Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Mayıs 2012 18:22   


Yasaklı
Hz. Muhammed neden evlendiği iki eşini onlarla cinsellik yaşayamadığı için boşadı?

Biri bana cevap verebilir mi?

18 Mayıs 2012 18:23

biolog82
Yasaklı

ayet gelmiştir

18 Mayıs 2012 18:27

beslenme çantası
Daire Başkanı

Dindarların ;

''Hz.Muhammed hiç istemezdi ama ayet inmişti bir ekre...Allah'ın emrine karşı gelinemezdi..Yoksa efendimiz hiç öyle bir şey yapar mı?''

diye cevap verebilecekleri bir sorudur.

18 Mayıs 2012 18:27

istiridyedeki-inci
Kapalı

peygamber efendimiz s.a.v evlendiği hazreti hatice ve ayşe dışındakileri sadece nikahına almış olmak için evlenmiştir hiç bir surette cinsellik için zevceliğe almamıştır..

amaç sadece ve sadece karumak kollamak, toplumun yargılarından zevceliğe aldığı kadınları korumaktır..

18 Mayıs 2012 18:29

biolog82
Yasaklı

ee kadınlara yazık değil mi, hem nikahlıyor, hemde birşey yaşatmıyor ve öldükten sonra onlarla evlenmelerini yasaklayan bir ayet geliyor.

18 Mayıs 2012 18:47

İsabella Fortuna
Memur

muhammed'in karı ve cariyeleri:

Sevde:

Muhammed?in Hatice?den sonra, Hicret?e kadar birlikte olduğu tek kadın, Zem?a kızı Sevde?dir. Ibnü Sa?d, Tabakat adlı yapıtında yaşlı olan Sevde?den bir ara Muhammed?in ayrılmak istediğinin ileri sürüldüğünü ama bunun doğru olmadığını söyler. Sevde, bir tarihten sonra, Peygamber?e olan sırasını Aişe?ye devrederek, bir özveri gösterecektir. Böylece Aişe, iki kişilik sıra elde eder.

Aişe:

Ebubekir?in kızı Aişe ile evlendiği zaman, kendisi 49, kız ise 6 yaşındaydı. Aişe, 9 yaşına gelene kadar onunla beraber olmadığı kabul edilir. Bebek oynarmış onunla.

Aişe?nin eşleri arasında ayrı bir yeri vardır. Zaten zaman içerisinde en uzun süre beraber olmuş karısı da odur. Onunla ilşkisi herhangi bir basit düşkünlük ya da anlık istek olayını har zaman aşmıştır. Muhammed?in kendisinden 15 yaş büyük Hatice?den (ve yine yaşlı Sevde?den) sonra, 43 yaş küçük Aişe?ye bağlanması ilginçtir. Hatice ile Aişe arasında 59 yaş fark var. Neredeyse, Muhammed?in bütün hayat süresi..

Muhammed'in sübyan Aişe ile evlenmesi hakkındaki aşağıdaki yazı ve sahih hadisler hiçbir yorum yapılmadan, tamamen İslami kaynaklardan alınmıştır.

Muhammed?in en küçük karısı Aişe?dir. Muhammed 52 yaşında iken, 9 yaşında olan Aişe ile gerdeğe girmiştir (Aişe, Muhammed ile evlendiğinde 6 yaşında idi (Bkz:Buhari, e?s Sahih, Kitabu Menakıbı?l-Ensar/44; Tecrid, Hadis no:1553; Müslim, e?s-Sahih, Kitabu?n-Nikah/69, Hadis no:1422) ,demek ki 3 yıl beklenilmiş).Bunun üzerine, islam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor ve "9 yaşındaki bir kız, "müştehat" (şehvete konu olabilecek çagda sayılır) deniyor. Ve de bu nedenle, bir erkeğin 9 yaşındaki bır kızla evlenebileceğini bildiriyor bır fıkıh hükmü olarak(Bkz:Muhammed Ali

Tehanevi, Keşşafu ıstılaha-tı?l-Fünun,1/788).

M. Sofuoğlu (Cilt 4, Syf - 318,319)

Sahih-i Müslim ve Tercümesi

Babanın Küçük Bakire Kızı Evlendirmesi Babı

1422??.: Aişe şöyle dedi: Ben altı yaşımda iken Resulullah beni (nişan) akdi yaptı. (Üç yıl sonra) ben dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi. Aişe dedi ki: Biz Medine?ye geldik. Akabinde ben bir ay sıtmaya tutuldum, hummanın şiddetinden saçım döküldü. (Hastalıktan kurtulunca) saçım gürleşti ve omuzlarıma kadar uzadı. Bir kere ben arkadaşlarımla beraber bir salıncak üzerinde oynarken annem Ummu Ruman bana doğru geldi ve beni çağırdı. Ben de annemin yanına geldim. Benden ne isteyeceğini bilmiyordum. Annem elimden tuttu sonunda beni evin kapısı önünde durdurdu. Bende yorgunluktan dolayı ?heh, heh? diyerek kaba kaba soluyordum. Nihayet derin derin soluyuşum geçti. Sonra beni eve soktu. Evde Ensar?dan birtakım kadınlarla karşılaştım. Bu kadınlar: Hayır ve bereket üzere, en hayırlı kısmete dediler. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Onlar da başımı yıkadılar ve üstümü başımı düzelttiler. Duha vaktinde Resulullah?ı habersizce görmekten başka beni hiçbir şey heyecanlandırmadı. Akabinde Ensar kadınları beni Resulullah?a teslim ettiler.

Aişe: Peygamber beni altı yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında bir kız iken de benimle evlendi demiştir.

Ma?mer, Zuhri?den, o da Urve?den, o da Aişe?den haber verdi ki: Peygamber Aişe?yi yedi yaşında bir kız iken akid yaptı, dokuz yaşında ve oyuncakları beraber iken de evlendi ve nihayet Aişe on sekiz yaşında bulunduğu sırada Resulullah vefat etti.

