Editörler : asaygincihan27
03 Aralık 2012 19:37

di55
Aday Memur

eşimden 160 km uzakta bi köye atandım hocam.ve 7 aylık hamileyim.dava açıcam.daha kararnamemi almadım.karanameyi durdurmaya çalışcam


semamuratt, 5 yıl önce - Alıntıya git

Hocam ben de 7 aylik hamileyim beni de uzak yere verecekler. Ben de dava acacagim. Sendikaya uye misiniz? Ben sendikayla acarsam daha iyi olur diye dusunuyorum. Ama hangi sendika karar veremedim. Ben ankara kazan dayim siz nerdesiniz?

04 Aralık 2012 08:26

semamuratt
Aday Memur

ben eğitim birsenliyim ama hala bi hareket yok hocam.çanakkaledeyimrapor alıcam sınrada doğum iznine ayrılcam.tek umudum doğum izninin artması.artarsa 2. dönem rahat olcak.artmazsa ücretsiz izne ayrılcam

04 Aralık 2012 08:40

cem_uar
Şube Müdürü

geçen sene çanakkaleye yeni gelen il milli eğitim müdürü norm fazlası olan bizim gibi öğretmenleri resen boş olan yerlere atadı. daha sonra yapılan itirazlardan dolayı bu atamalar geri çekildi ama dönem başında getirilen yönetmeliklerle il ve ilçe milli eğitim müdürleri fazla olan öğretmenleri il içinde resen atama yetkisi verildi. yani kanunen resen atama yapılabiliyor. ilk önce açık olan yerleri gösterip siz atama isteyin yoksa biz atayacağız diyorlar. şuan için yeni bir kanun veya yönetmelik yoksa durum bu.

04 Aralık 2012 22:28

figen70
Şef

Res'en atandığınızda ili içi tayin isteyebiliyor musunuz bu. Sene

10 Aralık 2012 11:30

yepseruk
Memur

heralde herkes artık kabullenmeye başladı resen atamayı kimseden ses seda çıkmaz oldu..bari açılana davalar ne oldu onu bilen varsa söylesin.

10 Aralık 2012 13:14

myll
Aday Memur

Bulunduğunuz yerde Eğitim İş temsilciliği varsa gidip görüşünüz... yoksa internetten Eğitim İş sayfasına girip özlük işlerinden sorumlu Ömer ASlan ın telefonunu alarak arayınız bu konuda bilgi almak istediğinizi söyleyiniz... size yardımcı olunacaktır...

10 Aralık 2012 14:28

myll
Aday Memur

Özür durumunuza rağmen resen atandıysanız dava açın..

Norm kadro fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesi bir bütün olarak değerlendirilip Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanacaklardır.

Yönetmelik çok açık bir biçimde özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin özür durumlarının dikkate alınacağından bahsetmektedir. Bu nedenle özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler başka ilçelere resen atanamazlar. Bu öğretmenler sadece Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek 1. maddesindeki ”Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.” hükümleri çerçevesinde başka ilçelerdeki boş kadrolara geçici görevlendirilirler. Tabi bu durumda geçici görev yolluğu ödenmesi durumu ortaya çıkar.

Buna rağmen yani Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasında; “(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” şeklinde yer alan hükümlere rağmen norm kadro fazlası öğretmenlerin atanması çerçevesinde resen bulunduğu ilçe dışına atanan öğretmenler özür durumunun dikkate alınmadığı gerekçesiyle direkt dava açmalıdırlar.

Dava dilekçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasına göre norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde öğretmenlerin özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanması gerektiğini ve aynı yönetmeliğin Ek 1. maddesindeki hükümlerine göre geçici görevlendirilmesi gerekirken özür durumunun dikkate alınmadan resen atandığını gerekçe göstererek atamasının iptal edilmesini istemelidir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net

10 Aralık 2012 14:32

laruz
Şef

06.05.2010 Tarihli Ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yönetmeliğin 41. Maddesinin yürütmeyi durdurma kararı için Bölge İdare Mahkemesine Dava açabilirsiniz.. İlgili Madde Norm Yönetmeliğini büyük ölçüde bağladığı için şansınız çok zayıf diyebilirim.. Ancak ailenin bütünlüğünü koruması açısından davınıza konu edip belirtirseniz. Merkezdeki eşinizin taşraya gelmesini sağlayabilirsiniz.. Böylece aile bütünlüğünü bakanlık korumuş olacaktır. Hatta böylece merkezdeki okullara biraz daha norm açığı oluşabilir..

10 Aralık 2012 14:35

myll
Aday Memur

NORM KADRO FAZLALIĞI YA DA GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

--------------------------------------------------------------------------------

Norm Kadro Fazlalığı ya da Geçici Görevlendirme Gibi Durumlarda başvurulacak mevzuatlar nelerdir?

1- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

2- Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

4- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

Özellikle 4+4+4 ile oluşan Norm Kadro Fazlası Sınıf Öğretmenlerinin başka okullarda görevlendirilmeleri nasıl olur?

Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği’nin “Geçici görevlendirme” başlıklı 23. maddesinde yer alan;

“Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.”

Hükmüne göre norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin açık bulunan okullarda görevlendirilmeleri mümkündür.

Görevlendirilecek öğretmenin görevlendirileceği okulda alan öğretmenleri için açık ders, sınıf öğretmenleri için ise kadro bulunması şarttır.

Norm Fazlası Öğretmen isteği olmadan başka bir kuruma atanabilir mi?

Görevlendirmeler geçici süre için yapılmakta olup norm fazlası öğretmenlerin valiliklerce yapılacak planlamaya göre boş kadrolara atamalarının yapılması gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak;

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. Maddesinde;

“(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.”

Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre idare (yetki devri nedeniyle atamaya yetkili makam olan Valilik) öğretmeni boş olan herhangi bir yere atayamaz.

Valilik (İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla) öncelikle boş olan kadroları duyurmalıdır. Boş olan kadrolara başvuru alınmalı ve alınan başvurular sonucunda hizmet puanına göre atamaları gerçekleştirmelidir.

Norm fazlası öğretmen başvuruda bulunmazsa o zaman valilik re’sen atama yapabilir.

Yine bu maddeye göre valilikler kendileri oluşturacakları takvime göre bu atamaları yapmalıdırlar. İller arasında birlik sağlanması için bakanlığın valiliklere bir takvim sunması da mümkündür.

Özellikle 4+4+4 nedeniyle norm fazlası durumuna düşen öğretmenlerin atamaları ile ilgili olarak oluşan tepkiyi de azaltmak adına il içi, il dışı yer değiştirmeler ve alan değişiklikleri yapılmıştır. Tüm bu değişikliklerden sonra norm fazlası öğretmenlerin atamalarının yapılması beklenmektedir.

Norm fazlası öğretmen varken ücretli öğretmen çalıştırılabilir mi?

Bir ilde bir alanda norm fazlası öğretmen varsa o alanda ücretli öğretmen çalıştırılabilmesi mümkün değildir. Bunun için yeni bir değişiklik yapılmış ve;

“Ek Madde 1 –Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.”

Maddesi yürürlüğe girmiştir.

Okul Yönetimlerinin Sorumlulukları:

Okul yönetimleri norm kadro fazlası öğretmenleri bildirmekle yükümlüdürler.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda konu ile ilgili olarak;

Madde-20 (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

Maddesine göre işlem yapılmaktadır.

Bu maddeye göre, öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.

Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde, başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler. Ancak öğretmen isterse 30 saati aşmamak üzere öncelikle eğitim bölgesinde açık buluna derslere görevlendirme talebinde bulunabilir. Örneğin: Öğretmen kadrosunun bulunduğu okulda 21 saat derse giriyorsa 30 saatini tamamlamak için 9 saate kadar başka bir okulda görevlendirilebilir.

Eğitim İş MERKEZ YÖNETİM KURULU

10 Aralık 2012 16:23

basketçi
Müsteşar

ben dava açmak için avukata yolladığım evrakların bana verilmesini bekliyorum

bu adaletsiz vicdansız atamaya hala ses vermeyen hala iptal etmeyen bakanlığa valilere ve il müdürlerine hakkımı helal etmiyorum

bunun vebali hepinizin üzerinde kalacak

öğretmenlerin üzerine basa basa yükseleceğine onların haklarını koruyan aile bütünlüğüne saygı duyan il müdürlerini ve valileri cesaretlerinden dolayı kutluyorum

10 Aralık 2012 16:30

semamuratt
Aday Memur

karanamesini almayan var mı?

10 Aralık 2012 16:34

akhun1
Şef

eşimi norm fazlası diye ilçe merkezinden ulaşımı olmayan bir köye atadılar. okulda tek kadro var. 123 birleştirilmiş sınıflı. köye günlük gidiş-geliş imkanı yok. kendi özel aracıyla gitmek zorunda eşimin de ehliyeti yok. ben idareciyim dava dilekçesini kendim yazdım davayı açtık. yakında sonuçlanır.

10 Aralık 2012 16:45

semamuratt
Aday Memur

eşimi norm fazlası diye ilçe merkezinden ulaşımı olmayan bir köye atadılar. okulda tek kadro var. 123 birleştirilmiş sınıflı. köye günlük gidiş-geliş imkanı yok. kendi özel aracıyla gitmek zorunda eşimin de ehliyeti yok. ben idareciyim dava dilekçesini kendim yazdım davayı açtık. yakında sonuçlanır.


akhun1, 5 yıl önce - Alıntıya git

hocam ben de aynı durumdayım ve 30 haftalık hamileyim.kararnamemi almadım.almamak için rapor aldım.eşiniz kararnamesini alıp başladı mı?

