Editörler : Cüneyt Barışoglu
20 Haziran 2012 16:30   


Kurumlar Arası Geçiş Dilekçe örneği....

merhabalar..

kurumlar arası geçiş yapan arkadaşlar dilekçe örneği paylaşırsanız sevinirim.birde bakanlıktan muaffakat alamayıp dava yolu ile kazanan arakadaşlardan karar metinleri rica ediyorum...

20 Haziran 2012 16:41

buraklee
Aday Memur

kpss ye mi girdiniz kurum değiştirmek için. benimde niyetim varda. dilekçe normal bir dilekçe yazında işlem sırası önemli.

20 Haziran 2012 18:43

ibalyiyen
Aday Memur

Yer değiştirmenin imkan dahilinde olup olmadığı ile hangi görevlere, nasıl naklen atanabilecekleri konusunda okuyucularımızın sorularının yoğunlaşması ve TALEP EDİLEN ÖRNEK DİLEKÇELER ÜZERİNE hem eski yazımızı ve altında değişik örneklere göre hazırlanmış dilekçeleri sunmak istedik.

DİLEKÇELERİN TÜMÜNE BAKARAK BİR ÖRNEK OLUŞTURULMASINI ÖNERMEKTEYİM.

Naklen alım konusunda daha önce de defalarca kimlerin bu haktan istifade edebileceğiniz yazmıştık. Kısaca tekrar yazacak olursak;

-Memurların, asaletlerinin onaylanmasından sonra diğer kurumlardaki memurluklara ve KİT lerdeki sözleşmeli personel pozisyonlarına naklen geçiş hakkı vardır. Aday durumunda olan memurlar ancak KPSS süreci ile başka kurum ve unvanlara naklen atanabilirler.

-KİT teki sözleşmeli personel hariç olmak üzere Sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanların naklen geçiş hakkı yoktur.

- Hakim ve Savcılar Kanunu ile Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanların memur ve KİT teki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı vardır.

-KİT teki sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanların diğer KİT lerdeki pozisyonlara , sınavsız geçebilme hakkı vardır.

-Subayların, memurluklara ve KİT teki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanma hakkı vardır.

-Sözleşmeli subay olarak belli süre çalışmış olanların da Kamu kurumlarındaki memurluklara atanma hakkı vardır.

-İşçilerin naklen atanma hakkının olmadığı yönünde İş kurumu görüş vermektedir. Katılmadığımız bu konuya dair irdeleme yazısını daha önce sizlere sunduk. Konunun yargıya götürülmesini umuyoruz.

Kamu kurumlarına yılın ilk aylarında yıl içinde yapabilecekleri alım miktarına ilişkin genel bir izin verilmiştir. Miktar olarak verilmiş olan bu iznin unvanlara indirgenmesine kurumların kendileri karar vermektedir. İzin miktarı çerçevesinde her türlü alım (naklen, istifa dönüşü..vb) değerlendirilmektedir. Bunun yanında Kanuna dayalı olarak da önceki yıl istifa etmiş olanların yarısı kadar personeli de alma hakkı vardır.

Naklen geçiş hangi unvanlara olmakta ve kimler daha kolay kabul edilmektedir?

Belirtmemiz gereken en önemli husus her kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin olmasıdır. Söz konusu Yönetmeliklerde yer alan unvan gruplandırılmasında mevcut unvanı ile ya da bunlara denk unvanlara naklen atanılması veya istifa sonrası geri dönüşü mümkündür. Bu geçişlerde özellikle mesleki unvanlara geçiş sorunu yaşanmaktadır. Öğrenim sonucu elde edilen unvanlı kadrolara- görevlere kişiler bu görevlerde çalışmadığı sürece doğrudan geçememektedir.

Kamu kurumlarında çalışmakta olan personelden doktora öğrenim, yapmış olanlar uzman, şef gibi görevlerin yanında öğrenimine uygun unvanlı kadrolara- mühendis, mimar vb.- kadrolara da doğrudan atanma imkanına sahiptir.

Zaman konusunda ise şunları ifade etmek gereklidir. Kurumlar naklen personel almak istedikleri görevleri ilan etmek zorunda değildir. Zaten bir iki istisna hariç ilan da etmiyorlar. Uygun gördükleri personeli naklen alıyorlar. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında müdür altı unvanlara yapmak istediği naklen alım için ilana çıkmaktadır. Bu ilan sonucu başvuranları Yönetmeliğine göre kurayla almaktadır. Buna karşılık Bakanlık merkezdeki kadrolar ile taşra teşkilatında müdür ve üstü unvanlara naklen alım için ilana çıkmamaktadır. Diğer bütün kamu kurumları ise naklen alımla ilgili olarak bir ilanda bulunmamaktadır.

