Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Mayıs 2012 09:24   


Kapalı
Allah'ın Varlığının 25 İspatı

Allah'ın varlığını, en inatçı akılları dahi ilzam edecek bir şekilde ispat eden mükemmel bir eser. Bir çiçekten bir böceğe kadar her şeyde ve her yerde Allah'ın varlığının delillerini göstererek materyalist düşüncenin bütün dayanaklarını yerle bir eden muhteşem bir çalışma...

http://www.seyrangah.tv/kategori:2_ateizmi-yikan-gercekler.html

23 Mayıs 2012 10:21

xxyyzztt
Kapalı

Kur'an Kainatı Okuyor!

Bütün ilimler derinliğine ve dikkatlice incelendiğinde Allah'ı göstermektedir. Ancak bakış açısı değişince, insanı yanlışa götürmektedir. Fizik, kimya, biyoloji vesaire, hep¬si Allah'ın isimlerinin kâinattaki tecellileridir. Eğer insan anti-Allah bir bakış açısıyla kâinata ve olaylara bakarsa ve Allah'ı tanımazsa ister istemez var oluş ve yaratıcılığı birilerine vermek mecburiyetinde kalacaktır. Bu ya se¬beplerdir, ya tabiattır veya kendi kendine oluş fikridir.

Mesela insan vücudundaki bir hücreyi veya bir atomu ele alalım. Bu zerre, vücudumuza dışardan gıda ile gelmiş bir atomdur veya yine yediğimiz besinlerden vücudumuz¬da kimyasal yolla oluşmuş bir hücredir. Fakat bu hücre vücudumuzdaki yaklaşık 100 trilyon kadar hücre ile uyum içindedir. Gözde görmeye yardımcı olur, dilde tad, burunda koku alır, sinirlerde haber iletir. Kısacası vücut¬taki tüm hücrelerle uyum içinde çalışmayı bilir. Hiç bir uyumsuzluk çıkarmaz. Aynı zamanda bu hücre çok akıllı bir ilim adamı gibi ihtiyacı olan maddeleri alır, atıkları kana vererek temizlenmeye gönderir.

Mesela, bu hücre beyindeyse, kandaki fosforu alır. Kısacası süper bir per¬formansla gerekeni yapar. Şimdi soruyorum, cansız atomlardan oluşan bu hücre bu kadar akıllı, bu kadar bilgili nasıl davranabiliyor? Ve ne gerekiyorsa onu yapı¬yor. Akılsız atomlar akıllı işler yapıyor. Bilgisiz hücreler hiç şaşırmadan çok çok bilgili davranışlar sergiliyor.

Acaba bunu kendileri mi yapıyor? İşte atom ve hücreyi okurken, insanın bir görevi de bu hususları düşünmek, ilmi, kudreti ve varlığıyla her tarafı kaplamış Yüce Yaratı¬cıyı tanımalıdır. Yine mesela, solunum esnasında aldığı¬mız hava insan vücuduna girer. Ciğerlerde kanla temas haline gelir. Kanı temizler. Kırk yıllık bir tecrübeyle bu işi yapar. Hiç şaşırmaz, unutmaz, karıştırmaz, görevini mü¬kemmelce yapar. Kana oksijen verip, kandaki karbondi¬oksiti alır. Tersini asla yapmaz. Aynı hava zerresi bu sefer bir ineğin vücuduna girer oradaki görevlerini aynı usta¬lıkla yapar. Hepsi bu kadar mi?

Hayır. Bu sefer bir incirin veya bir elmanın yaprağına ve oradan çiçeğine kadar gi¬rer. Bu sefer incir ve elmaya uygun görevler yapar. Renk¬ler ayrı. kokular ayrı, tadlar ayrı, desenler ayn. Peki bun¬ları bu cansız, şuursuz, kör, cahil atomlar nasıl yapar? Acaba insan olan bir insan ilim tahsil ederken bunları görmeden yapabilir mi?

Yine misal olarak, atomlardan oluşan bir kâse toprak alalım. Muhtelif tohumlardan oluşan bir avuç çekirdeği bu saksıya ekelim. Sonra da su ile sulayalım. Zamanla o bir avuç toprağın o tohumların hepsini yeşerttiğine şahit oluruz. Öyle ki, tohumları birbirine karıştırmadan, şaşır¬madan renkleri, kokulan, tadları ve diğer özelliklerini ay¬nen koruyarak bize iade ederler.