10 Aralık 2012 20:55

akhun1
Şef

eşim hamile ve düşük riski vardı. göreve başladı ama heyet raporu aldı. yani o okula hiç gitmedi. şimdi yasal izni başladı. sonrasında da ücretsiz izne ayrılacak. kararnameyi almamak kalıcı çözüm değil. davanızı açarken yürütmenin durdurulmasını talep edin. toplu ulaşım imkanı olmadığına dair okulun bulunduğu köy muhatarlığından ve aile ikametgahınızın olduğu ilçe belediyesinden resmi yazı alın. dava dosyasında bulunsun. biz böyle yaptık. dilekçeyle de il mem e durumunuzu anlatın aile bütünlüğüm bozulmakta, ulaşım imkanı yoktur vb. gerekçeleri. belki geçiçi görevlendirme yapabilirler. süreci uzatmak istiyorsanız kararname tebliğ edilmeden rapor alın, sonrasında ücretsiz izne ayrılın.

10 Aralık 2012 22:14

semamuratt
Aday Memur

eşim hamile ve düşük riski vardı. göreve başladı ama heyet raporu aldı. yani o okula hiç gitmedi. şimdi yasal izni başladı. sonrasında da ücretsiz izne ayrılacak. kararnameyi almamak kalıcı çözüm değil. davanızı açarken yürütmenin durdurulmasını talep edin. toplu ulaşım imkanı olmadığına dair okulun bulunduğu köy muhatarlığından ve aile ikametgahınızın olduğu ilçe belediyesinden resmi yazı alın. dava dosyasında bulunsun. biz böyle yaptık. dilekçeyle de il mem e durumunuzu anlatın aile bütünlüğüm bozulmakta, ulaşım imkanı yoktur vb. gerekçeleri. belki geçiçi görevlendirme yapabilirler. süreci uzatmak istiyorsanız kararname tebliğ edilmeden rapor alın, sonrasında ücretsiz izne ayrılın.


akhun1, 5 yıl önce - Alıntıya git

hocam kararnameyi almadan rapor aldım.zaten benm tayin olduğum köy 160 km uzakta.dava açarkn bunları belirticez.umarım hepimiz için olumlu sonuçlanır.dava sonucunu paylaşırsanız sevinirim.

10 Aralık 2012 22:52

basketçi
Müsteşar

kararnamesini alıp kuzu kuzu gidip çalışan var mı???

25 Aralık 2012 18:13

öğretmenzeynep
Memur

Ben de bulunduğum ilçe merkezinden 25 km daha uzağa koye atandım..esim ise il merkezinde zaten ilçeye geliş gidis yapıyordum şimdi koye verdiler..gitmeyeceğim..hakkım arayacağım ama kazanır miyim bilemiyorum..mayıs da il ici deneyeceğim olmaz muhtemelen olmasa rapor ya da ücretsiz izin alacağım..ben KPSS den 95 puan alarak atandım ilçeye..o puanla istesem koy de tercih erdim..etmedim..okulumun ortaokul olması beni neden mağdur ediyor..yönetmelikte taşınan ogrencilerin gittiği okula öğretmenlerde verilir diyor..bakan tv de yazın devamlı bu sekilde konuştu..mağduriyet olmayacak dedi..ben neyim o zaman..lanet olsun mesleğimden de herseyden de soğudum..

25 Aralık 2012 18:16

öğretmenzeynep
Memur

Lütfen davalarından sonuc alanlar söylesin..ben kendimde sadece vicdanen haklı oldugumu düşünmüyorum..gercekten haklı oldugumu düşünüyorum..yok mü arkadaslarr resen atama davasını kazanan

25 Aralık 2012 22:39

basketçi
Müsteşar

ben bugün dava açtım.

26 Aralık 2012 08:52

semamuratt
Aday Memur

ptesi günü dava açtım bende.öncelikle durdurma istedim umarım bu hafta durdurma kararı alırım yoksa 31 aralıkta mecburen doğum iznine ayrılıcam.yazık değil mi benm çocuğuma.doğumdan sonra 2 aylıkken bırakıp işe gitmek zorunda kalıcam.bizi bu durumlara düşürenlere ne desem boş.hamileliğimin en ağır zamanlarını stresli geçiriyorum.erkenden sancılarım başladı.hep mağdur olan biz oluyoruz.allah yardımcımız olsun.şimdiye kadar davayı kazanan yada durdurma kararı alan kimseyi duymadım.umarım ilk olur herkese burdan müjde veririm bu hafta sonuna kadar.

Toplam 142 mesaj
ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?