Editörler : Cüneyt Barışoglu
20 Ocak 2013 19:23   


Emekli olan memur, yeniden memur olabilir mi?

babam 27 yıl hizmetli memur olarak çalışıp emekli oldu. yaklaşık 5 yıldır emekli. ama malum emekli maaşı yetmiyor. emekli maaşı dondurulup tekrar geri dönülebiliyormuş. bu doğmudur. teşekkürler

20 Ocak 2013 20:14

turkona
Kapalı

http://www.memurlar.net/haber/295771/

http://www.memurlar.net/haber/218838/

Memurlar.Net'in Yorumu ile bu konuya cevap verilmiş okuyabilirsiniz. İnşaallah yardımı dokunur.

http://www.memurlar.net/kategori/ozel-konular/emeklilik/

Tüm emekliliklerle ilgili de bu link'e bakanilirsiniz.

Saygılar

20 Ocak 2013 21:13

ercan_bayram35x
Memur

teşekkürler editör bey. ama belli memurlara mı özel geri dönme yoksa bütün memurlara mı o gönderdiğin yazıladan anlayamadım. bunu başka kimlere sorabilirz.

20 Ocak 2013 21:50

turkona
Kapalı

teşekkürler editör bey. ama belli memurlara mı özel geri dönme yoksa bütün memurlara mı o gönderdiğin yazıladan anlayamadım. bunu başka kimlere sorabilirz.


ercan_bayram35x, 5 yıl önce - Alıntıya git

Madde 93 - (Değişik madde: 30/05/1974 - KHK/12; Değiştirilerek kabul: 15/05/1975 - 1897/1 md.)

T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabilirler.

(Mülga ikinci fıkra: 12/05/1982 - 2670/41 md.)

 

5434 sayılı kanunun 92. Maddesi – (Değişik: 7/5/1986 - 3284/13 md.)

İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.

Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar.

5434 sayılı kanunun  104. Maddesi - 39 uncu maddenin yetersizlik ve disiplin sebepleri hariç olmak üzere (e) ve (f) fıkralariyle 92 nci maddede gösterilenler, kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelerde çalıştırılamazlar.

(e) ve (f) maddeleri; Ahlaken ve Yeterlilikten bahsetmekte, benim anladığım ahlaken dediği yüz kızartıcı suç işlememiş olması, yeterlilikten kasıt çalışabilecek durumda olması bunu da tahminen çalışabilir raporu isteyebilirler olarak yorumladım. Tüm bunlara binaen, kesin budur diyemediğim ile birlikte;

Tekrar göreve dönmek için Kurumuna dilekçe verecek eğer ki emekli olduğu zaman ki kademe ve dercesinde boş kadro var ise atananabilir. tabii yukarıda yazılı maddeleri de boş geçmemek gerekir.

Saygılar

20 Ocak 2013 22:11

turkona
Kapalı

Ayrıca; memurlar@gmail.com Adresi ile de bağlantı kurabilir ve sorunuza yanıt arayabilirsiniz.

saygılar

21 Nisan 2013 14:21

izimir
Kapalı

emekli olan bir memur,kpss veya ömss sınavına girip kazanırsa tekrar çalıştığı kurum dışında,bu sınavla kazandığı kuruma memur olarak atanabilir mi?eekli olduktan sonra,tekrar memur olmak için belli bir süre geçmesi mi lazım.öyle ise bu süre ne kadardır.

21 Nisan 2013 18:28

serbest-deli
Müsteşar Yardımcısı

emekli olan bir memur,kpss veya ömss sınavına girip kazanırsa tekrar çalıştığı kurum dışında,bu sınavla kazandığı kuruma memur olarak atanabilir mi?eekli olduktan sonra,tekrar memur olmak için belli bir süre geçmesi mi lazım.öyle ise bu süre ne kadardır.


izimir, 5 yıl önce - Alıntıya git

Başarabilirse neden olmasın ama 60 yasında emekli olunduğunu ve yas haddinin 65 oldugu düşünülürse cok uzerinde durulacak bir konu degil.

21 Nisan 2013 18:37

izimir
Kapalı

özürlü personel daha erken,yaş haddi olmadan emekli olabiliyor.

Toplam 7 mesaj
ANKET
Sizce Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yeterince değer veriyor mu?