İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Editörler : supporters.
22 Ocak 2013 14:05

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman

TÜBİTAK Başkanlığı Bilim ve Toplum Daire Başkanlığında Görev Yapmak Üzere Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Uzman ve Başuzman Kadrolarında Çalışacak Personel Alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak (BTBPUY01, BTBUY02, BTBUY04 referans kodları için),

b) Son başvuru tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak (BTBU03 referans kodu için),

c) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

d) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

g) Lisans mezuniyet derecesi 4?lü sistemde en az 2,50; 100?lü sistemde ise en az 65 olmak.

h) 2011 veya 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında İktisat mezunları için KPSS 22, İşletme mezunları için KPSS 23, Maliye mezunları için KPSS 24, İstatistik mezunları için KPSS 25, Muhasebe mezunları için KPSS 26, Hukuk mezunları için KPSS 21, Kamu Yönetimi mezunları için KPSS 30, Uluslararası İlişkiler mezunları için KPSS 33, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları için KPSS 46, Ekonometri mezunları için KPSS 92, Mühendislik ve diğer bölümler için KPSS 7 Puan türünde 80 ve üzeri puan almış olmak.

i) Lisans bölümüne yerleştirildiği yılda yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk 100.000?e girmiş olmak

*BTBUY02 ve BTBU03 referans kodlu ilanların 1.14?ü kapsamında ve BTBUY04 referans kodlu ilan kapsamında başvuracaklar için Lisans bölümüne yerleştirildiği yılda yapılan Üniversiteye Giriş Sınavında yerleştirildiği puan türünde ilk 250.000?e girmiş olmak

(Üniversiteye Giriş Sınavı sonucu olarak 1999 yılına kadar ÖYS, 1999-2010 yılları arasında ÖSS, 2010 yılından bu yana LYS sınav sonuçları dikkate alınacaktır.)

j) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

Lisans Not Ortalaması + 10.000 ≥ 3,5

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

*BTBUY02 ve BTBU03 referans kodlu ilanların 1.14?ü kapsamında ve BTBUY04 referans kodlu ilan kapsamında başvuracaklar için yukarıdaki şart aranmayacak olup sıralama puanı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Lisans Not Ortalaması + 10.000 .

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Not: Lisans Not ortalaması 100?lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun 4?lük Sistemdeki Notların 100?lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu dikkate alınarak çevrilecektir.

ADAYLARDA ARANAN İNGİLİZCE YETERLİLİK KOŞULLARI

Bütün adayların İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinde aldığı puanla kanıtlamış olması gerekmektedir.

Referans Kodu

Sınav Türü

KPDS

ÜDS

IELTS

Tüm Bileşenlerinden

TOEFL IBT

TOEFLCBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

BTBPUY01

En Az Puan

80

80

7,5

79

213

550

A

B

C

BTBUY02

BTBU03

En Az Puan 70 70 6,5 68 190 520 B C C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

IELTS : International English Language Testing System

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language ? Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language ? Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language ? Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Kurum tarafından kabul edilen ve resmi dili o yabancı dilde olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

A) BİLİMSEL PROGRAMLAR UZMAN YARDIMCISI / Referans Kodu: BTBPUY01

İşin Tanımı: Popüler Bilim Yayınları ve eğitim faaliyetleri için gerekli olan yazılım altyapısının hazırlanması.

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.1. Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimi Mühendislikleri

1.2. Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendislikleri

b) Belirtilen her alan için adaylarda aranacak genel koşullardaki (j) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında yapılan sıralamada en yüksek sonuca ulaşan ilk 10 aday mülakata çağırılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağırılacaktır.)