Aişe şöyle demiştir: Resulullah Aişe?yi altı yaşında iken akid yaptı. Aişe dokuz yaşında bir kız iken Resulullah?ın evine gidip zifaf oldu. On sekizlik bir kadın iken de Resulullah vefat etti.

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

5575 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine'ye geldik. Benî'l-Hâris İbnu'l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü. (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Rumân, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, Ensârdan bir grup kadın vardı. "Hayırlı, bereketli olsun!", "Uğurlu mübarek olsun!" diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm(ın gelişinden) başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O'na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim."

Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61;

Müslim, Nikah 69, (1422);

Ebu Dâvud, Nikâh 34, (2121); Edeb 63, (4933, 4934, 4935, 4936, 4937);

Nesai, Nikah 29, (6, 82).

5574 - Urve merhum, Hz. Aişe radıyallahu anhâ'dan şunu nakletmiştir: "Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bana dedi ki: "Rüyamda sen bana üç gece gösterildin: Melek seni bana bir ipek parçası içerisinde getirdi ve "Bu senin zevcendir, aç onu!" dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Ben: "Bu rüya Allah katından ise, onu gerçekleştirecektir" dedim."

Buhari, Nikâh 9, 35, Ta'bîr 20, 21;

Müslim, Fezâilu's-Sahâbe 79;

Tirmizi, Menakıb (3875).

4448 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın hanımlarından hiçbirine, Hz. Hatice radıyallahu anha'ya karşı duyduğum kıskançlığı hiç duymadım. Halbuki onu hiç görmüşlüğüm de yok. Ancak, Aleyhissalatu vesselam onun yâdını çok yapardı. Ne zaman bir koyun kesip parçalara ayırsa Hatice'nin dostlarına da gönderirdi. Bazan ona: "Sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok!" derdim de bana: "(Onun gibisi var mıydı, o şöyleydi, o böyleydi..! (Öbür kadınlar beni çocuktan mahrum ederken) benim çocuklarım ondan oldu" diye karşılık verirdi. (Hz. Aişe derki: İçinden " Bir daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim" dedim)." Hz. Aişe devamla der ki: ""Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm, Hatice'den üç yıl sonra benimle evlendi."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 20, Nikah 108, Edeb 73, Tevhid 32;

Müslim, Fezailu's-Sahabe 73, 74, 77, 78, (2434, 2435, 2436, 2437);

Tirmizi, Menakıb, (3885, 3886).

6577 - Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: "Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında iken bebeklerimle oynardım. Aleyhissalatu vesselam da benim kız arkadaşlarımı bana gönderirdi. Arkadaşlarımla beraber oynardık."

5607 - Hz. Aişe radıyallahu anhâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm benimle Şevvâl'de nikâh yapmıştı. Şevvâl'de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?" (Urve der ki: "Hz. Aişe radıyallahu anhâ) yakınlarından olan kadınları şevvâl ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi."

Müslim, Nikah 73, (1423);

Tirmizi, Nikah 9, (1093);

Nesai, Nikah 77, (6, 130).

6542 - Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha ile yedi yaşında iken onunla nikahlandı, dokuz yaşında iken zifaf yaptı. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe onsekiz yaşlarında iken vefat etti"

6547 - Ebu Saidi'l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hz. Aişe radıyallahu anha'yı, elli dirhem değerinde ev eşyası mukabilinde nikahladı."

14- Aişe(rah)anlatıyor;

??Resullah ?ın yanında kızlarla oynuyordum ,benimle birlikte oynayan arkadaşlarım vardı.Resullah (s.a.) eve girdiği zaman onlar gizlenirlerdi. Kendisi evde olmadığı zaman ? onları bana gönderir,benimle oynarlardı..??204

Muhammed?in hayatında ayrı bir yeri vardır Aişe?nin. Yalnız şimdiki zamanı değil, geleceği de; yalnız karı-kocalığı değil, politikayı da temsil eder. Bir çeşit doğal mirasçısı, Müslümanlığın mirasçısı (Ebu bekir) odur. Burdan alınırsa, Aişe?nin Peygamber karşısında, demokratik denilebilecek bir söz ve eleştiri bağımsızlığı da oluşmuştur.

Aişe, Ahzab suresinin 50. Ayetine tepki gösterdi. Bilindiği gibi o ayetin içeriği şöyledir:

?Mehirlerini verdiğin eşlerini; Allah?ın sana ganimet olarak nasip ettiği cariyeleri; seninle birlikte göç eden amca, hala, dayı, teyze kızlarını; seninle evlenmek istiyorlarsa, salt sana özgü bu durum olarak, hepsini helâl kıldık. Onlar mehirlerini Peygamber?e bağışlayabilirler. Bu konuda güçlük çekmeyesin diye onların da üzerlerine neyi farz kıldığımızı bildirdik; Allah bağışlayandır, acıyandır.?

Aişe?nin ayet konusundaki tepkisi şu noktada olmuş: ?Bir kadın kendini Peygamber?e mi armağan edermiş? Ne kadınlar varmış şu dünyada!?

Aişe?nin sıra konusunda, Peygamber?in dilediği karısının yanında daha fazla kalması konusunda da soruları olmuş. Ne var ki, tam o soruların yöneltildiği sırada bir ayet daha gelir: Ahzab suresinin 51. Ayeti. Şöyle: ?Ey Paygamber, bunlardan kimi istersen geri bırakır, dilediğini alabilirsin. Boşadığını yeniden almanda da bir vebal yoktur sana..?

