Editörler : E.Kayı Han
«206207208209210211212213214215216217218
08 Şubat 2020 16:13

coruh.25
Aday Memur
Danıştay ne zamandan beri KANUN inceleme yapar oldu?
kytkbl, 2 yıl önce - Alıntıya git

Kanunu uygulamak için tüzük, tüzüğü uygulamak için yönetmeliğe ihtiyaç duyar. Kanun hatalıydı kardeşim danıştay kanunu inceler yapar demedim.

09 Şubat 2020 10:46

Tk2828
Aday Memur

Kurumlarda uygulanan icaap nöbetleri ile ilgili mevzuat var mı ben.biraz araştırdım sağlık bakanlığı yönetmelik çıkarmış icaap nöbeti tutan personele nöbetiücreti veriyor. Kurumlarımızda nöbet uygulamaları konusunda mevzuat eksikliği var mı? Bunların yeniden düzenlenmesi gerekmez mi?

10 Şubat 2020 10:11

2müdür
Daire Başkanı

Kamu görevlilerinin (Ceza İnfaz Kurumu 1 ve 2. Müdürü İnfaz Koruma Memur ve Baş Memurları ayrıca İdare Memurlarına Emekli olduklarında Kamu görevi nedeniyle daha önce aldıkları Taşıma Silah Ruhsatları bulundurmaya dönüyor ve harca tabi idi; Son yapılan değişikliklerle bu harç kaldırıldı.

1-Gümrük Kanunun ile birlikte Kimlerin Silah Ruhsatı alabileceği veya taşıyacağı harca tabi olup olmadıkları düzenlemelerinde eski mevcut yasa yürürlükten kaldırıldığı için yani 6136 sayılı yasa kapsamında görevleri devamınca Silah alıp taşıyanlar bu verilen haklarını kullanmaya devam edilecektir.

2-Gümrük Kanunu ile birlikte çıkartılan Yasa ve uygulaması yönetmelikte düzenlenir iken Cezaevi personeli için İl emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Şube Müdürülüğüne gidildiğinde "Emekli olanlar için Harç alınmadan Silah Ruhsatı talebi kabul ediliyor.

3-Halen görevde olanlar için silah alma veya taşıma veya bulundurma silah ruhsatı verilmiyor bu son yasaya uygun çıkartılan Yönetmelik İçişleri bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı müşterek düzenleme yapacaklar ondan sonra Kamu görevlisi olarak muracaat halinde Taşıma yani görevlerimizden dolayı silah ruhsatı alabileceğiz bu nedenle müracaat almıyorlar.

4-Bu durumu Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğü'ne bildirdik.

5-Cipder' yönetimi takip ettiklerini yakın zamanda düzeltileceğini söylediler

13 Şubat 2020 09:59

2müdür
Daire Başkanı

Kamu görevlisi olan Ceza İnfaz Kurumu 1.2 müdür ve İdare Memuru İnfaz Koruma Başmemuru ve Memurları 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 8.maddesi 1.Fıkrası (c) bendi

Danıştay 15 Dairesinin 24.06.2015 tarihli ve E.2013/8372 Karar:2015/4390 sayılı kararı ile

8.maddenin 1.fıkrasının (c) bendini iptal etmiş bu nedenle yeni düzenlemeler yapılıncıya kadar Silah ruhsat evraklarını emniyet kabul etmiyor.

