Editörler : Cüneyt Barışoglu
22 Temmuz 2012 21:56   


Yasaklı
Hz. Aişe-Hz. Ali

Olayı veya Gerdanlık Olayı, Aişe'nin 15 yaşında iken bir sefer dönüşü esnasında kocası İslam peygamberi Muhammed'i genç bir Müslüman asker olan Safvan bin Muattal ile aldattığı iddiası ve sonrasındaki gelişmeler. Olaylar Hicret'in beşinci yılının (627) Şaban ayında, Yahudi Müstalikoğulları kabilesine (Beni Müstalik) düzenlenen bir askeri seferden (Müreysi Gazası) dönüşte gerçekleşti. Müslüman toplumunda büyük üzüntülere neden olan ve çatışmaların eşiğine getiren gelişmeler sonucu, iddiaları yayanlar kırbaçla cezalandırıldı ve Muhammed tarafından bir dizi yeni ayetin vahyolduğu halka bildirildi

Sefer dönüşü yaşananlar:

Sefer dönüşü ordu geceyi geçirmek üzere Medine yakınlarında konakladı. Aişe tuvalet ihtiyacını gidermek için ordugahtan uzaklaştı. Döndüğünde, gerdanlığını kaybettiğini farketti.

Aişe kimseye haber vermeden ordugahtan tekrar ayrılarak şafak vakti gerdanlığı aramaya gitti. Gerdanlığı buldu ancak geri döndüğünde muhafızları dahil tüm kervan onun devesi üzerindeki tahtırevanında olduğunu sanarak yola çıkmışlardı. Boş tahtırevanı deveye askerler yüklemişlerdi ancak Aişe'nin içinde olmadığını farketmemişlerdi. Aişe'ye göre bunun nedeni o esnada kendisinin küçük yaşta (15) ve zayıf olmasıydı.[10][11]

Aişe geri döneceklerini umarak konaklama yerinde beklemeye başladı ve oturduğu yerde uyuyakaldı. Ordunun artçı muhafızlarından Safvan bin Muattal güzergahı üzerinde Aişe'ye rastladı. İstirca edip ("Biz Allah`ın kullarıyız ve Allah`a döneceğiz" deyip) başka bir söz söylemeden Aişe'yi kendi devesine bindirdi ve kendisi de yürüyerek kervanı bir sonraki molasında yakaladılar.[12] Aişe'nin kervanda olmayıp genç bir askerle birlikte gelmesi dedikodulara yol açtı.

İddialar bir süre boyunca Muhammed, Aişe ve Ebu Bekir ailesinin diğer fertlerinin kulağına gitmedi. Bu arada Aişe rahatsızlandı ve evde istirahat etmeye başladı. Muhammed iddiaları duyunca Aişe'ye soğuk davranmaya başladı ancak Aişe bu soğukluğun nedenini bilmiyordu. Aişe olayı duyduğunda babasının evinde kalmaya başladı. Ebu Bekir'in tüm ev halkı -kendisi dahil- olanlar nedeniyle ağlıyorlardı.[13][14] Ömer'den aktarılan bir rivayete göre Aişe babası'na ?Allah?ın Resulü beni evinden dışarı attı,? dedi.[15][16] Muhammed izin verene kadar, Ebu Bekir Aişe'nin koca evine dönmesine izin vermedi

Aişe ve Safvan'ın aklanmaları

Muhammed iddiaları duyunca Ömer, Osman, Ali, Üsame bin Zeyd ve Müreysi Gazası'nda özgür bırakarak yeni evlendiği Cüveyriye ile konuşarak fikirlerini sordu. Osman ve Zeyd Aişe'nin masum olduğuna şahitlik ettiler. Ömer, Muhammed ile Aişe'nin nikahını Allah'ın kıydığını, Allah'ın onu temiz olmayan bir kadınla evlendirmeyeceğini söyledi. Ali "Ey Allah`ın Resulü, Allah sana darlık vermez. Sana kadın çoktur. Sen cariyene (Cüveyriye'ye) sor, (onun halini o daha iyi bilir), sana gerçeği haber verir," dedi. Cüveyriye ise Aişe'nin hamur yoğururken uyuyakalıp hamuru keçilere yedirmek haricinde hatalı hiçbir hareketini görmediğini söyledi. Bir rivayete göre olaydan sonra Safvan hasur olduğunu (kadınlara ilgi duymadığını ya da erkeklik gücü olmadığını) belirtti.[17][18] Bu beyan Aişe'nin masum olduğu iddiasını güçlendirdi.

