırmış bulunmaktayım. Belgeler Ek?tedir.

Anayasanın 42. Maddesindeki, ?Kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı? ve Anayasanın 5. Maddesinde, ?Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır? şeklinde sayılmıştır.

Mer?i olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Temel ilkeleri başlıklı 3. Maddesinin (B) ve (C) bentlerinde memurların kariyer ve liyakatından bahsedilip, verimliliği artırmak için bulunduğu sınıfta en üst derecelere çıkmaları ve kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca 30.01.2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesinin 7. Maddesinde belirtilen "Kamu kurum ve kuruluşları, Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına dair yönetmelik kapsamında yapacakları atama işlemlerinde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eş, öğrenim ve sağlık durumuna dayalı atama taleplerinin gerçekleşmesine azami özen göstereceklerdir." hükmü yer almaktadır.

Tüm bu maddelere istinaden ..... Üniversitesine naklen tayinimin yapılmasını talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ad / Soyad

.../.../20..

EKLER :

1. Öğrenci belgesi 1 sf

2. Anayasanın 5. ve 42. Maddeleri 2 sf

3. 657 sayılı DMK 3. Maddesinin (B) ve (C) bentleri 2 sf

4. 30.01.2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi 1 sf

5. Bölge İdare Mahkeme Kararı 2 sf

6. Danıştay Kararı 1 sf

12 Şubat 2012 19:58

har_leyci
Kapalı

hayırlı olsun,

Ek mahkeme kararlarınıda yayınlasan belki birilerine emsal olurdu

12 Şubat 2012 20:38

ccjokercc
Aday Memur

Harleyci kardeşim forum sitesinde araştırmalarım neticesinde sizin dilekçe örneklerini harmanlayıpta yazdım bu dileçeyi :) (yıl 2009)

Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Yürütmeyi durdurma kararı

http://www.memurlar.net/haber/71755/

Danıştay kararı

http://www.memurlar.net/haber/134652/

12 Şubat 2012 21:54

har_leyci
Kapalı

Tayin olabildiniz mi ?

birde yayınladığım mahkeme kararı ne demek istiyor pek anlayamadım:(

yardımcı olursanız sevinirim. diye mesaj atmışsınız

Hacı as you know as I said that before:)

Ben komşu ile tayin oldum istediğim yerde boş kadro yoktu.

ben MEB de çalışıyorum öğretmenlere yüksek lisans nedeniyle tayin veriliyor bende ünvan değişikliği sınavı ile başka yere tayinim çıktı tekrar tayin isteyince ünvan değişikliği sınavı atama kılavuzunda eğitim sağlık ve eş özür durumundan tayin verilmez diye ibare konulmuştu.

bende hem eğitim hakkı engellenemez hemde MEB de öğretmenlere yüksek lisanstan tayin hakkı olup öğretme dışında olmaması anaysanın eşitlik ilkesine aykırı v.s. nedenlerle itiraz ettim dava açtım. davadan feragat etmem halinde istediğim komşu illerde bulunan boş kadroya atama yapılacak denilince davadan feragat edip komşu ile tayinim çıktı yüksek lisans bitti hala komşu ildeyim.

yani davam yarım kaldı anlayacağın:)

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?