Editörler : Cüneyt Barışoglu
02 Temmuz 2012 22:12   


Kapalı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Haklarını istiyor!

Yardımcı Hizmetler Çalışanları Haklarını İstiyor.

Devlet Dairelerinde çalışan 657 DMK? da geçen Yardımcı Hizmetler Sınıfının Memur olması, ancak memur olarak sayılmaması birçok işin bu sınıfa gördürülmesi ve ayrımcılık yapılarak mali ve sosyal haklardan yararlanmaları kısıtlanmıştır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Devlet Memurları Kanununda yer almaktadır ve on sınıftan biridir. Ancak sorunları görmemezlikten gelinerek bir türlü çözüme ulaştırılamayıp dağ gibi büyümüştür. Aşağıda bahsettiğim sorunların çözümü mümkündür.

Yardımcı Hizmetler sınıfı (Hizmetli, kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, vb.) mevcut durum da çalışanların, Görevde yükselme, ek gösterge, yeşil pasaport, yemek yardımı, lojman yardımı, Atama ve Yer değiştirme ve mesai saatleri dışında çalışmaları ile ilgili sorunları mevcuttur ve çözüm getirilmelerini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan değiştirme sınavlarının açılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının En önemli birinci Sorunu Görevde Yükselme ve Unvan değiştirme sınavlarıdır. Görevde Yükselme ve Unvan Değiştirme sınavlarının acilen yapılarak birçok çalışanın yeteneklerine göre yerleştirilmeleri ve birçoğumuzun da lise, ön lisans ve lisans mezunu olması sebebiyle sınavların açılmasını ümitle beklemekteyiz..

Bu bilgilere binaen de;

Milli Eğitim Bakanlığında 18/04/2010 Tarihinde yapılmış olan sınavdan sonrada 3330 kadro boş kalmış bu kadrolar doldurulma yoluna gidilmemiştir. 23/07/2010 yılın da çıkarılan yönetmelik doğrultusunda sınavların 2 yılda bir yapılır denmesine rağmen yapılanma gerekçesi ile yenibir yönetmelik hazırlanmış ancak halen yürürlüğe konmamıştır bu vesile ile yönetmeliğin 23/07/2012 Tarihine kadar çıkarılması ve çalışanların mağdur edilmemesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığına bağlı bazı kurumlarda 6 yıl gibi bu sınavı açmamış olmaları sebebi ile birçok çalışan mağdur edilmişlerdir. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığında da çalışanlar Hizmet içi eğitimlerini tamamlamışlar ve sınavın açılmasını beklemektedirler ve İçişleri Bakanlığına bağlı /Emniyet Genel Müdürlüklerinde de 2004 senesinden beri Teknisyen Yardımcıları için sınav yapılmamıştır. İvedilikle bu sınavların yapılması gerekmektedir. Ayrıca Teknisyen Yardımcılarının sorunları anlatıldığı linkteki sorunlar kurumlardaki Yardımcı hizmetler sınıfına mensup diğer çalışanların da sorunlarıdır.

Gerekçesi; 657 Devlet Memurları Kanunun 3. Maddesinin (A), (B), (C) Temel ilkelerinin Yardımcı Hizmetler Sınıfına da uygulanmasını istiyoruz. Buna Binaen Görevde Yükselme sınavları iki (2) yılda bir yapılması boş olan kadroların Görevde yükselme sınavları ile doldurulması Çalışanların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

İkinci olaraksa;

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliklerinin çıkarılmasını bekliyoruz.

Bu hakkın da amirlerin muvafakat vermemesi sebebiyle ve Yardımcı Hizmetler sınıfının Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri olmaması hasebiyle bu hakları da ellerinden alınmaktadır. Kamu Kurumları Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliklerini Diğer personeli de kapsayacak şekilde düzenlemelidir.

Buna göre de;

657 Devlet Memurları Kanunu ?nun 72. Maddesine Binaen Tüm bakanlıkların Atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkarırken diğer çalışanları (Memur, hizmetli, kaloriferci, vb.) da kapsaması gerekmektedir. Kurumlarda on sınıfa dâhil tüm kadroların faydalanması hem 657 DMK, ya hem de Anayasanın Eşitlik ilkesine uyulması. Çalışanlar arasında ki eşitsizliğin ortadan kalkması elzemdir.

Hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve yer Değiştirme taslağı çıkartmış ancak uygulamaya koyamamıştır. Bir an önce yönetmeliği çıkararak mağduriyetler giderilmelidir.

Üçüncü olaraktan;

Mesai Saatlerine izin yerine fazla çalışma ücreti talep ediyoruz.

