Editörler :
19 Nisan 2012 22:27   


Kapalı
Arapça'yı bilmeyen birisi Kur'an'ı açıp mealinden okusa ve ayetleri anlayıp,yorumlayabilir Mi acaba?

Kur?an okuyan herkes ondan bir şeyler anlar. Fakat bu herkesin bilgisi, görgüsü, kültürü ve kapasitesi ile sınırlıdır. Bir çiftçi veya bir çoban da Kur?an?ı anlayabilir; bir doktor, bir fizikçi bir mühendis de.

Ama bunların anlayabilecekleri birbirinden farklı olacaktır.

Kur?an?ı anlamak başka, ondan hüküm çıkarmak başkadır.

Her müslüman Kur?an?ı anlamakla mükelleftir fakat Kur?an?dan hüküm çıkarmakla mükellef değildir. Bu, âlimlerin işidir.

Âlimler de kendi kafalarına göre değil belli metotlara göre Kur?an?ı tefsir eder, ondan hüküm çıkarmaya çalışırlar.

Şahsi görüşe göre tefsir yapmanın büyük zararını iyi bilen Hazret-i Ebu Bekir;

"Kur?an-ı kerimi kendi görüşümle tefsire kalkarsam, beni hangi yer taşır, hangi gök gölgeler" buyurmuştur (Şir?a)

Kur?an-ı kerimi, Arapça bilen de tam anlayamaz.

Dil bilmek ayrı, ilim bilmek ayrıdır Türkçe bilen, tıp, hukuk, fen bilgisini anlayabilir mi?

Kur?an-ı kerim çok veciz olup, bitmez tükenmez manalarının bulunduğu, bütün manaları bildirilse bile, yazmak için kağıt ve mürekkep bulunamayacağı şöyle bildirilmektedir;

"De ki, Rabbimin [hikmetli] sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez " (Kehf 109)

Mevduat-ül-ulum?da deniyor ki;

"Kur?an ilmi, içinde şaşılacak, akıllara durgunluk verecek, sayısız acayip haller bulunan engin bir denizdir.Ondaki her ilmi öğrenmek, sırrına erişmek imkansızdır "

İnsanların yazdığı anayasayı bile anlamak için hukukçulara gidiliyor. Bir kanundan bile herkes aynı şeyi anlamazken, Allah?ın kelamını nasıl anlayabilir?

---

Not:Çeşitli sitelerden derlenerek hazırlanmıştır,siteler daha önce açmış olduğum bazı konuların altında yazmaktadır.

Alıntı yapılması,yararlanılan kaynakların diğer görüşlerine katıldığı anlamı taşımaz.

19 Nisan 2012 22:58

az-çok
Müsteşar

Selam.

kuran anlaşır olduğu için insanların onun dediklerini dinleyerek karar vermeleri istenmiştir.İnsanın anlayacağı,kelimelerden cümlelerden yazılmış rehber kitaptır.

19 Nisan 2012 23:08

white dream
Yasaklı

rteman işte:)

zerre arapça bilmez:)

gider ankebut örümcek suresinin 41.ayetini isra-78 yazmış:)

zira ne isranın anlamını bilir ne ankebutun:)

hey büyük Allahım:)

ricam gerek müslümanlardan

gerekse inanmayan atistlerin şayet Kur'an ile ilgili konuşacaklarsa mutlaka basit düzeyde de olsa arapça bilmeleridir.

yoksa arapça bilenden yardım almalıalr.

kafasına göre basit mealden ne anlaşılır yahu.