Aişe, bu ayet üzerine kendini tutamamış, ?Görüyorum ki,? demiş, ?Senin Allah?ın yalnız senin şeyinin keyfi için koşturuyor.? (Kaynak: Buhari, Tefsir/7; Tecrid, Hadis/1721; Müslim, Rıda/49,50-Hadis/1464; Ibni Mace, Nikah/57-Hadis/200; Ahmet Ibn-i Hanbel, 6/134, 158, 261)

Aişe, daha önce de değinildiği gibi, şer?I hükümlerde çok bilgiliydi. Imam Zekeşi, bu hükümlerin onda birinin Aişe kanalı ile geldiğini söyler. Ayrıca, Aişe?nin şiir, eski Arap tarihi, gökbilim ve tıp alanlarında derinleştiği kabul edilmiştir. Eşi üzerindeki etki gücü, bu niteliklerinden de ileri geliyor olsa gerektir.

Zeynep:

Cahş?ın kızı Esed?li Zeynep?l evlenmesi bir yönden ayrıca çok ilginçtir. Araplarda, Cahiliye devrinde, yaygın bir uygulama vardı: Oğlan çocuklarını evlat edinme, onları özoğul gibi nesebine bağlama, miras verme.. Bunun sonucu olarak, baba ile oğğulluk birbirinin karısını, kızını nikahlama hakkına sahip değildi. Tıpkı, baba-oğul hukukundaki gibi.

Muhammed, bu uygulamayı yıktı, oğulluğu ve azadlı kölesi olan Zeyd?in karısı Zeynep?le evlendi. Zeynep aynı zamanda Peygamber?in halasının kızı. Ve zaten, baştan Zeyd?le evlenmek istememiş. Peygambere bir gönül yakınlığı var. Ama yine de onun uygun görmesi sonucunda Zeyd?le evlenmiştir.

Muhammed bir gün Zeyd?le görüşmek için onun evine gider. Zeyd yoktur. O sırada Zeynep içeride çamaşır yıkamaktadır. Duygular coşar. Muhammed şu sözleri söylemekten kendini alamayarak evden çıkar. ?Ya mukallibel kulum!? (Ey kalpleri evirip çeviren Allah?ım, gönlümü çeviriverdin!)

Zeyd eve gelince Zeynep olayı ona anlatır. Zeyd, içinde karısını yitireceği gibi bir önseziyle Peygamber?e koşar.

?Zeynep?I sevdinse, ben boşayayım, sen al? der.

Muhammed?in karşılığı:

?O nasıl söz? Karını boşama, Allah?tan kork!? Ancak, içten içe, boşamasını da istemektedir. Bu istek, Ahzab suresindeki 51.ayetinde ortaya çıkar.(kaynak: Bu ayetle ilgili tefsirler, taberi tefsiri)

Zeyd, Zeynep?I boşar. Böylece Ahzab suresindeki (37.ayet) şu sözler de açıklık kazanmış olur: ?Şimdi madem ki Zeyd onunla ilişiğini kesti; biz onu sana eş yaptık.?

Zeynep?le Muhammed arasındaki ilişkide, cinselliğin çok ağır bastığı söylenebilir: ?Bir kadın gördüğü zaman hemen eve gelir, Zeynep?le cinsel ilişkide bulunurdu? (Kitabun Nikah, s.127)

Günlerin cinsellik yönünden ortamını Peygamber?in arkadaşlarından Cabir şöyle anlatır: ?Biz Mina?ya giderken zekerlerimizden meni damlıyordu? (kaynak: Buhari, Hac/81; Umre/6; Şirket/7; Muslim, hac/141; Hadis/1216; Neşe-I Menasik/77; Ibn-I Meca, menasik/77 Hadis/2980; Ahmet Ibn-I Hanbel, Müsned 3/317-366)

Hafsa:

Hicret?in 2.yılında Ebubekir?in kızı Aişe ile evlenen Muhammed, bir yıl sonra da Ömer?in kızı hafsa?yı karıları arasına katar.

Hafsa, Huzeyfe oğlu Hanis?le evliydi. Kocası Uhud savaşında aldığı yaralarla fazla yaşayamadı. Muhammed, dul kalan Hafsa?yı önce başkaları ile evlendirmeyi düşündü. Bu konuda Ebubekir?I ve Osman?ı yokladı; onlarda belirli bir istek görmedi. Olaydan haberli olan Ömer çok üzülmüş gibiydi. Daha sonra, Hicret?in 3.yılında Muhammed Hafsa ile kendisi evlendi. Ömer?in yüreğine de su serpildi.

Ummü Habibe

Ebu Süfyan?ın kızı Ummü Habibe Ramle.

Peygamber onunla Hicre?in 7.yılında evlendi. Ummü habibe, kocası Ubeydullah bin Cahş el-Esedi ile birlikte müslüman olmuştu. Daha sonra Habeşistan?a gittiler. Kocası din değiştirip Hristiyan olunca ondan ayrıldı. Peygamber, Habeşistan Kralı Necaşi?ye haber göndererk Ummü Habibe?yi istedi. Necaşi, kadına, Resulullah?ın yerine 400 dinar mehir ve birçok değerli hediye verdi. Muhammed, Ummü Habibe Medine?ye gelince onunla evlendi. Bu akrabalık bağı Ebu Süfyan?ı duygulandırmıştı. Bir yıl sonra o da müslüman olacak.

Ummü Seleme:

Mahzumoğulları?ndan Ummü Seleme Hind de, kocası Ubeydullah bin Cahş el-Esedi ile birlikte Habeşistan?a gitmişti. Kocası Uhud savaşından sonra öldü.

Peygamber, Medine?ye dönen Ummü Seleme?ye şöyle buyurdu: ?Allah?a yalvar, felaketine karşılık seni ödüllendirsin; ondan daha iyi bir eş versin sana.?

Sonra da ona evlenme teklifinde bulundu.

Kadın, yaşlı ve kıskanç olduğunu, yetim çocukları bulunduğunu söyleyerek özür dilemeye kalkınca, Peygamber kendisinin daha yaşlı olduğunu; Allah?ın o kıskançlık duygusunu mutlaka gidereceğini; yetimlere gelince, onlar için hiç merak etmemesini, onların Allah?a ve resulüne kaldığını söyledi.

Evlenme gerçekleşti.