Muhammed Aişe'yi babasının evinde ziyaret etti. Aişe'nin annesi Ümmü Ruman, Muhammed'i saygıyla işaret ederek Aişe'ye ayağa kalkmasını söyledi. Aişe, "Yalnızca Allah'a şükretmek için ayağa kalkarım; (Muhammed'e hitaben) sana değil," dedi.[19] Aişe bir günah işledi ise tövbe etmesini isteyen Muhammed'e şöyle dedi: "Eğer yemin etsem inanmazsın ve eğer anlatsam günahsızlığımı kabul etmezsin."[20] Aynı ziyaret esnasında Muhammed oturduğu minderde kendisine vahiy gelirken büründüğü ruh hali içerisine girdi ve Nur Suresi 11 ila 20. ayetlerin indirildiğini bildirdi:

« O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır. (Nur: 11)[21] »

Nur Suresi, Aişe'nin masumiyetini destekliyor, iftirayı duyup sessiz kalanları eleştiriyor, iftirayı yayanların cezalandırılacağını bildiriyor ve zina suçunun ispatlanması için dört şahit şartını hatırlatıyordu.[21]

« ...Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leriniz hakkında iyi zan besleyip de, ?Bu apaçık bir iftiradır? deseydiniz ya! Onlar (iftiracılar) bu iddialarına dair dört şahit getirselerdi ya! Madem ki şahit getirmediler; işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir... (Nur: 12-13) »

İfk olayı, sonuçları açısından İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. İfk olayının ardından ilgili ayetlerin bildirilmesi ve sorumluların cezalandırılmasına kadar geçen bir aylık sürede Muhammed Aişe'nin masum olup olmadığı konusunda sahabeden önemli kimselerin fikirlerini aldı. Danıştığı kimselerin hemen hepsi Aişe'nin masum olduğunu düşündüklerini belirttiler ancak Ali, Aişe'nin suçlu veya suçsuz olduğunu iddia etmemekle birlikte Muhammed'e Aişe'nin cariyesi Cüveyriye ile görüşmesini tavsiye etti. Ayrıca Aişe'den aktarılan bir rivayete göre Muhammed'e "Sana kadın çoktur," dedi.

İfk olayındaki tutumu nedeniyle Aişe'nin Ali'ye darıldığı, bu nedenle Ali'nin hilafetini desteklemediği düşünülür.[27] Osman'ın öldürülmesinden sonra Aişe suçluları yakalamakta yavaş davrandığı gerekçesiyle Ali'yi suçlamış, gelişmeler Ali ile Aişe arasında Cemel Vakasının yaşanması ve İlk Fitne dönemi ile son bulmuştur

.

.

.

.

.

22 Temmuz 2012 21:58

yobazenko
Yasaklı

CEMEL VAKASI

Cemel Vakası ya da Cemel Savaşı, 656 yılında, Halife Ali bin Ebu Talib ile Muhammed'in dul eşi Aişe'nin taraftarları arasında gerçekleşen muharebe. Bazı kaynaklarda Basra Savaşı olarak da anılır. Müslümanlar arasındaki ilk iç savaştır. Cemel Savaşı Ali'nin zaferiyle sonuçlandı. Aişe'nin müttefiklerinden Talha bin Ubeydullah savaş sırasında, Zübeyr bin Avvam savaştan vazgeçip Medine'ye dönerken yolda öldürüldü. Aişe, Ali tarafından Medine'ye gönderildi.[kaynak belirtilmeli]

"Cemel" sözcüğü Arapça'da "deve" anlamına gelir. Cemel Vakası, Aişe'nin devesi etrafında gerçekleştiği için bu isimle anılmıştır. Cemel Savaşı esnasında Ali, yaklaşık olarak 20 bin kişilik ordusunun 5 binini; Ayşe, yaklaşık olarak 30 bin kişilik ordusunun 13 binini kaybetti

22 Temmuz 2012 22:00

ruşen amcanın oğlu
Müsteşar Yardımcısı

Bu aldatma olayını hiç duymamıştım.Gidip araştırayım bari yarın ya da öbür gün...

