Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Mayıs 2012 14:52   


Yasaklı
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed

Kelime-i Tevhid?den sonra salavatın da kısaltılması yönünde çalışma yapanlar var.

Halka salavatı yanlış öğretmek için propaganda yapıyorlar.

Her yere sağa sola yazıyorlar.

Israrla defalarca gözümüze sokarcasına KISALTILMIŞ SALAVATI her yere yazıyorlar.

Bilinçli yapılan bir öğretme metodu ve bilinçli bir propaganda?!

Salavatı şöyle yazıyorlar: ?allahümme salli ala seyyidina muhammed?

BU PROPAGANDAYA KARŞI BİLİNÇLİ VE UYANIK OLALIM.

SİZ HADİS-i ŞERİFLERDEN VE Allah?ın emri olan Ayet-i Kerimelerden iyi mi biliyorsunuz?

Salavat?ın okunuş şekli 1400 yıldır Müslümanların yaptığı gibi şöyledir:

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

AYET-i KERİME:

Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerime:

"Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

HADİS-i ŞERİF:

"Biz Sa'd İbnu Ubâde'nin meclisinde otururken Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) yanımıza geldi. Kendisine, Beşir İbnu Sa'd:

"Ey Allah'ın Resülü! Bize Allah Teâla Hazretleri, sana salât okumamızı emretti. Sana nasıl salât okuyabiliriz?" diye sordu. Efendimiz şu cevabı verdi:

"Şöyle söyleyin: "AIIahümme salli aIa Muhammedin ve aIâ âI-i Muhammed, kema salleyte aIa İbrahime ve barik aIâ Muhammedin ve aIâ âI-i Muhammedin kemâ bârekte aIa aI-i İbrahime inneke hamidun mecid.?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

SALAT;

Müminler için dua,

Peygamberlerden şefaat,

Allahtan rahmet,

Meleklerden istiğfar,

AL?İ NEDEN MAHRUM BIRAKIYORSUNUZ? ZORUNUZ NE ÜMMET-İ MUHAMMED İLE?

?Âl" kelimesi sadece Hz. Peygamberimizin (S.A.V) yakınlarını, akrabalarını, neslini, ev halkını değil, onu takib eden ve onun sünnetine uyan tüm Müslümanları içine alır.

Ca?fer-i Sâdık (R.A): "Hz. Peygamber?in dininin gereklerini yerine getiren tüm müslümanlar onun âlidir."

O halde salavat?ın faydasından neden Al?i mahrum bırakıyorsunuz?

--------------------------------------

?Salat kelimesinin aslında "rahmetle dua etmek" manasına geldiği, Allah tarafından yapıldığında "rahmet", melekler tarafından yapıldığında "Allah'ın rahmetini istemek" demek olduğu belirtilmiştir. Nitekim melekler bir şahsa salat getirirken, "Allah'ım O'nu bağışla, O'na merhamet et." derler.

Kuşeyri de bu hususta, "Allah'ın insanlara salatı, onlara rahmet etmesi, peygamberlere salatı ise onlara şeref verme si ve ziyade ikram etmesidir." der. Ayrıca, Ebu'l-Aliye "Allah'ın Peygam ber'e salatı, O'nu meleklerin yanında övmesi; meleklerin O'na salatı ise, O'na dua etmeleridir." demiştir.

Sonuç olarak "salat", Allah'tan olunca rahmet, meleklerden olunca mağfiret-i ilahîyi istemeleri, müminler tarafından getirilince de hayırla dua etmek manalarına gelmektedir.

"Selam" kelimesi de ortak sayılan bir çok manaya gel miştir. Daha önce zikredilen Ahzab sûresinin 56. âyetinde Hz. Peygamber'e salat gibi çok selam etmemiz de isten mektedir. Selam, sözlüklerde Allah'ın ismi olarak kullanıldı ğı gibi, selamlaşmak, kusurlardan beri olmak, emniyet ve sulh manalarına da gelir.

Salat ve selam getirmekten maksat, Hz. Peygamber'e tazimdir (O'nu yüceltme, saygı ifadesidir). Dünyada O'na yapılacak tazim, O'nun hatırasını yü celtmek, dini yaymak ve sürekliliğini temine çalışmaktır. Ahirette ise sevabının çoğalması, ümmetine şefaatçi kılınması, el-Makamu'l-Mahmud'a (Livau'l-Hamd altında kurulan şefaat-ı kübra makamına) yükselmesiyle elde edeceği faziletinin devamına dua etmektir.

