Editörler : E.Kayı Han
«206207208209210211212213214215216217218
02 Nisan 2020 22:18

Cambaz1313
Yasaklı
Yani emekli olunca alınan bütün ek ödemler kesiliyor. Emekli maaşının az daha güçlü olması için 3600 ek gösterge lazım
07 Nisan 2020 11:43

2müdür
Daire Başkanı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KANALIYLA

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL

GÜVENLİK DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI?NA

ANKARA

TALEPTE BULUNAN :.......

TALEP KONUSU : T.C Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif

Evleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceza İnfaz Kurumunda Cezaevi müdürü olarak

çalışan ?Kamu görevlisi olarak * Karaman Emniyet Müdürlüğü Silah Ruhsat Şube

Müdürlüğü 6136 sayılı kanun kapsamında müracaat almadığı * gerekçe olarak * Danıştay

tarafından ilgili yönetmeliğin (İPTAL)

edildiği dile getirilmiştir.

AÇIKLAMA :?CİMER

? üzerinden T.C. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme

Dairesi Başkanlığına ?defalarca

istek ? talep ? Bilgi Edinme şeklinde ?

yazılar yazdım çalışmalar devam ediyor; yönetmelik hazırlıkları tamamlandı ,yürürlük

tarihi aşamasında gibi cevaplar verilmiştir.

..........Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube

Müdürlüğü ?Danıştay 15.Dairesinin

24.06..2015 tarihli ve Esas:2013/8372 Karar:2015/4390 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 8. Maddesinin birinci fıkrasının

( c ) bendinin İPTAL edilmesi ve Emniyet

Genel Müdürlüğünün kinci bir emre kadar müracaat almamaları yönünde yazıları nedeniyle

müracaat almamıştır.

A-)Danıştay İdari Dava ve

Daireler Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve Esas:4800 ; Karar ;2017/2469 sayılı

kararı TEMYİZ isteminin REDDİNE;

Danıştay 15.Dairesinin 24.06.2015 tarihli Esas:2013/8732 ; Karar:2015/4390

sayılı kararın ONANMASINA, Danıştay

İdari Dava Daireler Kurulunun 25.03.2019 Tarihli ve Esas:2018/493

Karar:20191298 sayılı kararı ile Karar

düzeltilmesi İSTEMİNİN REDDİNE KARAR

VERDİĞİNDEN;

B-)YÖNETMELİĞİN 8/1-c MADDESİ *İPTAL

EDİLMİŞTİR* Şeklinde belirtildiğinden Yönetmeliğin 8/1-c bendinde belirtilen

kamu görevlilerine, ?düzenleme

yapılıncaya kadar silah ruhsat işlemleri yapılmaması yönünde.

DANIŞTAY

? IN ?İPTAL KARARI ? TEKNİK ANLAMDA

İPTALİ YÖNÜNDE OLMAMAKLA BERABER; İDARE

MEMURLARINA YER VERİLMEMESİ NEDENİ İLE EKSİK DÜZENLENDİĞİNDEN BU YÖNDE *İPTALİNE * KARAR VERİLMESİ ŞEKLİNDEDİR.***

OYSA - DANIŞTAYIN VERMİŞ OLDUĞU

VE KESİNLEŞEN KARAR ? EMNİYET

MÜDÜRLÜĞÜNÜN BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE SALT OLARAK YÖNETMELİĞİN İLGİLİ MADDESİNİN (KÜL HALİNDE

İPTALİ YÖNÜNDE OLMADIĞI

1-) SADECE İDARE MEMURLARI

AÇISINDAN YENİ BİR DÜZENLEME YAPILMASI ŞEKLİ İLE İPTALİ YÖNÜNDE BİR KARARDIR. (Ek

2 Danıştay Kararı)

Kaldı ki ;

07.11.2019Tarihinde 6136 sayılı Kanunun

7. Maddesinde yapılan düzenleme ile dahi Danıştay kararı göz önünde

bulundurularak yönetmelikten önce Kanun

değişikliğine gidilmiştir. Kanun maddesinin (ğ) bendi;

ğ) Ceza

İnfaz Kurumu Baş kontrolörleri ve Kontrolörleri, Birinci ve İkinci Müdürleri,

İdare Memurları, İnfaz ve Koruma Baş memurları ve Memurları Denetimli

Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılarından, şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun

maddesinde adı geçen ceza evi çalışanlarının ?Kamu görevlisi sıfatı ile Silah

Taşıma Ruhsatı alacakları yönünde açık bir düzenleme var iken, Danıştay

Kararına göre yeni bir düzenleme beklenmesi (Bürokrasinin Başkanlık genelgesi ile

kaldırıldığı dikkate alındığında) zaman ve israf kaybı yanında gereksiz

yazışmalara neden olmuştur.)

