Editörler : Cüneyt Barışoglu
06 Eylül 2012 20:41   


Yasaklı
2012-2013 Yılında Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi olarak alınanlar, ilerde vekil olarak çalış ....

Geçici Kur'an Kursu Öğretici Alım Duyurusu Yapan yerler:

..............................................................

2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılında Görevlendirilmek üzere Fahri Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı yapılacaktır.

T.C.

TORTUM KAYMAKAMLIĞI

...İlçe Müftülüğü

Sayı : B.02.1.DİB.4.25.70.00/ 28.08.2012

Konu : Geçici Öğretici Alımı

İlgi :( a ) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur?an kursları Yönetmeliği Madde: 7 İlgi (b)

( b ) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuran Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyon Yönetmeliği Madde: 10 /3

TORTUM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ?NDEN

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince 2012 ? 2013 Eğitim Öğretim Yılında görev yapmak üzere faal durumda olan ve öğreticisi bulunmayan 4 Kur?an kursumuz ve açılması planlanan 5 Kur?an kursumuz toplamda 9 Kursumuz için İlgi (a) ve (b) çerçevesinde geçici öğretici alımı yapılacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

İsteklilerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili Maddelerinden başka aşağıda yazılı şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Dini Yüksek Öğrenim mezunu olmak veya En az İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

2-2011 veya 2012 Yılına Ait Yeterlik Belgesine Sahip olmak veya Hafız olmak.

3-Aşağıda belirtilen kadrolara fahri olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından ilçe müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Sınava gireceklerin dilekçelerini 28/08/2012 tarihinden itibaren 11/09/2012 tarihi mesai bitimine kadar Kaymakamlık Makamından muhavvil şekilde, İlçe Müftülüğümüze bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Sınav 12/09/2012 Çarşamba günü saat 09:30 da Merkez kız Kur?an kursunda yapılacaktır.

3- Müracaatlar bizzat ilgilinin kendisi tarafından yapılacaktır.

İlan olunur

..................................................................

Sınav İlanı (11.09.2012)

Sayı :.02.1.DİB.4.08.00.02/900/1371 14/08/2012

Konu : İlan

İLAN

1- 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında İlimiz Merkez ve Köylerinde bulunan Kur?an Kurslarına öğretici ihtiyacını karşılamak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur?an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği 27. inci maddesi gereğince Geçici Kur?an Kursu Öğreticisi Mülakat Sınavı yapılacaktır.

2- Mülakattaki başarı puanı sıralamasına ve ihtiyaca göre görevlendirme yapılacaktır.

3- Dini bilgilerle Kur?an-ı Kerimden mülakat yapılacaktır.

4- İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olanlar müracaat yapabilirler. (Yeterlilik Belgesi olanlar tercih sebebidir)

Müracaatlar 07/09/2012 tarihine kadar İl Müftülüğüne bizzat yapılacaktır. Müracaat eden adayların sınavı 11/09/2012 tarihinde saat 09.00 da Müftülüğümüzde yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Ömer TAŞCIOĞLU

İl Müftüsü

06 Eylül 2012 20:44

bozkurt_34
Yasaklı

Vekil Olarak Çalıştırılması için yasa maddesi:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR?AN EĞİTİM VE

ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE

PANSİYONLARI YÖNERGESİ

....

...

...

Öğreticilikte vekil veya geçici olarak görevlendirilecekler

Madde 10 - (1) Kurslarda öğretici ihtiyacının kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanması esastır. Ancak bu ihtiyaç kadrolu veya sözleşmeli öğreticilerle karşılanamadığı takdirde, vekil veya geçici öğretici görevlendirilebilir.

(2) Kur?an kursu öğreticiliğinde vekil olarak görevlendirilecek olanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer alan şartları haiz olmak kaydıyla açıktan vekil olarak atanır.

(3) Geçici öğretici görevlendirmelerinde öncelikle vekil öğreticide aranan şartlar aranır. Bu şartları haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanlar; bu nitelikleri haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından müftülükçe yapılacak sınavda başarılı olanlar geçici olarak ek ders ücreti karşılığında müftünün teklifi ve mülkî amirin onayı ile görevlendirilebilir.