Diğer taraftan İbnu'l-Arabî der ki: "Hz. Peygamber'e yapılan 'salat'ın faydası, onu yapana döner. Zira salat getir mek okuyanın samimi itikadını ve niyetini, Peygamber'e sevgisini, taata devam etmesi ve hürmetini gösterir.".

Salavat getirme, Hz. Peygamber'in ruhuyla irtibat kur mayı ve O'nun nurundan istifade etmeyi temin eder. Zira sala vat getirene Hz. Peygamber de bir misliyle salat eder (rah met diler)?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

-----------------

NOT: Namazı inkar eden bazıları lütfen istirham ediyorum bu başlığı SABOTE etmesin. SALAT/SALAVAT kelimelerini uzun uzun çarpıttıkları o yorumlarını tekrar tekrar buralara yine yazmasınlar.

05 Mayıs 2012 14:53

blonde and beautiful
Yasaklı

Bunda sonra bu başlığa ara ara doğru salavatı şerifi yazacağım.

Müslümanlar salavatı şerifin doğrusunu öğrensin diye.

05 Mayıs 2012 14:59

blonde and beautiful
Yasaklı

Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed

05 Mayıs 2012 18:51

blonde and beautiful
Yasaklı

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

05 Mayıs 2012 19:10

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

onlarca hatta yüzlerce salavat okunuş çeşidi vardır, bence insanları yanlış yönlendiriyorsunuz..

Hiçbir misyonerde salavatı kısaltıp bunu okuyyun demez keşke misyonerler salavatı teşvik etse velevki kısada olsa.

05 Mayıs 2012 19:49

blonde and beautiful
Yasaklı

Salavatı şerifin tam olarak okunmasını ve kısaltılmaması gerektiğini söylüyorum. Bu mu yanlış yönlendirme?

Ben bunu söylüyorum:

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

Evet 100 lerce salavat var.

Ama "allahümme salli ala seyyidina muhammed" diye kısaltılmış bir salavat yok...! Henüz bulamadım Sahih-i Buhari'nin 4. cilldinde geçen bir Hadis-i Şerif varmış. Bu şekide kısaltılmış salavata karşı Peygamberimiz(s.A.V) in bir hadis-işerifi varmış. Bulunca paylaşacam.

Siz de Bid'at nedir onu bir araştırın bakalım.

Ayrıca bir misyoner veya müslüman dinin bir kuralını YANLIŞ/EKSİK öğreteceğine, hiç öğretmesin, daha iyi. Bu din 1400 yıldır vardı. Salavat da 1400 yıldır vardı, sönmedi...!

05 Mayıs 2012 20:04

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

senin bilmemen olmadığına delalet etmez..

insanları yuanlış yönlendirme..

05 Mayıs 2012 20:05

blonde and beautiful
Yasaklı

neyi bilmemem?

ayrıca yanlış yönlendirme ne?

Tam olarak yazdığım bu salavat mı yanlış yönlendirme oluyor?

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed?

05 Mayıs 2012 20:08

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

sen eksik söylüyorsun, ben osalavvat yok demiyorum tabiki oda salavattır ama senin salavat olarak kabul etmediğin şeyde salavattır.

dini forumda neyin salavat neyin salavat olmayacagına SENMİ KARAR VERİYORSUN, heleki insanalrın çektiği salavatı misyonerlerin o şekilde kısalttığı İFTİRASINI ATMAYA HAKKIN YOK.

05 Mayıs 2012 20:09

gül-feşan
Müsteşar

Salavatın yazılışı:Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina Muhammed.

05 Mayıs 2012 20:11

gül-feşan
Müsteşar

Bu arada başlıkta'da yanlış yazılmış düzeltiyorum.

05 Mayıs 2012 20:13

biolog82
Yasaklı

tamam mı, son kararınız mı bu şekli, ona göre not edeceğiz de :)

05 Mayıs 2012 20:15

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

Biolog yüzlerce salavat şekli var, başlık sahibi kendi iddia ettiği salavatı bile yanlış yazmış editör düzellti :)

Kopyala yapıştırın bu gibi mahzurları olabiliyor olsun gülfeşan düzeltti zaten, bu da bir salavattır, ama yüzelerce salavattan sadece bir tanesidir.

05 Mayıs 2012 20:15

II.Fatih
Kapalı

"Allahümme salli ala Muhammed"

salavat mıdır değil midir?