Peygamberin eşlerinin rivayet ettikleri hadis sayısının 3 bini aştığı bilinir. En çok hadis rivayeti Aişe?ye aittir. (2210 hadis) Peygamberin karıları arasında Ummü Seleme de ondan sonra gelir: 378 hadis.

Muhammed?in karıları iki grup oluşturmaktaydı: Birinci grupta Aişe, Hafsa, Safiye ve Sevde vardı. Ikinci grubun başını da Ummü Seleme çekmekteydi.

Müslümanlar, peygamber?in Aişe?ye karşı büyük sevgisini bildikleri için, sözgelimi bir armağan vereceklerse, bunu mutlaka Muhammed?in onunla birlikte olacağı güne rastlatırlardı. Yaygınlık ve düzenlilik kazanan bu olayın öbür eşler arasında dedikodulara yol açmaması, tepkiler uyandırmaması olanaksızdı. Özellikle Ummü Seleme grubundan ?annelerimiz?, ona gidip durumu Resulullah?a anlatmasını istediler: Armağanlar mı sunulacak, hediyeler mi sözkonusu, bu, karılar arasında hiçbir ayırım gözetilmeksizin yapılmalıydı.

Ummü Seleme, kendi nöbet gününde olayı ve kumalarının isteğini Peygamber?e iletti. Ancak, peygamberin ağzından bu konuda tek sözcük çıkmadı.

Ertesi gün, öbür eşler Ummü Seleme?den bir açıklama beklediler. O da olanı biteni, peygamber?in o konuda konuşmadığını anlattı. Şöyle bir ortak karara varıldı: Peygamber?den bir karşılık alıncaya kadar Ummü Seleme olayı tekrar tekrar gündeme getirecek..

Ummü Seleme?nin üst üste yeni birkaç girişimi de sonuçsuz kaldı. Resulullah gülümsüyordu; yine de tek sözcük almak olanaksızdı ağzından. Ümmü Seleme, misyonu gereği sorması gereken soruları sürdürdü.

Sonunda Peygamber konuşacaktı: ?Aişe?yi söz konusu ederek beni üzmeyin. Işte söylüyorum: Vahiy, yalnız onun günündeyken gelir bana!?

Ummü Seleme şaşırmıştı. ?Seni üzdüğüm için Allah bu günahımı bağışlasın? demekle yetindi.

Ama, ortaklar aynı konuda bu kez peygamber?in kızı Fatıma?ya başvuracaklardı. Fatıma, babasına durumu anlattı.

?Karıların? dedi, ?Allah?ı tanık göstererek, Ebu bekir?in kızı konusunda senden adalet diliyorlar.?

Peygamber karşılık verdi: ?Kızım, doğru söyle, sen beni seviyor musun??

?O nasıl söz! Nasıl sevmem??

?Oyleyse, benim sevdiğimi de sev!?

(kaynak: Buhari, Hibe/8; Tecrid/1130)

Cüveyriye:

Peygamber, Kureyş?in ileri gelenlerinden Hâris?in kızı Cüveyriye ile Hicret?in 5.yılında evlendi. Mustalik savaşında ailesinin üyeleriyle birlikte tutsak düşen Cüvetriye 13 yaşında dünya güzeli bir kızdı. Peygamberle görüşme dileğinde bulundu. Tutsak olarak, Sabitbin Kays?ın payına düştüğünü, azad olabilmek için onunla anlaşmış bulunduğunu, bu konuda kendisine kolaylık gösterilmesini diledi.

Peygamberin ona şöyle dediği yazılmıştır:

?Daha iyi bir teklifim var?

?Nedir ya Resulullah??

?Sabit?e vereceğini ödeyeyim, seni ben alayım.?

(Cüveyriye sevincinden uçarak):

?Tamam ya Resulullah, kabul!?

(Kaynak: Islamda Çok Evlilik Ve Resulullah, Prof.Abdullah Ulvan, çeviren Ismail Hakkı Sezer)

Nikahtan hemen sonra, Müslümanların elindeki bütün Beni Mustalik tutsakları (700 kişi) salıverildi. (Kaynak: Buhari, Itkr,13)

Safiye:

Ahtap bin Huyeyy?in kızı Safiye, Hicret?in 7.yılında Muhammed?in karıları arasına girdi. Safiye, Beni Nadir Yahudilerindendir. Kocası, Hayber savaşında öldürülmüş, kendisi tutsak olmuştu. Dihyet?ül Kelbi?nin payına düştü. Ahsab tarafından hemen peygamber?e yetiştirildi. Safiye öylesine dilber bir kadındı ki, ancak Resulullah?a yakışırdı. Ayrıca, kavminin hanımefendisi olan bu kadına kendinden aşağı gördüğü bir kişinin yanında cariye işlemi işlemi uygulanmasının engellenmesi gerekirdi.

Sonuçta Muhammed onunla evlendi. (Kaynak: Buhari, El Magazil 38; Asab 30-32; Hucurat 11; Talak 1.ayet)

Zeynep bir keresinde Safiye?ye ?Yahudi Karı? diye seslenmişti. Peygamber bu saldırıyı cezalandırdı, bir ay Zeynep?e yaklaşmadı. Ayşe?nin safiye için, ?Boyu da pek kısa, yere çok yakın? demesi üzerine şu karşılığı vermiş: ?Bir laf ettin ki, koca enizi bulandırır? (kaynak: Buhari, Ebu davud ve Tırmizi)

Anlaşılıyor ki, Safiye?nin eşsiz güzelliği ve yhudi kökenli oluşu zaman zaman öbür ortakların kendisine karşı birleşmelerine yol açmış. Tırmizi rivayet eder: Aişe ve Hafsa, ?Biz Resulullah?ın yanında Safiye?den daha değerliyiz? demişler. Bu söz, Safiye?nin kulağına gitmiş. Peygamber?e söylemiş. Peygamber?in verdiği karşılıkta, onun Yahudiliğiyle ilgili çok zarif bir ima da var: ?Şöyle diyemez miydin, benden değerli nasıl olabilirsiniz ki, eşim Muhammed, babam Harun, amcam Musa!?