Aslında tohumların maddeleri büyük bir yüzde ile karbon, azot, oksijen ve hidrojen gibi dört temel maddeden oluşmaktadır. Toprak¬ta yine aynı. Ancak o bir avuç toprak herbir çekirdeğin

özelliğini şaşırmadan, rengini karıştırmadan, kokusunu bozmadan aynen iade eder. Toprak mikroplu iken, mese¬la o toprakla beslenen elma mikroplu değildir. Hiç düşü¬nür müsünüz? Limonun içini değil de dışını yıkarız. Hal¬buki içine gelen ham besin suları kirli, çamurlu ve mik¬roplu topraktan gelir. Dışı ise rahatlıkla soluduğumuz havayla temas halindedir. Ama biz içini değil de dışını yı¬karız. İşte bunlar düşünülmesi gereken hususlardır.

Sözün özü; atomların, canlıların vücudunda, organla¬rın içinde üstlendikleri görevleri büyük bir ustalıkla yap¬maları, yine bitkilere girip büyük bir meharetle hiç acemi¬lik çekmeden işlemeleri, toprakta binlerce değişik bitkiyi şaşırmadan yeşertmeleri, bu üç hususun cansız, şuur¬suz, kör, akılsız, elsiz ve ayaksız atomların eseri olması imkânsızdır. Ancak bunlar Yüce Yaratıcının emrini anla¬yan, dinleyen ve uygun hareket eden memurlardır.

İnsan, hayvandan farklıdır. İnsan da bakar, hayvan da bakar. Ama hayvan hayvani duygularla bakar, sadece mi¬desini düşünür. Hatta hayvanın karnı doyunca baktığını görmez bile. Ancak insan da bakar, hayvandan farklı ola¬rak, hem görür, hem de düşünür. Acaba bir demet güle, bir deste çiçeğe, aç bir inekle bir insanın bakışı aynı mı¬dır?

Elbette değil, inek onu yemek ister, insan ise o gülle¬rin, çiçeklerin renklerini, desenlerini düşünerek Yüce Ya¬ratıcısını hatırlar ve onu daha iyi tanır. Buram buram ko¬kan, renk renk, desen desen o çiçeklerin nasıl kara ve ka¬ranlık bir çamurdan çıktığını hayretle düşünüp Rabbine yönelir.

Mü'min, Kur'ân'la beraber kâinat kitabını da okur. Ama Onun adıyla, yani Allah adıyla okur. Hani 1400 sene evvel Hira Dağında yankılanmıştı ya: "Oku, Rabbinin adıyla oku!"

Prof. Dr. Faris Kaya

23 Mayıs 2012 12:50

hayri comlekci
Yasaklı

butun ornekler sadece dunya ile sinirlandirilmis.

halbuki dunya evrene kiyasla adi dahi anilmamasi gereken, yok dencek kadar kucuk ve onemsiz bir gezegendir.

Ama bizim muslumanlar cok sever cicek bocek ile Allahin(c.c.0 varligini ispatlamaya.

Halbuki saydigi hicbir ornek Allahin(c.c.) varligina delil degildir.

Butun bu ornekleri baska birisi de kendi tanrisi icin kullanabilir ve tek yaratici benim tanrim der.

Bu kadar basit !!!!

Yazilan seyler ancak bir yaraticinin varligina ispat olabilecek seyler sadece...

23 Mayıs 2012 13:11

şişşştttt
Yasaklı

Allahın varlığını ispat etmek kolayda birde şu dinlerin gerçek olduğunu ispat edecek deliller olsa iş bitecek:)) etrafınıza bakınmayın dinler gerçekmi araştırmasının hiçbir delili yok.. sadece inanmışlık var o kadar:..

23 Mayıs 2012 13:36

xxyyzztt
Kapalı

Bir Yaratıcının varlığını kabul edip bu Yaratıcının kim olduğunu merak edenler, ayrıca hangi dinin hak olduğunu öğrenmek isteyenler buyurun:

http://www.seyrangah.tv/kategori:3_kuranin-delilleri.html

http://www.seyrangah.tv/kategori:5_kuranin-gaybi-haberleri.html

23 Mayıs 2012 13:44

teferrücgah
Kapalı

başlık sahibi kardeş alınmasın da bir olay hatırıma geldi;

.

.

şehre büyük bir alim gelir ve Allah'ın varlığına 99 delil bulduğunu söyler ve kalabalığa hitap ederek anlatmaya başlar..

oradan yaşlı bir kadın geçmektedir,, sorar birisine;

- evladım ne bu kalabalık?

