Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Mayıs 2012 20:21   


Kapalı
Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu tasarısı taslağı

Personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları, en az beş yıl fiili hizmette bulunmaları şartıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü yabancılar birimlerinde en az iki yıl görev yapan emniyet hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışanlar, göç uzmanı ve uzman yardımcısı atanmasına ilişkin özel şartları taşımasalar dahi, Genel Müdürlüğün faaliyete geçtiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, komiser ve daha üst rütbeli personel göç uzmanlığı, 45 yaşını doldurmamış polis memurları göç uzman yardımcılığı, kadrolarına atanabilir. Önceki kadrolarında geçirdikleri süreler, yeni kadrolarında geçirilmiş sayılır. Bu şekilde "Göç Uzmanı" ve ?Göç Uzman Yardımcısı? unvanını alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin (11) numaralı fıkrası hükmünden yararlandırılırlar. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı, Göç uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde onbeşini geçemez.

05 Mayıs 2012 20:30

polismemuru07
Kapalı

http://www.memurlar.net/haber/227896/

İçişleri Bakanlığı, 3005 kişilik dev bir teşkilat kuruyor

İçişleri Bakanlığı, 'Göç İdaresi Genel Müdürlüğü' adıyla 3005 kişilik dev bir teşkilat kuruyor. 100 kişi de Göç müşavir ve ataşesi olarak yurt dışına atanacak.

İçişleri Bakanlığına bağlı olarak 3005 kişilik dev bir teşkilat kuruluyor. ??Göç İdaresi Genel Müdürlüğü?? adıyla oluşacak teşkilat, göç konusundaki politika ve stratejileri belirleyecek. Yabancıların Türkiye?ye giriş, çıkış ve ülkede kalışları ile sınır dışı edilmeleri, insan ticaretinin önlenmesi ve vatansızların belirlenmesi konularında da yetkili olacak.

Ankara?da bir Genel Müdür, 2 Genel Müdür yardımcısı, 12 Daire Başkanı ve toplam 365 kişilik personel ile çalışacak olan teşkilat, 81 il ve ilçelerde de müdürlükler açacak. Merkez ve taşra teşkilatında, Göç uzmanı ve yardımcıları, programcı, çözümleyici, mütercim, memur, psikolog, avukat, mühendis, sosyal çalışmacılar görev yapacak.

81 il ve 50 ilçede ise toplam 2540 kişilik kadro açılacak. İl ve ilçelerde, Göç İdaresi İl ve İlçe Müdürleri ile personeli görev yapacak. İllerde, ??İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evleri?? de kurulacak. Bu evlerde, sosyolog ve psikolog görevlendirilecek.

YURT DIŞINA ATAMA

100 personel ise, ??Göç Müşaviri?? ve ??Göç Ataşesi?? adıyla yurt dışına gönderilecek. Büyükelçiliklerde görev yapacak ataşeler, bulundukları ülkelerdeki yetkililerle, göç konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlayacak. İnsan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretinden mağdur olanlara yardım için çalışmalar yürütecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kurulması, bu konuda hazırlanan kanun tasarısı ile hayata geçecek. Bakanlar Kurulunca benimsenen ve TBMM?ye gönderilen kanun tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu ve Genel Kurulda ele alınacak.

05 Mayıs 2012 20:35

polismemuru07
Kapalı

kanun tasarısı tam metin:

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=yabancilar%20ve%20uluslararasi%20koruma&source=web&cd=11&ved=0CHUQFjAK&url=http%3A%2F%2Fwww.amnesty.org.tr%2Fai%2Fsystem%2Ffiles%2FYabanc%25C4%25B1lar%2520ve%2520Uluslararas%25C4%25B1%2520Koruma%2520Kanunu%2520Tasar%25C4%25B1s%25C4%25B1%2520Tasla%25C4%259F%25C4%25B1.doc&ei=QWSlT8LeIIfc4QSL7LTMCA&usg=AFQjCNFCvKVx1xLYv03ncfxFhcPrCNe9sQ

05 Mayıs 2012 20:50

polismemuru07
Kapalı

KURUMU : GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: YURTDIŞI

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

GİH

Göç Uzmanı

1-7

400 kişi

400 kişilik yurtdışı kadrosu açılacak..bu imkanı kaçırmayın bence...

göç uzmanı bir KARİYER MESLEĞİ DİR..

coğu bakanlığın bu sayıda yurtdışı kadrosu yoktur..4 senelik ikişer periyotta yurtdışına gitme imkanı olur..misyon koruma gibi misyon şefine bağlı ve b grubu değildir...ataşelikleri olacakdır...

çok zevkle yapılacak ve üst düzeyde bir kariyer mesleği...bu kuruma benim burdaki yazılarım vesilesiyle girecek amir ve memur, bana çokça dua edecekdir...kaçırmayın bence böyle bir fırsatı..kanunu okursanız tam anlamıyla göç uzmanı olabilmenin şartları çok ve çok zor..polisler için bütün aşamaları kaldırmışlar...

05 Mayıs 2012 23:53

satur61
Memur

Gerçekten dediğiniz gibi ancak kadro kısıtlaması var. Toplam personelin %10 u aşamaz ibaresi var. Yani en fazla 10 göç uzmanı ve 7 göç uzman yardımcısı kadrosu polislere açık. Bunun da taliplisi çok olur kanaatimce.

06 Mayıs 2012 19:32

polismemuru07
Kapalı

güncel

07 Mayıs 2012 12:57

polismemuru07
Kapalı

doğrudur...ben de şimdi tekrardan kontrol ettim...

polislerle ilgili madde tırpanlanmış...hudut ve benzeri yerlerde çalışanlar 3 yıl çalışabilirler diye...geçici 5. madde...

bu başlık silinebilir mi?

Toplam 6 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;