B) UZMAN YARDIMCISI / Referans Kodu: BTBUY02

İşin Tanımı: Bilimin topluma yaygınlaştırılması ve bilim farkındalığının artırılması amacıyla yapılacak yayım faaliyetlerinin süreçlerinde yer almak, yürütülecek etkinlikleri yönetmek ve izlemek, destek programlar çerçevesinde önerilen projeleri değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.1. İktisat, İşletme, Maliye Bölümleri

1.2. Ekonometri, İstatistik Bölümleri

1.3. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri

1.4. Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

1.5. Matematik Eğitimi, Matematik Öğretmenliği

1.6. Fizik Eğitimi, Fizik Öğretmenliği

1.7. Kimya Eğitimi, Kimya Öğretmenliği

1.8. Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Öğretmenliği

1.9. Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümü

1.10. Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümü

1.11. Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü

1.12. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Alanı

1.13. Makine, İnşaat Mühendislikleri ve Mimarlık Bölümü

1.14. *Jeoloji ve Çevre Mühendislikleri

1.15. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

1.16. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

1.17. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü

1.18. İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri

b) Belirtilen her alan için adaylarda aranacak genel koşullardaki (j) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında yapılan sıralamada en yüksek sonuca ulaşan ilk 10 aday mülakata çağırılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağırılacaktır.)

C) UZMAN, BAŞUZMAN / Referans Kodu: BTBU03

İşin Tanımı: Bilimin topluma yaygınlaştırılması ve bilim farkındalığının artırılması amacıyla yapılacak yayım faaliyetlerinin süreçlerinde yer almak, yürütülecek etkinlikleri yönetmek ve izlemek, destek programlar çerçevesinde önerilen projeleri değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak

b) Yükseköğretim Kurumlarının aşağıda belirtilen bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinde en az Yüksek Lisans yapmış olmak.

1.1. İktisat, İşletme, Maliye Bölümleri,

1.2. Ekonometri, İstatistik Bölümleri,

1.3. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü, Okulöncesi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Bölümleri,

1.4. Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmenliği,

1.5. Matematik Eğitimi, Matematik Öğretmenliği,

1.6. Fizik Eğitimi, Fizik Öğretmenliği,

1.7. Kimya Eğitimi, Kimya Öğretmenliği,

1.8. Biyoloji Eğitimi, Biyoloji Öğretmenliği,

1.9. Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik Bölümleri,

1.10. Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya Bölümleri,

1.11. Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümleri,

1.12. Fen Edebiyat Fakültelerinin Matematik Alanı,

1.13. Makine, İnşaat Mühendislikleri ve Mimarlık Bölümü,

1.14. *Jeoloji ve Çevre Mühendislikleri,

1.15. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü,

1.16. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü,

1.17. İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümleri

c) Uzmanlar için; yukarıda sayılan bölümlerden birinde Yüksek Lisans yapmış olmak ve en az 4 yıl mesleki tecrübesi bulunmak. (Yukarıda sayılan bölümlerden birinde Doktora eğitimini tamamlayanlar için tecrübe şartı aranmamaktadır.)

d) Başuzmanlar için; yukarıda sayılan bölümlerden birinde Yüksek Lisans yapmış olması durumunda en az 8 yıl, Doktora yapmış olması durumunda en az 5 yıl mesleki tecrübesi bulunmak.

e) Belirtilen her alan için adaylarda aranacak genel koşullardaki (j) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında yapılan sıralamada en yüksek sonuca ulaşan ilk 10 aday mülakata çağırılacaktır. (10 uncu sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağırılacaktır.)

D) UZMAN YARDIMCISI / Referans Kodu: BTBUY04*

İşin Tanımı: Yayımlanacak tüm metinlerin ve her türlü ortamdaki grafik ürünlerin; kapak, sayfa ve tüm tasarımlarının özgün bir biçimde yapılmasında, teknik ya da imgesel çizimlerinin yapılmasında ve basım işlemi sonuçlanana kadar tüm uygulama ve teknik kontrollerin gerçekleştirilmesinde verilen görevleri yerine getirmek.

a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren aşağıda belirtilen bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.1. *Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik veya Resim Bölümü

1.2. *Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü

1.3. *Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim?İş Öğretmenliği

1.4. *Matbaa Eğitimi Bölümü

1.5. *Grafik Eğitimi, Grafik Öğretmenliği

b) Mac İşletim Sistemini iyi derecede kullanabilmek

c) Adobe Illustrator, Photoshop, In Design, QuarkXpress ve Microsoft Office içeriğindeki temel programları çok iyi düzeyde bilmek.

