Editörler : Cüneyt Barışoglu
31 Ocak 2013 18:44   


Mbsts Duyurusu

http://personelweb.diyanet.gov.tr/personel/

31 Ocak 2013 20:12

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı
 
2013 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(MBSTS)

İlan Tarihi

31.01.2013

D U Y U R U

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca, görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla;

1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile önceden müktesebi olup başka unvanlarda görev yaparken Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık kadrolarına geçmek isteyenler,

2- Kariyer unvanlar için yapılacak sınavlara katılacaklar,

3-Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

4-Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirilecekler,

için Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyen personele yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil)17.03.2013 tarihinde Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılacaktır.

I- BAŞVURU İŞLEMLERİ

a) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı?na (MBSTS) katılmak isteyen Başkanlık personeli 45 TL (Kırkbeş TL KDV dâhil) sınav giriş ücretini, YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesi?nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi,Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, bulundukları yerlerdeki anılan bankaların şubelerinden ?Kurumsal Tahsilât Programı? aracılığı ile 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerinde yatıracaklardır. Bu hesaplar dışında hiçbir hesaba, hiçbir şekilde (EFT, Posta Çeki vb.) sınav ücreti yatırılmayacaktır. Sınav ücreti bankaya elden yatırılacak olup mektupla veya başka bir yolla sınav ücreti ödenmeyecektir.

b) Adaylar sınav giriş ücretini yatırdıktan sonra 11/02/2013/-25/02/2013 tarihlerinde internet ortamındawww.meb.gov.tr adresindeki ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümüne girerek e-başvurularını bireysel olarakyapacaklardır. Adaylar e-başvuru yaptıklarına dair belgeleri başvurularını sisteme kaydetmelerinin ardından aynı adresten alabileceklerdir.

c) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

d) Sınav başvuru tarihleri içerisinde sınav ücretini yatırmayan, e-başvuru kayıt işlemini tam olarak gerçekleştirmeyen adayların başvuruları ve bu konudaki itirazları dikkate alınmayacaktır.

e) Adaylar, sınav başvuru tarihleri içerisinde, e-başvuru formuna girmiş oldukları başvuru bilgilerinde değişiklik yapabileceklerdir. Adaylar e-başvuru yapmalarının ardından bilgilerinde değişiklik yapmaları halinde en son yaptıkları değişiklik geçerli olacaktır.

f) Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 25/02/2013 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların sınav ücret iadesi ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

h) Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan adaylar, elektronik başvuru ekranında ?özür durumu? ve ?almak istediği hizmet? ile ilgili uygun olan kutucukları işaretleyeceklerdir.

i) Sınava başvuranlardan sınav öncesinde ve sınav anında YEĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar, sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartınınkurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birini bir nüsha halinde en geç 27/02/2013 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığında olacak şekilde ulaştıracaklardır. Bu tarihten sonra ulaşan konu ile ilgili başvuru ve belgeler ne sebeple olursa olsun (postada ve kargoda gecikmeler vb.) dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

II- SINAV İŞLEMLERİ

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 17.03.2012 pazar günü saat 14.00?da 81 il merkezinde(Aday başvuru sayısı yetersiz olan il, yakındaki ilde sınava alınacaktır) yapılacaktır

b) Adaylar sınav giriş belgelerini 04/03/2013 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresindeki ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümüne girerek alabileceklerdir.

c) Adayların sınava girecekleri adres ve sınav saati ile ilgili bilgiler www.meb.gov.tr adresindeki ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümünden alacakları giriş belgelerinde belirtilecektir.

d) Adaylar sınava gelirken ?Sınav Giriş Belgesi? ile birlikte T.C. Kimlik No?sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

e) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) I-Nakil, II-Hac, III-Yurtdışı ve IV-Tümü olmak üzere dört grupta yapılacaktır.

f) Sadece görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile kariyer unvanları için yapılacak sınavlara katılacaklar ?I-Nakil? grubunda,

