Editörler :
03 Nisan 2012 21:16   


Halk Bankası Servis Görevlisi Alımı : Nisan 2012

hayırlı olsun başarılar....

Editör: İlana Ulaşmak için Lütfen: Tıklayınız!

03 Nisan 2012 21:33

kayra48
Aday Memur

ilan nerede arkadaşlar.

03 Nisan 2012 21:34

attımkafaya
Daire Başkanı

halkbank ın sitesinde kardeş

03 Nisan 2012 21:36

össkpss
Kapalı

lisans mezunu olmak yeterli bu bankalarda sanırsam 4001e(herhangi bir lisans mezunu olmak)dönmüş. iibf denince bankalar memurluk gelirdi fizikçi kimyacının bankada işi ne anlamam.

03 Nisan 2012 21:37

hasanbalbir
Aday Memur

Halk Bankası; yazılı sınav sonucunda 60 ve üzeri puan alan herkesin mülakata girmeye hak kazanacağını belirtmiş,

Sınav sonucu hesaplanırken Ziraat Bankası sınavındaki gibi yanlışlar doğruları götürüyor mu yoksa sadece doğrular mı bizim sınav sonucumuzu belirliyor? Sınava girecek arkadaşlara başarılar diler,Ceveplarınız için ise şimdiden teşekkür ederim..

03 Nisan 2012 21:38

Quartic
Memur

Arkadaşlar pdf olduğu için açamıyorum ilanı sayfada yayınlayabilirmisiniz rica etsem

03 Nisan 2012 21:42

Quartic
Memur

Yanlış doğruyu götürmüyor

03 Nisan 2012 21:45

bankaciaday
Aday Memur

arkadaşlar servis görevlisi nedir ne iş yapar?

03 Nisan 2012 21:45

attımkafaya
Daire Başkanı

T. HALK BANKASI A.Ş.

SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam

edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.

Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

Sınava Katılma Koşulları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye?de

çalışma izni almış olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,

ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine

karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan

veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat

karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü

bulunmamak,

4. 01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,

5. Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların

yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak

ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf

öğrencisi olmak,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut

sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve

seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak

raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.)

7. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya yazılı sınav tarihi itibariyle erteletmiş

olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

8. Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri

bakımından bankacılığa uygun bulunmak,

Gerekmektedir.

Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip oldukları, sınav başvurusundaki

beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilen

adayların yazılı sınavı geçersiz sayılacak ve sözlü sınava alınmayacaklardır. Yazılı sınavı

kazanan adaylar, gerekli belgeleri sözlü sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

Başvuru Şekli ve Süresi

Sınav başvuruları, aşağıda detayları verilen iki aşama sonucunda tamamlanacaktır.

Bu iki aşamanın tamamını gerçekleştirmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

1. Aşama: Sınav ücretinin süresi içinde yatırılması,

Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 Cumartesi günü yapılacak olan Servis

Görevlisi Giriş Sınavına başvuran adaylardan, sınav maliyeti olan 40.-TL sınav ücreti tahsil

edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine

getirilmesi amacıyla Banka tarafından Gazi Üniversitesi'ne gönderilmektedir). Sınav ücreti

04.04.2012 Çarşamba günü saat 09.00?dan, 25.04.2012 Çarşamba günü saat 17.00?ye

kadar T. Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın TC Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ve

cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul

edilmeyecektir.

2. Aşama: İnternet üzerinden başvuru formunun doldurulması,

İnternet sitesindeki başvuru formu girişleri, sadece sınav ücretini yatırmış adaylara

açık olacaktır.

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını sınav ücretinin yatırıldığı günün ertesi gün

saat 13.00?den itibaren 27.04.2012 Cuma günü saat 17.00?ye kadar Bankamız internet

sayfasından da (www.halkbank.com.tr) erişilebilen http://sinav.gazi.edu.tr adresinden

yapacaklardır. Başvuru için ?Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu? aday

tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık

fotoğrafı taranarak Servis Görevlisi Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu?na eklenecektir.

Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli

olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları

ücret iade edilmeyecektir. Sınav ücretini yatırıp internet üzerinden başvuru formunu

doldurmayan adayların ise yatırdıkları sınav ücretleri talepleri halinde kendilerine iade

edilecektir.

Adaylar internet üzerinden başvuru formunu doldururken, çalışmak istediği il

bölümünde sadece tek tercih yapabileceklerdir.

Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar, sadece tercih ettikleri il?de çalıştırılacak

olup, başka bir il?e tayinleri mümkün olmayacaktır. Ayrıca; işe başlangıç öncesinde

adaylardan, Bankadan istifaen ayrılmaları ya da iş sözleşmesinin haklı nedenlerle Bankaca

feshi durumunda, eğitim giderleri ile Bankaca belirlenen tazminat tutarını ödeyeceklerine dair

Taahhütname alınacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları, il

tercihlerini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar

bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav Gazi Üniversitesi tarafından 09 Haziran 2012 tarihinde saat 10.00?da Adana,

Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası,

İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde

gerçekleştirilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren ?Sınav Giriş Belgesi?ni;

31.05.2012 Perşembe gününden itibaren Gazi Üniversitesi?nin http://sinav.gazi.edu.tr

adresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir. Sınav Giriş Belgesi posta ile

gönderilmeyecektir.

Adaylar sınava girebilmek için http://sinav.gazi.edu.tr adresinden alacakları ?Sınav Giriş

Belgesi? ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek

zorundadırlar.

Yazılı Sınava İlişkin Detaylar

Sınavın Süresi: 3 Saat (180 dakika)

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

Soru Dağılımları:

Servis Görevlisi Sınavı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ

Yabancı Dil % 10 12 soru

180 Dakika

Genel Kültür % 20 24 soru

Genel Yetenek % 30 36 soru

Alan Bilgisi * %40 48 soru

TOPLAM % 100 120

Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı

BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI

Maliye % 10 5

Genel Hukuk % 15 7

Muhasebe % 15 7

Ticari Aritmetik % 20 9

Genel Ekonomi % 40 20

TOPLAM % 100 48

Değerlendirme

Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate

alınmayacaktır. Testteki doğru cevap sayısı adayın testten aldığı ham puanını oluşturacaktır.

Sınav sonuçları, tercihte bulunulan il bazında ayrı ayrı en yüksek puandan başlayarak

sıralanacak ve belirlenen kontenjan kadar aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar dahil)

60 puan ve üzerinde olmak koşuluyla mülakata çağrılacaktır.

Mülakat Yeri ve Tarihi

Başarılı olan adaylara mülakatların tarihi ve yeri, Bankamızın web sitesinden

(www.halkbank.com.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Mülakata çağrılan adayların, mülakata gelirken yanlarında;

1- Diplomanın aslı ya da noter veya ilgili öğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği

ve fotokopisi,

2- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi,

3- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş, adayın net ve açık olarak tanınmasını sağlayacak 2 adet

vesikalık fotoğraf,

4- Yeni tarihli sabıka kaydı,

5- Erkek adayların askerliğini yaptığına, ertelettiğine veya muaf olduğuna ilişkin belge,

getirmeleri gerekmektedir.

Sınavla İlgili Bilgi Edinme

Sınavla ilgili olarak, Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı?nın

aşağıda belirtilen telefonlarından veya kariyer@halkbank.com.tr elektronik posta adresinden

bilgi alınabileceği gibi, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Bankamızın internet

sitesinden ulaşılabilecektir.