19 Nisan 2012 23:15

bana mı dedin
Kapalı

white,

:)

20 Nisan 2012 00:45

mustifafa
Yasaklı

''Apaçık Kitab'a andolsun ki'' (Zuhruf/2)

''Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.'' (Yusuf/1)

''Andolsun, sana apaçık ayetler indirdik, onları yoldan çıkmışlardan başkası inkar etmez.'' (Bakara/99)

''Elif. Lâm. Râ. Bunlar Kitab'ın ve apaçık bir Kur'an'ın âyetleridir. '' (Hicr/1)

''Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman, inkar edenler, inananlar için "İki topluluktan hangisinin makamı daha hayırlı, meclisi (mevkii) daha güzeldir?" derler.'' (Meryem/73)

''İşte biz onu (Kur'an'ı) apaçık ayetler olarak indirdik; şüphesiz Allah, dilediğini hidayete yöneltir.'' (Hac/16)

''Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman kafirlerin yüzlerinde hoşnutsuzluk belirdiğini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar. De ki: "Size bundan (bu öfkeli durumunuzdan) daha kötü bir şey haber vereyimmi? Varacağınız ateş! Allah onu kafirlere va'detmiştir. Ne kötü sonuçtur (o)!'' (Hac/72)

''Bu indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda açık açık ayetler indirdik.'' (Nur/1)

''Ta, sin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık olan kitabın ayetleridir.'' (Neml/1)

''Bunlar, apaçık Kitab'ın âyetleridir.'' (Kasas/2)

''Hayır, o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık olan ayetlerdir. Zulmedenlerden başkası, bizim ayetlerimizi inkar etmez.'' (Ankebut/49)

''Apaçık olan Kitab'a andolsun ki'' (Duhan/2)

''Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman hakikat kendilerine geldiğinde onu inkâr edenler: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler. '' (Ahkaf/7)

''Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.'' (Hadid/9)

''Allah'a ve Resûlüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık âyetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.'' (Mücadele/5)

'İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir. '' (Talak/11)

Al yazdım bir sürü ayet.

Kuran apaçık bir kitaptır diyor.Okuyan anlar demektir bu.APAÇIK bir kitap APAÇIK ayetler.

Doktorluk ile bunu bir tutamazsın çünkü hiç bir doktor,doktorluk için apaçık bir meslek demez..Ya da hiç bir tıp kitabı 'bu apaçık bir kitaptır' demez.

Doktorla Kuran'ı kıyas bile etme o yüzden.

Hatta bazıları belagat vs der durur.Kuran'da belagat bile yokmuş şu ayete göre ;

''Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.'' (Yasin/69)''

Demekli Kuran apaçöık bişr kitap...Apaçık deği l demek sizi dinden çıkarmaz mı acaba? :) Okuyan herkes anlar dmektir bu ayetler.Eh mealiini okuyan herkes de anlar demektir.İlle de Arapça bilmek gerekmez a dostlar.

20 Nisan 2012 02:51

white dream
Yasaklı

mustifafa kendini saklamana gerek yok RTEman sın sen biliyoruz bunu:)

utanma ortaya çık ve derdini anlat bize:)

güya RTEmaN yazıp kendini gizleyecek:)

neyse umrumda değil senin nickin.kim olursan ol.beni senin fikir ilim taşıdığını zannetiğin basit mesajalarında ilgilendirmez ama bana ve yazdığım mesaja laf attığın için cevab hakkı doğmuş.

o yüzden hakkımı kullanmak isterim:)

.........

"Vemâ ?allemnâhu-şşi?ra vemâ yenbeğî leh(u)(c) in huve illâ zikrun ve kur-ânun mubîn(un)"

..........

"Velekad enzelnâ ileyke âyâtin beyyinât(in)(s) vemâ yekfuru bihâ ille-lfâsikûn(e)" bakara 99

......

"Ve-in mâ nuriyenneke ba?da-llezî ne?iduhum ev neteveffeyenneke fe-innemâ ?aleyke-lbelâğu ve?aleynâ-lhisâb(u)" rad-40

...........

"Vemâ ?aleynâ illâ-lbelâgu-lmubîn(u)"

kur'an da çok yerde tebliğ mubin apaçık tebliğ geçer.

belağ geçer

peki nedir tebliğ nedir belağ nedir belağat oku belki öğrenirsin:)

"belâg

Eriştirme, yetiştirme.