Hac ve umre hizmetlerinde görev almak için müracaat edecekler ?II-Hac? grubunda,

Yurtdışı din hizmetlerinde görev almak isteyenler ?III-Yurtdışı? grubunda,

Hac, umre ve yurtdışı hizmetlerinde görev almak isteyenler ise ?IV-Tümü? grubunda, sınava katılacaktır.

g) ?I- Nakil? grubunda sınava katılan adaylara 80 adet (genel sorular),

?II-Hac? grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve hac soruları (20 adet)],

?III- Yurtdışı? grubunda sınava katılanlara 100 adet [genel sorular (80 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)],

?IV- Tümü? grubunda sınava katılanlara 120 adet [genel sorular (80 adet), hac soruları (20 adet) ve yurtdışı soruları (20 adet)] soru sorulacaktır.

h) ?I-Nakil? grubunda sınava katılanlara sadece ?nakil? puanı,

?II-Hac? grubunda sınava katılanlara ?Nakil? ve ?Hac? puanı olmak üzere iki ayrı puan,

?III-Yurtdışı? grubunda sınava katılanlara ?Nakil? ve ?Yurtdışı? puanı olmak üzere iki ayrı puan,

?IV- Tümü? grubunda sınava katılanlara ?Nakil?, ?Hac? ve ?Yurtdışı? puanı şeklinde üç ayrı puan verilecektir.

i) Sınav süresi;

?I-Nakil? grubunda katılan adaylar için 90 dakika,

?II-Hac? grubunda katılan adaylar için 110 dakika,

?III-Yurtdışı? grubunda katılan adaylar için 110 dakika,

?IV- Tümü? grubunda katılan adaylar için 130 dakika olacaktır.

j) Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

k) Adaylar sınav sonuçlarını, 17.04.2013 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresi ?Merkezi Sistem Sınavları? bölümünden öğrenebileceklerdir.

III- DİĞER HUSUSLAR

a) Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Ancak Başkanlık, sınav sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda belge talep edebilecektir.

b) Sınava başvuru esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavdan geçerli puan alsalar dahi sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

c) İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

d) Sınav ve sonuçları ile ilgili www.diyanet.gov.tr ve www.meb.gov.tr internet adreslerinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

e) Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ve banka dekontu/ödendi makbuzu ile YEĞİTEK?e başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar MEB?in resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir.

IV- SINAV SORULARINA VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

a) Adaylar, sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarınınhttp://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) işgünü içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır. Başkanlık, sınav sorularına ilişkin itirazları değerlendirerek 10 (on) işgünü içerisinde adaya bilgi verecektir.

b) Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise, sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde YEĞİTEK?e yapacaklardır. YEĞİTEK, sınav sonuçlarına ve uygulamasına ilişkin itirazların cevabını 10 (on) işgünü içerisinde adaya bildirecektir.

c) Sınavlara yapılacak itirazlar konusunda bu maddede belirtilen usule aykırı olarak yapılan ve bu maddedeki süreler içerisinde yapılmayan itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

d) Adayların, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin YEĞİTEK?e yapacakları itiraz başvurularını, YEĞİTEKDöner Sermaye İşletmesi?nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/Ankara Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, ?Kurumsal Tahsilât Programı? aracılığı ile 10 TL (On TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapmaları gerekmektedir. Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV KONULARI

1- Dini ve Mesleki Bilgiler,

2- Yurtdışı Din Hizmetleri ile İlgili Konular,

3- Hac ve Umre Hizmetleri ile İlgili Konular,

4- Genel Kültür.

A- MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI KAYNAK ESERLERİ

S.No

KİTAP ADI

YAZAR ADI (YAYINEVİ)

1

Kur?an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri

Komisyon (DİB Yayınları)

2

Tefsir Usulü

Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)

3

İlmihal I. ve II. Ciltler

Komisyon (TDV Yayınları)

4

Hac İlmihali

Doç. Dr. İsmail Karagöz

Mehmet Keskin

Doç. Dr. Halil Altuntaş

(DİB Yayınları)

5

Dini Kavramlar Sözlüğü

Komisyon (DİB Yayınları)

6

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)

7

Hadis Usûlü

Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV)

8

Riyazü?s-sâlihîn

Ebû Zekeriyya en-Nevevî

9

Yaşayan Dünya Dinleri

Komisyon (DİB Yayınları)

10

Tecvidli Kur?an Okuma Rehberi

Davut KAYA (DİB Yayınları)

11

Kur'ân- ı Kerim'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri

Prof.Dr. İsmail KARAÇAM

12

Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmam-Hatip Maddeleri

Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV)

13

Diyanet Aylık Dergi Son On İki Sayı

B- İLETİŞİM VE DUYURULAR

Diyanet İşleri Başkanlığı için : (0312) 295 70 00 ve (persis@diyanet.gov.tr).

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü için : ?Alo 147?

Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili duyuru ve ilanlar Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her iki kurumun kendi internet siteleri (?www.meb.gov.tr? ve ?www.diyanet.gov.tr?) üzerinden yapılmaktadır.

İlgililere duyurulur.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

31 Ocak 2013 20:57

koordineryus
Kapalı

45 lira ver puan da 60 üstü olsun, daha torpilli olmazsa belki tayin yaparız, höt diyom buna...

31 Ocak 2013 21:25

tunciy
Genel Müdür

Köylerdeki insanlar için o 45 TL, 100 TL demek. Hatta pazar günü olmasından dolayı genellikle özel araç ile gidileceği için çok daha fazlası demek. Bir pazar günü, arkadaş köyünden çıkacak il merkezine gidecek sınava girmeye.

Hakikaten şu MBSTS işi iyi mi oldu, kötü mü oldu tam emin değilim.

Aynı gün bir de yeterlik sınavı var sanki...

Sevki Sevilesin hocam, paylaşım için de teşekkürler. Notumuzu aldık...

31 Ocak 2013 21:30

enterdelete
Şube Müdürü

kariyer unvanları için denilmiş ne demek bu ben 2011de nakil grubuna girmiştim bu aynen geçerli mi a

31 Ocak 2013 21:34

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Köylerdeki insanlar için o 45 TL, 100 TL demek. Hatta pazar günü olmasından dolayı genellikle özel araç ile gidileceği için çok daha fazlası demek. Bir pazar günü, arkadaş köyünden çıkacak il merkezine gidecek sınava girmeye.

Hakikaten şu MBSTS işi iyi mi oldu, kötü mü oldu tam emin değilim.

Aynı gün bir de yeterlik sınavı var sanki...

Sevki Sevilesin hocam, paylaşım için de teşekkürler. Notumuzu aldık...


tunciy, 5 yıl önce - Alıntıya git

Böyle bir sınav için 45 lira gerçekten fazla.ÖSYM bile o kadar almıyor.

Hocamın dediği gibi köyden il merkezine özel aracımla gidip geleceğim.Gidiş geliş 200 km.40 lira.Kısacası bana 100 liraya mal olacak.Gerçek anlamda gözününe alınsa tamam ama maalesef ki...Aynı gün saat 10:00 da yeterlilik saat 14:00 da MBSTS var.

Rica ederim hocam.Selamlar.Saygılar.

31 Ocak 2013 21:34

enterdelete
Şube Müdürü

acaba yoksa tekrar girmem mi gerekiyor,sayın editör.1.kariyer unvanları ne demek,mstb nasıl etki ediyor 2.girmediğim takdirde 2011in ki aynı şekilde geçerli mi....aydınlatırsan sevinirim zira 45lira verip ve bunu hersene yaparak alışkanlık haline getiren bu kurumu zengin etmek istemiyorum...teşekkürler

