Editörler :
10 Ocak 2013 11:32   


Diyanete sordum:Kadrolu alırken Hafızlar neden Değer görmüyor?

Direk bu konunun sorumlusu olan kişiye email yolu ile sordum.

Email yolu ile sordum cevap bekliyorum. Geldiğinde sizinle paylaşacağım.

Yolladığım email: Memurlar.net engellediği için sonraki mesajımda vereceğim.

10 Ocak 2013 11:34

bekir84
Şef


Selamün Aleyküm Muhammet bey
Bir konu dikkatimi çekti ve Sizin alanınız olduğu için direk size sormak istedim.
Kuran Kursu Öğreticilerinin Sözleşmeli ve Kadrolu atamaları yapılırken neden farklı bir kriter izleniyor?
Daha anlaşılır olması için 2012 deki Kadrolu ve Sözleşmeli atamalardaki alımlardaki farkı göstermek için Size tablo şeklinde göstermek istedim. İlk tablo Kadrolu alımında kullanılan Diyanetin sitesinden aldığım liste. Diğer Tablo. 2. ise 2012 deki Sözleşmeli olarak alım sırasında izlenilen atama yöntemini göstermektedir.
2. tabloda görüldüğü üzere sözleşmeli alımlarda Hafız olmanın bir artısı varken neden kadrolu alımlarda hiçbir faydası yok ? Bu özellikle yapılmamıştır zannetmiyorum ama bundan sonraki alımlarda hangi yol izlenilecek acaba?
Tablo: 1 (KADROLU ALIMI İLANI)
GRUP 1 İlahiyat Fakültesi
GRUP 2 İlahiyat Ön Lisans Mezunu veya İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans Mezunu
GRUP 3 İ.H.L Mezunu+Diğer Lisans
GRUP 4 İ.H.L Mezunu+Diğer Ön Lisans
GRUP 5 İ.H.L Mezunu+Hafız
GRUP 6 İ.H.L. Mezunu


Tablo 2: (SÖZLEŞMELİ ALIM İLANI)


GRUP 1 Hafız + İlahiyat Fakültesi Mez.
GRUP 2 İlahiyat Fakültesi Mezunları
GRUP 3 Hafız + İlahiyat Önlisans + Diğer Lisans Mez.
Hafız + İlahiyat Önlisans Mez.
GRUP 4 İlahiyat Önlisans Mez.
İlahiyat Önlisans + Diğer Lisans Mez.
GRUP 5 Hafız + İmam-Hatip Lisesi Mez.
Hafız + İ.H.L. + Diğer Lisans Mez.
Hafız + İ.H.L. + Diğer ÖnLisans Mez.
GRUP 6 İ.H.Lisesi Mez.
İ.H.L. + Diğer Lisans Mez.
İ.H.L. + Diğer ÖnLisans Mez.

14 Ocak 2013 15:46

bekir84
Şef

11.01.2013 tarihli e-posta iletiniz incelenmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri

14 Ocak 2013 15:47

bekir84
Şef

cevap aynen bu:

11.01.2013 tarihli e-posta iletiniz incelenmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair (6002) sayılı kanun 01.07.2010 tarihinde TBMM de kabul edilerek, 13 Temmuz 2010 tarihli ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun içerisinde yer alan;
KADROLU ATAMALAR
MADDE 10 :Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırasına göre ilk defa açıktan atanacak personel, alım yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağırılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atanır.
Ayrıca, Atama işlemleri Başkanlığımız web sayfasında 01.11.2012 tarihinde ilan edilen DUYURU’nun 5 nci maddesi doğrultusunda yapılmıştır.
c) Atama İşlemleri
1. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, (belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya) tercih hakkı verilecektir.
2. Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olan adaya tercih hakkı verilecektir.
3. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr internet sitesi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.
4. Tercih yapmaya hak kazanan adaylardan Kur’an kursu öğreticileri en fazla 25 Kur’an kursu ismi, İmam-hatip ve Müezzin-kayyımlar en fazla 25 cami ismi tercihinde bulunabileceklerdir.
5. Atamalar adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen atanacaktır.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Ek Madde 2- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;
a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,
b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Atama 2 Daire Başkanlığı
E-posta: atama2@diyanet.gov.tr
Tel: 0312 295 78 31

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?