Maksada uyan güzel ifâde. Kâfi gelme, kifâyet.

belâgan mâ-belâg

Bol bol. Çok kâfi derecede.

belâgat

Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san'atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek.

Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Ve maani, beyan, bedi' diye üç kısma ayrılır. Bu gün Edebiyat denilen bilgiye, ilm-i belâğat denilir. "

demek neymiş tebliğ.beliğ söz ile bir hakikatı anlatmaktır.peygamber ney yapar o :Kur'anı tebliğ eder.yani en güzel beliğ şekilde hale kişiye seviyeye uygun şekilde fıtri şekilde anlatır açıklar .

atasözleri neden derindir ve günümüze kadar gelmiş zira beliğdir.belagatlıdır içinde derin hakikatler barındırır.

misal dost kara günde belli olur. beliğdir fasihdir icazlıdır.

zira kötü günde yardım ve dostluğun lazım olduğu gün.o gün gelen gerçek dostur.nasıl feneri olanın fener varlığı karanlıkta belli olur

nasıl doktor olan kaza anında acil durumda belli olur

aynen öylede bu hakikatler fıtridir.her an ve her zamanda ve kim olursa olsun kaç nesil geçerse geçsin değişmez fıtri daimi kanunlardır

işte Kur'an da bu umumi kainata cari değişmez hakikatleri içerdiği için beliğdir icazlıdır fasihdir hakikattır

mesele :Kuran der: her can ölümü tadacak.bu ayet her gün hükmünü icra ediyor. her gün ölüm var.dünya var oldukça insan var oldukça bu ayetin hükmü kalacaktır yahu neden algılamaktan acizsiniz ki.

gerçi siz algılamzsanız anlamazsanız inkar etseniz Kuranın bundan ne zararı olur ki. hiç.zararı kendinize sadece.

.....

kurand ageçen apaçık delil tercümedir.arapçası:

"âyâtin beyyinât" ayet delil anlamındadır

beyinnat da beyan beyanat söyleme bildirme demektir.nerde burda apaçık manası.

apaçık mubinde geçer.

beyan etme yine belagat ile olan tebliğ ile olan şeydir.sanki algılayacaksında :)

beyan da zaten belagatın bir bölümüdür.belagat 3 kısımdan oluşur.

söz söyleme bildirme usulleridir.

şiire gelince yahu belagat sadece şiirde mi olur a kardeşim:)

"Hatta bazıları belagat vs der durur.Kuran'da belagat bile yokmuş şu ayete göre ;

''Biz ona (Peygamber'e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.'' (Yasin/69)''"

yahu belağatı biz tebliğ ile aynı kökten olduğunu yazdık

beygamber tebliğ ederken rastgele cahil gibi tebliğ etmez

belagatlı güzel yerinde edebli seviyeye göre konuşarak hakikati anlatır.

bazen derin hakikati anlatmak için mecaz de kullanır onuda açıkalr aydınlatır.

şiir mni sadece belagat içerir yahu:)

Kur'an a şiir diyen mi var.Kur'an hiç bir beşeri kalıba sığmıyor

ilahi kalıbı var. ne düz yazı gibidir.ne şiir gibidir

ama düz yazıdan daha kuvvetli beyanı var

ancak şiirden de daha cazip fasih kafiyeli yapısı var

o yüzdendir ki kur'an hem düz yazıyı altüst etmiş susturmuş

hemde araplarda gelişmiş şiir yeteneğini alt üst etmiş

kabbe duvarlarına asılan yedi askı şiirlerini indirmiş işte şimdi o duvarlarda Kuran ayteleri altın iplik ile yazılmış.

ilahi beyanı ne sandınız.cahil biri alimi nasıl anlamaz ilmine kıymet vermez.

cahillerde belagatı sadece şiir de sanır:)

oysaki düz yazı da belağatın alasıda olur.

