Editörler : Cüneyt Barışoglu
13 Eylül 2012 21:58   


Yasaklı
Konut Kredisi Dosya Masrafı - İhtiyaç Kredisi Dosya Masrafı Farkı

garanti bankasından kredi çeken babamın dosya ücretinin iadesi için aşagı yukarı 20 günlük bir süreç yaşadım ve açıkcası kendimi kandırılmış gibi hissediyorum

çünkü...

bankaya yazdıgım dilekçeye herhangi bir cevap verilmediği için yasal süre olan 15 gün dolunca kaymakamlık bünyesindeki ilçe tüketici hakları masasına başvurdum benim gibi yüzlerce başvuru varmış.oradaki yetkili bana aynen şunu dedi

iihtiyaç kredisi ile ilgili yargıtayca onaylanmış bir yargı kararı yok.konut kredisi olunca tamam işleminizi alıp gerekli yerlere iletiyoruz ama ihtiaç kredisi ödemesi ile ilgili başvuruları genel olarak reddediyoruz!!!

hatta çekmeceden kendi çekmiş oldugu kredinin dökümlerini ve dilekçe örneğini göstrerdi kendisi de yasal olarak bir karar çıkmasını bekliyormuş.bana başvurunuzu alırım ama reddedilirse bu hakkınız yanabilir siz en iyisi bekleyin dedi bende hayal kırıklıgına ugrayarak çıktım geldim

sonuç olarka

ihtiyaç kredisi dosya masraflarını alan arkadaş varsa yargısal kararı paylaşabilrmi?

20 Eylül 2012 14:46

Süpern0va
Yasaklı

bu konuda yardımcı olacak kimse yk mu?

20 Eylül 2012 20:11

REFLE
Aday Memur

Hocam nette konuyu araştırırken sizin durumunuza rastladım benimde son 10 yılda 8 tane ihtiyaç kredim var aynı durumdayım bir netice ye varabildiniz mi ?

Saygılar...

22 Eylül 2012 12:17

Süpern0va
Yasaklı

bir arkadas bana özelden mesaj atıp yerel mahkeme kararı oldugunu yazmış.bende kararı göndermesini istedim herhangi bir cevap gelmedi

geldiğinde sizinle paylaşırım hocam

26 Eylül 2012 11:55

cengiz.dumanli
Aday Memur

Merhaba,

Dosya masrafı iadesiyle ilgli şu anda bir çok haber var, ben de emlakçılık yaptığım için konuyu yakından takip ediyorum. Bu konuda bana sorular da geliyor. Takip ettiğim kadarıyla www.kredipazari.com sitesinde bununla ilgili birçok haber gördüm. Birkaçını size yazayım istedim belki faydası olur. Siz de bir bakın başka haberler de olacak.

Kolay gelsin, inşallah sonuç alabilirsiniz.

http://www.kredipazari.com/haber/kredi-dosya-masrafina-bir-kez-daha-iade-karari-verildi.html

http://www.kredipazari.com/haber/banka-15-ayri-kredi-masrafini-iade-etti.html

27 Eylül 2012 14:27

Hukuki Danışman
Aday Memur

http://kredidosyamasrafinigerialmakistiyorum.blogspot.com/

27 Eylül 2012 14:47

Hukuki Danışman
Aday Memur

KREDİ DOSYA MASRAFINI GERİ ALMAK İSTİYORUM

http://kredidosyamasrafinigerialmakistiyorum.blogspot.com/

27 Eylül 2012 17:11

Süpern0va
Yasaklı

ihtiyaç kredisi dosya masrafının iadesi ile ilgili yargı kararı olan paylaşsın

rica ediyorum düzgün okuyun KONUT KREDİSİ demiyorum ihtiyaç kredisi diyorum

28 Eylül 2012 00:06

müminkys
Memur

Dosya No : 2008-110833

Karar Tarihi ve No : 09.06.2009-

Raportör : İlknur DEMİRALAY

HAKEM HEYETİ KARARI

Tüketici : Serkan AĞARLI

Zafer Mah. 4959 Sok. No: 11 ISPARTA

Satıcı : GARANTİ BANKASI A.Ş ISPARTA ŞUBESİ - ISPARTA

Şikayet Tarihi : 15.09.2008

Uyuşmazlık Bedeli : 500.00 TL

ŞİKAYET KONUSU :

Tüketici, satıcıdan 12.06.2008 tarihinde tüketici kredisi çektiğini, parayı çekmeden önce anlatılan dosya masrafı ile çektikten sonraki masrafın arasında dağlar kadar fark olduğunu, tüketici kredisinden kesilen vergilere ve faizlere itiraz etmediğini, ancak dosya masrafı adı altında kesilen 500,00 TL?nin ne amaçla kesildiğini anlayamadığını ifade ederek kendisinden dosya masrafı adı altında alınan 500,00 TL?nin iadesi talebinde bulunmaktadır.

SAVUNMANIN ÖZETİ :

Şikayet konusu ile ilgili satıcıdan 15.12.2008 tarih ve 3105 sayılı yazımızla savunma istenmiş, ancak bu güne kadar Müdürlüğümüze bir cevap yazısı ulaşmamıştır.

