Editörler :
06 Aralık 2012 23:42   


İl Özel idaresi kapandı, havuz dan nereye geçilebilir

Arkadaşlar merhaba; bildiğiniz gibi belediye yasası ile büyükşehirlerdeki il özel idaerelerinin tüzel kişiliği kalktı. personel ise yeni kurulacak kuruma-beleidyelere kalanlar ise havuza verilecek

sorum şu: İl özel de 657'ye tabi olarak çalışan KPSS ile atanmış, Kadrolu bir mühendis havuza düşerse, acaba BOTAŞ, EÜAŞ, TEİAŞ, THY, TPAO gibi kurumlara DPB'ca ataması yapılabilir mi. yoksa yalnızca 657 ye tabi bir kuruma mı ataması yapılır

07 Aralık 2012 10:16

LG Optimus
Aday Memur

fikri olan yok mu

10 Aralık 2012 16:57

LG Optimus
Aday Memur

yasa da çıktı, il özelde çalışan arkdaşlar duyum varmı

11 Aralık 2012 10:57

araştırmaci
Aday Memur

İller bankası Özelleşme kapsamına alındığında, sözleşme imzalamayan kamu personellerinden DPB na istihdam fazlası olarak bildirilen mühendislerden, Botaş a geçenler olmuştu...yani, kadrolu mühendisler havuzdan Botaş a geçebilir...

11 Aralık 2012 15:49

LG Optimus
Aday Memur

Şimdi il özel idareleri fesh oluyor ancak, özelleşme mi oluyor bir türlü anlayamadım. kurum kapanıyor, seçimle birlikte fesh oluyor...anck istihdam fazlası personel DPB ca ataması yapılıyor.

12 Aralık 2012 11:35

araştırmaci
Aday Memur

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadrolarındaki personel 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esas ve usuller çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihinden itibaren doksan gün içinde nakledilir. Ayrıca, nakledilen personelden devir tarihi itibarıyla müdür ve daha üstü yönetici kadrolarında bulunan personel hakkında aynı tarihteki kadro unvanları dikkate alınarak söz konusu maddenin altıncı fıkra hükümleri de uygulanır ve üç yıllık süre, devir tarihinden itibaren başlar. Ancak, 4046 sayılı Kanunun anılan maddesi uyarınca yapılacak fark tazminatı hesabında, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre yapılan ödeme dikkate alınmaz. Personel nakledildiği kurumda göreve başlayıncaya kadar eski kurumunda çalışmaya devam eder ve bu personelin her türlü mali ve sosyal hakları çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.

12 Aralık 2012 11:37

araştırmaci
Aday Memur

Sayın LG Optimus; aynı işleme tabi oluyor...

12 Aralık 2012 21:07

LG Optimus
Aday Memur

o zaman botaşa tpaoya havuzdan gideriz

15 Aralık 2012 01:48

dogustandemiryolcu
Kapalı

Yalnız o kurumlarda çalışan teknik personelin tümü kadrolu işçi statüsünde 657 ye tabi olarak geçmeniz biraz zor gibi.Belki idari kadrolarına geçiş yaparsınız diycem ama oralarda da işçiler çok denetmen,uzman yardımcısı işçi çok fazla

15 Aralık 2012 10:32

LG Optimus
Aday Memur

doğuştandemiryolcu:

DPB bilgiedinmeden yazdım ancak bilgi edinme yasası dışında olduğu için bilgi veremediler. bu kurumlarda uzman da uzman yardımcısı da hepsi işci, naasıl olacak anlamadım gitti, bunların hepsi kapsam dışı diye bişey var oraya dahiller, il özelden buralara geçiş dediğiiniz gibi zor sanki. yani asıl, il özelde memur (teknik hizmetler) olan biri bu adı sayılan kurumlarda işçi statüsüne havuzdan nasıl geçer bilemiyorum, araştırdım : kimi olur kimi olmaz diyor, kimi zor diyor.

18 Aralık 2012 14:15

nicko2008
Kapalı

havuzdan hangi kuruma geçeceğini siz seçemezsiniz ki. dpb rasgele yapar bunu. siz sadece hangi şehir istediğinizi seçersiniz.

eğer belli bir kuruma gitmek istiyorsanız, o kurumun dpb ye yazı yazarak sizi istemesi lazım

18 Aralık 2012 14:16

nicko2008
Kapalı

havuzdan hem 399'a hem de 657 ye geçiş yapılabilir. söylediğim her şey, özelleşme sonucu havuza düşen personel için geçerlidir.

18 Aralık 2012 16:24

Blackeagle06
Şef

Peki bu kapanan il özel idaresinde çalışan bir kariyer uzman yardımcısı,dbp havuzundayken, istek yazısı alması şartıyla o kurumun kendi uzman yardımcılığı kadrosuna geçebilir mi?

18 Aralık 2012 16:25

Blackeagle06
Şef

dpb olcaktı pardon

18 Aralık 2012 16:42

nicko2008
Kapalı

öyle bir şey biraz zor bence. mühendissen mühendis kadrosuna atanırsın

18 Aralık 2012 22:08

LG Optimus
Aday Memur

dediğniz gibi, geçiş var ancak zor

19 Aralık 2012 09:52

Blackeagle06
Şef

Teşekkürler...

19 Aralık 2012 16:56

!Başbakanlık!1981
Kapalı

havuzdan atama olur merak etmeyin

19 Aralık 2012 22:48

LG Optimus
Aday Memur

başbakanlık81, merak etmeyelimde,eidyuoruz işte ne yapalım, net bilgiye ulaşamadık daha,

20 Aralık 2012 12:10

LG Optimus
Aday Memur

memurlar.net ten bu haber hakkında detyaylı bilgi yayınlamasını rica ediyorum.

personel devri ne zaman olacak

personele havuz yada belediye ya da yeni kurulacak birime geçip geçmememe tercihi hakkında personel fikri alınacak mı

personel memmuniyetsizliği nasıl gidirilecek

emrivaki bir personel geçiş programı mı yapılacak

eş durumundan ayrı olanlara havuzdan eş yanına tayini hususunda personele yardımcı olunacak mı

havuz olayı bu yılın sonuna kadar tamamlanmış olacak mı? yoksa seçim den sonra mı havuza giden perso nelin ataması yapılacak

il afet de çalışanlar ne olacak?

sayın editörüm bu ko nu hakkında sizlerden de destek istiyoruz, her ne kadar il özel idare çalışanları yazmasa da kıvrım kıvrım kıvrandıklarını biliyorum.

konuyu maşete taşımanızı rica ediyroum

21 Aralık 2012 14:00

burjuvablue
Aday Memur

il afet te teknik hizmetlerde çalışan teknisyen aynı zaman da teknik öğretmen, milli eğitim bakanlığına öğretmen olarak atanabilir mi?

Toplam 71 mesaj
 
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?