Editörler : smtvs
27 Mayıs 2012 22:26   


Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Müfettiş Yrd.lığı alım ilanı (30.06.2012)

arkadaşlar ilan gazetede verilmiş...

30 adet müfettiş yrd alınacak kpss p40 en az 70 olmalı...yabancı dil istemiyor....600 kişi mülakata çağrılacak

herkese hayırlı olsun

27 Mayıs 2012 22:38

Friedmanforever
Daire Başkanı

Hangi gazete resmide yok

27 Mayıs 2012 22:40

Apollon0007
Genel Müdür

SABAHTA VAR

27 Mayıs 2012 22:42

Apollon0007
Genel Müdür

yarın bakanlığın web sitesinde ilan olunur muhtemelen

27 Mayıs 2012 23:07

manas06
Şef

puan türü ile bilgi var mı alım sayısı falan..

27 Mayıs 2012 23:38

Apollon0007
Genel Müdür

manas yukarıyı bi okusan:)

28 Mayıs 2012 13:41

tolgat
Memur

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN:

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, Genel idare Hizmetleri sınıfında 8nci dereceden boş bulunan 30 (otuz) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.

A- GİRİŞ SINAVINA KATİLMA ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları. Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde.yer alan genel şartları taşımak,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSSP40 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha yukan puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek 600 (altıyüz) aday arasına girmek (Son sıradaki adayla, aynı puanı almış aday/adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır),

ç)Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak

d) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla katılmamış olmak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak, f) Sağlıkla ilgili olarak görevlerini devamlı yapmaya engel bir durumu olmamak,

g) Başvuru formunun çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri Teftiş Kurulu Başkanlığına süresi içinde iletmiş olmak.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Giriş Sınavına katılmak isteyen adayların, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 31.05.2012 tarihinden itibaren www.asb.gov.tr ve www.kyk.gov.tr ınternet adreslerinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda doldurduktan sonra alacakları çıktısı ile birlikte formda belirtilen belgeleri 14.06.2012 tarihi mesai saati bitimine kadar "Cemal Gürsel Caddesi No:61 Kat:6 06590 Cebeci- Ankara" adresinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinin mesai saati bitiminden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır. Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 19.06.2012 tarihinden sonra www.asb.gov.tr ve www.kvk.aov.tr ınternet adreslerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınava girecek olan adaylar, kendileri için düzenlenecek olan kimlik bilgileri, sınav yeri ile tarihinin yer alacağı fotoğraflı "Adaylık Belgesi"nı imza karşılığı şahsen alacaklar veya başvuru formunda belirtilmek şartıyla ikametgah veya elektronik posta adreslerine gönderilmesini isteyebileceklerdir. Başvurusu kabul edilip, isimleri Giriş Sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Giriş Sınavı şartlarına haiz olmayanlara, talepleri halinde belgeleri iade edilecektir.

C- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test usulüyle yapılacaktır. Yazılı sınav konuları ile giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Broşürü"nde açıklanmıştır. Söz konusu broşür yukarıda adresi belirtilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.asb.Q0v.tr ve www.kvk.aov,tr ınternet adreslerinden temin edilebilir. ı Yazılı sınavda, Adaylık Belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur,

D- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Yazılı sınav tarihi, saati ve yeri Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adayların isimleriyle birlikte www.Qsb.aov.tr ve www.kvk,aov.lr ınternet adreslerinde ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar için sözlü sınav tarihleri, saatleri ve yeri yazılı sınavı sonuçları ile birlikte www.gsb,oov,tr ve www.kvk.Qov.tr ınternet adreslerinde duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

E- GİRİŞ SİNAVİ SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Adaylar Giriş Sınavı sonucunu www.asb,aov,tr ve www.kyk.aov.tr internet adreslerinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca sözlü sınavını kazanan adaylara sınav sonucu yazılı olarak adreslerine bildirilecektir.

İlan olunur.

28 Mayıs 2012 15:02

azimli0603
Kapalı

Yeni bi kariyer meslek mi?Eski ilanlarda bişi bulamadım.

Merkez Kadro mu ?

Maaş hakkında bilgisi olan var mı acaba?

28 Mayıs 2012 19:40

cogito35
Şube Müdürü

kaç kadar düşer puanlar sizce yani 600 kişide

28 Mayıs 2012 22:07

merghat
Şef

Azimli kardeş merkez olmayan müfettişlik vergi denetmenliği harici yok .

28 Mayıs 2012 22:12

eneskaya1989
Memur

DÖNÜŞÜM HUKUK ÇIKMIŞ SORULAR 2012 SON BASKI(20TL),YÜKSEL BİLGİLİ ÇIKMIŞ SORULAR 2012 SON BASKI ÇÖZÜMLÜ(20TL),MALİYE İKİNCİ SAYFA ÜMİT KAYMAK SON BASKI(10)TL İLGİLENEN ARKADAŞLAR MESAJ ATABİLİRLER

28 Mayıs 2012 23:25

ER-CAN
Şef

İlana ulaşamadım.Tam olarak linki verebilirmisinz?

29 Mayıs 2012 10:12

dodikana
Daire Başkanı

yılın kaç ayı turne oluyor, ilk maaş durumu nasıl, yoğunluk var mı, yoğunluktan kastım baskı oluyor mu müfettişlerin üstünde, sorumluluk durumu nasıl, bu kurumda müfettiş olan var mı aramızda. şimdiden teşekkürler..

29 Mayıs 2012 10:51

dodikana
Daire Başkanı

bir de puan meselesi var tabi

79'a sıra gelir mi acaba

29 Mayıs 2012 12:05

mozambikteftiş
Kapalı

PUANLAR 80 DÜŞERMİ ACABA???

29 Mayıs 2012 13:41

volkkkan
Aday Memur

Arkadaşlar bu turne konusunda bilgisi olan varsa lütfen paylaşabilir mi?

29 Mayıs 2012 16:12

dodikana
Daire Başkanı

79a gelir mi diye sormuştum ama küçük bir araştırmayla gelmeyeceğini anladım :( gençlik ve spor bakanlığı müfettiş yardımcısı 83.273 ile kapanmış 400 kişi. uzmanlığı 80 kişi 87-88 gibi kapanmış. bu sınav da en iyi ihtimalle 82 ile kapanır diye düşünüyorum.79-80 ile bekleyenler ve ben çok üzgünüm :(

31 Mayıs 2012 20:02

Arthur Okun
Aday Memur

sınav sonuc belgesının cıktısı kabul edılıyor demı arkadaslar aslı yok cunku

01 Haziran 2012 14:36

can-faysal
Memur

ARKADAŞLAR BEN Bİ KAMU KURUMUNDA UZMAN YARDIMCISIYIM MECBURİ HİZMETE NE YAZICAM Bİ DE DİPLOMANIN ONAYLI ÖRNEĞİ DERKEN NEYİ KAST EDİYOR.

01 Haziran 2012 16:04

volkkkan
Aday Memur

Arthur okun cıktıyı kabul edıyo.

Can diplomanı götürüyosun, fotokopisini diplomanın aslını gördükten sonra orda onaylıyolar

01 Haziran 2012 22:39

sarlot1988
Memur

kaça kadar düşer puanlar? 600 kişi olduğuna göre üstelik bu zamana kadar kuruma bir çok alım yapıldığına göre daha da düşme olasılığı yok mudur.?

Toplam 232 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?