KÜL HALİNDE İPTAL EDİLMEYEN

BİR YÖNETMELİK MADDESİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLARAK ALGILANMASI VE BU YÖNDE İŞLEM

TESİS EDİLMESİ (6136 Sayılı Kanunun ve Adı geçen Danıştay Kararına aykırılık

teşkil eder.)

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü

Tetkik Hâkimliğinden (Bilgi Edinme

kapsamında ) görüş talep yazıma verdiği cevap ile Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne

gittiğimde Emniyet daha önce belirttiği gibi Danıştay kararını ileri sürmüştür.

Yukarıda izah ettiğim hususlar değerlendirilerek,

Ceza İnfaz Kurumu çalışanı olarak 6136 sayılı Kanuna göre silah taşıma ruhsatı

almam yönünde ...........Emniyet Müdürlüğüne gerekli bilgilendirilmenin yapılmasını

arz ve talep ederim.10.04.2020

Saygılarımla,

09 Nisan 2020 10:32

2müdür
Daire Başkanı

Ceza infaz Kurumu 1.2. müdürleri ve İnfaz Koruma Başmemuru ve İnfaz Koruma memurlarının daha önce silah (taşıma) Kamu görevi ile silah almışlar ise Emniyete gittiklerinde silahlarını bulundurmaya dönüştürüp harç ödedikleri mermi ihtiyaçları için dahi olsa gittiklerinde başlarına söylediğim olay gelebilir.

Danıştayın ilgili yönetmeliği biz diyoruz ki kül halinde iptal etmedi sadece İdare memurları için iptal etti Emniyet hayır hepsini iptal etti yeni bir yönetmelik çıkıncaya kadar müracaat almıyoruz

Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne durumu bildirdim bana kimlerin silah alabileceği 7.maddede yazılı bu yazı ile gittim 7.maddede Cezaevi personeli yazmıyor alamazsınız diye resmi cevap verdiler.

Bu defa Bakanlığımıza cevap yazısı ile tekrar 4982 sayılı yasa kapsamında bilgi talep ettim 30 gün oldu cevap vermediler.

Yukarıda örnek dilekçeyi Cipder Avukatının yazdığı ve onu kendime uyarlayarak yazdım henüz süresi içinde yeni ilgili makama ulaştığını verilecek cevaba göre harekat edeceğiz.

İlgili Daire Başkan yardımcısı ile Emniyet bizzat yanımda görüştü hazırlıklar tamam yürürlük tarihi bekleniyor diye sözlü bildirimde bulundular.

Bu konu için beni arayan arkadaşlara gelen cevabı gerek buradan gerekse sosyal medyadan atacağım.Uyumaya kalmasın diye örnek dilekçe ile talep sahipleri üst makama yazabilir ve biran önce yönetmelik değişikliğini yayımlamasını sağlayabilirler arz

13 Nisan 2020 16:06

2müdür
Daire Başkanı

Silah konusunda infaz koruma iken idare memuru olana arkadaş (6)ay içerisinde taşıma silah ruhsatının bulundurmaya dönüşmesini istemediği bu nedenle silahına el konulduğu bunun üzerine dava açtığı gerekçesini yazmıyorum;Danış tayın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü idare memurunun isminin açıkça yazılmadığı için tüm silah yönetmeliğini iptal ediyor ve buna göre idare memurunu da kapsayacak şekilde yürürlük tarihinin belirlenmesini istemiş şimdi idare buna yönelik yürürlük tarihi belirleyecek ve tüm Ceza infaz Kurumu çalışanları yeniden silah taşıma Kamu görevlisi silahlarını müracaat halinde alabilecekler yönetmeliği bekleyeceğiz.

13 Nisan 2020 16:29

2müdür
Daire Başkanı

2000635927

Başvuru Zamanı

10/03/2020 16:42:26

Başvuru Tipi

Görüş Öneri

Başvuru Durumu

Başvuru Yapıldı

Başvuru Metni

Sayın Yetkili

Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun?un 8?inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerine kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilebileceğine dair yönetmelik maddesi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu?nun 25/03/2019 tarih ve E:2018/493;K:2019/1298 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu nedenle halen görevde olan Cezaevi müdürü olmam nedeniyle Karaman Silah ve Patlayıcı Ateşli Silahlar Şube müdürlüğü müracaatları yukarıda ki Danıştay kararları gereği almamaktadır.

