Editörler : Cüneyt Barışoglu
30 Mayıs 2012 17:16   


Cinler Ne Zaman Yaratılmıştır

Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı ifade ettiği üzere cinler insanlardan daha önce yaratılmışlardır.

Allah-u Te'ala bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır:

''Kasem olsun kii; elbette muhakkak Biz insan (denen varlığın ilk ferdi olan Adem(Aleyhiselam) )ı, şekillendirmiş (kendisine vurulduğunda) ses çıkartan kupkuru ve kapkara bir çamurdan yarattık. (Cinlerin babası olan) Cann'ı da bu (Adem'in yaratılışı)ndan önce Bizonu, gözeneklere nüfuz edecek bir hararete sahip ateşten yaratmıştık.'' (Hicr Suresi 26-27. Ayetler)

Alusi(rahimehullah)da Allah-u Te'ala'nın:

''Andolsun ki muhakkak Biz,cinlerden ve insanlardan birçoğunu(n kafirlikte ısrarı seçeceğini evveli olmayan ilmimizle bildiğimizden dolayı onları) cehennem için yarattık '' (Araf Suresi 179. Ayet Tefsiri) kavl-i şerifi hakkında:

''Bu ayet-i kerimede cinlerin insanlardan önce zikredilmesi insanlardan sayıda daha çok ve yaratılışta daha önce oldukları içindir'' demiştir. (Tefsiru'l Alusi, 9/119)

Yine bu konuda İmam-ı Mücahid'in Abdullah İbni Amr(Radıyallahu Anhüma)dan rivayet ettiği şu söz de delil olarak zikredilebilir ki o şöyle demiştir:

''Cinler cinlerin babası sayılan Cann'ın zürriyetidir.İnsanoğlundan iki bin sene önce yaratılmışlardır.''(Tefsiru İbni Kesir 1/70)

İmam-ı Taberi (Rahimehullah)ın bu konu hakkında İbni Abbas (Radıyallahu Anhüma)dan naklettiği şu rivayette de bu konu açıkça görülmektedir:

''İblis cinlerdendir. Allah-u Teala onları gözeneklere nüfuz edecek bir hararete sahip ateşten yaratmıştır. Melekleri nurdan, İnsanı ise topraktan yaratmıştır. Yeryüzünde ilk yerleşenler cinlerdir.

Fakat kan döküp, birbirlerini öldürerek yeryüzünü ifsat edince Allah-u Te'ala, İblis'i yine cinlerden olan bir ordu ile bunların üzerine gönderdi, onlar da bu fesatçı topluluğu öldürüp adalara ve dağların tepelerine attılar. Bunun üzerine İblis kendi içinde bir gurur hissine kapılıp kibirlendi. Bu olaydan sonra Allah-u Te'ala:

'Muhakkak Ben yer(yüzün)de (oranın imarı,insanların idaresi ve emirlerimin tebliğ ve icrasına yetkili olmak üzere, art arda gelecek neslin babası olan Adem'i) bir halife (olarak) yaratıcıyım.' (Bakara Suresi 30. Ayet'den)buyurunca, melekler itiraz kastıyla değil de, hikmetini öğrenmek için: 'Orada bozgunculuk yapacak ve kanlar dökecek bir kimseyi mi yaratacaksın?! (Bakara Suresi 30. Ayet'den) deyince Allah-u Te'ala şöyle buyurdu:

'(Adem'in yaratılıp halife seçilmesindeki faydalarla ilgili) sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki Ben bilmekteyim.' (Bakara Suresi 30. Ayet'den)

Bu rivayetten de anlaşılacağı üzere bu yeryüzünü insanlardan önceki sakinleri cinlerdir (Tefsirü't- Taberi, 1/201)

30 Mayıs 2012 17:21

tom.miks
Yasaklı

Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Ebu Zer (r.a.)'e:

"- Cin ve insan şeytanlarından Allah'a sığındın mı?" buyurmuştu. Ebu Zer (r.a.)

- Ya Rasülallah! İnsanın da şeytanları var mıdır? dedi. Efendimiz (s.a.v.) :

- Evet onlar, cin şeytanlarından daha şerlidir" buyurdular. (Ahmed ibni Hanbel, Müsnet 5/178. 179. 265)

"Biz böylece her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar birbirlerini aldatmak için süslü sözlerle vesvese verirler. Rabb'ın dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları iftiralarıyla başbaşa bırak." (En'am: 112)

bu hadis ve ayetlere göre insanın şeytanı cinin şeytanından evla imiş..

benim huzurumu kaçırabileceğini sanan insan ve cin şeytanının aklına şaşarım,onların kudreti yoktur buna..çünkü hayal ürünüdür..

30 Mayıs 2012 17:32

the parsee
Şef

cin ne şeytan ne ....afrıkada ölen onca ınsan aç...ıraktakı o kadar musluman ...kadınlar ....şeytanmı yaptı cınlermı yaptı ....

30 Mayıs 2012 17:36

biolog82
Yasaklı

cin diye birşey yok.

30 Mayıs 2012 17:46

non-locality
Şef

Cin diye bilinen digital bedensiz varlıklar insan beynindeki bir takım kompleksler sonucunda meydana gelen virüs devrelerdir çok kuvvetli sanrılar la kendilerini biyolojik bedenli şekilde gösterebilirler fakat bunların hepside beynin içinde meydana gelen soyut metaforlardır fakat kuvvetine göre bedende fiziki tesirleri gözükür . Örneğin uyku felci olarak bilinen ve sempatik ve parasempatik sinir sistminin devre dışı kalması sonucu yatakta uyurken rüyamızdaki hareketleri yapmamamızı sağlayan sistem beynin neokortikal bölgeleri devreye girdikten sonra bir kaç saniye gecikme ile devreye girer o esnada bilinçli farkındalık sağlandığı halde kas ve sinir sistemi devreye girmediği için hareket sağlanamaz ve bir tutukluk olur buna karabasan derler mesela ...

Bazı histerik durumlarda patalojik bir bulgu olmadığı halde vücudn belli bölgeleri ve organları fonksiyonlarını görmeyebiilr hatta felç denilen durum bile gözlemlenebilir buna cin çarpması da derler oysa meselenin tıbbi yönü çok daha farklıdır ...

30 Mayıs 2012 18:00

non-locality
Şef

Bakara suresi 30 da geçen yer yüzünde kan döküp fesad çıkaracak bir beşer mi yaratacaksın itirazı meleklerin yer yüzünde yaşamakta olan biyolojik varlıklardan iltibastır zira cinlerin kanları yoktur :)

Toplam 5 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;