şiir daha çok ölçü ve kafiyeye tabii olduğu için belagatın sanatları orda az kullanılır düz yazı ise deryadır istediğin gibi yazarsın sınır kalıp seni daraltmaz:)

bundan sonra bence Kur'an lafzını ağzınıza klavyenize almayınız.

gidin cinali kitapları okuyunuz:)

uykum geldi gitti tekrar geldi:)

ya Allah Bismillah uyuyayım:).

hayırlı geceler.

20 Nisan 2012 15:05

white dream
Yasaklı

demek neymiş mustifafa kardeş.

apaaçık olması belagatlı olmasına mani değil.

hatta belagatın olması nedeniyle apaçık hale geliyor.

zira bir derin hakikati yani çok manayı az söz ile öz söz ile ifade etmekte belagata icaz sanatı denir.

demek ki nasıl çok ince ve renkli ipek iplikler ile ipek üzerine sanatlı dokumalar yapmak o halıya kilime bakanı hayran bırakır

belagat ta zaten Kur'ani terimdir.Kur'an ile diğer beşeri yazı çeşitlerine geçmiş desek yeridir.

belagat ile Kur'an hem icazlı hem mucizevi bir şekilde manayı öyle bir dokumuş öyle bir renklendir miş ki onun ayetlerinde bu nakışlar okuyanları hem mana da hem maddi dizilişte hayran bırakır ve taklidi imkansız sanat ile seslenir.

yani nasıl bir bıçak ne kadar keskin ise bir şeyi o kadar hızlı ve kısa sürede ve yıpratmadan keser

nasıl bir su ne kadar hızlı akarsa o kadar hızlı döndürür bir değirmeni

Kur'an belagatı da o kadar sadedir ki en derin manayı başkası anlatsa bin cümlede anlatamaz o bir kelamda bir cümlede onu anlatır geçer.

20 Nisan 2012 16:54

eşit mesafe
Kapalı

Naıl ki Fizik kitabını alıp bir öğretmen yada öğrenci anlamaları bir olmuyor,öğretmen o ilmi alıp daha bilgili oldugu için fizik kitabındaki maddeleri kanunları ve uygulamaları daha iyi açıklıyor ve anlıyor tıpkı böyle.

Kutsal kitabımızı da alimler hüküm çıkaracak şekilde ilmini almıştır ilim denilince islam dinin ilimleri sıralanacak olsa açıklanacak olsa sayfalar dolar taşar...

Hadis,Ayet,Tefsir,Akaid,Fıkıh,Kelam...ve benzeri..

Herkes bu ilimlerin yanında o ilmin inceliklerini öğrenmek var bu işler öyle kolay değil anlayacağınız.

Arapça bilip bilmememin de yanında bu ilimleri de bilmek gerekli.

Yoksa herkes çıkar alır bir meal okur kendisine göre yorumlar.

Öyle kolay mı sanıyorsunuz,hüküm vermeyi.

Ne ilmi aldında burada ayetlerin meallerini yazıp ÜSTÜNE ÜSTELİK KENDİ yorumuna göre Yorum yapıyorsun?

İmanla şereflenmemiş arkadaşlar işte bunu da farkedemiyor,her şeyi çok basit görüyorlar çok bilgililer(!)

20 Nisan 2012 17:02

yokuz
Memur

white ben rteman değilim.'HER KES' senin gibi değil farklı kullanıcı adlarından kendini övecek yaDA garip garip işler yapacak.

ümmüeymen ;

sen bana karşısın biliyorum.Yani senin mantığın,'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığı oluyor biraz :D

Orada yazdığım 'çaktırmadan bir aşağılama' lafı gayet apaçık görünen bir şey.''mümin cariye BİLE daha iyidir demek ne anlama geliyor?Yani buradaki anlam çok açık.Açıklama yapmak istemiyorum sonra bana Türkçe mi öğretiyorsun dersin...

