Editörler : Mehmet Balci
31 Mayıs 2012 22:30   


Maaş Bordrosu PÜF Noktaları Hesaplanması Maaş Bordrosundaki Herşey(Gelir-Gider Kalemleri Nasıl Hesap

ocak 2012 katsayıları için

MAAŞ BORDROSU PÜF NOKTALARI AÇIKLAMASI-

GELİRLER KALEMİ

Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)= Aylık Gösterge Rakamı (657 dmk 43. Md A bendindeki rakamlar) x Memur maaş katsayısı

Aylık tutar: aylık gösterge x maaş katsayısı= 740x 0.066187= 48.98 tl

Ek Gösterge Aylığı(Tutarı)= Ek Gösterge x Memur maaş katsayısı= 500 x 0.066187= 33.09 tl

Taban Aylık= Taban Aylık Göstergesi (1000) x Taban Aylık Katsayısı(0.88562)= 1000x 0.88562= 885.62 tl

Kıdem Aylık= Hizmet Yılı x 20 x memur maaş katsayısı= 5 x 20 x 0.066187= 6.68 tl

Yan Ödeme= (İş Güçlüğü Zammı Puanı + iş riski zammı puanı) x yan ödeme katsayısı=(500+250)x 0.020987= 15.74 tl

Çocuk Yardımı(0-6 yaş için)= 500x memur maaş katsayısı=500x0.066187=33.0935 tl her çocuk için

Çocuk Yardımı(7 yaş ve üzeri)= 250xmemur maaş katsayısı=250x 0.066187=16.55 tl her çocuk için

Aile yardımı eşi çalışmayan için = 1500 x memur maaş katsayısı= 1500x0.066187=99.28 tl

Ek Tazminat (Ek Ödeme37)= Ek Ödeme Oranı(%65) x Maaş Katsayısı(0.066187) x 9500= 0.65x0.066187x9500=408.72 tl

Özel Hizmet Tazminatı= Branşa Göre Özel Hizmet Tazminat Oranı (%85) x Memur Maaş Katsayısı x 9500

= 0.85 x 0.066187 x 9500= 534.46 tl

Asgari Geçim İndirim Tutarı(kendisi için)= Brüt Asgari Ücret x %50(kendisi için)x %15= 886 x 0.50 x 0.15= 66.45 TL

Asgari Geçim İndirim Tutarı(2 Çocuk için)=Brüt Asgari Ücret x %15(2 çocuk için)x %15= 886x 0.15x0.15= 19.93 TL

Asgari Geçim İndirim Tutarı(Çalışmayan Eş için)= Brüt Asgari Ücret x %10(eş için)x %15= 886x 0.10 x 0.15= 13. 29 Tl

KESİNTİLER KALEMİ

*Emekli Keseneği (Devlet %20) Kesintisi=

[(Gösterge aylığı+ ek gösterge aylığı +taban aylığı +kıdem aylığı) + En yüksek Devlet memuru aylığı( 9500 x 0.066187) x %40] x %20

(48.98 + 33.09 + 885.62 + 6.62 )+ 9500x 0.066187x0.40.0.20= [974.31+ 628.7765 x0.40] x 0.20= 1225.82 x 0.20= 245 TL

*Emekli Keseneği (Kişi %16) Kesintisi=

[(Gösterge aylığı+ ek gösterge aylığı +taban aylığı +kıdem aylığı) + En yüksek Devlet memuru aylığı( 9500 x 0.066187) x %40 ]x %16

(48.98 + 33.09 + 885.62 + 6.62 )+ 9500x 0.066187x0.40.0.20= [974.31+ 628.7765 x0.40] X 0.16=1225.82 x 0.16= 196 TL

Damga Vergisi = [Gösterge Aylığı + Taban Aylık + Ek Gösterge aylığı + Kıdem Aylığı + 657 sayılı Kanun 152 inci maddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı + Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ] x 0.0066 = 1978.21 x 0.0066= 13.05 tl

Gelir Vergisi Kesintisi= [(Gelir vergisi matrahı x vergi dilimi(%15)]- Asgarı geçim indirim tutarı= 784 x 0.15- 66.4= 51.2 tl

= [990.05- (245 + 147)] x %15= 598 x 0.15=

31 Mayıs 2012 22:31

Eltek.
Aday Memur

1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR -

Maaş Katsayısı 0,066187

Taban Aylık Katsayısı 0,88562

Yan Ödeme Katsayısı 0,020987

31 Mayıs 2012 22:36

Eltek.
Aday Memur

1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak

aylık katsayısı (0,071589),

taban aylık katsayısı (0,9579),

yan ödeme katsayısı ise (0,0227) olarak uygulanır.

01 Haziran 2012 08:06

Eltek.
Aday Memur

2012 temmuz zamlarını hesaplarmısınız?

29 Haziran 2012 16:33

e.r.a.y.
Şube Müdürü

...

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?