Editörler : asaygincihan27
03 Ağustos 2012 01:06   


Meb'den norm fazlası öğretmenler hakkında son açıklama !

6287 Sayılı Kanun kapsamında İlköğretim Okulları ?ilkokul, ortaokul, ilkokul+ortaokul?a dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm sırasında öğretmenlerimiz ile ilgili birtakım sıkıntılar da ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerimizin durumu ile ilgili 04/07/2012 tarihinde BİMER?e tarafımdan başvuru yapılarak aşağıdaki soruların cevabı istenmiştir.

İlköğretim okulu iken ortaokula dönüştürülen bir okuldaki sınıf öğretmenlerinin norm sayısında düşüş olacağından; okulda kalacak ya da okuldan ayrılacak olan sınıf öğretmenleri hizmet puanına göre mi belirlenecek,

1, 2, 3. sınıfları okutan mevcut sınıf öğretmenleri mi okullarında kalacak?

Ayrılacak olan öğretmenlerin yeni okulları belirlenirken hangi yol izlenecek, öncelikli olarak eğitim bölgelerinde mi değerlendirilecek ve yeni okulların belirlenmesinde hangi ilkeler göz önünde bulundurulacak?

Ali YÜZER

Okul Müdürü

04/07/2012 tarihinde BİMER?e başvuru yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığının birçok birimi, Ankara Valiliği ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü?nün incelemelerinden sonra, sorularımın tam karşılığı olmayan mesaj, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenleri Atama Bölümü?nce tarafıma 30/07/2012 tarihinde iletilmiştir.

?Bilgi Edinme Başvurunuz incelenmiştir.

Eğitim Kurumlarında norm kadroların düşmesi halinde Öğretmenlerin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 41.maddesi gereğince işlem yapılmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Madde-41

İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri

MADDE 41 ? (1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın (...)(1) en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.

03 Ağustos 2012 01:07

şahan13
Daire Başkanı

bimer den cevap:

Eğitim Kurumlarında norm kadroların düşmesi halinde Öğretmenlerin Atama ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin 41.maddesi gereğince işlem yapılmaktadır.

03 Ağustos 2012 01:07

k-90
Genel Müdür

Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir.

03 Ağustos 2012 01:09

şahan13
Daire Başkanı

3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın (...)(1) en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.

03 Ağustos 2012 01:11

akarcalı
Müsteşar

--- Söylemedi demeyin! Kılavuz iptal olursa bütün norm fazlası eğitimcileri valilik res'en atayacak! http://forum.memurlar.net/konu/1594310/

.

--- Beni felaket tellalı olarak suçlayanlar:

--- Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Res'en Atama yazısını bütün okullara gönderdi.

--- Bilgilerinize.

01.Ağustos 2012

SAYI: B.08.MEM.4.45.08.05/25081

KONU: Norm Kadro Fazlası Öğretmenler

--- Merkez ve İlçe eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlerimiz ile ilgili olarak: "Eylül ayında, merkez ve İlçe eğitim kurumlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumları Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanacak ve Bakanlığımız Norm Kadro Yönetmeliği ile Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki Madde 41- "ihtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri" başlığında belirtilen madde hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

--- Bu nedenle; İlçenizde/kurumunuzda norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenlere, şu anda yer değiştirme dönemi olduğunun, il dışı ve özür başvurularına da müracaat ederek yer değiştirme talebinde bulunabileceklerinin ve ileride mağdur olmamaları açısından bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

---Müdürlüğümüzce il dışı ve özür atamalarının bitmesi ile birlikte ilimiz merkez ve ilçelerimizde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlan Eylül ayı itibari ile Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanacak olup.

--- Norm kadro fazlası öğretmenlerin atanmak istediği kurumlar yayınlanacak ve öğretmenlerin görev yerleri öncelikle istekleri, isteklerinin olmaması halinde ise res' en hizmet puanı esasına göre Valiliğimizce Yönetmelik ve Mevzuat hükümleri doğrultusunda değiştirilecektir.

--- Bilgilerinizi ve ilgililere gerekli duyurunun yapılması için gereğini rica ederim."

03 Ağustos 2012 01:12

şahan13
Daire Başkanı

(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

03 Ağustos 2012 01:14

şahan13
Daire Başkanı

anladığım hizmet puanının azlığına göre norm fazlalığı belirlenecek yani yeni öğretmenl norm fazlası

03 Ağustos 2012 01:17

şahan13
Daire Başkanı

norm fazlası olana önce il içi açacaklar sonra ilde yosa iller arası yani il dışı açacaklar oralardada yoksa afet bölgelerine atacaklar oralarda olmazsa valiler istedikleri yerlere şutlayacaklar.. ben bunu anladım başka anlayan varsa anlatsınn

03 Ağustos 2012 01:18

akarcalı
Müsteşar

http://forum.memurlar.net/konu/1593645/

Rotasyon yok diyenlere aldırmadan geleceğiniz için bu yazıyı dikkatlice okur musunuz? ?Resen atama?

1 Ağustos 2012 06:48

41.Madde 5.Fıkra = Fazla konumdaki öğretmenlerden ?herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların? görev yerleri, il içinde valiliklerce ? isteklerine bakılmaksızın belirlenir.?

akarcalı

.

http://forum.memurlar.net/konu/1579059/

--- Aşağıdaki Danıştay içtihadı kötü niyetle düşünenlere güzel bir örnek olabilir.

--- 4 Mart 2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği?nin J) Yönetmeliğin 39. maddesinin 3. fıkrasında ?Ayrıca, Bakanlık yer değiştirme dönemlerinde gerek gördüğü hallerde öğretmen dağılımındaki dengesizliği gidermek amacıyla, bazı il/ilçe veya eğitim kurumlarını bazı alanlarda yer değiştirme dışında tutabilir.? biçimindedir.