İşin özü tamam bana karşısın ama haklıya da hakkını vermek lazım..Çok taraflısın kusura bakma

eşit mesafe ;

Fizik kitabında 'bu apaçık bir kitaptır' diye bir şey yazmaz.Ama Kuran'da yazar.O yüzden siz kuranı herkes anlayamaz derseniz Kuran'a karşı gelmiş olursunuz.Bu kadar basit.Bunun neresi anlaşılamıyor acaba?

20 Nisan 2012 17:04

shine mirror
Yasaklı

sadece klasik tefsir hadis bilmem kelam ile de Kur'an yorumlanamaz.

Kur'an ile beraber kainat kitabını açıklayan pozitif bilimleri en ince detayına kadar bilmek gerekir.

işte islam dünyasını cahil bırakan ve geri bırakan bu pozitif bilimleri

medereseden kovup sadece klasik fıkıh tefsir hadis gibi dini nakli malumatı okumalarından dolayıdır ki yetişen din alimleri saçma sapan mealler tefsirler yazdılar.

bilgileri güdük idi

anlayışalrı kıt idi

malumatları az idi

Kur'anı d abu güdük mantıklarına göre yorumlayıp Kur'an budur dediler.

bunları okuyanda islamdan da soğudu Kur'an dan da.

Kuran kitabı da Allahın kainat kitabıda Allahın

mesele Alak suresinde insanın yaratılışı var alak kan pıhtısı

eh tıpta üreme aşamaları çoğalma bölünme bilgisini de bilmek bu ikisini birleştirip daha sağlam temele oturtur.

aynı gözlerin görmesi gibi. bir gözün gördüğü diğer gözün gördüğü üzerine çakışır birleşir tam ve net görme elde edilir.tek gözle görme yarım görmedir.

bu iki kitabı çok iyi idrak ile mümkündür.

20 Nisan 2012 17:10

tarihci0982
Yasaklı

NİSA Suresi 3.Ayet: Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.

NİSA Suresi 24.Ayet: (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah?ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

NİSA Suresi 129.Ayet: Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Yukarıdaki ayetlerin orjinalinde (arapçasında) öyle büyük öyle büyük hikmetler vardır ki bu diyanet mealleri bile bu hikmetleri açıklayamaz(!) arapça üstün bir dildir hemde ayetler çok derindir(!) kimse bunları anlayamaz(!)

zaten ülkemizde diyanet bünyesinde bile doğru dürüst arapça bilen kimse yoktur tercüme etmek imkansızdır(!)

20 Nisan 2012 17:14

eşit mesafe
Kapalı

olur öyle.

sen takıl.

boşver.

Gayet izahatlı açıklamalar var sen açık olmakdaki delili anlayamamışsın seni ikna için uğraşmayı mantıklı bulmam,sedece doğruyu göremiyorsun.

Her şey yazıda da var sen hüküm verecek ilmin yok işte bunu bile kabullenmiyorsun.

Ben müslümanken ben ilmim yok diyorum ve de bilgili

vesairelerinin açıklamalarından öğreniyorum ki bu dünyanın dört bir yanında benzer hükümler ortak noktada buluşulmuştur.En son 4 mezhep alimi de tek tek hadis ayet incelemiş hüküm çıkarmıştır.Bizler hüküm değil onlara uymak onları dinlemekle yükümlüyüz.

Sen derin düşünemiyor musun,Düşünmelisin.

Anlayamadım nokta,bir virgül bile cümlenin anlamını değiştiriyor.

Hani malum cümlede bilirsin "oku baban gibi...." cümlesi

Burada bir virgül bile anlamı değiştiyorken...

Her neyse sen bildiğin gibi devam et.

Sana kolay gelsin.