31 Ocak 2013 21:43

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

acaba yoksa tekrar girmem mi gerekiyor,sayın editör.1.kariyer unvanları ne demek,mstb nasıl etki ediyor 2.girmediğim takdirde 2011in ki aynı şekilde geçerli mi....aydınlatırsan sevinirim zira 45lira verip ve bunu hersene yaparak alışkanlık haline getiren bu kurumu zengin etmek istemiyorum...teşekkürler


enterdelete, 5 yıl önce - Alıntıya git

2011 puanları geçerli hocam.Kariyer ünvanlarından kasıt Başimamlık,Başmüezzinlik vb olsa gerek hocam.İlk başta söylenen 3 yıl süresi geçerliliğini koruyor hocam.Selamlar.


31 Ocak 2013 21:46

enterdelete
Şube Müdürü

bu ne hız hocam...sağol allah razı olsun,keşke kurumda da işlerimizi yürütenler böyle olsa...

31 Ocak 2013 22:31

dinyoluna
Aday Memur

S.A. Arkadaşlar bir konuda beni aydınlatmanızı istiyorum;

şimdi ben K.K.Öğreticiliği yeterlilik belgesi için Yeterlilik sınavına mı gireceğim,şu an İmam-Hatip olarak görev yapıyorum....

Yoksa Mtbs sınavına girmem yeterli oluyormu?

Açıklanan sınav şartlarında bir karışıklık var gibi anlayamadım...MBSTS için aranılan şartlarda benim anladığım bu maddeden "Ben İmam-Hatip olarak görev yapıyorum,ama bu sınava girerek K.K.Öğrt.de geçebilirim"

İlgili Madde bu 1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile önceden müktesebi olup başka unvanlarda görev yaparken Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık kadrolarına geçmek isteyenler....

Yeterlilik sınavı için de aynı şart var burayı anlayamadım...

madde şu;

3. Başkanlık personelinden naklen yapılacak atamalara,

yani şimdi ben

1-her iki sınavada mı gireceğim

2-nakil için MBSTS

3-KKÖ için yeterlilik sınavınamı gireceğim....

yardımcı olursanız sevinirim ...Selam Ve Dua İle..

31 Ocak 2013 22:51

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

S.A. Arkadaşlar bir konuda beni aydınlatmanızı istiyorum;

şimdi ben K.K.Öğreticiliği yeterlilik belgesi için Yeterlilik sınavına mı gireceğim,şu an İmam-Hatip olarak görev yapıyorum....

Yoksa Mtbs sınavına girmem yeterli oluyormu?

Açıklanan sınav şartlarında bir karışıklık var gibi anlayamadım...MBSTS için aranılan şartlarda benim anladığım bu maddeden "Ben İmam-Hatip olarak görev yapıyorum,ama bu sınava girerek K.K.Öğrt.de geçebilirim"

İlgili Madde bu 1-Görev veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri ile önceden müktesebi olup başka unvanlarda görev yaparken Kur?an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik veya müezzin kayyımlık kadrolarına geçmek isteyenler....

Yeterlilik sınavı için de aynı şart var burayı anlayamadım...

madde şu;

3. Başkanlık personelinden naklen yapılacak atamalara,

yani şimdi ben

1-her iki sınavada mı gireceğim

2-nakil için MBSTS

3-KKÖ için yeterlilik sınavınamı gireceğim....

yardımcı olursanız sevinirim ...Selam Ve Dua İle..


dinyoluna, 5 yıl önce - Alıntıya git
KKÖ kadrosuna geçmek için KKÖ yeterlilik sınavına girmelisiniz hocam.Bu şarttır.Nakil,hac ve yurtdışı için de MBSTS sınavlarına gireceksiniz.Geçen sene gelen tepkiler sebebiyle bu sene iki sınav aynı saate alınmadı.Çünkü örneğin imamlık yapan bir kardeşimiz KKÖ olmak istiyor ve aynı zamanda MBSTS ye de girmek zorunda.İkisi aynı saatte olunca geçen sene girememişti.Bu nedenle bu sene böyle bir düzenleme getirilmiş.
01 Şubat 2013 14:16

hakbatiliyener
Daire Başkanı

45 tl ha.vaybe.

türkiyedeki şu sınavlar ne zaman çeki düzen verecekler hayret.onlarda biliyor ki binlerce kişi girecek, onlarca kişi kazanacak.paraya bak be. soyun bizleri ve öğrencileri.

neyse canım ayda yılda bir sınav oluyor,yemek parası kadar birşey, canım ne olacak ver gitsin işte.