-Bu kural, aynı yönetmeliğin 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 10. paragrafındaki düzenleme ile amaçlanan uygulamanın sınırlarını tüm il ya da ilçeyi içerecek biçimde genişletmektedir.

- Çok açıktır ki bu kuralda da dengeli dağılım, düzenlemenin yargı denetimine takılmasını önleyecek bir örtü olarak kullanılmaktadır.

- Dengeli dağılımdan söz edilmesinin amacı, gerçek niyeti gizlemektir. Gerçek niyet; boş alanlar (branşlar) her zaman el altında bulundurulmalıdır. İllerle, ilçelerde ki eğitim kurumlarındaki boş alanların yer değiştirme dışında tutulmasının başka anlamı olamaz.

- Kötü niyetli kişilerin gerçek niyeti ve gerçek amacı gizlemek için kullandığı dengeli dağılım örtüsü, Danıştay?ın gerçeği görmesini engellemekte yetersiz kalmış yer değiştirme kapsamı dışında tutma yetkisi tanıyan düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.

03 Ağustos 2012 01:19

türkologes
Daire Başkanı

bu norm durumu çok karıştı ya. yani bakan bilip bilmeden açıklama yapıp herşeyi birbirine karıştırdı. kimlerin elinde heba oluyuruz ya. her gelşen neyin ne olduğunu bilmeden karıştırdıkça karıştırıyor. önemli olan eğitim yok görevlendirme kalktı yok bilmem ne. biz lisedekilere ne olacak görevlendirme kalkınca yani sistem ilköğretimdeki gibi değilki bizde okul küçük olunca bizde herkes 15 saat ders alıyor yan okula ders tamamlamaya gidiyordu. ee şimdi ne olcak görevlendirmeyi kaldırıp aslında liselere neyi dedi bu meb bilmeden ???

03 Ağustos 2012 01:23

inspector52
Memur

hocam,o madde çok karışık.Ortaokul olan okuldaki sınıf öğretmenlerinin norm fazlası olması gerekir diyor o maddenin 1.ve 2.bendinde.Aynı şey ilkokul olan okuldaki branş öğretmenleri içinde geçerli.

Kademeli geçiş yapılan okullarda dönüştürme olmadığı için hizmet puanı esas alınacak diyor o maddenin 3.bendinde.

Nerden baksanız tutarsızlık görülüyor.Ne inatmış ama 4X3 diye.ne olurdu ki 5+3+4 olsaydı.

03 Ağustos 2012 01:24

şahan13
Daire Başkanı

hocamm branş değişikliği olmadan mümkün değil norm fazlası olayı çözülmez.

03 Ağustos 2012 01:27

şahan13
Daire Başkanı

planlı programlı yapsalar kimse mağdur olmaz.. ama yangından mal kaçırır gibi 5-6 ayda eğitim sistemini değiştiriyorlar

03 Ağustos 2012 08:59

sınıf06_
Memur

arkadaşlar bizim ilçede 2 tane okul vardı. bizimkisi ilkokul oldu bende sınıf öğretmeniyim. norm fazlası diğer okuldan gelen öğretmenlerden mi olacak yoksa ben mi? il milli eğitim en düşük puanlı ben olduğum için norm fazlsı sensin dedi ben de il içi tayin istedim, ama çıkmadı. biri yardımcı olsun lütfen norm fazlası kim olur?? 41. maddede bu çok net değil sanki

03 Ağustos 2012 09:26

ceyhanli85
Daire Başkanı

hizmet puanı düşük olan norm fazlası olur hocam. bu kesin.

03 Ağustos 2012 09:34

sınıf06_
Memur

ceyhanlı hocam kesin demişsiniz. nerden öğrendiniz paylaşırmısınz lütfen. merkezdeki okullarda ortaokula dönüştürülen sınıfçılar norm fazlası oldu. ilçedekiler kimin norm fazlası olduğunu bile bilmiyorlar. bu konuda kesin bi bilgiye nerden ulaşırım

03 Ağustos 2012 12:32

şahan13
Daire Başkanı

bence norm fazlası olan okullarda ki öğretmenlerden seçilenler olur. ilçedeki genele göre bakmazlar

03 Ağustos 2012 12:37

şahan13
Daire Başkanı

o mantıkla bakarsan türkiye genelindeki hizmet puanı düşük olnalr norm fazlası olur. tekraradan bence norm fazlası olan öğerttenler kendi aralarında seçilirr

03 Ağustos 2012 13:03

murattek_33
Şef

o okuldakı kadrolu ogretmenlerden en dusuk puanı olan norm fazlası olur. il ile ilceyle ne alakası var

03 Ağustos 2012 13:24

ceyhanli85
Daire Başkanı

hocam maddesi var, ezberimde değil. geçen bir durum oldu ilçe milli eğitim müdürüne dahi sordm. durum şu;

bir öğretmen 5 eylül 2011de göreve başlamış hizmet puanı düşük haliyle

bir öğretmen 6 eylülde göreve başlamış ama önceden sözleşmeli olduğu için puanı yüksek,

sordum hangisi norm fazlası? puanı düşük olanmı, son gelenmi. düşünmeden puanı düşük olan dendi.

03 Ağustos 2012 13:53

luffday
Aday Memur

her durumda hizmet puanı düşük olan norm fazlası olur. yönetmeliğin ilgili maddesini okursanız sorunuzun cevabını alırsınız.

41.maddenin 5. fıkrasının yeni hali aşağıda ki şekilde oluşmuştur.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.?

Toplam 40 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?