20 Nisan 2012 17:16

shine mirror
Yasaklı

"Fizik kitabında 'bu apaçık bir kitaptır' diye bir şey yazmaz.Ama Kuran'da yazar.O yüzden siz kuranı herkes anlayamaz derseniz Kuran'a karşı gelmiş olursunuz.Bu kadar basit.Bunun neresi anlaşılamıyor acaba?"

_________

yokuz kardeşim Kur'an fizik kitabı nı kendinden ayırmaz.zira fizikte yer çekim cisimlerin düşmesi hızlanma ivme etki tepki ışığın kanunları

suyun kanunları mekanik kanunları gibi şeyler vardır.

yerçekimi olmadan fizik olmaz.

ışık olmadan ışığın kırılması olmadan ışığın 7 rengi olmadan fizik olmaz.

yani fizik ışığın kırılabildiğini bulmadan ışığın 7 renk olduğunu bilmeden de dünya yağmur güneş yaratıldığı günden beri

cenabı hak yağmur damlaarını doğal prizma yapıp ışığı kırıp o nazlı ve tatlı 7 gök kuşağını göüğün karnına bağlıyordu zaten

demek ki fizik dediğin sabit kabunlara bağlıdır Allahın yarattığı sabit kanunlar olmasa pozitif ilimler olmaz.

bu gün gözlükler ışığı kırıp mercek odağına göre göz merceğine gönderir oda kırar retinaya düşürür.

iyi de gözlük merceği şurda kaç yıllık bir şey ki.

Allahu azzimuşan dünya ve canlı ve insnaı yarattığı günden beri güneş gök yüzüne sabitlemiş ondna gelen ışık insnaın gözündenki mercekten kırılıp görmeyi sağlıyordu

gözlük çıkmadan önce insanlar görmüyor muydu ışık kırılmıyormuydu

hemde o göz merceği cansız basit gözlük merceği gibi değil

ışığın kapasitesine göre daralıp genişliyor kasları ile.

yüce Rabbimiz dünya yıldızlar gezegenler rüzgarlar dalgalar sular gök taşları ile zaten hareketi yaratmış

hız vermiş döndürüyor bu kocaman cisimleri

insan kalbi canlı kalbi yaratıldığı andan itaberen atıp durmaktadır

insan kas hareketleri ile mekanik olarak hareket edip durmaktadır

newtonun basit hareket kuramına göremi hareketeiği mekaniği hızı ivimeyi yer çekimin bilecğeiz yahu.

Allah bu atesit kardeşlerimize inşallah idraki imanı nasib eder.

20 Nisan 2012 17:23

yokuz
Memur

ümmü iyi güzel de bu Kuran'ı Allah indirmedi mi?Allah niye cariyeleri ya da cariyeliği aşağılıyor?Sonuçta peygamberin bir sürü cariyesi vardı.Kuran hem cariyeliği meşrulaştırıyor hem de üstüne cariyeleri ve cariyeliği kötü bir şey gibi gösterip aşağılıyor.O dönemdeki cariyelerden biri olsaydın yine böyle mi düşünecektin acaba çok merak ediyorum.

20 Nisan 2012 17:32

shine mirror
Yasaklı

maddeci ve pozitivist darvinci her şeyi bilimselini kabul ederim diyen kardeşlerimiz şunu iyice algılasınlar ki:

bir yerde sabit kanun düzenli işleyen bir nizam ve yaratılmış bir sitem olmadan orda bilim kanun olmaz.

misal olarak vereyim: bu gün şayet insan kalbi 4 odacıklı yaratılmasaydı kanın pompalanması kirli kanın kalbe dönmesi temiz kanın atardamarla bedene yayılması ve kirlenen kanın kalbe gelip ordan temizlenmek üzere akciğere gönderilmesi

akciğerin nefes ile aldığı oksijen ile kanı temizleyip karbondioksiti dışarı atıp sonra kalbe göndermesi sabittir her insanda aynıdır.değişmez.havada oksijen olmazsa bu sistem çalışmaz.