01 Şubat 2013 22:19

seyda4772
Şube Müdürü

45 tl yi alıyorlar. insan bari o paranın birazını kağıtlara harcar. her mbsts ye girdir ve hepsindede saman kağıtla sınav yaptılar.dokunduğun gibi yırtılıyor.hayatımda ilk defa diyanetin sınavında saman kağıt gördüm.

02 Şubat 2013 13:21

imam1986
Aday Memur
KKÖ kadrosuna geçmek için KKÖ yeterlilik sınavına girmelisiniz hocam.Bu şarttır.Nakil,hac ve yurtdışı için de MBSTS sınavlarına gireceksiniz.Geçen sene gelen tepkiler sebebiyle bu sene iki sınav aynı saate alınmadı.Çünkü örneğin imamlık yapan bir kardeşimiz KKÖ olmak istiyor ve aynı zamanda MBSTS ye de girmek zorunda.İkisi aynı saatte olunca geçen sene girememişti.Bu nedenle bu sene böyle bir düzenleme getirilmiş.

SevkiSevilesin, 5 yıl önce - Alıntıya git

hocam kkö sınavına gırdık kazandık sonra kpss den mı atanacagız yoksa nasıl çalışan bır imam hatip için

02 Şubat 2013 20:02

ebrar-06
Aday Memur

mbsts sınavını gecınce ,kpss ye gıreceksınız

02 Şubat 2013 20:07

rayihaverde
Şef

kadeş mbsts ye fahrilerin girmesi gerekiyormu gerekmiyorsa girmesinde bir sakınca var mı

03 Şubat 2013 21:48

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

kadeş mbsts ye fahrilerin girmesi gerekiyormu gerekmiyorsa girmesinde bir sakınca var mı


rayihaverde, 5 yıl önce - Alıntıya git

Fahriler giremez hocam..

03 Şubat 2013 21:52

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

hocam kkö sınavına gırdık kazandık sonra kpss den mı atanacagız yoksa nasıl çalışan bır imam hatip için


imam1986, 5 yıl önce - Alıntıya git

Açılan bir münhal kadro kkö sınavına başvurabilirsiniz hocam yada yeniden atanmak gerekir.

04 Şubat 2013 15:25

rayihaverde
Şef

Fahriler giremez hocam..


SevkiSevilesin, 5 yıl önce - Alıntıya git

Allah razı olsun editör kardeş ayrıca sizi tebrik ederim fahri konusunda tartışıyor olsak bile yardımlarınızı esirgemiyorsunuz,Allah her zaman böyle olabilmeyi nasip etsin hepimize inşeallah..

04 Şubat 2013 15:38

SevkiSevilesin
Müsteşar Yardımcısı

Allah razı olsun editör kardeş ayrıca sizi tebrik ederim fahri konusunda tartışıyor olsak bile yardımlarınızı esirgemiyorsunuz,Allah her zaman böyle olabilmeyi nasip etsin hepimize inşeallah..


rayihaverde, 5 yıl önce - Alıntıya git

Rica ederim hocam.Hüsn-i zanınız için teşekkür ederim.

05 Şubat 2013 15:54

SEYYİD TAHA
Memur

Açılan bir münhal kadro kkö sınavına başvurabilirsiniz hocam yada yeniden atanmak gerekir.


SevkiSevilesin, 5 yıl önce - Alıntıya git

merak ediyorum acaba yılda kaç kişi falan alıyorlar...veya atanan var mı

Toplam 34 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?