Editörler : smtvs
09 Ekim 2006 14:31   


Zabıtalık İsteyenler Buraya !

arkadaslar zabıtalık ısteyen arkadaslar bu ısın ıncelıklerını bılıyormusunuz maasını gorev satlerını yetkılerını ve ıse alım sartlarını puanlarını bılenler paylasırsaaa dualarım onunla allah gonlunuze gore versın

09 Ekim 2006 14:51

melanmavi
Şef

hıc bı kardes bılen kardes yanı bana yardımcı olmıyacak mı

09 Ekim 2006 16:51

Ali_ŞİR_NEVAİ
Daire Başkanı

valla bende istiyorum

zabıtada öncelikle askerlik otuz yaş sınırı belediyenin gösterdiği hasteneden sağlık raporu işe gelince çalışma saatlerini bilmiyorum dereceleri genel idari hizmetler 9. derecen veya 10. dereceden alıyorlar normal bir memurun aldığı maaşı alır mesaisi varmı yokmu bilmiyorum ama öğrenecem köardeş sende bişeyler öğrenirsen paylaş

09 Ekim 2006 16:53

Ali_ŞİR_NEVAİ
Daire Başkanı

puanlarıda fazla yüksek olmaz yüksektirde okadar değil

09 Ekim 2006 17:06

cereni
Kapalı

iyide zabıta alcaklarmı demiyorsunuz belediyeler yeni bie yasa çıkardılar ve artık belediyler zabıtsını kendialcakmış tabii mülakat ve torpille dayısı olan gircek yazıkkiii bunu yapanda akp hükümeti

artık oy verisiniz bu partiye

09 Ekim 2006 17:09

d.e.r.y.a
Kapalı

cereni bak buda aklımızda olsun arkadasım :))))

09 Ekim 2006 17:16

tusem2005
Genel Müdür

arkadslar cokmu istiyrosunuz zabıta olmayı.. aman karsıma cıkmayınm bozuşuruz haaa:)

şu boş gnlerde evde duramyım gecimimi saglayım diye seyyar satıcılık yapıyorum,zabıtadan kacmakdan nefes alaıyorumm... sakın karşınmma cıkmaytın arlkadaşlar. başımda zaten yeterince zabıta var.. bide sizlerden kaçmayım..:))

09 Ekim 2006 17:16

cereni
Kapalı

tabii ki olsun derya sadece bumu daha neler nelr örenğina dalet bakanlığı bir sende 3000 yakın memur alıyor geçen seneler öyleydi bu alımarı açıktan atama yapıyolar yani mülakat mülakatta demek zaten torpil demek hakkıyla yerleşen çok nadirdir bu mülakatlı sıanvlarda genelde daysısı olanalr yerleşir işte

adalet bakanlığına memur alımlarını açıktan atama yetkisi verendeakp hükümetidir bundan önceki hükümette hep ösym merkezi atama yapmıştır

09 Ekim 2006 17:19

emekci_51
Aday Memur

cereni ye katılıyorum. arkadaşim kpss ye girmeden zabitalığa başladı

09 Ekim 2006 17:22

d.e.r.y.a
Kapalı

e bu hükümet hep haramdan yana değiliz diyoo :D:D

tabii inanmıyoduk ta.. e bu kadarıda pesss...

09 Ekim 2006 17:28

cereni
Kapalı

DERYA ARKADAŞIM DİNİ SİYASETE ALET EDENDEN KORKCAN BUNALR SİYASET İÇİN YANİ AMAÇALRI İÇİN HERŞEY YAPAR KUL HAKKI YERLER

09 Ekim 2006 17:40

d.e.r.y.a
Kapalı

doğru siyasett sonuctaaa...

10 Ekim 2006 10:31

Ali_ŞİR_NEVAİ
Daire Başkanı

zabıta kadrosu olacaktır yerleştirmelerde bu konuda canınızı sıkmayın

10 Ekim 2006 10:36

d_toxl
Yasaklı

2.2.10. ZABITA MEMURU

?Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği? nin 16 ncı maddesine göre, Belediye Zabıtası mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir :

Türk olmak,

30 yaşını aşmamış olmak,

Fakülte veya Yüksek okul, Halk Sağlığı okulu, Lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak,

Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, (Fakülte veya Yüksek okul mezunları ile Kadın personel için bu şart aranmaz.18 yaşını bitirmiş olması yeter sayılır.),

Boyu erkeklerde 1.64 metreden, kadınlarda 1.60 metreden kısa olmamak, ( Fakülte ve Yüksek okul bitirenlerde bu koşul aranmaz.)

Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, (İsteklilerin sağlık durumu ile ilgili hususlar belediye tarafından gösterilecek tam kuruluşlu bir hastaneden alınacak Kurul Raporu ile belirtilir.)

Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak,

10 Ekim 2006 10:52

d_toxl
Yasaklı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belediye Zabıta Memurluğuna Atanmada Temel Esaslar

Temel esaslar

Madde 12- Devlet memurluğuna ilk defa zabıta memuru olarak atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak KPSS?na girmeleri ve 100 (yüz) tam not üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları şarttır.

