Editörler : Cüneyt Barışoglu
06 Nisan 2012 16:13   


Yasaklı
Hıristiyan İlim(Bilim) adamları mı ? Müslüman İlim(Bilim) adamları mı ?

Hangisi ilim,bilim ve insanlık için çalışmış ve buluş yapmışlardır ?

06 Nisan 2012 16:14

asos_zen
Yasaklı

Eski alimlerimiz ve İlim adamları bana kalırsa bir çok buluşa batı'dan ve hıristiyan bilim adamlarından önce imza atmışlardır...

06 Nisan 2012 16:16

asos_zen
Yasaklı

Müslüman Fen Adamları

Dünyada ilmin öncüleri olan ve İslam kültürü ile yetişen ilim adamları çoktur. Bazıları şunlardır?

Akşemseddin hazretleri, Pasteur'den 400 sene önce ilk mikrobu buldu.

Ali Kuşçu, büyük astronomi alimi, ilk defa Ayın şekillerini anlatan kitap yazdı.

Almar, ilk defa katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

Battani, dünyanın en meşhur astronomi alimi ve trigonometrinin kaşifidir.

Biruni, ilk defa dünyanın döndüğünü isbat etmiştir.

Cabir bin Hayyan , atom bombası fikrinin ve kimya ilminin babası olan büyük dahidir.

Cezeri, 8 asr önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır.

Demiri, Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.

Ebu Kamil Şuca, Avrupa'ya matematiği öğretmiştir.

Ebul-Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı bulan matematikçidir.

Farabi, ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.

Fatih Sultan Mehmed Han, havan topunu keşfetmiştir.

Gıyasüddin Cemşid, matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa bulmuştur.

Huneyn bin İshak, göz hekimlerinin babası sayılır.

İbn-i Cessar, cüzzamın sebebini ve tedavilerini 900 sene önce açıklamıştır.

İbn-i Firnas, Wringt kardeşlerden bin sene önce ilk uçan aracı yapıp uçmayı gerçekleştirmiştir.

İbn-i Haldun, tarihi ilim haline getirmiş, sosyolojiyi kurmustur.

İbn-i Hatib, vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır.

İbn-i Karaka, dokuzyüz yıl önce harika bir torna tezgahı yapmıştır.

İbn-i Türk, cebirin temelini atan bilginlerdendir.

Kadızade Rumi, yasadığı asrın en büyük rnatematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uygulamıştır.

Kambur Vesim, verem mikrobunu H.Koch'dan 150 sene önce keşfetmiştir.

Piri Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakn dünya haritasını çizmiştir.

Uluğ Bey, çağının en büyük astronomudur.

Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atasıdır. Osmanlılarda ilk defa füzeyle uçan budur.

06 Nisan 2012 16:24

J.Raul Capablanca
Genel Müdür

Müslümanlar bir çok konuda matematik ve fene katkıda bulunmuştur,özellikle matematik tarihi hakkında bilgi sahibi olduğum için yazıyorum;müslümanlar antik yunan zamanından kalma matematiği kendileri iyi özümsediler ve üzerine kendi buluşlarınıda eklediler,özellikle trigonometri konusunda,ama altın çağını müslümanlar mı yaşattı derseniz bu sorumun cevabı hayırdır.Çünkü matematik ve fende altınçağ ortaçağdan sonra (artık adına hristiyan mı dersiniz,avrupa mı)avrupa bilimi altın çağına çıkartmıştır.Yani bilimin zaman çizelgesini şu şekilde gösterebiliriz;mısırlılardan antik yunana,antik yunandan müslümanlara,müslümanlardan ise hristiyanlara doğru kaymıştır,ve birbirlerinden çokça etkilenmiştir ve içiçedir.Bu yüzden bu bundan daha iyidir demek çok safça olacaktır.Çünkü sen Harezmiyi cebirde çığır açan adam olarak gösterirsen onlar sana Euler'i Gauss'u gösterir apışıp kalabilirsin.

06 Nisan 2012 16:29

GRUNDFOS HEAT
Genel Müdür

Hıristiyanlar kopyacı ve taklitçilerdir...İlmin kaynağı Kur'an dır...

her ne bulunmuş ise müslüman alimler bulmuştur..(eski alimleri kastediyorum)

06 Nisan 2012 17:12

J.Raul Capablanca
Genel Müdür

Bencilce bir yorum.

06 Nisan 2012 17:46

Yenicaglar
Şube Müdürü

Bilimadamını, bilimadamı yapan şey sahip olduğu bilgi DEĞİLDİR.

Tekrarlayalım; bilimadamlarına, bilimsel bilgilere sahip oldukları için bilimadamı demiyoruz. Bilimadamı, bilimsel yöntemle bilgi edinebilen kişidir.

Dindar bilimadamı diye bir şey olamaz... Bu laf özünde bir oksimorondur.

Bilimadamı, ancak ve ancak ateist olabilir.

http://bilgehanbengi.blogspot.com/2011/10/kaligraf.html

06 Nisan 2012 18:59

bana mı dedin
Kapalı

ÇaLışan müKafaTını aLır, çabaLayan da çaBasının sOnuCunu göRür .

08 Nisan 2012 15:09

J.Raul Capablanca
Genel Müdür

banamı dedin işte her şey tam da senin dediğin gibi,çalışan alır.Bu konunun dini imanı da yoktur

10 Nisan 2012 09:51

asos_zen
Yasaklı

Nobel Ödül sahibi ilk Müslüman Prof. Dr. Abdüsselâm, Kur'ân'ın yaklaşık sekizde birinin, inananları tabiatı incelemeye, nihâî gerçeği arayışlarında akıllarını en iyi şekilde kullanmaya, bilgi elde etmeye ve ilmî düşünceyi toplum hayatının bir parçası kılmaya teşvik ettiğine dikkat çeker...