Mesai Saatleri; 657 DMK? da Memurların haftalık çalışma süreleri 99. Madde de belirtilmiştir. 178. Maddede de fazla çalışmadan doğan 10 güne denk gelen saat kadar izin olarak verilebilir, denilmektedir. Bu sebeple de çalışanlar haksızlığa uğramaktadırlar.

Gerekçesi; Yardımcı Hizmetler Sınıfının günlük Çalışma saatleri 9 ila 15 saat arasında değişmektedir. 103. Madde de İzinlerin amirin uygun göreceği zamanda ihtiyaca göre kısım kısım kullandırılabilir, denilmekte olması sebebiyle ve çalışma şartları ve iş yükü kurumlar da çok olması yeterince istihdamın olmaması hasebiyle izin olarak verilmesi de mümkün olmamaktadır. Bunun yerine fazla mesai ücreti ödenmelidir.

Dördüncü olaraksa;

Bazı Haklarımızdan bahsetmek ve kanunların eşitliğe aykırı uygulanmasının önüne geçmek adına bu faydalardan yararlanmayan Kamu Kurum Çalışanlarının da mevzuat dâhilin de faydalanması isabet olacaktır. Bu vesile ile uygulanan ayrımcılığı da son verilmiş olunacaktır.

Yemek Yardımı; Kamu Kurumlarda mesela Okullarda çalışan Öğretmen, memur, Hizmetli ve kaloriferci bu yemek yardımından faydalanmamaktadır. Yemek yardımı verilemiyorsa kumanya yardımı yapılmalıdır.

Gerekçesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları; Yemek Yardımı Yönetmeliğine binaen bu faydadan Kamu Kurumlarında çalışan her kesimin faydalanması gerekmektedir.

Kamu personeline, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda yer alan hükümlere göre lojman tahsisi yapılmaktadır. Ancak birçok çalışan bu haktan yaralanamamaktadır. Bu sebeple lojman tahsisinden mevzuat dahilinde tüm çalışanlar yararlanmalı mümkün değilse de kira yardımı yapılmalıdır.

Ayrıca, üzerinde durulması gereken konu Ek göstergedir. Niye sadece Yardımcı hizmetler sınıfı bu Kanundan ve haktan yararlanmamaktadır. Bu sınıfa mensup çalışanlar ilkokul mezunu değildir birçoğu üniversite okumuş ve kendilerini geliştirmişlerdir velhasıl ilkokul mezunu bile olsalar Devlet nazarında memur olarak görülmektedirler. Bu anlatıma nihayetten adı geçen ve Yardımcı Hizmetler sınıfı Kadrolarına verilmesi zaruridir.

Eşitlik ilkesini benimsemek en doğrusudur velakin Kanunun bizleri de kapsaması için en büyük desteği yine Devletimizin kendisi vermelidir.

Bu bağlamda; Ek Gösterge ; 657?de on tane sınıf vardır ve sadece bize Ek Gösterge verilmemesi Eşitlik ilkesine aykırıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfı Devlet memuru sayıldığı halde buradan da anlaşılacağı gibi hiçbir şekilde Ek göstergeden faydalanamıyor. Bunun yanında Yeşil pasaport hakkından da mahrum bırakılmaktadır. Yardımcı hizmetler de bu haklardan yararlanmalıdır.

Devlet Büyüklerinden Sorunlarının Çözümüne binaen Yardım Taleb etmekteyiz.

Son olarak sorunların çözümü adına yapacağınız ve atacağınız adımların sadece Hizmetli veyahut teknisyen yardımcısı değildir. Bu bir aile meselesidir ve bu ailenin genişliği küçümsenemeyecek kadar büyük olmakla birlikte küçük çocuklarından tut büyüklerimize kadardır. İstediğimiz, temenni ettiklerimiz, üzerinde durulması ve çözülmesi zorunlu olmuş meselelerdir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak Devlet Erkânının Bizlere sahip çıkması ve Haksızlıkları ortadan kaldırması Anayasanın Eşitlik kuralı doğrultusundan hareketle Bizi kucaklaması ve öz evladı gibi bağrına basması gerekmektedir. Biz devletimizin bir parçası ve bütünüyüz. Lütfen Yardımcı Hizmetler sınıfını da bu bağlamda özünüz bilin. Sadece Sosyal Adaletin sağlandığı çalışma koşulları istiyoruz.

Saygılarımla arz ederim.