akciğer olmzasa bu sistem durur

kalp bazı insanlarda 3 odacıklı bazılarında 5 odacıklı olsa bu sistemi sabit kurallar üzerine sabitleyip ilim yapamazsın.

bu gün su 100 derecede kaynar sıfır derecede donar

şayet bunu bilmezsen buhar gücü ile çalışan şeyler üretilmezdi

yada donmalara karşı bazı çözümler geliştirilmezdi.

demek ki yaratılan bir sistem olup düzenlidir sabittir kanunludur zaten

pozitif bilim sadece bu yaratılan sistemi inceler ordaki ilahi nizamı keşfeder ve ona kendisi bir isim verir o kadar.

yoksa kan dolaşım sistemini kendisi bulmuş değildir ki.

yaratılan hazır sistemi algılamış çözmüş sadece.

bu gün tansiyon dedikleri hadise nedir.

zaten yaratılışta var. kan temiz kanı bedene pompalarken tüm bedenin ehr nokatsona kanın gitmesi için şiddetle kasılıp kanı damarlar apompalamak zorunda

işte kalp bu kasılma gücü ile kanı damarlara pompalarken bu tazyikli kan damalara bir basınç uygular.atardamarlardaki nabızdan bu tansiyonu atımı hissederiz hatta o nabızları sayarız kalbin dakikadaki atım sayısını buluruz.

peki kalp stresten deprosyondan hastalıktan kolesterolden tuzdan bozulsa ne olur bu basınç hızlanır doğal olarak.zira kalbin görevi ktemiz kanı tüm bedene yaymak

sen kolesterol ile damarları yağ ile daraltsan kan zor akar kalpte öyle mi eyvah biraz daha fazla güçlü kasılayım damarlar daralmış hücreler kansız kalacak deyip senin bozduğun damarlardan dolayı hızlı güçlü pompalıyor bu seferde ay benim tansiyonum yükseldi deyip

gidip güya bilimsel tansiyon happı alıyorsun:)

hemde para vererek.

ne yapar o ilaç.kalbin çalışmasına müdahele edemez o gücü yok:)

tutup damarl kaslarını gevşetir damar biraz daha gevşer ve kanın dmaar çeperine verdiği basınç düşer

oysa hareket etsen zeytin yağı alsan(sızma olsun :)

eti kıssan yaqda hareket ve sporu fazlalaştırsan damarların ayna gibi olur.ilk yaratılış gibi.

demek ki hikaye pozitif bilim filan

Allahu azzimuşanın sistemini kendi çaplarına göre çözmüşler odu sana bilim:)

iyide kardeşim o incelediğin sistem Allahın sistemi yahu.

sen daha bozulan kalbe ancak basit pil takarsın bir kalp yap bakalım:)

yapamaz.

hizaya gelin teslim olsun ilahi sisteme:)

20 Nisan 2012 17:46

onur klasduruş
Yasaklı

Soruyu soran bunu kendisi denedi mi acaba ?

20 Nisan 2012 17:48

shine mirror
Yasaklı

eşit mesafe bu cahilce suçlamaların bana ise zerre miskal Kur'an bilmiyorsun demektir bence.

o zaman sen cahil bazı kerameti kendinden menkul sakkallı cübbeli cahillerin güya sana göre evliyaların basit güllü yasin kıvamındaki eserleini papağan gibi okuyup islam budur bana yeter diyorsan sana mübarek olsun al oku.

ama ben diyorum ki Allah kitabında her müslümana görev yüklemiş

sadece peygambere değil senin o cübbeli alim sandıklarınada değil

umum tüm akıl sahibi insanları müslümanları akledip idrak edip tefekkür edip Kur'anı anlamalarını istiyor.

cenabı Hak mümkünmüdür ki ibadetlerde amellerde sevap ve cezalarda bireyselliği kabul edip her kesi ayrı hesaba çeksin

ancak herkese ayrı verdiği akıldan ve onu kur'anı tefekküründen hesaba çekmesin bu kadar fıtrata zıt saçmalık olmaz.