Bir keresinde de Peygamber ve Safiye sözleştiler; öbür kadınlara örnek olsun, hatta bir bakıma ders olsun diye, bir ay boyunca hiç beraber olmayacaklardı. Bu söz tutuldu. (kaynak: Buhari ve El Müslim; Taberi tefsirinde Tahrim suresi)

Haris?in kızı Meymune Huzeyme kızı Zeynep:

Peygamber?in son iki karısı Haris?in kızı Meymune ile Huzeyme kızı Zeynep?tir. Meymune ile Hicret?in 7.yılında evlendi. Huzeyme kızı Zeynep?I, Esed?li Zeynep?ten ayırmak gerekir. Peygamber?in hayatında olay yaratan karısı ikincisidir. Huzeyme kızı Zeynep, Peygamber?den önce ölmüştür.

Esma Ve Amre:

Muhammed?in nikah kıyıp da karı-koca olmadan ayrıldığı iki karısı daha var: Kindeoğolları?ndan Numan?ın kızı Esma ve Kilab kabilesinden Zeyd?in kızı Amre. Peygamber, Esma?nın, zifaf sırasında alaca illetine tutulmuş olduğunu farketti ve mut?asını (bedelini) vererek baba evine yolladı. Amre ise daha yeni müslüman olmuştu. Peygamber?in yanına girince onu pek istemez tavırlar takındı, ona da bedeli ödendi; ve ailesine geri gönderildi.

Iki cariye: Marya ve Reyhane

Şem?un kızı Marya, Kıpti kökenli ve Hristiyandır. Muhammed?e Mısır Mukavkıs?I (piskopos) dört cariye armağan eder. Marya, bunlardan biri. Peygamber?in ona karşı özel bir düşkünlüğü olduğu anlaşılıyor. Aşağıdaki olay bunu göstermekte. Muhammed bir gün karılarından Hafsa?nın odasına girer. Odada Hafsa değil, Marya bulunmaktadır. O sırada Hafsa, babasının evine gitmiş. Muhammed ve Marya, Hafsa?nın yatağında birleşirler. Tam o sırada Hafsa içeri girer. Muhammed henüz işini bitirmemiştir. Hafsa?ya biraz beklemsini söyler; bazı açıklamalarda bulunacaktır ona. Sonunda Hafsa, kendisini tutamaz şöyle konuşur: ?Nasıl iştir bu? Bir köle ile benim günümde ve benim yatağımda birleşiyorsun?? Peygamber kendisine bir müjdesi olduğunu söyler ve hemen ekler: Kendisinden sonra Ebu Bekir, daha sonra da babası Ömer halife olacaktır. Ne var ki Hafsa hiç de oralı olmayacak, tepkisini sürdürecektir. Peygamber bu kez yemin verir: ?Vallahi billahi bir daha onunla beraber olmayacağım, ama sen de olayı kimseye söyleme.? Ne var ki, Muhammed Marya?yı bir türlü unutamamaktadır. Imdadına bir ayet; şu sözlerle başlayan bir ayet: ?Ya Muhammed, karıların memnun olacak diye, helal şeyden niçin kendini yoksun bırakırsın; Allah çok bağışlayan ve acıyandır.?

Obür cariye Reyhane Yahudi?ydi. (Kaynak: Tahrim suresi, 1.ayet) Söz konusu ayetin gelişi konusunda bir de bal şerbeti öyküsü ileri sürülür; ama ayetin asıl dayanağı yukarıdaki öyküdür. (Kaynak: Tefsirler; örneğin Taberi tefsiri 28/100 öt; F.Razi, 29/41 öt; (Sabuni?de, bal şerbeti öyküsünün ayetin iniş nedeni gösterildiği ancak asıl nedenin Marya olayı olduğu vurgulanır, 3/406)

18 Mayıs 2012 18:50

İsabella Fortuna
Memur

Esma Ve Amre:

Muhammed?in nikah kıyıp da karı-koca olmadan ayrıldığı iki karısı daha var: Kindeoğolları?ndan Numan?ın kızı Esma ve Kilab kabilesinden Zeyd?in kızı Amre. Peygamber, Esma?nın, zifaf sırasında alaca illetine tutulmuş olduğunu farketti ve mut?asını (bedelini) vererek baba evine yolladı. Amre ise daha yeni müslüman olmuştu. Peygamber?in yanına girince onu pek istemez tavırlar takındı, ona da bedeli ödendi; ve ailesine geri gönderildi.

18 Mayıs 2012 18:56

İsabella Fortuna
Memur

bugünün başlıkları

· yenmemesi gereken şeyler

· devrim

· 19 mayıs 2012 anıtkabir

ziyareti

· öldü sanma

· galatasaray

· göte florasan sokup yakmak

· Cinemaximum'larda sinema keyfi Maximum'da (reklam)

· gizem için ilik

· akasya durağı nın gına

getirmesi

· 18 mayıs 2012 istanbul

yağmuru

· ekşi sözlük teki uyuşturucu

skandalı

· fuchs

· aç oku

· türk ırkının üstünlüğüne

inanmak

· kolay yoldan zengin olmak

· binbaşı

· sarışınım

· alem yapan yedi cüceler

· real madrid

· fc barcelona

· happy friday

· tayt giyen şişman kadınlar

· psv eindhoven

· özel hayattan insan silmek

· tanışmak için söylenen ilk

kelimeler

· türkan saylan

· iniş yapan uçak

· dünyanın en aciz insanları

· rock kizlari

· hayatı kısıtlayanlar

· bulvar avm

· sony ericsson w200

· arshil

· nurgül yeşilçay

· 28 şubat

· duk erangir

· d100 karayolu

· mreyte ya mreyte

· sing yapmak

· ergun plak

· napıyosun sorusuna verilmiş ilginç cevaplar

· hükümlü ile tutuklu arasındaki farklar

· uçurumun kenarındayım hızır

· asayiş berkemal

· ccna

· çivi futbolu

· 4 üncü mekanize piyade tugayı

· captain price

· durdukça pembeleşen yeşil renkli fantastik ruj

· suskunlar

· aferim sana ben

· trimax vs brazzers

· sümeyye erdoğan

· brüt maaş

· lokman hekim in ölümsüzlük iksiri

· fener in maci var

· adolf hitler in özlü sözleri

· hem nalina hem mihina vurmak

· halaskargazi

· apranax

· sherlock

hz muhammed in hayatina giren kadinlar

1.bazı forumlarda listelendiği şekilde şunlardır;