Bu konuda mağduriyetimizin giderilmesi için üst makamlardan sorunumuza çözüm üretilmesini arz ve talep ediyor,

Üst makamlarımızın vereceği bilgiler doğrultusunda ilgili makama müracaat edeceğiz.

Saygılarımla,

Başvuru Yolu

BİMER Sayfası

Hareket Listesi

Kayıt Zamanı Hareket Açıklama

10/03/2020 16:42:26 Başvuru Yapıldı 10/03/2020 16:42:26 tarihinde internet üzerinden başvuru alındı.

10/03/2020 16:42:26 Sevk Edildi 10/03/2020 16:42:26 tarihinde BİMER tarafından İÇİŞLERİ BAKANLIĞI tarafına sevk edildi.

13/04/2020 15:16:12 Beklemeye Alındı 13/04/2020 15:16:12 tarihinde EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ tarafından soruşturma/inceleme süreci nedeniyle beklemeye alındı.

14 Nisan 2020 12:48

2müdür
Daire Başkanı

Cezaevi personeline, işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi

İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında, işyurdu faaliyetlerine katılmayan ceza infaz kurumu çalışanlarına da, kar payı ödenmesine dair düzenlemede yer alıyor.

işyurtlarından elde edilen kar paylarının dağıtılmasına dair düzenleme de yer alıyor.

Daha önce işyurtlarından elde edilen karı %25'i dağıtılıyorken, yeni düzenlemede bu oran %30'a çıkarılmıştır.

Yine daha önce kar payının sadece İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere ödenmesi öngörülmüşken, yeni düzenlemede kar payları, işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele de ödenebilecektir. Ceza infaz kurumlarında çalışan personele ödenebilecek yıllık kar payı memur maaş katsayısı*4000 tutarını aşamayacaktır. Bu d, bugünkü katsayılara göre 584 TL yapmaktadır.

İşte yeni ve eski maddeler:

YENİ DÜZENLEME

Görüşülmekte olan 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 67'nci maddesiyle değiştirilen 4301 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ve aynı maddeye eklenen beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(4) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 30'unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

14 Nisan 2020 13:39

blackkuzm
Memur

Cezaevi personeline, işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi

İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında, işyurdu faaliyetlerine katılmayan ceza infaz kurumu çalışanlarına da, kar payı ödenmesine dair düzenlemede yer alıyor.

işyurtlarından elde edilen kar paylarının dağıtılmasına dair düzenleme de yer alıyor.

Daha önce işyurtlarından elde edilen karı %25'i dağıtılıyorken, yeni düzenlemede bu oran %30'a çıkarılmıştır.

Yine daha önce kar payının sadece İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere ödenmesi öngörülmüşken, yeni düzenlemede kar payları, işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele de ödenebilecektir. Ceza infaz kurumlarında çalışan personele ödenebilecek yıllık kar payı memur maaş katsayısı*4000 tutarını aşamayacaktır. Bu d, bugünkü katsayılara göre 584 TL yapmaktadır.

İşte yeni ve eski maddeler:

YENİ DÜZENLEME

Görüşülmekte olan 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 67'nci maddesiyle değiştirilen 4301 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ve aynı maddeye eklenen beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(4) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 30'unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,


2müdür, 2 yıl önce - Alıntıya git
Bunu tam olarak açıklayacak bir yetkili kişi yok mu bence Memurlar net yanlış yorumlamış
14 Nisan 2020 13:43

Memur1401
Aday Memur

Cezaevi personeline, işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi

İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında, işyurdu faaliyetlerine katılmayan ceza infaz kurumu çalışanlarına da, kar payı ödenmesine dair düzenlemede yer alıyor.

işyurtlarından elde edilen kar paylarının dağıtılmasına dair düzenleme de yer alıyor.

Daha önce işyurtlarından elde edilen karı %25'i dağıtılıyorken, yeni düzenlemede bu oran %30'a çıkarılmıştır.

Yine daha önce kar payının sadece İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere ödenmesi öngörülmüşken, yeni düzenlemede kar payları, işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele de ödenebilecektir. Ceza infaz kurumlarında çalışan personele ödenebilecek yıllık kar payı memur maaş katsayısı*4000 tutarını aşamayacaktır. Bu d, bugünkü katsayılara göre 584 TL yapmaktadır.