02 Temmuz 2012 23:41

civanım12
Şef

memurlar net artık duy yhs nin sesini yıllardır sorunlarımızın hiçbiri çözülmedi sorunlarımızı anasayfaya taşımanızı rica ediyorum yetkilileri çözüme davet edin lütfen.bu yazıyı destekliyorum

03 Temmuz 2012 08:41

sivaslı gurbetçi
Aday Memur

evet dogru söylüyorsunuz kalorifercilerin saglık yönünü de söylemeniz gerekiyor.hiç bir kaloriferci emekli olmadan ölüyor

03 Temmuz 2012 10:03

mdere
Şube Müdürü

SAYIN EDİTÖR,

YAZMIŞ OLDUĞUN YAZIN ÇOK YERİNDE BİZİM SORUNLARIMIZI BELİRTİYOR. FAKAT TEK SORUN BU YAZIYI MEMURLAR NET ANA SAYFAYA TAŞIYAMAYIŞINIZDIR.ANA SAYFADAN HEBER GEÇMEDİĞİ SÜRECE KENDİMİZ YAZAR KENDİMİZ OKURUZ BU DA BİZİM İSTEK VE ARZULARIMIZI HİÇ BİR ZAMAN GÜN IŞIĞINA ÇIKARMAZ. LÜTFEN BU YAZINIZI MEMURLAR NET ANA SAYFADAN YAYINLATIN SİZDEN RİCAMDIR.SELAMLAR-SAYGILAR..

03 Temmuz 2012 10:38

esra19_87
Aday Memur

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER MEB'de görev yapan tüm görevlendirme görevleri iptal etti. Görevlendirme İptalleri öğretmenlerin haricinde tüm memur ve hizmetlileri de kapsayacak şekilde resmi yazı yayımlandı.

Gönderilen yazıda "01 Temmuz 2012 tarihi itibariyle her derece ve türdeki okul ve kurumlarda geçici görev ( Görevlendirme) ile görev yapan tüm personelin görevlendirmeleri sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlakrındaki asli görevlerine döndürülmelerinin sağlanması yönünde ilgililere gerekli tebliğin yapılması ..." şeklinde yazı yayımlandı.

03 Temmuz 2012 23:35

serdar19_07
Şef

helal be lazuk sonuna kadar destekliyoruz kardeşim allah razı bizimle ilgilendiğin için..lutfen bunu ana sayfaya tası maya çalış

04 Temmuz 2012 13:05

kemer_63
Aday Memur

çok yernde bir anlatım.tüm sıkıntılar bunlar işte ana sayfada yayınlamasını istiyorum.

04 Temmuz 2012 15:41

erdal kaş
Aday Memur

editör kardeş böyle yazdığın için teşekürlrimi bir borç bilirim ağzına sağlık keşke bunu birde memurlar netin ön sayfasında yayınlatabisen dahada memun oluruz teşekürler

04 Temmuz 2012 22:19

kawastr
Memur

Kardeş eline sağlık iyi bir çalışma olmuş... Teşekkürler!

Sesimizi duyurabileceğimiz bir şekilde yazıyı ana sayfaya taşıyabilirsek daha fazla ses getireceğinden eminim...

04 Temmuz 2012 23:52

serdar19_07
Şef

ana sayfa diyen bütün yhs ler burada yazsın arkadaşlar bu tüm yhs çalışanların sorunu editör yayınlarsa çok sevinriz ve iyi bir ses getirmesini dileriz

05 Temmuz 2012 01:33

serdartugsuz
Yasaklı

bir kere daha eline sağlık.geriye ana sayfada yayınlanması kaldı. o da olur inşallah ;)

05 Temmuz 2012 08:01

657-
Aday Memur

editör'ümüze çok teşekkür ediyorum sorunlarımızla ilgilendiği için. Lakin ana sayfada yer almadığı sürece dikkat çekmeyeceğizdir. "mdere" arkadaşımızında dediği gibi kendimiz yazar kendimiz okuruz lütfen ana sayfaya haber yapalım..

05 Temmuz 2012 16:35

pesimist1071
Memur

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa göndermiş olduğumuz yazıda, Personel Genel Müdürlüğünce yapılan ?2011 Yılı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kadroları İçin Unvan Değişikliği Sınav Duyurusu?nu hatırlatarak ?Unvan Değişikliği Sınavı?nın yapılması ve 4 yıldır devam eden mağduriyetlerin giderilmesi husussunda talepte bulunmuştuk.

Milli Eğitim Bakanlığının 22.06.2012 tarih ve 28555 sayılı cevabi yazısında, 652 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bakanlığın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlendiği ve yeni oluşturulan birimlerde istihdam edilecek olan personelin unvanları ile bu unvanlardaki kadro sayılarının yeniden belirleneceği, bu nedenle 2011 yılı Unvan Değişikliği Sınavı?nın iptal edildiği, 652 sayılı KHK?ye göre mevzuat düzenleme çalışmalarının devam etmekte olduğu bildirilmiştir.