05 Mayıs 2012 20:16

blonde and beautiful
Yasaklı

bunu üstte yazmıştım:

"Salavatı şerifin tam olarak okunmasını ve kısaltılmaması gerektiğini söylüyorum"

Ayrıca kaynakalarla hadis ve ayetlerle bir açıklama yapıyorum.

Misyon kelimesinin anlamını ve misyonerin anlamını da biliyor olmalısınız. Misyoner sadece hrsitiyanlara özgü bir kavram değildir.

Söylemediğim ve yapmadığım şeylerle itham etmezseniz iyi olur, bir müslümanı kırmayın lütfen.

Yapmak istediğim çok açık ve net. Salavat-ı şerif değiştirilmesin, tam okunsun, kısaltılmasın. Zor değil, tam okumak.

Bilmiyorum, anlatabildim mi, lütfen ithamda bulunmayın ve benim burda yapmaya çalıştığım çok açık ve net, Salavat-ı şerif değiştirilmesin, tam okunsun, kısaltılmasın.

05 Mayıs 2012 20:19

blonde and beautiful
Yasaklı

II.Fatih:

konuyu çarpıtıp başka yönlere çekmeyelim.demagoji yapmayalım.sulandırmayalım.

ayrıca Arapça/Tükçe a/e farkını da öğrenirseniz iyi olur.

Eğer siz KISALTMA nın ne olduğunu bilmiyorsanız ben bu konuyu sizinle konuşamam.

Yukarda Ayet-i Kerime ve Hadis-i şerif var.

05 Mayıs 2012 20:21

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

Arkadaşım anlatamıyorum sanırım, Türkçe ve arapçadan başka bildiğim dil yok , ama türkçem daha iyi oldugğu için bidaha anlatmayı deneyim

senin yazdığın salavattır ve en çok zikredilen salavatlardan bir tanesidir buna kimsenin itirazı yok haşa.

AMA salavatın yüzlerce belkide binlerce çeşidi var uzunu var kısası var sayflarca uzunu var..

Allahümme salli ala seyyidina muhammedde. o salavatlardan sadece birisidir.

senin salavat olan bir şeye salavat değildir misyonerlerin kısaltması demeyi yanlış buluyorum..

Yoksa herkes yüzlerce binlerce salavattan birini çekebilir.

örneğin salavatı fatih çok meşhur ve faziletli bir salavat veya genelde şafilerin okudugu ..... kesiran kerisa diye biten salavat vs

Yani senin yazdıgında salavattır diğeride ben bunu demek istiyorum sadece..

Belki arapça bilmiyor olabilirsiniz ama o şekilde kısaltılınca mana bozulmuyor...

05 Mayıs 2012 20:22

II.Fatih
Kapalı

Salavat çeşitleri çoktur.

"Sallallahü aleyhi ve sellem" veya "aleyhissalatü vesselam" diyerek de salavat getirilir.

Tahiyyattan sonra sonra okuduğumuz salli ve barik dualarıda salavattır.

05 Mayıs 2012 20:24

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

II fatih hay Allah razı olsun güzel örnek oldu salavat o kadar çokki en çok okunanlardan ikiside namazda okuduklarımız..

05 Mayıs 2012 20:26

blonde and beautiful
Yasaklı

?allahümme salli ala seyyidina muhammed?

diye yazdığınız

?Allahumme Salli ala seyyidine Muhammedin ve ala eli seyyidine Muhammed? şeklinde okunan salavat-ı şerifin kısaltılmışıdır.

Peygamberimiz (S.A.V)'e soruyorlar. Salavat nasıl okuyacağız diye. PEygamberimiz de tarif ediyor. Başlıkta yazdım.

Ama siz hala , ısrarla, kısaltarak aşağıdaki gibi okuyacam diyorsanız, siz bilirsiniz derim.

05 Mayıs 2012 20:33

Mütekabiliyet
Daire Başkanı

Tamam ben susuyorum çünkü sen olayı otomatik tekrara kopyala yapıştıra bağlamışsın.

Peygamberimiz o salavattır diğerleri salavat değildir dememiş.

oda savalattır bu da, neyse ben fazla yazmayacagım çünkü mevlanın bir sözü geldi aklıma..

Tartışma iki bilen arasında olur derdi üstadım, o yüzden ben tartışmıyorum hadi selametle...

Toplam 72 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;