(4) Kur?an kursu öğreticiliğinde açıktan vekil veya geçici olarak görevlendirilenler, üzerinde resmi görevi bulunanlar hariç 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştırılır.

06 Eylül 2012 20:49

bozkurt_34
Yasaklı

Geçici öğreticiler çalışma ortamına göre gündüzlü kurslarda 25 yatılı kurslarda 30 saat ek ders alacaklardır.

25 saat karşığında yaklaşık 100x8= 800 TL

30 saat karşılığında yaklaşık 120x8= 960 TL

ücret alacaklardır.

06 Eylül 2012 20:55

bozkurt_34
Yasaklı

Geçici öğreticiler Eğer vekil olarak çalıştırılırlarsa

Kadrolu Kur'an Kursu Öğreticisinin aldığı maaşın 2/3'ünü alacaklardır.

Yaklaşık: 1800 x 2/3= 1200 TL

Ek ders + maaş = 1200+800 = 2000 TL alabilirler.

Herkesi mücadeleye davet ediyorum, eğer geçici alınacaksa her ilin sınav yapmasını ve adaletten ayrılmaması için herkesi uyanıklığa davet ediyorum.

06 Eylül 2012 22:01

aymi17
Memur

ekim kasım ayında 4bin kişinin içinde kuran kurs öğreticisinin olmadığını mı gösteriyor bu alım??

10 Eylül 2012 15:47

ilknur33
Genel Müdür

bozkurt maasları oyle bır abartmıssınkı yanı....fahrı oğretıcı ders saatı 8 lıra degıl bırkere....full derse gırdığın ay bıle 800 alınmıyor....asgarı ucret alınıyor....o yazdığın maddeler zaten vardı....ne yapmaya calışıyorsun?

11 Eylül 2012 21:55

Behcet YILMAZ
Aday Memur

hacalarım bir sorum alacak cavabı beklerim kuran kurs hacası askere gitse yerine vekil alınırmı cevap

20 Eylül 2012 17:17

KKMUALLİMADEM
Şef

2012 ihtiyaç odaklı kur'an kursları öğretim programı topluma yeterince ve etkili olarak anlatılabilinirse önümüzdeki yıllarda çok Kur'an kursu öğreticisi ihtiyacı olacaktır. şu andaki ihtiyaçların dahi fahrilerle, vekillerle, görevlendirmelerle karşılanıyor olması da bunu göstermektedir.

20 Eylül 2012 17:29

KKMUALLİMADEM
Şef

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM

FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE

EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (*)

Karar Tarihi: 14/07/2009

Karar Sayısı: 2009/15215

Aylık karşılığı ders görevi

MADDE 6 ? (1) Eğitim merkezleri ile Kur'an kurslarında görev yapan;

a) Eğitim merkezi müdür yardımcısı haftada 6 saat,

b) Eğitim merkezi öğretmeni haftada 12 saat,

c) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticisi haftada 12 saat,

ç) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticisi haftada 15 saat,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticisi haftada 15 saat,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticisi haftada 18 saat,

f) Öğrenci sayısı 100'ün üzerinde olan gündüzlü Kur'an kursundaki yönetici ile

yatılı öğrenci sayısı 50'den fazla olan yatılı Kur'an kursunda kurs ve yurt

yöneticiliğini birlikte yapan yöneticiler haftada 6 saat,

aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdür.

20 Eylül 2012 17:31

KKMUALLİMADEM
Şef

Kur?an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

MADDE 7 ? (1) Kur'an kurslarında aylık karşılığı haftalık ders görevini

tamamlayan görevlilerden;

a) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde haftada

18 saate,

b) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu yöneticilerine istemeleri halinde

haftada 15 saate,

c) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu öğreticilere 12 saati zorunlu olmak üzere haftada 18 saate,

ç) Kur'an kurslarında tek görevli olup yöneticilik ve öğreticiliği birlikte yürüten

yüksekokul mezunu olmayan öğreticilere 9 saati zorunlu olmak üzere haftada 15

saate,

d) Yüksekokul mezunu Kur'an kursu öğreticilerine 9 saati zorunlu olmak üzere

haftada 20 saate,

e) Yüksekokul mezunu olmayan Kur'an kursu öğreticilerine 6 saati zorunlu

olmak üzere haftada 17 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

20 Eylül 2012 17:35

KKMUALLİMADEM
Şef

(3) Kur'an kurslarında en az 5 öğrenciyi hafızlığa çalıştırması nedeniyle yarıyıl

ve yaz tatillerinde görev yapan ve fiilen derse giren öğreticilere, anılan dönemlerde

bu maddede belirtilen ek ders saatlerini aşmamak üzere ek ders görevi verilebilir.

(4) Yatılı Kur'an kurslarında öğrencilerin ders çalışma, yeme, yatma, dinlenme

ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine görev verilenlere, fiilen görev

yaptıkları her gün karşılığında 2 saat ek ders ücreti ödenir. Bu şekilde ek ders ücreti

ödenecek öğretici sayısı; öğrenci sayısı 100'e kadar olan yerlerde gün başına bir

öğreticiyi, 100 ve daha fazla olan yerlerde ise gün başına iki öğreticiyi geçemez.

(5) En az 15 kursiyeri bulunan ve bu Kararın 5 inci maddesinde aranan

niteliklere haiz olanlardan yaz Kur'an kurslarında görevlendirilenlere, yılda iki ayı

aşmamak üzere, haftada 15 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

20 Eylül 2012 17:40

KKMUALLİMADEM
Şef

(2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında

görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.

22 Eylül 2012 09:42

skryali54
Aday Memur

arkadaşlar benim eşim fahri olarak bir kursa verildi ancak yeni sisteme göre 18 saat olarak ders vereceğini söylemiş müftü. şimdi fahri öğretici mi yoksa vekil mi sayılır? hangi kategoride olacak yani fahri öğreticilik kalktımı yoksa vekillik mi sözkonusu olcaak bunu anlayamadım???????

22 Eylül 2012 09:54

KKMUALLİMADEM
Şef

muhtemelen eşiniz resmi görevi olmayan görevlendirme statüsüyle göreve başlamıştır. yeni ek ders uygulama esasına göre ücret alır.

27 Eylül 2012 07:21

siyahnur13
Aday Memur

2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında

görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir

KK MUALLİMADEM hocam size birsorum olacak yeni sisteme göre temel öğretim 18 saat,biz fahriler nasıl 25 saat derse gireceğiz.sadece temel öğretim sınıfım var.ilçe müftümüze sordum:temel öğretimi 25 saat olarak işleyeceksin.dedi beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim

bir de enfazla kaç saat ders verebiliriz.

30 Eylül 2012 21:48

yedibeyzam
Aday Memur

iyi günler arkadaşlar benim bir sorum olacaktı . Şimdi görev yaptığım yerdeki Kuran Kursu öğreticisi bayan yurt dışına gitmiş.Müftü Hoca da bana sen vekil olarak görev yapacaksın dedi. Eğer Diyanet yarın bir gün tekrar fahri görev yapanları kadroya almaya karar verirse o zaman ben bu durumda fahri sayılır mıyım, yoksa vekil olarak görev yapmam kadroya geçmeme engel olur mu bana bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum. şimdiden teşekkürler.

06 Ekim 2012 13:23

aymi17
Memur

yarın birgün diyanet kadroya alırım demez en fazla hükümet mecbur dedirtir.. önümüzde inşallah adetli bi alım var onu bekliyoruz ama tabi seçim muhabbetine fahrileri alırsa hükümet sizin bi 8 ay görev yapmış olmanız lazım 8 ay çok önemli tecrübe için filan 4 seneden daha önemli...

26 Nisan 2013 07:25

cuneytsonmez
Aday Memur

arkadaslar ben bi soru sormak istiyorum şimdi ilahiyat mezunuyum kuran kursunda yüzünden belgemi aldım 2012-2013 ilk dönem de din kültür ü derslerine üçretli öğretmen olarak girdim yeterlilik nedeniyle bıraktım şimdi yeterlilik sınavını kaybettim öğretci olma şansım var mı genelde bayanların önü acık bu konuda ama onlarda cok kalabalık ve talep bakımından sıkıntı oluyo peki bizim bu konuda ne yapmamız gerek işe başlıcam ama bu eğitim üzerine olsun istiyorum kısmetse öğrenmek öğretmek birde bu sayede insan kendini geliştiriyor bilgi verebilecek var mı acaba bu konuda teşekkürler

Toplam 17 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;