Bu sınava giren adaylardan zabıta memurluğuna atanmak isteyenler, belediyelerin kadro sayılarını, aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği zabıta memurluğu sınavlarına KPSS sonuç belgesi ile birlikte başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınavlar, Sözlü Sınav Komisyonlarınca yapılır. Sözlü sınav komisyonu en az bir başkan ile iki üyeden oluşur. Başkan ve bir üyenin belediyenin zabıta biriminden olması şarttır. Başkan ve üyeler zabıta birim amirinin teklifi üzerine belediye başkanı onayı ile görevlendirilirler.

Sözlü sınav belediyesinde mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara, yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyad sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

Kesin başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalayarak diğer sınav evrakı ile birlikte belediye zabıta birimine teslim eder.

Komisyonca teslim edilen sözlü sınav başarı listesindeki sıralama esas alınarak sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday sınavı kazanmış olarak, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 (iki) gün içinde, belediyesinde liste halinde asılmak ve sınavı kazanmış sayılan tüm adaylara tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

Ayrıca, sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar da yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki adaylar çağrılır. Bir sınav için açıklanan yedek başarı listesi sadece o sınavdaki kadrolar için kullanılır. Daha sonra boşalan kadrolar için kullanılamaz.

Sözlü sınavı kazanan adaylar belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğu adaylığına atanırlar.

Sonuçlar, ilgili belediye tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir

Belediye zabıta memurluğu adaylığına atanma şartları

Madde 13- Belediye zabıta memurluğuna atanmak için Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile bu Yönetmelik?teki özel şartlar aranır.

Belediye zabıta memurluğuna atanma için özel şartlar

Madde 14- Belediye zabıta memurluğu için aşağıdaki özel şartlar aranır;

a) 30 yaşını aşmamış olmak,

b) Boy erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm?den kısa olmamak ve boy ölçüsünün son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg?den eksik veya fazla fark olmamak.

c) Mahalli idarelerle ilgili meslek lisesi ve ya yüksekokul mezunu olmak tercih sebebidir.

İlk defa atanacaklardan istenecek belgeler

Madde 15- Belediye zabıta memurluğuna atanacakların;

a) Nüfus cüzdanı veya onaylı örneği,

b) Diploma aslı veya onaylı örneği, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleri ile değiştirilecek belgeleri, öğrenimi yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleri ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilecek belgeyi,

c) İlgililerin, hükümlü veya kamu haklarından mahrum bulunmadıklarına dair Cumhuriyet Savcılığından alacakları belgeyi,

d) Askerlik durumlarını belirten; gereğine göre nüfus hüviyet cüzdanı, terhis belgesi asılları veya onaylı örnekleri veya askerlik daire yahut şubelerinden alınacak belgeleri,

e) Sağlık Bakanlığınca tespit edilecek örneğe uygun olarak tam teşekküllü kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu, bulundurmaları gerekir.

Başka memurluklardan naklen geçiş

Madde 16- Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 40 yaşını aşmamaları, 14 üncü maddedeki diğer şartları taşımaları ve 12 inci maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, Devlet Memurları Kanununa ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak belediye zabıta birimi amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile belediye zabıta memurluğuna atanırlar.

http://www.memurlar.net/haber/32943/

10 Ekim 2006 12:25

melanmavi
Şef

arkadaslar cerenı nın dedıgıne bakmayın sız torpıl oncedendı ıkı sezondur torpılsız alınıyorr zabıtalarr 70- 100 puan arası sıralamaya sokuyorlar sızı sozlu sınavdada boy kılo ve sozlu konusma yetenegınıze bakıyorlar hepsı bu

10 Ekim 2006 12:28

melanmavi
Şef

maaslarıda normal memur maaslarından 200 ytl fazla oluyor unıformalı gorev yaptıkları ıcın evlıysen ayda 60 ytl aıle yardımı alıyorsun 1 cocuga 25 ytl daha sonrakılerede 20 ytl aylık gecınme ucretı (yanı cocuk masrafı verıyor )calısma saatlerıde 3 vardıye oluyor (sabah 8-aksam 4) (aksam 4 -gece 12) (gece 12 sabah 8) benım bıldıklerım ve ogrendıklerım bunlar

10 Ekim 2006 12:42

Ali_ŞİR_NEVAİ
Daire Başkanı

tşk kardeş ama sözlü sınav yoktu ösym nin yapacağı yerleştirmede zabıta kadrosu ilaki var olacaktırda

10 Ekim 2006 12:48

melanmavi
Şef

BU ARADA HANGI UNIDE OKUYON KARDES BEN OSMANGAZI ESKISEHIR SINIF ÖĞRETMENLİĞİ OKUYORUM 3 SINIF SEN

10 Ekim 2006 12:54

Ali_ŞİR_NEVAİ
Daire Başkanı

bana diyosan ben üniv okumuyorum lise mezunuyum kardeş

10 Ekim 2006 12:57

melanmavi
Şef

SANA DEMISTIM TAMAM KARDES ALLAH GONLUNE GORE VERSIN BENIM GECEN SENE ESKISEHIRDE BI ARKADASIM VARDI SIVASLIYDI IMAM HATIP MEZUNUYDU 89 LA ZABITALIGI KAZANDIBURDA ONDAN OGRENDIM BENDE HERSEYI TESEKKURLER

Toplam 41 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?