İşte yeni ve eski maddeler:

YENİ DÜZENLEME

Görüşülmekte olan 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 67'nci maddesiyle değiştirilen 4301 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ve aynı maddeye eklenen beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(4) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 30'unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,


2müdür, 2 yıl önce - Alıntıya git
2. Müdür arkadaşlar şimdi değişen şey ne ?
14 Nisan 2020 16:30

2müdür
Daire Başkanı

Bundan sonra açık ceza infaz kurumu infaz korumalar ve bağlı kurumlarda çalışanlarda belirtilen miktarda kar payı alacaklardır.Bunun için şu aşamada açık bir hüküm olmadığından sadece bu kadar açıklama yşapabiliyorum bunun genele yansıması söz konusu olabilir bekleyelim

08 Mayıs 2020 12:10

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

Karantina günlerindeki tüm personellerimize kolaylıklar dilerken hakettiklerinden az da olsa alacakları teşviği güle güle kullansınlar

08 Mayıs 2020 12:13

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

Emeklilik adımını atmış bulunuyorken tüm meslektaşlarıma da genç yaşta nasip olmasını diler güzel günlerde görüşmek üzere kolaylıklar dilerim.

15 Mayıs 2020 09:42

2müdür
Daire Başkanı

Bozkırınoğlu hayırlı olsun sivil yaşamınızda sağlık ve mutluluklar diliyorum.

25 Mayıs 2020 14:33

Halilkez34
Yasaklı

2020 işe alim ilanı yayınlandı detaylar linkte.

25 Mayıs 2020 18:05

afulutas
Genel Müdür

2020 işe alim ilanı yayınlandı detaylar linkte.


Halilkez34, 2 yıl önce - Alıntıya git

Paylaştığın link tarafımdan silindi. Burada reklam ve sahtekarlık yapmanın anlamı yok.

25 Haziran 2020 13:43

2müdür
Daire Başkanı

Ben yoruldum Hayat..! 2013 yılı mart ayında eylemle ilgili KINAMA disiplin cezası aldım.Sicillerim iyi denilerek bir alt ceza verildi yani UYARMA Ben bu uyarı cezasına da Bakanlık Disiplin Kuruluna itiraz ettim.

1-İtirazım oy birliği ile kabul verilen ceza iptal.

2-Aynı Disiplin Kurulu cezayı ya onaylar veya kaldırır iken ne yaptı.

3-Eylemin karşılığı bu ceza değil Kademe durdurma üç yıl veya ihraç ile görüş onayına yazınız dedi.

4-Sonucu sürgün edildim.

5-Dava açtım (İdare Mahkemesi İPTAL) etti.

6-Bakanlık Avukatı Danıştaya TEMYİZ etti İdare Mahkemesinin kararını

7-Danıştay İdare mahkemesinin kararını "DÜZELTEREK ONADI" EYLEMİN KARŞILIĞI ÜÇ YIL KADEME DURDURMA DEĞİL KINAMA CEZASI VERİLEBİLİR DİYEREK.

*****

****

*****Bu iptal üzerine mahkeme masraflarını kesintinin yapıldığı parayı talep ettim.

*****Mahkeme eylem somut idare takdir eder ise yeniden KINAMA cezası verebilir suçun karşılığı ORANTISIZ ceza olamaz demiş.

8-Danıştay iptal kararı bana tebliğ edildi mahkeme ve Bakanlık tarafından yıl 2015

9-Mahkeme kararı doğrultusunda takdiri soruşturma talebiyle

10-2015 ten günümüze kadar iki kez savunma verdim sonuç Zaman aşımı dediler cevap bile vermediler.

11-Adalet Bakanlığı Avukatı bu defa Danıştayın İdare mahkemesinin iptal kararı sonucu düzelterek onadığı kararına karşı Danıştaya KARAR DÜZELTMEYE GİTTİ BU TALEPLERİ DE RET EDİLDİ.

SONUÇ OLARAK

2013 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMANIN SONUCU İKİ AY ÖNCE BİTTİ VE BENDEN HER TAYİN GİTTİĞİM YERİN DİSİPLİN AMİRLİĞİNDEN MAHKEME KARARI GEREĞİ SAVUNMA İSTİYOR.

BU DURUMUN NE KADAR HUKUKİ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA BİR YASAL DAYANAĞI OLAN BİLGİ VEYA DONANIM SAHİBİ ARKADAŞLAR CEVAP VERİR İSE SEVİNİRİM.

09 Temmuz 2020 10:04

2müdür
Daire Başkanı

Kurum Cezaevi müdürleri ve infaz korumalar için geçmişte kamu görevi nedeniyle silah taşıma ruhsatı düzenleniyor idi. Danıştay İdari Dava ve Daireler kurulu 14.06.1930 tarih ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerinin İdaresi Hakkında Kanunun 8. maddesi ile cezaevi müdürlerine ve infaz korumalara silah taşıma ruhsatı veren bir yasa düzenlemesi idi.

