Editörler : asaygincihan27
13 Ekim 2012 23:52

onurüyesi
Şef

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Eğitim Sınıfları

Özel eğitim sınıflarının açılması

MADDE 25 ? (1) Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir.

(2) Bu okul ve kurumlarda, uygulanacak eğitim programı temel alınarak iki tür özel eğitim sınıfı oluşturulur.

Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları

MADDE 26 ? (1) (Değişik cümle:RG-21/7/2012-28360) Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim kurumları programlarını veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür.

b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır.

c) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5 inci sınıftan itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4?üncü sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

ç) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.

d) (Mülga:RG-21/7/2012-28360)

e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP?leri hazırlanır.

f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir.

g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir.

ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar.

h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

ı) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır.

i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır.

j) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı, okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır.

ahievren

Yönetmelikteki bu kısım ve bunun bir alt kısmını okuduğunuzda hafif ve ağır sınıflar yerine müfredatı takip eden-etmeyen diye belirtildiğini göreceksiniz. Buna istinaden de hafif sınıflarda pembe kitap yerine öğrencilerin bulunduğu sınıf seviyesindeki müfredattan uygun amaçlar alınıp BEP hazırlanıyor.

14 Ekim 2012 00:05

ahievren
Şef

sayın hocam ben hafif düzeydekiler için açılan sınıfların eğitilebilirler program kitabını uygular diye birşey söylemdim

hafif ve ağır sınıflar yerine müfredatı takip eden-etmeyen diye belirtildiğini göreceksiniz

demişsiniz

bunu ben zaten biliyorum...

belirttiğiniz hafif ağır otizm sınıfını ben söylemiyorum e okul söylüyor e okul idareci şifresiyle girerseniz durumu görürsünüz

saygılar iyi çalışmalar

14 Ekim 2012 02:03

vedat alfa
Aday Memur

Syn ahievren maşallah 8.5 yıla ram, otistik okulu, iş okulu, uygulama okulu, özel eğitim sınıfı hepsini sığdırmışınız.Yanlış anlamayın maşallah diyorum.Biz 5 yıldır aynı kurumdayız.

Öncelikle bahsettiğiniz kapsamlı genelgede araya sıkıştırılan nöbetle alakalı madde ilkokul-ortaokul bünyesinde açılan sınıfları kapsamaz.Kaç okulda, ağır sınıf, otistik öğrenciler için sınıf var.Bu maddye göre hafif düzeydeki öğrencilerin öğretmenleri rahat rahat tenefüs yapabilir.Bu maddede belirtilen tipte öğrenciler zaten uygulama okulunda veya otistikler okulu bünyesindedir.

Tuvalet eğitimine gelirsek;

Siz diyorsunuzki ilkokul-ortaokulda iki norm var.Diğeri tuvalet eğitimi verebilir.Peki bu tuvalet sadece engelli tuvaletimi?

Cevap;hayır diğer normal çocuklarında kullandığı tuvalet.Peki bu tuvalette sıcak su ve banyo imkanı varmı? Hayır tabiki.

Peki grup eğitiminde tuvalet eğitimi varmı? Hayır tabiki.Burada yeni değişen yönetmelikteki 40. maddeyi hatırlatırım.Tuvalet eğitimi olmayan grup eğitimine katılmıyor bire bir eğitim yapılıyor.

Ayrıca siz ilköğretim bünyesinde kaç çocuğa tuvalet eğitimi verdiniz?

Bunun dışında anasıflarının bile yardımcısı varken bize ait temizlik ihtiyacında tuvalete getirip götürecek yardımcı personelimiz yok.

5.5 yıldır ağır ve hafif sınıfı bulunan ilköğretim okulunda çalışıyorum.

Yapılan uygulama;

Tuvaletini ve temizliğini %100 yapamayan öğrencinin velisininde okulda bulunması şartı ile çocuk eğitimine devam eder.Yürüme engelide buna dahil.

Tenefüs aralarında öğretmenler aralarında paslaşır.Normal çocuklarla kaynaştırma adına engelli öğrencinin oyunlara katılması sağlanır.Normal öğrencilerle birlikte bırakılır.Beden eğitimi dersininde normal öğrencilerle birlikte yapılmasına dikkat edilir.

Özel eğitim yönetmeliğindeki koyduğunuz madeleri biliyorum 5,5 yıldır hatmettim.Siz 8,5 yıl içinde o kurumdan diğerine geçerken biz sistemi oturtmak adına (giriş çıkış saatleri ve ağır öğrencilerin yemek sorunu özellikle) bunlarla uğraşıyorduk.

Doğru bulmasamda kaç yıldır syn onurüyesi'ninde belirttiği gibi hafif sınıflarda normal çocukların gördüğü program uygulanıyor.Müfettişlerinde Fen ve teknoli dersi gibi bir çok dersin özel sınıflarda işlenmemesini eleştiren rapor gönderdiğini biliyorum.Hayat bilgisi dersini tamamlayamayan bir öğrenciye dolaşım sistemini anlatmak ne kadar doğru siz karar verin.