Hz.Muhammedin evlendiği hanımlar:

1. Hatice

2. Sevde Binti Zem'an

3. Ebubekir kizi Ayse

4. Omer kizi Hafsa

5. Huzeyme kizi Zeynep

6. Ummu Seleme (Hine)

7. Haris kizi Cuveyriye

8. Zeyd kizi Reyhane

9. Zeynep Binti Cahs

10. Ebu Sufyan kizi "Ummu Habibe" (Remle)

11. Huvey kizi Safiye

12. Haris kizi Meymune

13. Sem'un kizi Marya Kibri

Hz.Hz.Muhammed'in bosadigi kadinlar:

1. Dahhak kizi Fadime

2. Zabyan kizi Aliye

3. Kab kizi Mileyke

Hz.Muhammed'in nikahlayip sonradan ayrildigi kadinlar:

1. Numan kizi Esma

2. Kays kizi Kuiteyle

3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt

4. Necdet kizi Selma

5. Huzeyl kizi Havle

6. Seraf binti Halife

7. Yezit kizi Amre El-Gifariye

8. Yezit kizi Hind El-Kitabiye

9. Davud kizi Mileyke

10. Rufaa kizi Nesatlsat

11. Kab kizi Esma

12. Haris kizi (Saire) Kuteyle

13. Amr kizi Senba/Seyba/Sabiye

14. Cundup bin Dimre Cind-i'nin kizi

15. Serahil kizi Imeyme (Binti Cevn)

16. Muaviye kizi Amre

17. Sufyan kizi Seba (Sena)

18. Ummul Haram

19. Hakim kizi Leyla

hz.Muhammed'in mehir parasini odemeden aldigi kadinlar:

1. Haris kizi Meymune

2. Huzeyme kizi Zeynep

3. Ummu Serik

4. Hakim kizi Havle

Hz.Muhammed'in cariyeleri:

1. Nefise

2. Cemile

Hz.Muhammed'in sozlendigi kadinlar:

1. Amir kizi Dubaa

2. Nuame Bel'anberi

3. Sehl kizi Habibe Ensariye

4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan

5. Sevde Kiresiye

6. Besame kizi Safiye

7. Ebu Talib'in kizi Ummu Hani (Fagite)

8. Ismi bilinemeyen bir kadin

Hz.Muhammed'in bazi nedenler yuzunden evlenemedigi kadinlar:

1. Abbas kizi Ummu Habibe

2. Hamza kizi Emame (Ammare)

3. Muhammed'e önerilen Baldizi

Hz.Muhammed'in ev islerinde bakan cariyeler:

1. Bereke (Ummu Eymen)

2. Emetullah binti Ruzeyme

3. Hudre

4. Redva

5. Sad kizi Meymune

6. Ruzeyne

7. Selma (Ummu Rafi)

8. Marya (Ummu Rebab)

9. Marya (Ceddetu'l Musenna)

10. Ummu Iyas

11. Havle (Ceddetu Hafs)

12. Meymune binti Ebi Abis

13. Ummu Dumeyre

14. Ummu Ayas

15. Rebiha

16. Saibe

18 Mayıs 2012 18:58

İsabella Fortuna
Memur

hz muhammed in hayatina giren kadinlar

1.bazı forumlarda listelendiği şekilde şunlardır;

Hz.Muhammedin evlendiği hanımlar:

1. Hatice

2. Sevde Binti Zem'an

3. Ebubekir kizi Ayse

4. Omer kizi Hafsa

5. Huzeyme kizi Zeynep

6. Ummu Seleme (Hine)

7. Haris kizi Cuveyriye

8. Zeyd kizi Reyhane

9. Zeynep Binti Cahs

10. Ebu Sufyan kizi "Ummu Habibe" (Remle)

11. Huvey kizi Safiye

12. Haris kizi Meymune

13. Sem'un kizi Marya Kibri

Hz.Hz.Muhammed'in bosadigi kadinlar:

1. Dahhak kizi Fadime

2. Zabyan kizi Aliye

3. Kab kizi Mileyke

Hz.Muhammed'in nikahlayip sonradan ayrildigi kadinlar:

1. Numan kizi Esma

2. Kays kizi Kuiteyle

3. Esma veya Seba (Sena) Binti Salt

4. Necdet kizi Selma

5. Huzeyl kizi Havle

6. Seraf binti Halife

7. Yezit kizi Amre El-Gifariye

8. Yezit kizi Hind El-Kitabiye

9. Davud kizi Mileyke

10. Rufaa kizi Nesatlsat

11. Kab kizi Esma

12. Haris kizi (Saire) Kuteyle

13. Amr kizi Senba/Seyba/Sabiye

14. Cundup bin Dimre Cind-i'nin kizi

15. Serahil kizi Imeyme (Binti Cevn)

16. Muaviye kizi Amre

17. Sufyan kizi Seba (Sena)

18. Ummul Haram

19. Hakim kizi Leyla

hz.Muhammed'in mehir parasini odemeden aldigi kadinlar:

1. Haris kizi Meymune

2. Huzeyme kizi Zeynep

3. Ummu Serik

4. Hakim kizi Havle

Hz.Muhammed'in cariyeleri:

1. Nefise

2. Cemile

Hz.Muhammed'in sozlendigi kadinlar:

1. Amir kizi Dubaa

2. Nuame Bel'anberi

3. Sehl kizi Habibe Ensariye

4. Cemre Binti Haris Bin Avf Bin Kab bin Zabyan

5. Sevde Kiresiye

6. Besame kizi Safiye

7. Ebu Talib'in kizi Ummu Hani (Fagite)

8. Ismi bilinemeyen bir kadin

Hz.Muhammed'in bazi nedenler yuzunden evlenemedigi kadinlar:

1. Abbas kizi Ummu Habibe

2. Hamza kizi Emame (Ammare)

3. Muhammed'e önerilen Baldizi

Hz.Muhammed'in ev islerinde bakan cariyeler:

1. Bereke (Ummu Eymen)

2. Emetullah binti Ruzeyme

3. Hudre

4. Redva

5. Sad kizi Meymune

6. Ruzeyne

7. Selma (Ummu Rafi)

8. Marya (Ummu Rebab)

9. Marya (Ceddetu'l Musenna)

10. Ummu Iyas

11. Havle (Ceddetu Hafs)

12. Meymune binti Ebi Abis

13. Ummu Dumeyre

14. Ummu Ayas

15. Rebiha

16. Saibe

18 Mayıs 2012 21:50

mehrimet
Daire Başkanı

eminim yalandır

18 Mayıs 2012 22:09

tarihci8209
Yasaklı

hz Muhammed, Cinsel İlişkilere Ne Kadar Zaman Ayırıyordu

O dönem Araplarında ?şehvet?, ?erkeklik gücü? en başta gelen bir özellikti. Bunu Gazali, Ihyâu Ulumiddin adlı ünlü kitabının ?Kitabu Adabi?n Nikâh? bölümünde uzun uzun anlatır. Bir dolu örnek verir, Ali?nin oğlu Hasan?ın bir alışta ?dört karı birden? aldığını, sonra çok geçmeden bunları boşayıp yenilerini aldığını, Muhammed?e bu torunu anlatıldığında Muhammed?in: ?O, yaratılışta da huyda da bana benziyor!? dediğini, bu oğlanın, 200 kadar karı elden geçirdiğini anlatan bir hadise, Muhammed?in, ?dünyanızdan bana üç şey sevdirildi? dedikten sonra bunlardan birinin de ?kadın? olduğunu dile getiren bir başka hadisine ve daha nice hadislere, öykülere yer veriyor. (Bkz. Gazali, İhya- u Ulûmiddin, Arapça, 28-29 ve öt.) Gazalî, Felâk Suresinin (Diyanet?in çevirisiyle:) ?Bastırdığı zaman karanlığın şerrinden de O?na sığınırım, de!? anlamı verilen 3. ayetine ?Ve sertleşip kalkmış olan zekerin (erkeklik organının) bu duruma geldiği zamanki bastırmasının şerrinden de Tanrı ya sığınırım, de!? anlamının verilebileceğini, bu anlamı İbn Abbas?ın verdigini; ünlü gizemci Cüneyd-i Bağdadi?nin (ölm. 910.) ?Yemeye, içmeye ne denli gereksinim duyuyorsam, cinsel ilişkiye de o denli gereksinim duyuyorum!? dediğini aktarıyor ve verdiği örneklerle ?insanın rahatlaması için şehvetinin gereğini yerine getirmesinin önemini? anlatmaya çalıştığını belirtiyor. (Bkz. Aynı kitap, s. 27.)

Muhammed?in çok karı alışına, kadınlara yönelişine de bu açıdan bakmak gerçekçi bir yaklaşım olur. Hadislere baktığımız zaman, Muhammed?in ?cinsel ilişki?ye ayırdığı zamanın, şaşılacak boyutlarda olduğunu görüyoruz. İşte bir hadis, En?es anlatıyor:

Peygamber, 9 ya da 11 karısı varken, gecenin ya da gündüzün belli saatinde tümünü dolaşıyor ve hepsiyle cinsel ilişkide bulunuyordu.?

Enes?e soruluyor: ? ?İyi ama, Peygamber buna güç yetirebiliyor muydu?? Enes karşılık veriyor: ? ?Evet. Biz aramızda, Peygambere 30 erkek gücil (şehveti) verildiğini konuşurduk.? Bu hadis Buhari?nin e?s-Sahih?inde de yer alıyor. (Diyanet?in bir yayınında görmek için bkz. Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, hadis no: 192.)

Başka hadislerde de ?peygamberin 40 erkeğinki kadar şehvetinin olduğu? belirtilir. Bunda bir abartma olduğu açık. Müslümanlar, ?Peygamber?in ?şehvet?ini de ?mucizeli? olarak göstermek istemişlerdir.

Muhammed?in ?şehvet?i, ister sıradan, ister ?farklı? olsun ?ayet?ler ve ?hadis?ler yönünden bakıldığında görülür ki ?Tanrı?sı katında ayrıcalıklı. Âişe?nin sözünde bu ayrıcalık, en çarpıcı biçimde dile geliyor:

-?Ma era rabbeke illa yüsariu hevake?

?Bakıyorum da Senin Efendi Tanrı?n (Rabb), senin şeyinin keyfi (hevâ) için koşuyor yalnızca!?

18 Mayıs 2012 22:21

mehrimet
Daire Başkanı

isabella senin ve tarihçinin paylaştığı...kafam allak bullak

18 Mayıs 2012 22:25

beslenme çantası
Daire Başkanı

Mehrimet ikisinin yazdıkları da doğru şeyler.Kuran'da bu konuyla ilgili ayetler var.Azhab süresi özellikle.

Diğer yazılanlar ise Buhari gibi kişiler tarafından yazılan şeylerdir.

Aişe'nin söylediği rivayet edilenler de gerçektir...

Acı ama gerçek.