22 Temmuz 2012 22:02

yobazenko
Yasaklı

KEÇİ VAKASI

Aişe (r.ah) nakleder: "Recm ve büyüklerin on defa süt emzirmesi (nin süt kardeşliği oluşturacağı) hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılı idi. Peygamber vefat edince Peygamber'in vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi."

Dar-e Kutni, c.4, s.105, İbn-i Mâce, c.1, s.625

YANİ ZİNA İLE İLGİLİ YAETLERİ HZ MUAHMMET ÖLÜR ÖLMEZ ODASINA GİRP BULMUŞ VE YEMİŞTİR.

22 Temmuz 2012 22:07

yobazenko
Yasaklı

KAYNAKLAR WİKİ VE HADİSLER.KENDİM HİÇBİŞEY EKLEMEDİM BAŞLIK HARİCİNDE SADECE OLAYLARI BİRLERŞTİRİP SENTEZ YAPTIM.YORUM BİLE YOK.

KONU KAPANMASI İÇİN Bİ NEDEN DE YOK:)

22 Temmuz 2012 22:26

yobazenko
Yasaklı

hz ömer:zina edene recm cezasını bizzat hz mhammet uygulardı.ve biz recm ayetlerini ozaman okurduk.

kuran derlenmesi sırasında;hz ömer:Allah ın kitabına kelam ekliyo demeselerdi,recm ayetlerini koyardım.

şimdi evli iken zina edenin cezasının recm olduğunu öğrendiniz.tüm islam dünyasında bu böyledir.

ve nasıl yok olduğunu da öğrendiniz:

Aişe (r.ah) nakleder: "Recm ve büyüklerin on defa süt emzirmesi (nin süt kardeşliği oluşturacağı) hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılı idi. Peygamber vefat edince Peygamber'in vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi."

22 Temmuz 2012 23:00

sivaslı-58-61
Kapalı

İfk Olayı bizlere,münafıkların her olayı istismar edeceğini,şüpheye mahal veren her işten dolayı bir fitne çıkaracaklarını anlatır. Hiçbir mü?min kalbine gelmeyen şeyler, münafıkların kalbine gelir . Ahzab suresi, 6 .ayette buyrulduğu gibi;?Peygamberimizin mübarek zevceleri,mü?minlerin anasıdır?.Peygamberimizden sonra bile,zevcelerinden herhangi biriyle nikahlanmak,kat?i surette yasaklanmıştır.Bu açık hükümler karşısında;Allah?a ve Resulüne gerçekten iman etmiş bir müslümanın aklına gelmeyen bu tür fesatlıklar ancak münafıkların kalbine gelir.kaynaklarıda boldur.ama ALLAH?a bile iftira atanlar ne yapmaz ki.ifk olayı ilede darılmış...mış..ALLAH hesap görücüdür.

22 Temmuz 2012 23:05

yaşar nuri hoca
Yasaklı

@sivalı

ben hz aişenin bunu yapıp yapmadığınla ilgilienmiyorum.zaten elde hiç kanıt yoktur.

dikkat çekmek istediğim yerler:

1.hz aliyle bu konu yüzündenarası açılması ve binlerce müzlümanın bu uğurda ölmesi.

2.hz aişenin odasında bulunan recm ayetinin muahmmed ölür ölmez yatağın altından bulunup keçi tradından yenmesi.

22 Temmuz 2012 23:07

sivaslı-58-61
Kapalı

keçiyle akrabalığın varmı yaşar hoca,benimki de sadece merak.

23 Temmuz 2012 00:01

namutedilalbatros
Yasaklı

saçmalığa bak.

Hz. Ali'nin tavrı ile Hz. Ebu Bekir'in tavrı arasında pek bir fark yoktur.

ama fitnebazın teki, Hz. Ali ile Hz. Aişe arasındaki ictihad farkından kaynaklanan bir karşı karşıya gelme olayını nerelere çekiyor.

hakkaten yobaz. bildiğin YOBAZ!