10 Nisan 2012 10:11

namutedilalbatros
Yasaklı

bunların çoğu kendini avutmak.

Müslümanlar, bilgi-bilim alanında yenik düştüler. Hiçbir komplekse girmeden önce bunu kabullenmek lazım.

Allah, çalışana verir. Hem, velayetin kerameti olduğu gibi, samimiyetin dahi kerameti vardır. Samimi olarak çalışana daha çok verir. Batılı bilim adamlarının çoğu bunu başardı. Arkasında her ne kadar sermaye-burjuva iktidarı olsa da bunu başardı. Allah da verdi.

Müslümanlar ise 700 yıldır yatıyor. Anca yeni yeni kıpırdanmalar var.

10 Nisan 2012 10:17

son suz luk
Kapalı

bilimde ilerlemenin daha çok fayda mı zarar mı sağladığı tartışılır ?

10 Nisan 2012 10:25

müezzaa
Kapalı

ne fark ederki ilim bilim yolunda ilerleyenlerin dini ırkı hepsi insanlık için değilmi bir amaç için "dini"boyutu olmamalı

10 Nisan 2012 10:32

namutedilalbatros
Yasaklı

İslam tarihinde bilimsel ilerlemenin engeli zannedilen İmam Gazali Hz.leri "astronomi bilmeyen marifetullahta eksik kalır" buyurur.

19. ve 20. yüzyılda düşüncelere ciddi cila vuran Bediüzzaman Hz.leri, fenlerin, kainatta cari Sünnetullah ve Adetullah'ın dili olduğunu, fenlerin, esma-i İlahiye'nin işleyişlerinin daha iyi anlaşılabileceğine hizmet edeceğini vurgular.

Bizde henüz bu anlayışlarda bir bilimsel paradigma gelişmedi. Sadece teorik bazda ve anlayış boyutunda var. Pratik alanda yok. Yapılması gereken budur. artık adına İslam dünyasındaki bilimsel devrim mi dersiniz, bunu beğenmez başka bir şey mi dersiniz, o size kalmış.

10 Nisan 2012 10:39

alem-i suğra 2
Kapalı

kıyaslama yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. bizim düşünmemiz gereken "ilim nerede olursa olsun" gidip, almak...

ne yazık ki biz dünya ve ahiret ilmini birleştiremedik. ikisini birbirinden tamamen ayırarak asıl engeli burada başlattık. son yıllarda bazı gelişmeler olsa da, kayıp yılları geri getirmesi çok zor.

kıyamete (büyük mü, küçük mü kişinin kendisi bilir) çeyrek kala yakin ilmine heves edebiliyorsak ne ala...

10 Nisan 2012 10:48

padodarc
Şef

Fenerbahçe mi Galatasaray mı muhabbetine çevrilmiş gene din mevzuu.

10 Nisan 2012 10:50

son suz luk
Kapalı

sözüm şuanki bilimin ilerlemesine karşı idi.

Allah u teala 'yı tanıma gayesi ile bilimde ilerlemenin zararı olmaz.

10 Nisan 2012 13:13

namutedilalbatros
Yasaklı

şu anki bilim ile 1.000 yıl önceki bilimin sadece yöntem vurguları farklı.

şu anki bilimin ilerlemesi de bi zarar vermez.

bilim gayet nötr bişey. onu kendine yontup uygulayan siyasi-ekonomik vs.. güçler başka, bilimin kendi doğruları başka.

10 Nisan 2012 13:34

gy-gk
Müsteşar Yardımcısı

arkadaşlar İslam dünyası yetkin kişiler çıkarmıştır tarih boyunca...ama son zamanlara bakacak olursak fizikçi Abdüsselam'ın kim olduğunu ve nobel bilim ödülü alırken yaptığı konuşmaya bir bakın derim...

avrupanın 10 milyar dolar harcayıp cern şehrinde yaptığı çalışmanın başlangıç sebebi abdüsselamın higgs bozonunu bulmasıdır, yani cerndeki çalışmaların başlamasına imkan sağlayan bilgiyi bulmuştur kendisi, İslam dünyası yoz bir oluşum değildir, çünkü İslam kabile dini ddeğildir hakikat dinidir.

selametle

10 Nisan 2012 13:55

son suz luk
Kapalı

Bilim nötr olabilir ama

daha çok kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde bir çalışma var

ya da ben bu izlenimi aldım.

öne sürdükleri çalışmaların bir sonraki aşaması tehlikeli hale gelebiliyor.

ıslah bi şekilde ilerleme sağlandığını düşünmüyorum.

Bilimin ilerlemesi ile insanların manevi dünyası arasında paralelik yok.

10 Nisan 2012 14:42

asos_zen
Yasaklı

"Hikmetli söz, mü'minin yitiğidir. Onu nerede bulursa hemen almalıdır"

"İslâmda iyi bir çığır açan kimse, o güzel çığırın sevabını aldığı gibi onunla amel edenlerin sevaplarını da hiçbir eksiklik olmaksızın alır.

Kim de İslâm'da kötü bir çığır açarsa, onun günahı boynuna olduğu gibi, onunla amel edenlerin günahlarını da boynuna yükler" tarzındaki teşvik ve ikazları da vardır.

Bütün bu gerçekler Kur'ân'ın ilmin ve düşünme disiplinin zemini, altyapısını hazırladığını; teknolojik buluş ve keşfiyatlar dahil ferdî gelişim teknikleri gibi sosyal meselelerin de özünü, prensiplerini ihtivâ ettiğini gösterir.

Toplam 24 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?