d) Tercihen HTML, PHP, Flash, Dreamweaver, CSS ve benzeri web tasarımı ile ilgili programları iyi düzeyde bilmek

e) TÜBİTAK tarafından uygulanacak sınavda yeterli performans göstermek.

f) Başvurular toplandıktan sonra; belirtilen her alan için adaylarda aranacak genel koşullardaki (j) maddesinde belirtilen şartı sağlayan başvurular arasında yapılan sıralamada en yüksek sonuca ulaşan ilk 10 aday TÜBİTAK tarafından yapılacak sınava alınacak olup, bu sınavda yeterli performansı gösteren adaylar mülakata çağırılacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:

? Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Aranan koşullarda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi şartı konulan referans kodlarına başvuru yapan adaylar Lisans ve Lisansüstü diplomalarını da getirmelilerdir.)

(Lisansüstü eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

? Lisans transkript belgesi,

? Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı)

? Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı)

? KPSS sonuç belgesi

? Yabancı dil sınav sonuç belgesi (BTBUY04 hariç)

? Çalıştığı işyerlerinden ve SGK?dan alınacak hizmet belgesi (BTBU03)

? Özgeçmiş,

? Bir adet vesikalık fotoğraf,

? İş Başvuru Formu (www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.)

b) Başvuru için istenen belgelerin en geç 08/02/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağırılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

d) Başvurularda referans kodunun belirtilmesi şarttır. Referans kodu olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Adaylar aynı anda birden fazla ilana başvuru yapamazlar.

NOT:Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecek olup aynı zamanda adayın İş Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine göndrilecektir.

Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221

06100 Kavaklıdere/ANKARA


cansu-0405
Memur
22 Ocak 2013 15:15

Başvurayım dedim nasıl bir başvuruymuş bu, neler neler soruyor.. net ücret talebi, hangi pozisyonda çalışmak istersiniz falan ne diyeceğimi şaşırdım:S


KPDSSUDSS
Şef
22 Ocak 2013 19:29

sartlar cok karisik pek birsey anlamadim,ilanin link i var mi.tubitakin sitesinde goremedim


kinkusanbozkurt
Şube Müdürü
22 Ocak 2013 19:31

bir tek lisans ortalamsı tutmuyor.63te kaldık


tolkoc
Daire Başkanı
22 Ocak 2013 19:35

adamlar genius arıyo resmen


tolkoc
Daire Başkanı
22 Ocak 2013 19:47

sanırım TUY01 tutuyo benim türkçe-matematik ten girmiştim öss ye 2004 te EA sıralamsını baz aldım P23 80 üstü ve KPDS de 70 üstü


cansu-0405
Memur
22 Ocak 2013 20:05

TUY01 bende de tutuyo büyük ihtimal ona başvurcam zaten


cansu-0405
Memur
22 Ocak 2013 20:10

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-personel-alimi

KPDSSUDSS, 11 yıl önce

sartlar cok karisik pek birsey anlamadim,ilanin link i var mi.tubitakin sitesinde goremedim


06-ahmet
Aday Memur
22 Ocak 2013 22:16

başvuru süreci oldukça çetrefilli..


metubio
Aday Memur
22 Ocak 2013 22:30

j maddesi tutmuyo bende ya ne garip bir sarttır o ole


marmarapsır
Memur
23 Ocak 2013 01:28

tam olarak ne demek istemişer? benim p33 84. lisans u.ilişk. mezunuyum. kpds 80 üstü ösymeyle alakal


06-ahmet
Aday Memur
23 Ocak 2013 11:04

j maddesine göre mi sıralama yapılacak benim hesaplamalarıma göre çok yüksek çıkmadı da öyleyse sıra gelmez gibi


mohan33667
Memur
23 Ocak 2013 11:48

Bu ilanı Tübitak personel daire başkanı bile zor anlar.


tolkoc
Daire Başkanı
23 Ocak 2013 11:55

Buna başvuruyu nasıl yapıyoruz acaba?3 sayfalık form var ama şahsen mi götürücez,posta ile mi süresi nedir?Başka birşey de gerekiyo mu hiç bilgi yok başka?