14 Ekim 2012 02:30

ahievren
Şef

meslektaşım vedat alfa keyfimden o kurumdan bu kuruma geçmedim siz bana sistemin ve özel eğitim öğretmenin yaşadığı zorluklardan bahsetmişsiniz haklısınız ve hepsine katılıyorum bu zorlukları yaşanan sıkıntıları ve yaşadığım sıkıntıları anlatsam uzun sürecek bu konuda hem fikiriz ancak sinirlenmenize gerek yok ben sadece bazı durumları ve bazı resmi yazıları kendime göre yorumladım sizde kendinize göre yorumlamışsınız sonuçta özel eğitimcilerin üvey evlat olduğu ortadır bu ülkede herşey normal eğitim üzerine kurulmuş

ne yazık ki özel eğitime muhtaç çocukların ve özel eğitim öğretmenlerinin sıkıntıları büyüktür....

Kaç okulda, ağır sınıf, otistik öğrenciler için sınıf var

demişsiniz izmirde bir çok ilkokul ve otaokulda var hocam

ağır,hafif ve otizm sınıfı

iyi çalışmalar...

14 Ekim 2012 08:59

melihkarakas
Memur

arkadaşlar ben özür grubu tayini sebebi ile sınıf öğretmenliğinden zih. eng. öğretmenliğine geçtim. Doğal olarak bu alanla ilgili hiç bir tecrübem yok özel sınıftayım bir de ücretli emekli bi hocamız var ona ağır sınıfı verdiler bana da hafif sınıfı ama hafifler ağırlardan daha ağır nasıl verdilerse o raporları her neyse bende ilkokul ve ortaokul öğrencileri bir arada 2. sınıftan 4. sınıftan 6 dan ve 7 den öğrencim var bu yüzden zorlanıyorum. Sadece ilk kademe olsa ortak bişeyler yapabilirim ya da ödevlendirilebilir çocuklar olsalar hadi siz şunu yaparken ben de diğerleri ile şunu yapayım diyeyim am hiçbirini boş bırakmaya gelmiyo e aynı şeyi büyüğe de küçüğe işleyemiyorum okuma yazma bilen var içinde hiç bilmeyenlerle ilgilenirken tek başına ödev yada başka bişey istemiyor yani hepsiyle aynı anda ilgilenmem gerekiyor fakat yaş farkı buna engel oluyor bir de otistik gelecekmiş bu hafta hepsi bir arada nasıl olacak tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum

14 Ekim 2012 12:34

vedat alfa
Aday Memur

Syn ahievren iyi çalışmalar meslektaşım...

12 Şubat 2013 21:39

61erdo
Aday Memur

konu geçmişte kaldı ama yeni okudum yazmadan duramayacağım; hafif düzey zihinsel yetersizliği olan tam gün bir ilköğretim okulunda görev yapan mecburi eş tayinden alan değişimine zorlanan 10 yıllık mesleğini sınıf öğretmeni olarak seven bir öğretmen idim şuan özel eğitim öğretmeni olarak devam ediyorum. sınıfım itibarıyla tenefüste kalmak ve öğle arası konusunda idare banada yaptırım uygulamaya çalıştı 2008 kaynaştırma genelgesini karşısına koydum, görev tebliğine de şerh düştüm; hiç bir yaptırım yapamadı. bu konuda kanun yorum getirmez, nöbet tutmamamız sınıfta gözetleyeceğiz yorumu getirecek olsa bilgisayar öğretmenleri ve rehber öğretmenlerede yorum lazım. hakkını kanuna dayandırdığın sürece öğretmenliğin en önemli görevi olan öğretmenin amacı hakkını bilme konusunu uygulamış olursun ki buda şüpheye mahal vermenize sebep bırakmaz. onurüyesi, vedatalfa arkadaşları bu konuda kanunun maddeleri uyarınca destekliorum. özel eğitim (ağır-otizim sınıfları hariç) öğretmeni tenefüstede öğle arasındada birnevi zoraki nöbete tabi tutulamazlar. buna sebep şimdiye kadar hakkın aranmayışı ve şevkat duygusunun önplanda olmasıdır.

03 Nisan 2013 20:25

dilnişin
Kapalı

arkadaşlar... şubatta yer değiştirdim,özel alt sınıfta çalışıyorum. 2 tane öğrencim var.... biri 2. sınıf,biri 6. sınıf.....

hamileyim,mayısta doğum iznine ayrılacağım için benden önce çalışan ücretliyi göndermediler,beraber çalışıyoruz. ama ben bu işten hiçbir şey anlamadım. ben ilkokul özel alt sınıf öğretmeniyim diye 2.sınıf olan çocukla ben ilgileniyorum ama iş plan ve ders defterine geldiğinde işler çorba oldu......

neyi,nasıl yapacağız bilen var mıııı

03 Nisan 2013 20:53

asli35
Aday Memur

sınıf defteri akademik anlamda sınıftaki en ileride olan öğrenciye uygun doldurulur.