23 Temmuz 2012 04:31

mehrimet
Daire Başkanı

Kur'an-ı Kerim'de zina yapanları recm ediniz diye bir ayet olmadığı halde ''islam tarihindeki uygulamalar ve islam hukukçuları'' neden RECM uygulamışlar acaba diye merak ediyordum. Cevabı çıktı ortaya: ''Keçiler ilgili ayetin bulunduğu yaprakları yemiş!!''

23 Temmuz 2012 04:52

namutedilalbatros
Yasaklı

bir kere o hadis aşırı derecede zayıftır.

---

kediyi merak öldürür. ben de saldıracak bir şey bulamayıp da neden zayıf hadislere bakıp da böğürürler diye meraklanmaktayım.

niye böylesiniz siz?

23 Temmuz 2012 05:04

mehrimet
Daire Başkanı

namütenahialbatros sen hangi hadis kaynaklarına inanıyorsun? Yahu Hz. Aişe Kütüb-ü Sitte'nin vazgeçilmez hadisçilerinden..sana adres de veriyor kaynak da veriyor sen hala mızıkçılık yapıyorsun!!

23 Temmuz 2012 05:07

mehrimet
Daire Başkanı

Kütüb ü Sitte hadisleri tüm islam dünyasında gerçekliği tartışmasız kabul gören hadislerdir. 15 yıl önce Zaman Gazetesi abonelerine bu seti hediye etmişti. Aç oku veya

www.enfal.de

ye gir oku..hayret bir şey ya hu!!

23 Temmuz 2012 09:13

Lancel Mayıs 1
Kapalı

Hz.Ali bizim, diğerleri onların...

hiç kendinizi zorlamayın..

Hz.Ali Alevilerindir, ve hep öyle kalacaktır...

Ayşe,Ömer,Osman,Muaviye,Yezid,Mervan kim halife olmuşsa kim sahabeyse sizin olsun.

23 Temmuz 2012 09:45

A.y.z.ı.t.h.a.n
Kapalı

Bu aldatma iftirasını ve hz. Aişenin aklanmasını biliyorum önceden..Yalnız bu keçi olayı bana pek inandırıcı gelmedi..Eksik yazmışsın enter.Sadece Hz. Aliyi sahiplenen sizsiniz.Biz Hz. Ali de dahil tüm sahabeleri va hlifeleri sahipleniriz..Yani hz. Ali de bizimdir..Zorlama kendini.

23 Temmuz 2012 09:48

Lancel Mayıs 1
Kapalı

belli oluyor..

23 Temmuz 2012 09:55

A.y.z.ı.t.h.a.n
Kapalı

Belli olacak tabii.Bu siz biz ayrımı yapanlar,ortaya fitne atanlar o zamanlardan belliydi..

Hz. Aişe ile Hz. Ali o kadar üzgün ki müslümanların birbirlerini öldürmesinden..

Hele bu mezhep ayrımcılığı yaparak biz ve siz diyenler var ya,işte onlar da en az geçmiştekiler kadar suçludur..

Ama bölün siz..Kinlenin böyle..Aferin!

23 Temmuz 2012 09:59

Lancel Mayıs 1
Kapalı

valla seni gören de geçmişe yolculuk yapıp, ayşe annen ile çay içtiğini zannedecek :DDD..

23 Temmuz 2012 10:02

A.y.z.ı.t.h.a.n
Kapalı

Ahh nerede o günle.Keşke onunla birlikte olsaydım da çay eksik kalsaydı :))

Herhalde sen hz. Aliyle çay içenlerdensin ki onun hakkında yorum yapma yetini sadece bu sebepten alıyorsun :))))

Ama çay içtiysen söyle Enter..Zira seni pek sevmem ama ben dostla çay içti diye dosta dost olanlardanım..Sırf çay içtin diye belki seni bile sevebilirim :))

23 Temmuz 2012 12:32

yaşar nuri hoca
Yasaklı

NEDEN HER TAŞIN ALTINDAN HZ AİŞE ÇIKIYOR?

Toplam 36 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?