06-ahmet
Aday Memur
23 Ocak 2013 12:56

 1. Başvuru için adaylardan istenen belgeler şunlardır:
 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi (Aranan koşullarda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi şartı konulan referans kodlarına başvuru yapan adaylar Lisans ve Lisansüstü diplomalarını da getirmelilerdir.)

(Lisansüstü eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de getirmeleri gerekmektedir.)

 • Lisans transkript belgesi,
 • Yabancı dil sınavı sonuç belgesinin fotokopisi,
 • Üniversiteye giriş sınavı sonuç belgesi (ÖSYM onaylı)
 • Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi (ÖSYM onaylı)
 • KPSS sonuç belgesi
 • Çalıştığı işyerlerinden ve SGK’dan alınacak hizmet belgesi (TBPU01/ PR02/TBMA02/TBMA03/THMU02 referans kodları için),
 • Türk Patent Enstitüsünün açmış olduğu Patent ve/veya Marka Vekilliği Yeterlilik Sınavı başarı belgesi (THMUY01 ve THMU02 referans kodları için),
 • Avukatlık Ruhsatnamesi fotokopisi (TBMA01/TBMA02/TBMA03 referans kodları için),
 • Özgeçmiş,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • İş Başvurusu Formu www.tubitak.gov.tr adresinden sağlanabilir.
 1. Başvuru için istenen belgelerin en geç 08/02/2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlık İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

cansu-0405
Memur
23 Ocak 2013 14:42

poziyon ve ücret talebi sorularına ne yanıt verdiniz arkadaşlar???

24 Ocak 2013 20:09

güncel


06-ahmet
Aday Memur
25 Ocak 2013 14:06

ben formu doldurmadım basvurmakta kararsız kaldım ama maaş için uzman yardımcıları maaşı civarı bir şey yazılabilir, pozisyon ise TÜBİTAK internet sitesi organizasyon şemasından esinlenilebilir :D

cansu-0405, 11 yıl önce

poziyon ve ücret talebi sorularına ne yanıt verdiniz arkadaşlar???


06-ahmet
Aday Memur
25 Ocak 2013 14:10

benim asıl merak ettiğim bu j maddesi..sıralama için bu madde baz alınıyorsa benim şansım oldukca düşük,zira üniversiteye ilk 1000de girmiş bir kişi direkt benim önüme geçmiş oluyor bana çok mantıklı gelmedi, mezuniyet ortalamamın bi anlamı kalmıyor..halbuki hiç fena sayılmazdı ortalamam.


cansu-0405
Memur
25 Ocak 2013 14:34

ahmet teşekkürler cevabın için.. diğer mesajın içinse benim yorumum şu kii ben de tam tersine j maddesinden dolayı mutlu oldum çünkü bazı üniversitelerde ortalama yapmak daha kolayken bazılarında zor.. yani bence ortalamalar üniversiteler arasında karşılaştırılmamalı ki oss sıralaması bu üniversiteleri zorluk anlamında derecelendirdiği için bi orta yol bulunmuş.. ha katsayılar farklı olabilrdi senn yaşadığın problem için tabi onu bilemem..


glam
Kapalı
25 Ocak 2013 14:53

Asıl kuruma girdikten sonrası çok fazla çetrefillidir. Zor bir kurum Tubitak. Son kadro değişiminden sonra daha da acımasız bir personel sistemine geçtiler. Tubitaktan emekli olan insan sayısı bu güne kadar 10 u bulmamıştır. İçine girmeden kurumun nasıl işlediğini bilmek pek mümkün değildir. Ama ücret olarak çok verimkar bir kurumdur. Uzman yardımcısı 3000-3500 arası maaş alır, giyim, yol, yemek yardımı yapılır.

06-ahmet, 11 yıl önce

başvuru süreci oldukça çetrefilli..

Toplam 275 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi