Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Temmuz 2012 19:29   


Yasaklı
Hz Muhammedin Üvey Evlatları - Pedofili

Bilindiği üzere islam peygamberi Hz Muhammed?in ikisi erkek dördü kız alıtı evladı (cariyesi mariyeden olan İbrahim hariç) vardır.

Bu çocuklar yaş sırasına göre Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah dır.

Bilindiği üzere Hz Muhammed Hatice ile evlendiğinde 25 yaşındaydı, Hz Hatice ise 40 yaşında.

Peygamberimiz (s.a.s), kızlarının en büyüğü Zeynep'i, Ebu'l-Âs ile evlendirdi. Rukiyye ile Ümmü Gülsüm'ü, amcası Ebû Lehep'in oğullarından Utbe ve Uteybe ile evlendirmişti. İslâmiyetten sonra Ebû Lehep, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e olan düşmanlığı sebebiyle oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı. Onlar boşadıktan sonra, Rasûlullah (s.a.s.) Rukiyye'yi Hz. Osman'la evlendirdi. Rukiyye'nin ölümünden sonra da Ümmü Gülsüm'ü nikâhladı.

Zaten İslama göre Müslüman kadının gayri müslümle evliliği hoş karşılanmaz.

Şimdi verileri alt alta yazıyorum:

1- Hz Muhammed, Hatice ile evlendiğinde 25 yaşındaydı, Hz Hatice ise 40 yaşında.

2- Hz Muhammed ve Hatice ikilisinin çocukları sırasıyla Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullahdır.

3- Hz Muhammed 40 yaşında peygamber oldu.

4- Hz Muhammed kızı olan Rukiyye?yi amcası Ebu Leheb?in oğlu Utbe ile peygamberlik gelmeden evlendirmişti. Diğer kızı olan Ümmü Gülsüm'ü de yine amcası olan Ebu Leheb?in diğer oğlu Uteybe ile peygamberlik gelmeden evlendirmişti.

5- İslamiyetten sonra da Ebû Lehep, oğullarına eşlerini boşamaları için baskı yaptı. Onlar da karılarını boşadı.

Şimdi de çıkarımlarımı yazıyorum;

Hz Muhammed 25 yaşında evlendiğine göre ve çocukları HİÇ ARA VERMEDEN ARDI ARDINA doğmuşsa eğer; Kasım doğduğunda Hz Muhammedin 26 yaşında, Zeyneb doğduğunda Hz Muhammedin 27 yaşında, RUKİYYE DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 28 YAŞINDA, ÜMMÜ GÜLSÜM DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 29 YAŞINDA, Fâtıma doğduğunda Hz Muhammedin 30 yaşında, ve Abdullah doğduğunda ise Hz Muhammedin 31 yaşında olması gerekir.

Ancaaak kızı Zeynep doğduğunda Peygamberin 30 yaşında olduğu rivayet ediliyor. Bu durumda da Zeyneb doğduğunda Hz Muhammedin 30 yaşında, RUKİYYE DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 31 YAŞINDA, ÜMMÜ GÜLSÜM DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 32 YAŞINDA, Fâtıma doğduğunda Hz Muhammedin 33 yaşında, ve Abdullah doğduğunda ise Hz Muhammedin 34 yaşında olması gerekir.

Şimdi gelelim peygamberin kızları olan Rukiyye ile Ümmü Gülsüm?ün Ebu Leheb?in oğulları olan Utbe ve Uteybe ile evlendiklerinde yaşlarının kaç olabileceğine. Hz Muhammed kızlarını bu kişilerle evlendiğinde daha peygamber değildi ve islamiyetten sonra da araya din engeli girdiği için bu çiftler boşanmak zorunda kalmıştı. Hz Muhammede peygamberlik 40 yaşında geldiğine ve kızlarını da peygamberlik öncesinde evlendirdiğine göre en çok kendisi 39 yaşında iken kızlarını bu adamlarla evlendirmiş olabilir.

Benim ilk yazdığım ve daha iyimser olan senaryoya göre ( RUKİYYE DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 28 YAŞINDA, ÜMMÜ GÜLSÜM DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 29 YAŞINDA.. demiştim ya) bu kızcağızlar evlendirildiklerinde Rukiyye ENÇOK 11 yaşında, Ümmü Gülsüm ise ENÇOK 10 yaşında olabilir.

İslami kaynaklara göre doğru olduğu belirtilen diğer senaryoya (Zeynep doğduğunda Peygamberin 30 yaşında olduğu ) göre ise ( RUKİYYE DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 31 YAŞINDA, ÜMMÜ GÜLSÜM DOĞDUĞUNDA Hz MUHAMMEDİN 32 YAŞINDA.. demiştim ya) bu kızcağızlar evlendirildiklerinde Rukiyye ENÇOK 8 yaşında, Ümmü Gülsüm ise ENÇOK 7 yaşında olabilir.

Hatırlarsanız bu forumda Hz Muhammed?in Aişe ile evlendiğinde Aişenin 6 yaşında olduğunu, gerdeğe girdiklerinde ise Aişenin 9 yaşında olduğunu ispatlayan ve İlahiyatçı İslam Tarihi Doçenti Mehmet AZİMLİ tarafından yazılmış olan bir makale paylaşmıştım. http://forum.memurlar.net/konu/1539678/

Azimli makalesinde özetle 6 yaş ve 9 yaş bilgisinin doğru/gerçek olduğunu ancak o dönemde bunun araplarca normal kabul edildiğini ve yadırganmadığını belirtiyordu.

Yukarıda yazdığım/paylaştığım bilgi ve çıkarımlarda o günün araplarının küçücük çocuklarla evlendiğini, küçücük çocuklarla evliliğin olağan kabul edildiğini gösterir. Tabiki Hz Muhammed de bu durumu değiştirmeye gerek görmemiş ve Hz ebubekirin çocuk yaştaki kızı olan Aişe ile Aişe 6 yaşında iken evlenmiş ve Aişe 9 yaşında iken de gerdeğe girmiştir.

Şimdi gelelim Hz Muhammedin üvey evlatları meselesine ki Hz Muhammedin kendi çocukları olan Rukiyye ve Ümmü Gülsümü 8 ve 7 yaşlarında iken evlendirmiş olduğu hususu kabul etmek istemezseniz geriye bir gerçek kalıyor. O da bu çocukların peygamberin kendi kızları olmadığı, Haticenin önceki evliliğinden olan kızları olduğu ve normal evlilik yaşında evlendirildikleri?

Hülasa peygamerin kızları olarak bilinen Rukiyye ve Ümmü Gülsüm ya Haticenin önceki evliliğinden olan kızları (yani Hz Muhammed?in üvey kızları) idi ya da Hz Muhammed Rukiyye?yi 8, Ümmü Gülsüm?ü de 7 yaşında evlendirdi.

NOT: KONU TARİHİ BİR ANALİZ OLDUĞU İÇİN KONUYU BURADA AÇTIM.

http://www.dinibil.com/default.asp?L=tr&mid=1309

http://www.dinibil.com/default.asp?L=tr&mid=1309

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1418

?Hz Zeynep doğduğunda Peygamberimiz 30 yaşındaydı.? Kaynak: http://www.islamkent.org/archive/index.php/t-11341.html

?Zeyneb, Peygamberimizin en büyük kızıydı. Doğduğunda Peygamberimiz 30 yaşındaydı.? Kaynak: http://www.ihvanforum.org/showthread.php?t=103334&page=1 kaynak çok.

 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?