16 Şubat 2020 12:54

2müdür
Daire Başkanı

Emekli İnfaz ve Koruma Memurlarına Silah Taşıma ve Bulundurma Hakkı Verilecek Emekli İnfaz ve Koruma Memurlarına Silah Taşıma ve Bulundurma Hakkı Verilecek 25 Ekim 2019 Cuma 17:09 24 Ekim 2019 tarihinde TBMM'de, "Memurların ateşli silah taşıması" kanununda düzenleme yapıldı. Meclis'te görüşülen bu konu üzerine silah alımı konusunda ilgili kurallar konuşuldu ve alınacak kararlar belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre; "Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere vali, vali muavini, kaymakam, hakim, savcı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden, MİT hizmetleri mensuplarından, büyükelçi unvanlarından, cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticileri ile Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı ile merkez ve taşra teşkilatında görevli kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri, kısım amiri ve gümrük muhafaza memuru unvanlarından, Ceza İnfaz Kurumu başkontrolörleri ve kontrolörleri, birinci ve ikinci müdürleri, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcılarından, orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerinden emekli olanlara silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek."denilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile infaz ve koruma başmemurları ve memurlarına emekli olduktan sonra da silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek olup yapılan bu düzenlemenin resmi gazetede yayınlanmasıyla geçerlilik kazanacağınıda hatırlatmak isteriz. Bu hak kazanımının tüm personel arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz. 07/11/2019 Güncellemesi Adalet Bakanlığı bünyesinde ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yıpranma hakkından sonra emeklilikte silah taşıma yetkisi verildi. Adalet Bakanlığı, çalışanların taleplerinden bir yenisini daha hayata geçirdi. Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan cezaevi müdürleri, denetimli serbestlik müdür ve yardımcıları, idare memurları, infaz ve koruma başmemurları ve memurları ile ceza infaz kurumu başkontrolörleri ve kontrolörlerinin emeklilikte de silah taşıma ve bulundurmalarına ilişkin düzenlemeyi de içeren 7190 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan?ın onaylamasının ardından bugünkü (07/11/2019 tarihli) Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, 24 Ekim?de Türkiye Büyük Millet Meclisi?nde kabul edilmişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mesajında; özveriyle çalışan personelin taleplerini karşılamak için gayret gösterdiklerini belirten Gül, ?Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri personelimizin emeklilikte silah taşıma ve bulundurmalarına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi yasalaştı. Teşkilatımıza hayırlı olsun.? açıklamasında bulundu. Bilindiği gibi 25 Ağustos 2017 tarihinde 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ceza infaz kurumlarında görev yapan personele yıpranma hakkı da verilmişti. Adalet Bakanı GÜL : İnfaz ve Korumaİnfaz ve Koruma Memurları Haber Sitesihttps://www.infazvekoruma.net/dosyalar/emekli-infaz-ve-koruma-memurlarina-silah-tasima-ve-bulundurma-hakki-h1593.htmlİGÖREVİ BAŞANDI OLANLAR SİLAH RUHSATI TAŞIMA ALMIŞLARDI. BU ŞİMDİ KALKTI EMEKLİ OLUNCA TAŞIYACAKLAR DİYE KANUN ÇIKTI BU DURUMUN DÜZELTİLMESİ HALİNDE GÖREVİ BAŞINDA BULUNAN MÜDÜRLER BAŞMEMUR VE İKM MEMURLARI SİLAH RUHSATI TAŞIMA VEYA BULUNDURMA ALABİLECEKLER(HARÇ ÖDEMİYECEKLER) BENDE GÖREVDEYİM SİLAH RUHSATI ALMAK İSTİYORUM DİYE GİTTİĞİMDE EMEKLİ OL GEL DENİLDİ

21 Şubat 2020 21:09

Memur1401
Aday Memur
Başlık dışı bir soru soracağım yardımcı olabilir misiniz? -İdare memurluğu nasıl bir meslek, zorlukları neler ? -Yeni başlıyacak, kadrolu, bekar idare memuru ne kadar maaş alır?
22 Şubat 2020 12:25

coruh.25
Aday Memur
Başlık dışı bir soru soracağım yardımcı olabilir misiniz? -İdare memurluğu nasıl bir meslek, zorlukları neler ? -Yeni başlıyacak, kadrolu, bekar idare memuru ne kadar maaş alır?
Memur1401, 2 yıl önce - Alıntıya git

İdare memuru; İdareci müdür adayıdır. İdareciler rotasyon esasına (sürekli tayincidir) göre çalışır. Nüfusu 1.000.000 altındaki kendi memleketlerinde çalışamazlar. Kendi aralarında nöbet ve görev paylaşımı vardır. Yeni başlayan idare memuru 3700 ile 4000 tl ye yakın aylık alır. Müdür olup 7. dereceden sonra artmaya başlar 1/4 dereceye doğru maaşı 7000 üzerine çıkmaktadır. Her meslekte zorluk olduğu gibi bu meslekte de üstüne tam sorumluluk söz konusudur. Liderlik gerektirir. Küçük (Mülhakat) cezaevlerinde kurumun en yüksek yetkilisidir. Tüm İKBM, İKM, Katip, Şoför, Memur ve hizmetlilerin amiridir.

11 Mart 2020 10:36

2müdür
Daire Başkanı

Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun?un 8?inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerine kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilebileceğine dair yönetmelik maddesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu?nun 25/03/2019 tarih ve E:2018/493;K:2019/1298 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

11 Mart 2020 20:39

Blackgrils
Aday Memur

bı konuda yardım edebilecek adalet bakanlığı çalışanı yazabilirmi acaba özelden lütfen

16 Mart 2020 15:04

2müdür
Daire Başkanı

60 yaş üstü hakim ve savcılara idari izin

Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi Cezaevi müdürleri bağışıklık sistemi güçlü olduğu için izin yok.

26 Mart 2020 09:11

2müdür
Daire Başkanı

10/03/2020 tarihli e-posta başvurunuz. Emniyet Genel Müdürlüğümüze intikal eden silah ruhsatı ile ilgili e-posta başvurunuz incelenmiştir.Silah taşıma ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve uygulamasına ilişkin 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir.Görevde bulunan Ceza İnfaz Kurumu 1.2. müdürleri infaz koruma memurlarına silah taşıma ruhsatı verilmesi ile ilgili Yönetmelik çalışması yapılmış olup, yürürlük çalışmaları devam etmektedir.Bilgilerinize rica ederim.-----------------------------------------------------Ozel Guvenlik Denetleme Baskanligi-----------------------------------------------------Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi-----------------------------------------------------

28 Mart 2020 12:31

Mahmut.koçak
Aday Memur

İkm olarak soruyorum 2. Müdürler ne kadar maaş alıyor

28 Mart 2020 14:07

coruh.25
Aday Memur

İkm olarak soruyorum 2. Müdürler ne kadar maaş alıyor


Mahmut.koçak, 2 yıl önce - Alıntıya git

İşini bulmuşsun maaş seçmeye çalışıyorsun. Unvanı ne olursa olsun memur içinde bulunduğu bordro şartlarına göre maaş alır. Her çalışanın olduğu gibi 2. müdürlerinde sabit maaşı bulunmamaktadır.

