Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Şubat 2012 13:20   


Başarı belgesi ve takdir

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinin ?Takdirname? başlığı ?Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül? olarak değiştirilip söz konusu madde metni yeniden düzenlenmiştir. 6111 sayılı Kanunun 117 nci maddesiyle de 657 sayılı Kanunun ?Ödül? başlıklı 123 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 6111 Sayılı Kanun İle 657 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler

6111 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi ile 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi değiştirilmiş, 6110 sayılı Kanunun 117 nci maddesi ile 657 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu maddeler ile ilgili yapılan değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için anılan maddelerin önce eski hali sonra ise değişiklikten sonraki yeni hali tablo şeklinde aşağıya çıkarılmıştır

Eski

Takdirname

Madde 122- Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlıyan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar tarafından takdirname verilebilir.

Takdirname sicile geçer.

Yeni

Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül

Madde 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.

Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200?üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

Eski

Ödül

Madde 123- Bağlı bulundukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülen Devlet memurlarına bağlı veya ilgili Bakanın uygun görmesi üzerine bir mali yıl içinde bir aylıkları tutarını, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil memurlarla Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük işlerinde görevli memurlara iki aylıkları tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir. Bunlardan uygun görülenlere ilgili Bakanın teklifi ve Başbakanın tasvibi ile bir aylıkları tutarında daha ödeme yapılabilir.

Bu maddeye göre bir mali yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki serbest kadro mevcudunun

binde onundan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolar için binde yirmisinden fazla olamaz.

DEMEKTEDİR FAKAT BU BAŞARI BELGESİ NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİDİR. ÖNCEDEN ALINMIŞ TAKDİR BELGELERİ BAŞARI BELGESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKMİDİR, AYRICA ALINAN BİR TEK BAŞARI BELGESİNEDE ÖDÜL VERİLEBİLİR Mİ? VE BİR MALİ YILDA ÜÇ KEZ BAŞARI BELGESİ ALAMAYAN MEMURLARIN BAŞARI BELGELERİ DİĞER MALİ YILLARA SARKABİLİR Mİ?

BİLGİSİ OLAN VARSA PAYLAŞIRSA SEVİNİRİM

21 Şubat 2012 16:44

sserkan76
Aday Memur

Ödül yönetmeliğinin tam metni ise ;

---Tanımda 1 yıl içerisinde 3 başarı belgesi alan diye bir ibare yok.. yani farklı zamanlarda 3 başarı belgesi alanda mülki amirin onayıyla üstün başarı belgesi ve para ödülü verilebilir.. 1 yıl ibaresi yok.

---Her alınan başarı belgesine para verilmiyecek 3 tane başarı belgesi sonucu üstün başarı belgesine illerde valiler tarafından verilecek.

---eski takdirnamelerin başarı belgesi ne çevrileceği ile ilgili bir ibare olmadığından o konu uygulama sonucu ortaya çıkacaktır.(Umutsuz gibi)

Kendi yorumumdur..

07 Şubat 2013 13:36

teskilat001
Genel Müdür

Böyle bir uygulama ile ilgili üstün başarı belgesi alan var mı?

Geçmiş dönemde alınan takdir belgesi yeni sistemde başarı belgesi olarak mı değerlendiriliyor.

08 Şubat 2013 13:37

ankaradelisi
Yasaklı

bu soru benim içinde önemli 2 başarı 1 takdir belgem var

08 Şubat 2013 16:02

teskilat001
Genel Müdür

bu soru benim içinde önemli 2 başarı 1 takdir belgem var


ankaradelisi, 5 yıl önce - Alıntıya git

Mantıken takdir belgesi başarı belgesi olarak geçer. Normal şartlarda sizin şuanda 2 başarı belgesi ve bir takdir belgesi olmak kaydıyla 3 belgeniz var. Bunu bi araştırmak lazım. 3 Başarı belgesi olan personele üstün başarı belgesi veriliyor..

16 Mart 2013 15:54

Akın_33_
Aday Memur

birçok yere sordum ne personel ne genel müdürlük bilen yok. görüşmü istesek ne :)

17 Mart 2013 04:25

slavein_
Kapalı

Benim eskiden kalma 20 ye yakın takdirim var onlar için bişey gelmedi ancak daha sonra başarı belgesi aldım 4-5 tane peşine üstün başarı belgesi geldi. Bi işime yaramadı bugüne kadar sizin yarar umarım

17 Mart 2013 12:20

siwil35
Şef

Benim de 11-12 tane takdirnamem var. Bazı arkadaşlar bunların artık hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söylüyorlar. Var mı aslı astarı arkadaşlar, abiler?

17 Mart 2013 22:27

maznun1
Yasaklı

benimde 5-6 tane var..daha bir faydasını görmedim..

04 Eylül 2013 23:12

kansuvar
Aday Memur

3 takdirname aldım ne ödül ne para görmedim... kurum amiri ne işin yarayacak evine as dedi...

05 Eylül 2013 10:09

hakan_2006
Daire Başkanı

sadece personele gaz vermeye yarayan boş iş...yok para verecekmişte bilmem ne de...yalan..

05 Eylül 2013 12:16

teskilat001
Genel Müdür

Üç defa üst üste başarı belgesi alıp karşılığında üstün başarı belgesi alana şahit oldum. şimdi üstün başarı belgesi alan arkadaşa ilden para ödüllendirme talebi ile yazısı gönderildi.

10 Şubat 2015 08:09

denkay
Şube Müdürü

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dpb.gov.tr%2FF%2FRoot%2Fdosyalar%2Fgorusler%2Fpersonel_mez_il_gorusler%2Fdisiplin%2Fgorus28.docx&ei=gp_ZVL3NHaHlsATrhYKYBg&usg=AFQjCNFQxgYjOrFwU1cMNyn4F5pT3GM6hQ&sig2=J6yfNiNqWDNndcvbtH1OHw&bvm=bv.85761416,d.cWc

10 Şubat 2015 11:28

teachpol
Aday Memur
bende iki tane A¼stA¼n baAYarA± belgesi var 1 buA§uk yA±l geA§ti ne para ne biAYe aldA±m Aylece duruyorlar
Toplam 13 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;