03 Nisan 2013 20:55

asli35
Aday Memur

öğrencilerinizin en çok 1 ay içinde performanslarını alıp bep hazırlamalı bu doğrultuda eğitim öğretimine devam etmelisiniz... bir de öğretmenim özel alt sınıf ismi mazide kaldı.siz özel eğitim sınıfı öğretmenisiniz :)

04 Nisan 2013 23:59

dilekkkce
Memur

bir sorum olacak, bu özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler servis ile gelip gitmekte ve öğrencilerimiz okulun giriş çıkış saatine uymak zorundalar mı? bir yarım saat evvel çıksalar bu hak olarak verilmiş midir?

11 Haziran 2013 15:05

handsome2010
Memur

arkadaşlar bu konu özel eğitim öğretmenlerinin bilgilenmesi için devam etsin. ben de nöbetle ilgili birşeyler araştırırken gördüm.. normal ilköğretim okulundaki özel eğitim öğretmenleri teneffüslerde nöbet tutmadığı için sınıfta öğrencilerin yanında kalmak zorunda mı yoksa öyle bir zorunluluk olmayıp teneffüse çıkabilir mi?61 erdo nickli sayın hocam yorumunuzu beğendim.. dediğiniz gibi herhangi bir zorunluluk yok mu teneffüslere çıkabilir miyiz?

11 Haziran 2013 15:08

handsome2010
Memur

bir de biz teneffüse çıktığımızda biz başında değilken öğrenci okul bahçesinde her hangi bir problem sorun çıkardığında ya da başına bir olay geldiğinde sorumluluk öğrencinin kayıtlı olduğu özel eğitim öğretmenlerine mi yoksa o anda okul bahçesinde ya da katlarda nöbetçi olan nöbetçi öğretmenlere mi aitttir?

12 Haziran 2013 10:53

handsome2010
Memur

cevap verecek özel eğitimci yok mu hiç?

07 Temmuz 2013 22:30

handsome2010
Memur

......

07 Temmuz 2013 23:02

Z.Sadi_KULA
Müsteşar Yardımcısı

Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları

MADDE 26 g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur. diyor.

Ayrıca Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 59 ? (1) Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve sosyal etkinliklerine katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Öğretmenler bu görevlerinin yanında aşağıdaki görevleri de yürütürler:

a) Bireyselleştirilmiş eğitim programları, gelişim ölçekleri ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliştirme birimi ile iş birliği yapmak.

b) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulamak ve değerlendirmek.

c) Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek.

ç) Okul ve kurumdaki aile eğitim çalışmalarına katılmak, sınıfındaki öğrencilerinin ailelerine yönelik aile eğitim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.

d) Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları doğrultusunda başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme birimiyle iş birliği yapmak.

e) Öğrencilerin yetersizliklerinden dolayı kullandığı kişisel cihaz ve aletlerin bakımı ve kontrolüne ilişkin tedbirler almak.

f) Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim yapmak.

g) Sınıf öğretmenliğinin esas olduğu okul ve kurumlarda alan öğretmenleri ile birlikte ders okutmak.

(3) Öğretmenler ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından verilen eğitim-öğretimle ilgili görevleri de yapar.

demektedir.

Bu görevler arasında tenefüslerde ve öğle yemeklerinde öğrenciye sahip çıkar, gözetler, peşinden gider vs gibi ifadeler yoktur.

Sonuçta öğret eğitim öğretmeninin de dinlenmeye ihtiyacı vardır.

23 Temmuz 2013 01:15

handsome2010
Memur

okuldaki diğer branştaki öğretmenler özel eğitim öğretmeninin kat koridor bahçe nöbeti tutmama sebebinin teneffüslerde öğrenciyle ilglenip öğrencnin yanında durmamız gerektiğini söylüyolar ve özel eğitim sınıfından bir öğrencinin başına teneffüste bizim nöbetimizde olumsuz bir olay gelirse biz sorumluluk almayız diyorlar.O yüzden böyle bir soru sordum..Sizin düşüncelerinzi nelerdir bu konuda?

23 Temmuz 2013 18:55

handsome2010
Memur

???????????????????????

25 Temmuz 2013 03:02

handsome2010
Memur

???????????????????????

05 Ağustos 2013 18:40

handsome2010
Memur

ya hala hiç kimse cvp vermemiş. soruma cvp verecek bir özel eğitimci yok mu koca forumda?

Toplam 75 mesaj
 
ANKET
Son iki ayda ÖSYM'nin çağrı merkezini aradınız mı? Memnuniyetiniz ne düzeyde?