18 Mayıs 2012 23:05

tarihci8209
Yasaklı

Kadınlar içinde ayrıcalıklı olanlar:

hz Muhammed, kimi karılarını daha çok severdi. Kimini de daha çok tutardı. En çok tuttuğu karılarının başında Aişe geliyordu. Ebubekir?in kızıydı, o nedenle de etkiliydi. Zaman zaman Muhammed?e kafa tutar gibi durumları bile olabiliyordu. Zeki de olduğu için, birtakım ayrıcalıklar sağlayabilmişti. Muhammed?in cinsel ilişkilerindeki sıra düzeni bozulunca, karılar içinde en çok yararlanan o olmuştu. Boşamasın diye Muhammed?in hoşnutluğunu kazanmak isteyen yaşlı ortağı Sevde Bint Zem?a'nın ?gün?ünü almıştı. Başka kumaların gününde de Muhammed?le yatabilirdi. Muhammed istediğinde, kendi günüyse başkasına vermezdi. Muhammed?in canı başka kadınla yatmak istese bile vermezdi gününü, sırasını.

Aişe: ?Günümü kimseye vermem?!

Aişe?nin anlattığına göre: Muhammed?e, herhangi bir karısının gününü, sırasını gözetmeksizin; dilediği karısıyla dilediği zaman yatma özgürlüğü veren ?ayet?, yani Ahzab suresinin 51. ayeti geldikten sonra da, Muhammed?in Aişe?nin gününde başka kadınla yatmak istediğinde Aişe?den izin alma gereği duyardı. İzin isterdi ama Aişe geri çevirirdi:

-?Eğer izin verme, vermeme yetkim varsa vermek istemiyorum. Tanrı elçisi! Bilesin ki hiçbir kimseyi sana (seninle yatmaya) yeğ tutmam.?( Bkz. Buhari, e?s-Sahih, Kitabu Tefsiri?l-Kur?an/33/7)

Hadisten anlaşıldığına göre, Aişe?nin bu karşı koyuşuna Muhammed artık ses çıkarmamış; ?Ayet var. Ayet bana istediğim zaman dilediğim karımla yatma yetkisini vermiştir? dememiş ya da diyememişti.

hz Muhammed?in kadınları arasında hizipleşme:

Peygamberin karıları iki hizibe ayrılmıştı; Bir kesimde Aişe, Safiyye ve Sevde vardı. Öbür kesimdeyse Ümmü Seleme ve peygamberin öteki karıları. Müslümanlar, peygamberin Aişe?ye olan sevgisini biliyorlar; o nedenle depeygambere bir armağanda bulumak isteyen biri olduğunda armağanı sunmayı geciktirir; peygamber Aişe?nin odasına gittiğinde sunardı.

Muhammed? in Karıları: ?Adalet isteriz!?

Bunu üzerine, Ümmü Seleme hizibi söylenmeye başlandı. Bu kesimde olan kadınlar gidip Ümmü Seleme ile konuştular:

-Ümmü Seleme! Peygambere söyle. Herkesle konuşsun; Peygambere kim bir armağan vermek isterse, peygamberin hangi karısının yanında bulunduğuna bakmaksızın armağanını sunmasını duyursun.

Muhammed aldırmıyor:

Ümmü Seleme, karıların dediklerini peygambere söyledi. Ama peygamber bir şey söylemedi. Karılar gelip Ümmü Seleme?ye sordular:

-Ne dedi peygamber?

-Bana bir şey demedi.

-Öyleyse bir kez daha söyle ona!

Ümmü Seleme, kendi gününde (ilişki için) geldiğinde peygambere yine söyledi. Ne var ki peygamber ona yine bir şey söylemedi. Kadınlar sorunca yine ?peygamber bana bir şey söylemedi? dedi. Kadınlar da, ?sana karşılık verinceye kadar söyle ona söylediklerimizi? dediler. Peygamber cinsel ilişki için dönüp geldiğinde, Ümmü Seleme ona kadınların dediklerini yine anlattı. Bu kez peygamber konuştu:

Muhammed: ?Bana vahiy, yalnızca Aişe?nin gününde geliyor?!

-Aişe konusunda beni üzme! Bil ki, hiçbir kadın koynumdayken bana vahiy gelmez de, yalnızca o koynumda bulunduğu sırada bana vahiy gelir.

Bunun üzerine Ümmü Seleme şöyle dedi:

-Ey Tanrı Elçisi! Seni üzdüğüm için tanrıya sığınıp tevbe ediyorum!

Karılar, Muhammed?in kızı Fatıma?yı araya koyuyorlar:

Aynı kadınlar sonra peygamberin kızı Fatıma?ya başvurdular; onu peygambere gönderdiler. Şöyle demesini istediler:

-Karıların tanrı için senden, Ebubekir?in kızı (Aişe) konusunda (kayırmayı bırakıp) adaletli davranmanı istiyorlar.

Fatıma?nın aracılığı da bir sonuç vermiyor:

Fatıma da peygamberle konuşup kadınların dediklerini iletti. Peygamberse şöyle karşılık verdi:

-Kızcağızım (sevgili kızım)! Benim her sevdiğimi sen sevmezmisin?

Fatıma karşılık olarak:

-Evet!

Peygamber:

-Öyleyse sen de Aişe?yi sev!

18 Mayıs 2012 23:13

pampachino
Yasaklı

bu ne ya

nebiçim yalan bunlar.

18 Mayıs 2012 23:15

su-88
Genel Müdür

Nedeni gerçekten o mu aceba...

18 Mayıs 2012 23:18

meraklikiz
Yasaklı

nasıl karalama yapalımdiye düşünürken aklınıza efendimizin özel yaşantısımı geldi konu edecek.tarihçi daha geçende kendi yaşantından kesitler sıunuyordun burada kendini ahlaklı ilan edip başkasına laf söylemek haddine değil senin.

18 Mayıs 2012 23:20

beslenme çantası
Daire Başkanı

Ne yalanı yahu?

Bu Ayşe'nin sırası meselesi üzerine indi Azhab'ın 51. ayeti

''Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. (Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)''

Toplam 17 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?