Referans konusuna gelince,

Her kurumlar arası naklen geçişte referans gerekmektedir veya referansın olmasına göre yapılmaktadır denemez. Buna karşılık, çok genel olarak referans gerekmektedir diyebiliriz. Bir çok arkadaşımız defalarca değişik kurumlara naklen geçiş için başvuru yapmakta ama netice alamamaktadır. Bunun en büyük sebebi referans eksikliğidir. Çok az olmakla beraber kurumlar, çok ihtiyaç duydukları dalda personelin naklen geçiş taleplerine kabul vermemektedir. Bu durum naklen geçmek isteyenlerin çabasına son vermemelidir.

Naklen Geçmek İçin Ne Yapmalı?

Naklen geçmek isteyen personel, Sağlık Bakanlığının taşrası hariç olmak üzere her hangi bir ilanı beklemesine gerek yoktur. Uygun gördüğü kurumlara doğrudan başvuru yapmalıdır. Başvurusunu bulunduğu ilde naklen geçmek istediği kurumun il müdürlüğüne de verebilir. Kurumların merkez teşkilatına da doğrudan verebilir. Merkez teşkilatına doğrudan verilmesi durumunda zaman kaybı da en aza indirilmiş olur. Birkaç tane kurum kendi Yönetmeliği ile naklen geçişlerin de il müdürlüklerine verilecek dilekçe ile sürecin başlatılmasına ilişkin hükme yer vermiştir. Başvuru dilekçesinde, hangi kurumda çalıştığı, unvanı, sicil numarası,toplam hizmet süresi, öğrenimine yer vermelidir. Eğer belli bir ile ve unvana naklen atanmak istiyorsa bu hususa dilekçesinde de yer vermelidir

ÖRNEK 1

................................................................. BAKANLIĞINA

................................................................. MÜSTEŞARLIĞINA

................................................................. BAŞKANLIĞINA

................................................................. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

................................................................. REKTÖRLÜĞÜNE

................................................................. BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

(Yukarıda yer alan başlıklardan birisine sadece yer verilecektir. Personel hangi kuruma naklen atanmak istiyorsa o kurumun adı yer verilmelidir)

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MANİSA İL MÜDÜRLÜĞÜNDE 1998 yılından itibaren 2136 Sicil Numarası ile KÜTÜPHANECİ olarak çalışmaktayım. ( Kurumun adı ve ili yazılacaktır. Örneğin İstanbul İli Kadıköy Belediyesinde veya Orman Genel Müdürlüğünde) Daha önce İstanbul İli Kadıköy belediyesinde yazı işleri müdürü olarak 1996-1998 yılları arasında çalıştım. İstanbul Üniversitesin ?.. Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1998 yılında mezun oldum. Kurumunuz Van İli teşkilatında Şube Müdürü kadrosuna naklen atanmam hususunda gereğini arz ederim.

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Kütüphaneci

Adres:

İletişim bilgileri:

ÖRNEK 2

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde Polis memuru olarak çalışmaktayım. Hizmete Kültür ve Turizm bakanlığında memur olarak 1996 yılında başladım. 2000 yılından itibaren de 2136 Sicil Numarası ile polis memuru olarak görev yapmaktayım. İstanbul Anadolu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Teknisyenliği bölümünden 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden de 1998 yılında mezun oldum. Bakanlığınızda öncelikle boş bulunan teknisyen kadrosuna, olmaması durumunda da durumuma uygun bir kadroya naklen atanmam hususunda gereğini arz ederim.

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Polis Memuru

Adres:

İletişim bilgileri:

ÖRNEK 3

DEVLET HAVA MEYDANLARI İLŞLETMESİ GEBEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde Polis memuru olarak çalışmaktayım. Hizmete Kültür ve Turizm bakanlığında memur olarak 1996 yılında başladım. 2000 yılından itibaren de 2136 Sicil Numarası ile polis memuru olarak görev yapmaktayım. İstanbul Anadolu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Teknisyenliği bölümünden 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden de 1998 yılında mezun oldum. Genel Müdürlüğünüzde öncelikle boş bulunan teknisyen kadrosuna, olmaması durumunda da durumuma uygun bir unvana açıktan atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Polis Memuru

ÖRNEK 4

DEVLET HAVA MEYDANLARI İLŞLETMESİ GEBEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde Polis memuru olarak çalışmaktayım. Hizmete Kültür ve Turizm bakanlığında memur olarak 1996 yılında başladım. 2000 yılından itibaren de 2136 Sicil Numarası ile polis memuru olarak görev yapmaktayım. İstanbul Anadolu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Teknisyenliği bölümünden 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden de 1998 yılında mezun oldum. Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahibim. Ayrıca ABD de Utah Eyaleti Polis Eğitim Merkezinde 6 ay eğitim gördüm. 2009 yılında girmiş olduğum Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında B düzeyinde başarılı oldum. Çeşitli dergilerde yayınlamış makalelerim bulunmaktadır. ?Halkla Yakın İletişim Nasıl Kurulur? başlıklı bir makalem ?Demokratik Toplum Dergisinde?, ?Sevgi ve Saygı? başlıklı bir makalem 2001 yılında Entel hayat isimli dergide yayınlandı. Kültürel Değişim adlı bir kitabım bulunmaktadır. Genel Müdürlüğünüzde öncelikle boş bulunan teknisyen kadrosuna, olmaması durumunda da durumuma uygun bir unvana açıktan atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Polis Memuru

ÖRNEK 5

SAĞLIK BAKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığı Adıyaman İl Valiliği emrinde memur olarak çalışmaktayım. Hizmete Emniyet Genel Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak 1996 yılında başladım. 2000 yılından itibaren de 2136 Sicil Numarası ile Adıyaman ilinde memur olarak görev yapmaktayım. İstanbul İli Anadolu İmam hatip lisesini 1993 yılında mezun oldum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden de 1998 yılında mezun oldum. Ayrıca ABD de Utah Eyaleti Pensilvanya Üniversitesinde public administration bölümünde yüksek lisans yaptım. 2009 yılında girmiş olduğum Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında B düzeyinde başarılı oldum. Çeşitli dergilerde yayınlamış makalelerim bulunmaktadır. ?Halkla Yakın İletişim Nasıl Kurulur? , ?Akıl Grupları Nasıl Oluşturulur?, ?Medya ve Propaganda? başlıklı bir makalem ?Demokratik Toplum Dergisinde?, ?Sevgi ve Saygı? başlıklı bir makalem 2001 yılında ?Entel? hayat isimli dergide yayınlandı. Zaman zaman ?Yaman? adlı gazetede kültürel hareket konulu yazılarım çıkmaktadır. İleri Demokrasi adlı ı bir kitabım bulunmaktadır. Bakanlığınızda Genel Müdür olarak atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Memur

Adres:

İletişim Bilgileri

ÖRNEK 6

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA

19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü İktisat ana bilim dalında Doçent olarak 7 sicil nosu ile çalışmaktayım. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden de 1998 yılında mezun oldum. Mezun olur olmaz Kırıkkale Üniversitesinde Asistan olarak işe başladım. 2009 yılında girmiş olduğum ÜDS Sınavında 80 puan aldım. Küçük Ortadoğu adlı bir projede 8 yıldır danışman olarak görev yapmaktayım. Türkiye ve Ortadoğuda Değişim Algısı adlı kitabım bulunmaktadır. Ayrıca 2010 yılında yapılan ?Değişimin Fikri Boyutu? adlı yarışmada sunmuş olduğum İnternet Teknolojisinde Medyanın Değişime Katkısı adlı çalışmamla birinci oldum. Bakanlığınızda en az daire başkanı düzeyinde bir kadroya atamamın yapılması hususunda gereğini azr ederim

10/05/2011

imza

OSMAN SÖNMEZ

Memur

Adres:

İletişim Bilgileri

15 Mart 2013 14:44

MezarCi_78
Şef

Merhaba ben Lise mezunu olarak Adalet Bakanlığında Kaloriferci Kadrosunda memur olarak çalışmaktayım bu Sene İŞLETME 4 senelik bitiyor ve Kurumlar Arası Geçiş yapmak istiyorum Gümrük Müdürlüğünde görev almak istiyorum nasıl bir yol izlemem lazım dilekçe yeterlimidir. ?

20 Mart 2013 23:04

TuzzGölü
Genel Müdür

meb de kadrolu öğretmenim . kurumlar arası geçişle düz memur olmak istiyorum. hangi kurumlara nasıl bir dilekçe ile basvuru yapmam gerek. örnek dilekçe yayınlar mısınız

23 Mart 2013 10:27

sosyal ah sosyal
Memur

bende ikm yim kurumlar arası geçiş yapmak istyrm öğretmenim aynı zamnda amaben herhangi birkurumamemur olarak ta geçsem olur diyorum acaba muvafakat konusunda sıkıntı yaşarmıyım

23 Mart 2013 11:37

sosyal ah sosyal
Memur

güncellll

26 Mart 2013 16:07

restkon20
Şef

ikm iken dilekçe vererek baska bir kuruma gecmek imkansıza yakındır.kpss ile atananlara bile muvafakat vermiyor bakanlık değil ki dilekçe ile verecek.Ama bu hakkınız var kullanın ve sonucu bekleyin derimm...

02 Nisan 2013 21:55

angel11111
Aday Memur

Bende muvafakat istedim ama Bakanlık vermedi. Dava açtım sonucu bekliyorum.

07 Nisan 2013 21:58

m.a.t.a.s.38
Aday Memur

Mrb. Ben 3 yıllık i.k.m yum, peyzaj mimarlığı bölümünden geçen yıl mezun oldum. Adalet bakanlığına münhal bir kadroda çalışmak istiyorum diye bir dilekçe gönderdim red geldi.Şimdide belediyeye dilekçe verdim belediye bakanlıktan muvafakat istedi , cevabı bekliyorum. ordanda red gelirse bu iki red cevabına göre mahkemeye vermeyi düşünüyorum . sizce olumlu bir sonuç alır mıyım?

09 Nisan 2013 14:08

angel11111
Aday Memur

Şansını denemen lazım. Belediyede kendi mesleğinle ilgili çalışacağını belgelemen gerekiyor.

10 Nisan 2013 10:19

mach1
Şef

Mrb. Ben 3 yıllık i.k.m yum, peyzaj mimarlığı bölümünden geçen yıl mezun oldum. Adalet bakanlığına münhal bir kadroda çalışmak istiyorum diye bir dilekçe gönderdim red geldi.Şimdide belediyeye dilekçe verdim belediye bakanlıktan muvafakat istedi , cevabı bekliyorum. ordanda red gelirse bu iki red cevabına göre mahkemeye vermeyi düşünüyorum . sizce olumlu bir sonuç alır mıyım?


m.a.t.a.s.38, 5 yıl önce - Alıntıya git

larkadaşım bende elektronik teknisyeniyim bende müdahil bir kadroda çalışmak istiyorum diye bir dilekçe yazsam nereye yazmalıyım nasıl bir örnek gösterirmisin lütfen

11 Nisan 2013 11:23

aburjin
Memur

Allah razı olsun

12 Nisan 2013 13:38

TuVNeRa
Şube Müdürü

Ben heryere dilekçe gönderdim. İBB, Kaymakamlık ve SGK red etti. Diğerlerinden 4 aydır cevap yok

15 Nisan 2013 11:18

toglitter88
Şube Müdürü

bende kadrolu zabıt katibiyim arkadaşlar lisans mezunuyum kpssye girdim ve puanım var Allah ın izniyle atanırsan haziranda durumum nasıl olur. buf tarz örnek varmı bildiğiniz, editör ve meslektaşlarımdan cevap bekliyorum

15 Nisan 2013 13:01

DeClineX
Şube Müdürü

toglitter88; bende, kpssye, Allah ın, atanırsan, buf, varmı.

15 Nisan 2013 14:04

toglitter88
Şube Müdürü

toglitter88; bende, kpssye, Allah ın, atanırsan, buf, varmı.


DeClineX, 5 yıl önce - Alıntıya git

kardeş anlayamadım sorunu

01 Mayıs 2013 22:31

katipsizlik
Aday Memur

güncel

03 Mayıs 2013 12:06

nadya80
Aday Memur

tuzz gölü adliyede katibim yer değiştirelim eğitim mezunuyum

05 Mayıs 2013 11:09

theador
Şef

merhaba arkadaşlar kurumlarası geçişle başka bir kuruma geçiyorum, diğer kurumda tayinim yapıldı, ankaradan da ilişiğimin kesildiğinin bildirilmesiyle ilgili yazı geldi. amirim bana ne kadar süre içinde bu yazıyı tebliğ etmek zorunda??

08 Mayıs 2013 14:46

42iibf42
Şube Müdürü

merhaba arkadaşlar kurumlarası geçişle başka bir kuruma geçiyorum, diğer kurumda tayinim yapıldı, ankaradan da ilişiğimin kesildiğinin bildirilmesiyle ilgili yazı geldi. amirim bana ne kadar süre içinde bu yazıyı tebliğ etmek zorunda??


theador, 5 yıl önce - Alıntıya git

hanhi kurumdan geciyorsun hocam bide hangi sehirden :)

Toplam 41 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?