28 Mart 2020 19:49

Mahmut.koçak
Aday Memur

İşini bulmuşsun maaş seçmeye çalışıyorsun. Unvanı ne olursa olsun memur içinde bulunduğu bordro şartlarına göre maaş alır. Her çalışanın olduğu gibi 2. müdürlerinde sabit maaşı bulunmamaktadır.


coruh.25, 2 yıl önce - Alıntıya git

Ne yani görevde yükselme sınavına girmeyelim mi kardeşim

30 Mart 2020 08:29

2müdür
Daire Başkanı

2.müdürler iki katı maaş alıyor

30 Mart 2020 20:15

Mahmut.koçak
Aday Memur

2.müdürler iki katı maaş alıyor


2müdür, 2 yıl önce - Alıntıya git

Teşekkürler cesaretiniz için

01 Nisan 2020 08:34

2müdür
Daire Başkanı

1.müdür veya 2.müdür hizmet süresi kıdemi derecesi aynı ise (Özellikle 1.dereceye düşmüş iseler aynı maaşı alırlar)

02 Nisan 2020 16:11

2müdür
Daire Başkanı

1.Doğru hesaplama yapabilmek için, aşağıdaki formun ilgili alanlarını doldurun. Gösterge veya tazminatlarınızı bilmiyorsanız ilgili satırın sonundaki cetvellere giderek unvanınıza ait verilere ulaşablirsiniz.

2.Hesaplama tuşuna basın. Yenilenen sayfanın altında yer verilen tabloda net maaş rakamınıza ve emekli ikramiyenize ulaşabilrsiniz. Ayrıca emeklilik yaş ve tarihinizi hesaplamak istiyorsanız, yine alt kısımda bulunan "Emeklilik Yaşınızı ve Tarihinizi Hesaplayın" butonuna basarak ilgili hesaplama formunun bulunduğu sayfamıza ulaşabilirsiniz.

1 ekim 2008 öncesinde göreve başlamış memur, akademik personel, askeri personel ile hakim ve savcılar için hazırlanmıştır. Maaşa ek ödeme dahildir.

Maaş Dönemi Seçiniz. 2020 Ocak 2020 Temmuz

Derece Seçiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kademe Seçiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ek Gösterge Seçiniz. 0 450 500 650 708 792 800 850 900 950 958 1083 1100 1150 1200 1300 1333 1500 1600 1833 2200 2300 2500 2700 3000 3600 4000 4300 4800 5300 5800 6100 6400 7000 7600 8000 8400 9000 Ek Gösterge Cetveli

Kıdem Yılını Seçiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fiili Hizmet Yılını Seçiniz.

Buraya fiili olarak çalıştığınız toplam yılı giriniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hizmet Ayını Seçiniz. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

İkramiye Yılını Seçiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Makam Tazminatı Seçiniz. 0 1000 1500 2000 3000 3500 4500 6000 7000 8000 10000 13000 15000 20000 30000 Makam Tazminatı Cetveli

Temsil/Görev Tazminatı Seçiniz. 0 7000 7500 8000 9000 9500 11500 15000 17000 18000 19000 19500 20000 30000 Temsil/Görev Tazminatı Cetveli

02 Nisan 2020 16:13

2müdür
Daire Başkanı

GİRDİĞİNİZ BİLGİLER

Ek Göstergeniz 3000

Fiili Hizmet Yılınız 25

Fiili Hizmet Ayınız 0

İkramiye Yılınız 25

Makam Tazminatınız 0

Temsil/Görev Tazminatınız 0

Emekli Maaşınız Emekli İkramiyeniz

3272.87 TL 104899.69 TL

Bugün emekli olacak ve 25 yılını dolduran cezaevi müdürünün ikramiye ve maaşı

02 Nisan 2020 16:16

2müdür
Daire Başkanı

GİRDİĞİNİZ BİLGİLER

Ek Göstergeniz 2200

Fiili Hizmet Yılınız 25

Fiili Hizmet Ayınız 0

İkramiye Yılınız 25

Makam Tazminatınız 0

Temsil/Görev Tazminatınız 0

Emekli Maaşınız Emekli İkramiyeniz

3161.22 TL 101321.19 TL

LİSE MEZUNU İKM NİN MAAŞI VE İKRAMİYESİ -MÜDÜRLE ARASINDA Kİ MAAŞ VE İKRAMİYE FARKI SADECE 111 tL İKRAMİYE FARKI BİN TL

Toplam 4350 mesaj
«206207208209210211212213214215216217218