Telefon: 0 (312) 289 42 60

0 (312) 289 42 63

0 (312) 289 42 89

Adres:

T. HALK BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Söğütözü Mahallesi 2. Cadde No:63

06520 Söğütözü / ANKARA

03 Nisan 2012 21:49

EymenPaşa
Aday Memur

Ya arkadaşlar bu adamlar 2 sene önceye kadar bu kadrolara lise mezunu almıyorlarmıydı ben mi yanlış hatırlıyorum:) Şimdi baktım bırak lise mezunu almayı Alan bilgisi sorusu soracaklarmış 48 tane:)) Türkiye'de bu denli işsizlik olduğu sürece yakında servis görevlisi için yüksek lisans , doktora , toefl isteyecekler ? Allah yardımcımız olsun

03 Nisan 2012 22:03

attımkafaya
Daire Başkanı

yapacak bişi yok, rekabet çok mezun çok, her mahallede neredeyse üniversite kurulacak. sen sınavı bırak, mülakat ayrı bi dünya torpiller yarışıyor

03 Nisan 2012 22:07

EymenPaşa
Aday Memur

peki şartları bilen var mı?

03 Nisan 2012 22:12

EymenPaşa
Aday Memur

çalışma şartları ?

03 Nisan 2012 22:13

'' İKTİSATÇI''
Memur

lise mezunu alınmıyor 2 yıl öncede alınmadı bu bölüme ... sadece banko görevlisi için lise düzeyi aranırdı gerisi lisans olacak yanlış hatırlamayınız....

03 Nisan 2012 22:15

EymenPaşa
Aday Memur

benim aklımda o kalmış o zaman. Ne fark var anlatırmısınız ?

03 Nisan 2012 22:42

tkhl
Şef

bu ilan servis görevlisi için peki sizce gişe alımları servis görevlisi alımlarının hemen ardından alınır mı bilginiz var mı?

03 Nisan 2012 22:58

iibf_esk
Şef

arkadaşlar merhaba,

servis görevlileri operasyonda asistan veya pazarlamada müşteri ilişkileri asistanı olarak çalışabiliyor. şuanda bankanın pazarlama asistanı ihtiyacı oldukça fazla büyük ihtimalle pazarlama bölümüne alım daha fazla olacaktır. sınavla ünvanda yükselme oluyor. aynı ünvanda 3 sene çalıştıktan sonra ünvanda yükselme sınavı açılır ve istenen puan alınırsa terfi alınır. kariyer basamakları şöyledir:

*servis görevlisi

*servis yetkilisi

*yönetmen yardımcısı

* yönetmen

çalışma şartlarına gelince net rakamı biliyorum ama genel olarak şartları şöyle açıklayabilirim: biz 3 ayda bir çift maaş alırız. ayrıca 3 ayda bir operasyon ve pazarlama prim alır. bunun dışında kpds/üds vb. dil sınavına göre dil tazminatı alırsınız. mayıs aylarında bankanın kuruluş yıldönümünde kar payı alınır ki bu da en az 1-1,5 maaş tutarında olur. yani yılda 17 maaş yapar. bunların dışında da istanbulda işe başlayan personele istanbul yardımı ve aylık 190 TL kadar multinet yemek kartı verilir.

03 Nisan 2012 23:08

Soul.Reaver
Aday Memur

Bu arada Servis görevlisi operasyonda ilk olarak bankodan başlar...Ünvanınınız servis görevlisi iken görev pozisyonunuz Banko Hizmetleri Asistanıdır.

Daha sonra operasyon asistanı ve operasyon yetkilisi diye gider...

03 Nisan 2012 23:12

AnkaraSerkan
Aday Memur

Bilgi için teşekkürler arkadaşlar

03 Nisan 2012 23:47

backhand
Şef

kpss-a forumunda ne işi var ki bu başlığın!!?

04 Nisan 2012 00:45

Reyess
Şef

ya teeeee hazirandaymıs ozamana kadar kım ole kım kala :D neyse gırıp gırmemek arasındayım ama gırsem ne kaybedeım kı zatı ıssızım :D

Toplam 4551 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?