o zaman cenbaı hak her kese ayrı kıvamda akıl vermezdi

sadece senin güya alim sandığın tiplerin kafasına aklı bolca boca ederdi diğerleirne de siz robot gibi bunlara uyun derdi.

oysa aklı serbet bırakmış peygamberede Kuranan da sorgulama ile karşı da çıkan olur

aynı tefekkür ve akıl ile Kuranı algılayıp imani seviyede zirvelerde çıkar

şunu müslüman kitle iyice algılamadırı ki nasıl namaz oruç sevap günah akıl ilim bireysel ise ve hesabı günah fert bazında ise

Kur'anıda her kes verilen aklı ölçüsünde bilmek üzerinde düşünmek tefekkür etmek zorundadır

zira Kur'an sadece peygamberlere inmemiş o tüm insanlar onu anlayıp algılayıp hayatının her sahasına tatbik etsinler diye var

işte bu cehalet yüzündendri ki ben bilme şeyhim bilir zihniyetinden dolauıdır ki islam alemi sürü gibidir.allahın yarattığı iki kitap olan Kuran ve kainat kitabınıda bilmketen aciz ser sefil yaşayıp gidiyor

uyanın hakikate sarılın cahilelrden kurtulun.

20 Nisan 2012 17:49

eşit mesafe
Kapalı

sana değil suçlama da yok diğer imanla şereflenmemiş kişiye sen yazıyı okumadın mı,sana bir şey diyen yok.

20 Nisan 2012 17:52

shine mirror
Yasaklı

eşit mesafe kardeşim kusura bakma:)

sanki çift taraflı yazmış gibisin:)

zira benim üstte yazdığım o mesajıma aynı sizin yazdıklarınız kıvamında o kadar suçlama geldi ki.o kadar anlamadna suçladıları ki

bende artık kuru havadan nem kapıyorum:)

o kadar hassaslaşmışı ki en ufak benzer mesajlarda yine aynı mesajlar deyip klasik yazımı yazıyorum:)

Hakkını helal et o zaman:)

ama yazdıklarım umuma olsun o zaman.

sizde umarım yazdıklarıma hak vermişsiniz size olan kısım haricinde:)

20 Nisan 2012 17:54

eşit mesafe
Kapalı

estağ. helal olsun.

20 Nisan 2012 17:58

shine mirror
Yasaklı

Tasavvuf ve tarikat erbabı kardeşlere ben bir şey anlatamadım gitti.

ben tasavvufun tarikatın islamda çıktığını islami olduğunu sonradan bozulduğunu sapdığını islama muhalif bazı düşüncelerid eiçine katıp islami çok nişanı emarsei olduğu halde temel esaslarda islama muahalif uygulama ve fikirler taşıdığını söylüyorum.

zira islam hem kalbe hem akla hitap eder.

bu kardeşler gönüle kalbe ağırlık vermişler

bir kısmıda sadece akla mantığa ağırlık vermişler

ben ikisininde islami olduğunu ama eksik olduğunu

bu ikisini ayırırsanız ikiside bozulur.

yani nasıl tam elmayı ikiye ayırsan çürür

ancak tam elma olarak bütün halinde kurumaz çürümez üzerinde kabuğu korur

bunlarda adeta islami iki bütünleşik şeyi oratdna kesiyorlar

gönül akıl diye

sonra akılsız gönül cehalete gidiyor

gönülsüz akılda vehme zanna hayale gidiyor

ikiside heba oluyor

kalbin yeri ayrı aklın yeri ayrı

ancak ikisi beraber aynı bedende iş görüler

kalp çalışmazsa beyin durur sizr kanla çalışır

akıl dursa beden iflas eder komuta edilmez

hala anlatamadım gittim

ben buna üzülüyorum sadece.

Toplam 33 mesaj