06 Temmuz 2012 14:10

kemer_63
Aday Memur

saygı değer memurlar net bir kere de bize bir şans verin o kadar sıkıntımızı ancak siz ve değerli çalışanların aracılığıyla duyura biliriz.bunu da siz bize bir iyilik yapın rahatlayalım.

08 Temmuz 2012 23:32

melek1825
Aday Memur

ARKADAŞLAR, NE YALVARIYORSUNUZ SİTEYE. SİTE YÖNETİCİLERIN UMURUNDA MI SİZİN HAKLARINIZIN VERİLİP VERİLMEDİĞİ. ADAMLARIN AMAÇLARI BİZLERİ SİTEDE TUTMAK. HAKKIMIZI SAVUNACAKSA ÇATIR ÇATIR ANASAYFADA YAPAR HABERİ.. ANASAYFADA 3-5 KİŞİYİ BİLE İLGİLENDİRMEYEN Bİ DÜNYA HABER YAYINLANIYO. UMURUNDAYSA SİTENIN O HABERLERIN YERINE YAYINLASINLAR DA GÖRELİM..

10 Temmuz 2012 12:57

kolyem63
Memur

arkadaşlar kendinizi kandırmayın.sınavsız hiç gih sınıfına geçirmezler bizi.memurlar net bunu ana sayfaya taşır mı bence yaşımaz taşısada bir halt olmaz.sizde benişm gibi tekrar kpss ye hazırlanın yada 10 parmak bilgisayar ögrenın adliyeye girmeye bakın.

10 Temmuz 2012 12:59

spil_45
Aday Memur

destek

10 Temmuz 2012 13:55

mdere
Şube Müdürü

Spil-45,

destek yazmışsın biz her zaman birbirimize destek oluruz oluyoruz ve olmayada devam edeceğiz.

Bizim yazılarımız bir yere kadar memurlar net bizim (hizmetlilerin)istek ve arzularını belirtir (GYS)ana sayfadan haber geçerse bize çok iyilik yapmış olur..şu mubarek ramazan günlerine yaklaştığımız bu günlerde çok büyük sevaba girerler..SELAMLAR..

10 Temmuz 2012 14:18

lazuk
Kapalı

@mdere,

Ağzına sağlık güncel ifade yerine artık destek yazılmaya başlandı forum kurallarında güncel ifadeler yasak olduğu için arkadaş destek yazdı galiba yada gerçekten destek olmak için yazdı.

Arkadaşım Görevde yükselme sınavı hepimiz istiyoruz ben Milli Eğitim Bakanlığında çalışıyorum ve 2010 daki sınavda 68 aldım normalinde 70-80 civarı bekliyordum bunu herzaman söylüyor ve söylemeye devam edeceğim.

Görevde Yükselme sınavlarının sadece bir yönetmelikle yürütülmesi çok güzel olabilir. Anasayfada bununla ilgili yazı var. eğer öyle olmuş olsa kimsenin hakkı yenmeyecek, maalesef bunu yapacakları biraz zor gibi gözüküyor. Yinede bizim için umut oldu diyebilirim sağlık bakanlığınında sınavı açması beni gerçekten mutlu etti çünkü arkadaşlar bu sınavı çok beklediler inşaallah haklarında hayırlı olur.

Milli eğitimin ve EGM nin de ayrıca Maliye Bakanlıkların da Bu feryadı Duynası için Görevde Yükselme ile ilgili bir yazı daha yazacağım inşaallah, temennnim odur ki hiç gerek kalmasın yönetmeliklere uyulsun bu sınavlar en geç 2 yılda bir yapılsın.

Kalbimizi temeiz ve pak tutmaya isyan edip kendimizi çıkılmaz bir duruma sokmamaya gayret ederek sabırla beklemeliyiz. mdere arkadaşım senin iyi yaklaşımından ötürü kutlarım ve örnek bir davranış sergilediğin için ayrıca Teşekkür ederim.

Saygılarımla

10 Temmuz 2012 14:42

mdere
Şube Müdürü

Sayın editör,

rica ederim. bizlerin sorunları belli GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. Memurluk mesleğimde 20.yılımı dolduruyorum artık sınav açılsa da önümüzü görsek(sınavı kazanırsam) devlete kalan hizmet sürelerimde masa başı memur olarak hizmet etmek en doğal hakkım olduğuna inanıyorum.saygı ve sevgilerimle..

11 Temmuz 2012 13:11

ravaha
Yasaklı

bende 8 yıldır çalışıyorum.birkez olsun görevde yükselme sınavı açılmadı ki yükseleyim.şimdi üniv- den sağlık bakanlığına geçtim burda da görevde yükselmeye girmem için en az 2 yıl çalışmam lazım mış?...

Toplam 52 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?