Editörler : hopaliSafak Vaktii
22 Temmuz 2012 21:59   


632 khk lılara verilen hak, ilk atama kadrolulara bir cezadır!!!

"Kılavuzun B./4 maddesinde ?(06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.)? denilmektedir.

632 sayılı KHK öncesi KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atanan öğretmenlerimiz mağdur edilmişlerdir. Şöyle ki 632 sayılı KHK ile sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atananların tüm yasal hakları korunurken 06/05/2010 tarihinden sonra kadrolu öğretmenliğe atananlar mağdur edilmiştir. 632 sayılı KHK ile atanan öğretmenlerin adaylıkları ile zorunlu hizmet yükümlülükleri kaldırılmış ve bulundukları eğitim kurumu ya da ilde çalışmaları gereken azami sürelerin hesabında sözleşmeli öğretmenlikte geçirdikleri süreler dikkate alınmıştır. Ancak büyük emek harcayarak KPSS sonucuna göre atanan öğretmenlerin söz konusu bu haklardan yararlandırılmamış olması özlük hakkı anlamında telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olmuştur. Bu nedenle Bakanlık bir an önce 06/05/2010 tarihi ile 632 sayılı KHK?nın yürürlüğe girdiği 04/06/2012 tarihleri arasında KPSS sonucuna göre kadrolu öğretmenliğe atananların bu haklarını vermelidir. Bu konuda şu ana kadar açılan davalarının olumlu sonuçlandığı dikkate alındığında Bakanlığın bu durumu tekrar değerlendirmesi ve yargı masraflarını ve zaman kaybını da göz önünde bulundurması gerekmektedir."

Kaynak : http://www.egitimbirsen.org.tr/HaberDetay.aspx?MansetID=1620&Baslik=%C4%B0l%20i%C3%A7i%20Yer%20De%C4%9Fi%C5%9Ftirme%20Klavuzu%20De%C4%9Ferlendirmesi

"Kılavuzun B. BAŞVURULAR Bölümünün 4. Maddesinde; ?06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, sözleşmeli öğretmenlikten 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe geçenler ile 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarına atananlar ile 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapmakta olan öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.? hükmüne yer verilmiştir. Buna göre 632 sayılı KHK?nin yürürlüğe girmesinden önce KPSS sonucuna göre atanan öğretmenlerin önemli bir bölümü yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. Bunun da büyük bir eşitsizliğe yol açtığına kuşku yoktur."

Kaynak : http://egitimsen.org.tr/down/degerlendirme.doc

"2011 Genel Seçimler öncesinde, 632 sayılı KHK ile kadroya geçenlere belli hakları vererek, KHK'dan önce, KPSS puanı ile kadroya geçenlere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmak, kabul edilemez.632 sayılı KHK ile kadroya geçenlere verilen haklar yanlış değildir, o halde aynı hakların puanla kadroya geçenlere de verilmesi doğru ve adil bir uygulama olacaktı. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığını yönetenlerin ne kadar acemi ve insan haklarından habersiz olduğunu düşündüğümüzde, bu haksızlığın sebebi daha iyi anlaşılacaktır.

Yönetmelikle ilgili MEB?de yapılan toplantıda, tüm sendikaların ittifakı ile gündeme getirilen bir haksızlığın, İl İçi Yer Değiştirme kılavuzunda giderilmemesi, akla ve vicdana uygun bir tavır değildir. Açık bir haksızlığın devam ettirilmesini, görmemek, sessiz kalmak hiçbir vicdanın kabul edeceği bir yaklaşım olarak görülemez.MEB bu vicdansız anlayışı sergilemekten çekinmemiştir."

Kaynak : http://www.turkegitimsen.org.tr/haber_goster.php?haber_id=14487

23 Temmuz 2012 00:07

hacksaydo
Memur

güncel...

24 Temmuz 2012 11:55

ElVinco
Şef

Demek ki neymiş dengeli çalışıp kararınca puan almak gerekli imiş(!)

Puanın fazlası da başa bela olabilir bu memlekette

Taa en başından beri kadrolu atananlara bir şekilde isteyerek yada istemeksizin haksızlık yapılıyor, bu en sonuncusu ise bile isteye cözümsüz bırakılan bir konu, ucu ana muhalefet partimize dokunsaydı simdi anayasa mahkemesinde idi konu

herneyse, umarım yakın zamanda duyarsizlaşmış sayın MEB yetkilileri olaya el atar

24 Temmuz 2012 12:00

ElVinco
Şef

Burda ilginç bir konu da başlıkta güzelce belirtildiği gibi , sözlesmelilerin KHK ye gecirilmesinin bir şekilde ara dönemde kadroya geçenler için bir nevi ceza olması, yani konu birilerine hak verdin diğerlerini mahrum bıraktından öte, birilerine hak verirken diğerlerinin durumunu da olumsuz şekilde etkilemeye vardı

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;