Editörler : hopaliSafak Vaktii
29 Ağustos 2012 17:47   


cumhurbaşkanına dilekçe örneği ve numarası

arkadaşlar örnek aşağıda lütfen faks çekelim...sayımız ne kadar fazla olursa o kadar dikkat çekeriz.

Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER?in dikkatine;

Eşim, Aydın ili Germencik Hürriyet İlkokulu?nda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 2012 yılı iller arası eş durumu özür grubu tayin döneminde eşim tayin edilmek üzere 1. aşama başvurusunda bulundu.

Ancak 1. aşama başvurusu kabul edilmesine karşın 2. aşama Ağustos dönemi özür grubu yer değiştirme başvurusu yapmak istediğinde, MEBBİS başvuru ekranında ?İlde Alanınızda Boş Kontenjan Bulunmadığından Başvuru Yapamazsınız!? ibaresi çıkmıştır. Bu nedenlerle 2. aşamaya başvuruda bulunamamıştır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.? hükmü yer almaktadır. Ayrıca 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname?nin 37. maddesinin ?6.? bendinde ?Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.? ifadelerine yer verilmiştir. Ancak Bakanlığımız 2012 yılı özür durumuna bağlı yer değişikliği ile ilgili yaptığı mevcut uygulamada Anayasa ve 652 sayılı KHK?de yer alan açık hükümleri dikkate almamıştır.

?Kontenjanlar il genelindeki branşlara ait mevcut sayılar ve normları dikkate alarak değerlendirilmeye alınmıştır.? denilmekte. Ancak, Anayasa?nın 41. maddesinde belirtilen aile bütünlüğünün korunma ilkesi gereği; sayılı kanunla mağduriyet, hak ihlali ve insan haklarına aykırılık söz konun olduğundan ve anayasada ticari hukukun geçerliliği, iş yerinin iller arası taşınamaz oluşu, iş verenlere ve özelde çalışanlara eş atması yapılmaması durumu ne ticaret hukukuna ne eşitlik ilkesine ne aile hukukuna ne de insan haklarına sığmamaktadır. Bu bağlamda aile bütünlüğümü korumak ve geçimimi sağlamak için konuyu idari mahkemelere ve AHİM?e kadar götüreceğimi bilgilerinize arz ederim.

ad soyad

29 Ağustos 2012 18:20

dmlgkn
Aday Memur

son dakıkaaaaa müjde falan die baslık atmayınca dikkat cekmıor icraat varya ortada ben cekıyorum hocam fax destekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?