Bu kanunun uygulama yönetmeliğinin 8/1 c maddesini mahkeme iptal ettiğinden yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar kamu görevi nedeniyle silah taşıma ruhsatı vermiyor il emniyet müdürülükleri bunun için başsavcılığımız aracılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik dairesine başvuru yaptım verilen cevap yazılarında Danıştay 15.Dairenin kararı da dikkate alınarak mevzuat çalışması yapılmış olup, yürürlük işlemleri devam etmektedir şeklinde bugün bir yazı tarafıma tebliğ edildi sanırım yakın zamanda yayımlanır.

23 Temmuz 2020 14:58

2müdür
Daire Başkanı

İlgi : a) 10.03.2020 tarihli e-posta başvurunuz.

b) 13.03.2020 tarihli 40347008-1010738-62637/417-46846 sayılı yazımız.

c) Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosunun 20.05.2020 tarihli ve

2020/1374 muh sayılı yazısı.

ç) 01.06.2020 tarihli ve 40347008-1010738-(91244)-E.2020052916520105396 sayılı

yazımız.

Emniyet Genel Müdürlüğümüze intikal eden silah ruhsatı ile ilgili Cimer başvurunuz incelenmiştir.

Aynı konu ile ilgili ilgi (a) ve (c)?de kayıtlı başvurunuza ilgi (b) ve (ç) yazımızda; ?Silah taşıma ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerinde belirtilmiştir. Aynı Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre silah ruhsatı verme yetkisi mülki amirlikler de bulunmaktadır.Burada bir sıkıntı yok.!

SIKINTI:

14/6/1930 tarihli ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunun 8 nci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerine 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik?in 8?inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendine göre silah taşıma ruhsatı verilmekte iken Danıştay Onbeşinci Dairesinin 24/6/2015 tarihli ve E:2013/8732; K: 2015/4390 sayılı kararı ile 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik?in 8?inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iptaline karar verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 7/6/2017 tarihli ve E:2015/4800; K: 2017/2469 sayılı kararı ile temyiz istemin reddine Danıştay Onbeşinci Dairesinin 24/6/2015 tarihli ve E:2013/8732; K:2015/4390 sayılı Kararının onanmasına, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 25/3/2019 tarihli ve E: 2018/493; K:2019/1298 sayılı kararı ile de karar düzeltmesi isteminin reddine karar verildiğinden anılan Yönetmeliğin 8/1-c maddesi iptal edilmiştir.

ÇÖZÜM

Ancak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun eklenen yeni hükümleri ve Danıştay Onbeşinci Dairesinin yukarıda anılan kararda dikkate alınarak mevzuat çalışması yapılmış olup, yürürlük işlemleri devam etmektedir.? şeklinde cevap verilmiş olup, eklenecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

-----------------------------------------------------

Ozel Guvenlik Denetleme Baskanligi

-----------------------------------------------------

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurumsal E-Posta Servisi

-----------------------------------------------------

BU GÜNE KADAR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (6 AYDIR )AYNI CEVABI VERMEKTEDİR*CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EMNİYETİN ONLARA VERDİĞİ CEVAP İLE BANA VERİLEN CEVABIN AYNISINI KENDİLERİNE SÖYLENDİĞİNİ AKTARDI GEREK YAZI İLE GEREK İSE SÖZLÜ TELEFON GÖRÜŞMESİNDE ISRARLARIM SONUCU ÜST MAKAMLARA SORUNU İLETECEĞİ SÖZÜNÜ VERDİ TETKİK HAKİMİ.ŞAYET HAKKINIZI ARAMAZ İSENİZ ZAMANA YAYILABİLİR

24 Temmuz 2020 16:52

BOZKIRIN OĞLU
Daire Başkanı

Genel Müdürlüğe çalıştığım ilde taşıma silah ruhsatı verilmediğinden ruhsat veren(Bolu v.b) illere tayinimin yapılması diye bir dilekçe yazarsan daha etkili olabilir

27 Temmuz 2020 12:15

2müdür
Daire Başkanı

BOZKIRIN OĞLU**** Her yolu denedik yürürlük çalışmaları devam ediyor bunun için bakanlar kurulu veya bakan imzası ile resmi gazetede yayımlanması gerekiyor bu aşamada 6 aydır aynı terane sen emekli oldunmu hayırlı olsun selamlar

10 Eylül 2020 10:09

Sekan
Genel Müdür

İyi çalışmalar

Toplam 4350 mesaj
«206207208209210211212213214215216217218