- büyük bir alim Allah'ın varlığına 99 delil bulmuş, onları anlatıyor..

yaşlı kadın derin bir nefes alır ve şöyle der;

- demek ki sizin alimin 99 tane şüphesi varmış!!

23 Mayıs 2012 13:54

xxyyzztt
Kapalı

teferrücgah,

Alınmadım da, bu forumda sadece Müslümanlar yok, bu başlığın asıl muhatabı Müslüman olmayanlar.

23 Mayıs 2012 13:59

şişşştttt
Yasaklı

Rig Veda:ONE half of day is dark, and bright the other: both atmospheres move on by sage devices.

Günün bir yarısı karanlık,diğer yarısı aydınlıktır:her iki atmosfer muhtemeşem düzen içinde ilerleyip durur.

Ye by eternal Order govern all the world. Ye set the Sun in heaven as a refulgent car.

Sen bütün dünyayı yöneten hükümdarsın.Gökyüzüne ışıl ışıl bir araba olarak Güneş'i koyansın.Rig Veda:1.63.7

Gördüğünüz gibi Rig Veda Güneş'in bir ''araba'' olduğundan bahsediyor.Bu bilgi bilimle tamamen uyum içindedir.Zira Güneş Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca çok büyük bir hızla ilerlemektedir.

Rig Veda 10.25.6=Our herds thou guardest, Soma, and the moving world spread far and wide.

Soma!Sen topluluğumuzu ve uzak mesafelere hareket eden dünyayı koru.

Dünyanın hareket ettiği hakikatı 3500 yıl önce vedalarda bildirilmiştir (!)

Rig Veda:Where now is Surya, where is one to tell us to what celestial sphere his ray hath wandered?

Güneş şimdi nerede,nerede bize göksel kürenin ışınlarını gönderdiği yeri söyleyecek olan?

3500 yıl önce güneşin şekli bildirilmiştir. :)

bakın 3500 yıl öncesinden çok büyük bir muc,ize hepinizi HİNDU olmaya davet edeyimmi şimdi.. Kuranda veya hiçbir dinsel metinde mucize yok. mucizeler sadece insanların zorlaması ile oluşmuş. yok efendim aslında burada bu ifade edilmek istenmiş hikayeleri ŞEYH UÇMAZ MÜRİT UÇURUR sözünün ispatıdır..

23 Mayıs 2012 14:02

teferrücgah
Kapalı

şişşştttt,

iki kutsal kitabı değiştiren zihniyet senin hindu kaynaklarına da bir correction yapmış olmasın ;)

üzülme o kadar o kadar kusur kadı kızında da olur!

23 Mayıs 2012 14:08

xxyyzztt
Kapalı

Sırf inat ve gururla muhalefet olsun diya yazanlar, önce verilen linktekileri bir ineleseydiniz...

Maksat hakkı aramak olmayınca, zatem Hakkı bulmazsınız.

Ben sadece samimileri düşünerek paylaşımda bulundum.

23 Mayıs 2012 17:23

ebe_gumeci
Şef

hari comlekci'nin yorumuna katılmakla birlikte..

atom ve hücrenin insan vücudunda yaptığı işleri, mucize gibi görünen bir sürecin olumlu yanlarını, bu özel sistemi açıklamak için tanrının bu işleri sorumlusu olarak gösterirseniz, aynı sistemin olumsuz örneklerini kime bağlamamız gerekiyor peki?

doğuştan, bazı hücrelerin ve vücuttaki bazı sistemlerin kusurlu olması (kalbin dışarıda doğması, 3 bacak, 6 parmak vs.) peki düzgün olanlar tanrının eseri ise bunlar kimin beceriksizliği?

23 Mayıs 2012 17:31

mustifafa3
Yasaklı

hayri cömlekci bu forumda en sevdiğim müslümandır.Adam olayı gayet güzel anlamış helal olsun diyorum.

Bu 25 ispat benim için tesadüfün,olasılıkların ve fizik kurallarının ispatıdır.

Başkası için Zeus'un ispatı başkası için yengeç kollu Çin tanrısının ispatıdır.

Tanrı böyle ispatlanmaz.

Ben bile bir dinsiz olarak Tanrıyı sizden daha iyi ispatlarım...Bu konuda da ciddiyim.

23 Mayıs 2012 18:47

teferrücgah
Kapalı

ya neye inanmak istiyorsanız inanın,,

ateizm saçmalığına kargalar gülerken burada savunmaya çalışıyorsunuz,,

.

.

bi halt da bildiğiniz yok,,

konulara trene bakar gibi bakın yeter!

zırvalamayın yeter ki!!!

Toplam 12 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?