BİLİRKİŞİ GÖRÜŞÜ :

İstenen ücret dosya masrafı olarak adlandırıldığına göre bu masrafın hangi kalemlerden ve ne miktarda olduğuna ilişkin Bilirkişi görüşü istenmiş bilirkişi tarafından düzenlenen raporda; bu tür bilgilere yer verilmediği sadece ?alınan masraf ve komisyon miktarlarının ödenen kredi üzerinden yüzde komisyon olarak belirlendiği? yönünde bilgi verilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE : Satıcı tüketiciden alınan krediden kesilecek faiz miktarından farklı bir ücret talep ve tahsil ettiğine göre, bunun sözleşmenin düzenlenmesi esnasında kararlaştırılmış bir husus olup olmadığı araştırılmıştır. Bu nedenle, Tüketici ile sağlayıcı arasında düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı, matbu bir sözleşme imzalanmış ise sözleşmede bu şartın olup olmadığı, şayet böyle bir şart var ise bu şartın tüketici açısından bağlayıcı bir yönü bulunup bulunmadığına bakılmıştır.

Konu ile ilgili satıcı görüşü istenmiş ancak savunmanın yapılmadığı görülmüştür. Dosyada tüketici tarafından imzalanmış bir sözleşme bulunmakta ise de, sözleşmede dosya masrafına ilişkin bir ücret miktarına rastlanmamıştır. Kaldı ki dosya masrafı alınacağına ilişkin bir şart bulunsa bile, konu ile ilgili yükümlülük satıcıya ait olduğu halde bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğu iddia ve ispat edilememiştir.

Bilindiği gibi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6.maddesi sözleşmedeki haksız şartları düzenlemektedir.

?Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir. Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse , o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa bunu ispat yükü ona aittir.?

Yasamız matbu sözleşmelerde bulunan ancak tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşullarının haksız şart olduğunu açıkça belirtmiş, bu tür şartların tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konması gerektiğine ayrıca yer vermiştir. Hatta haksız şart niteliğindeki bir şartın tüketici ile müzakere edilip edilmediği yönünde bir uyuşmazlık var ise bunun ispat yükümlülüğünü satıcı/sağlayıcıya vermiştir.

Yasada açıkça hükme bağlandığı gibi ispat yükümlülüğü kendisinde ait olduğu halde sağlayıcı bu şartın sözleşmede bulunduğunu, sözleşmede bulunsa bile bu şartın tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunu ispat edememiştir. Tüketici iradesi hilafına kendisinden bu tür bir ücret ödendiğini ileri sürdüğüne göre yasaya göre satıcının , aksini ispat etme yükümlülüğü vardır. Satıcı mezkur şartı tüketici ile müzakere ettiğini iddia ve ispat edemediğine göre talebin kabulü gerekmiştir.

Kaldı ki Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmesi amacıyla Yargıtay 13.Hukuk Dairesine yapılan başvuru üzerine adı geçen daire sözleşmedeki haksız şartlar ile ilgili içtihat birliğini sağlamaya yönelik önemli bir karar almıştır. Bu karara göre, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda sözleşmelerde bir ücret alınacağına dair bir hüküm varsa bile bu hükmün tüketici ile müzakere edilerek sözleşmeye konduğunun ispat edilmesi, bu yapılamadığı takdirde bu hükmün yasa ve yönetmelik hükümleri karşısında haksız şart olarak kabul edilerek iptal edilmesi yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

HÜKÜM :

Açıklanan nedenlerle ;

- Tüketici talebinin KABULÜNE

- Tüketiciden dosya masrafı adı altında alınan 500.00 TL?nin satıcıdan alınarak tüketiciye verilmesine,

Bu talebinin karşılanmaması durumunda 4077 Sayılı Kanunun 22?nci maddesi 5. fıkrası gereği İcra İflas Kanunun ilamlarının yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerinin uygulanmasına,

Tarafların bu karara kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde her türlü resim ve harçtan muaf olarak Tüketici Mahkemesine (Asliye Hukuk) itiraz hakları açık olmak kaydıyla Üye Mahmut ÜNLÜSOY?un red oyuna karşı toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi. 09.06.2009

Başkan Üye Üye

X

Nesih TANRIVERDİ Av. Çetin AKÖZ Mahmut ÜNLÜSOY

Şube Müdürü Baro Temsilcisi Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi

Üye Üye

Adil ALTUNCU Hasan ÖZDEMİR

Belediye Temsilcisi Tüketici Örgütleri Temsilcisi

X Karşı oy : Tüketicinin Bankadan krediyi kullandığı gün ihtiyaçlarını acil giderebilmek için bankanın dosya masraflarını kabul etmiş hatta ve hatta hesabına geçen krediden aynı gün başka kredi taksitlerini kapatmış ve kalan tutarıda nakden çekmiştir. Bu işlemlerden öncede hesap hareketlerinde dosya masrafı hesabından düşmüş ve itiraz etmemiştir. Banka sözleşme üzerine dosya masrafı tutarını kabul ettiğini yazmayı atladığından bu hata da tüketici aradan geçen uzun zamandan sonra fark ettiği kanaatimce dosya masrafının tüketiciye iade edilmemesi yönünde oyumu kullanıyorum.

28 Eylül 2012 00:10

müminkys
Memur

http://www.tuketiciler.org/?com=news.read&ID=2863

en altta mahkeme kararının linki var.

28 Eylül 2012 00:18

Süpern0va
Yasaklı

çok teşekkür ederm yarın ilk iş bu dosyayı iletmek olacak yargı kararı ile birlikte

Toplam 10 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?