Editörler : Cüneyt Barışoglu
29 Şubat 2012 13:10   


4/c ye kadro

Özelleştirme mağduru olup başka kurumlara 4C statüde çalıştırılan personeller için sorduğum soruya aşağıda ki cevabı aldım.

25.02.2012

Köşe yazarının sormuş olduğu 1. ve 2. sorular Bakanlığımızı ilgilendirmekte olup bu sorulara aşağıda cevap verilmiştir..

Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen geçici personele ilişkin;

657 sayılı Kanunun 4/C maddesi ile düzenlenen geçici personel statüsünde, 2004 yılından bu yana, çoğunlukla özelleştirilen kuruluşlardaki işçiler istihdam edilmekte olup, bu gün itibariyle bu kapsamda çalışanların sayısı bir hayli fazladır.4/C statüsü, ilk defa 23/12/1972 tarihli ve 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu personel sistemimize girmiş yasal bir istihdam türüdür. 4/C statüsünde çalışanların mali ve sosyal hakları Bakanlar Kurulu Kararları ile memurlara paralel şekilde düzenlenmektedir.Bu personel, her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen ücretlerle genel sağlık sigortası kapsamında yer almakta, bunun yanında sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca, Devlet memurları ile aynı kurumlarda ve aynı mesai düzeni içerisinde görev yapmaktadır. Ücretli izin hakları mevcuttur.Kendileri sözleşmelerini feshetmedikçe ve çalıştıkları kurumlarla imzaladıkları sözleşmeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aykırı bir davranışları olmadıkça emeklilik hakkını elde edene kadar sözleşmeleri her yıl yenilenmektedir.

Ayrıca, çalışma saatleri ile ilgili yaşanan münferit sorunların giderilmesi amacıyla, çalıştıkları kurumdaki Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve sürelerinin geçici personel için de geçerli olmasına yönelik olarak kararnamede özel düzenleme getirilmiştir.Tüm bu iyileştirmelerin yanı sıra; bu kapsamda çalışan insanlarımızın talepleri de dikkate alınarak diğer statülerde çalışan memurlar, sözleşmeli personel ve kıdem tazminatı hakkına sahip işçiler de olduğu gibi geçici personele de iş sonu tazminatı ödenecektir

.Bu statüde çalışan personele çalıştığı her bir yıl için sözleşmesinin fesih tarihindeki brüt aylık ücretleri tutarında iş sonu tazminatı ödenmesi karar altına alınmıştır.

Bir diğer husus da 4/C statüsüne geçiş için başvuran işçilerimizin öncelikle en son çalıştıkları illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek olmalarıdır.Özetle, tamamen özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalan işçilerimize 2004 yılında sunduğumuz bu imkan, bugünlere kadar getirmekteyiz.

Başka statülerde çalışanların sahip oldukları hukuki, mali ve sosyal haklar ile paralel haklar olup, ayrıca Devlet güvencesinde istihdama da kavuşturulmuş bulunmaktadırlar.Şartların daha da iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca kadroya geçemeyen sözleşmeli personel ile 4/C?liler için çalışmalar devam etmekte olup yakın bir zamanda kamuda, sözleşmeli, geçici, kadrolu gibi ayrımların kalmayacağını ifade etmek isteriz.

Maliye Bakanlığı ?

Maliye Bakanlığının bana göndermiş olduğu açıklamanın son cümlesi biran önce hayata geçerse 4c?li olarak çalışanların özlük haklarıyla kadrolu çalışanlar arasında ki farkı da kaldıracaktır. Son cümleye bakılırsa 4c?lilerin sıkıntılarının bitmesi an meselesidir.

29 Şubat 2012 13:12

öz. mağ.4/C
Aday Memur

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.memurlarahaber.com%2Fyazi%2F4clilere-kadro-calismasi-mi-15.htm&h=OAQFEn6PpAQFBswwaxM89u-23rcx8ZuxF8-NJ_62_p4eVEQ

29 Şubat 2012 15:50

FATİH1221
Aday Memur

arkadaş bu resmi yazıdan çok bir konuşmaya benziyor aslı varmıdır meçul böyleşeyler yayınlayıp bizide umutlundırmayın

01 Mart 2012 08:16

öz. mağ.4/C
Aday Memur

köşe yazarı maliye bakanlığına sormuş maliye bakanlığı cevap vermiş memurlara haber.com da yazıyor

02 Mart 2012 08:46

om_be_ze
Aday Memur

İlk paragrafta yer alan, devlet memurlarıyla aynı kurumlarda çalıştığımız doğruda aynı mesai düzeni içerisinde çalıştığımız konusunda süpheliyim.

02 Mart 2012 18:26

lafci73
Aday Memur

Bende Devlat Personel Başkanlığından Şu Cevabı aldım :

02.03.2012

Başvurunuz incelenmiş olup Başkanlığımızda 4/c li personelin sosyal veya mali haklarına ilişkin olarak yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Devlet Personel Başkanlığı

Bilgi Edinme Birimi

Toplam 5 mesaj
ANKET
Sizce Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yeterince değer veriyor mu?