Editörler : **sude**
16 Nisan 2013 16:31   


Editör
SGS Adayları Soru Çözüyoruz ( Muhasebe )

Geçmişte çıkmış tüm sınav sorularının ve çözümünü merak ettiğiniz, yapamadığınız soruların yayınlanacağı bir başlık... Böylelikle sınav soruları üzerinde değerlendirme yapma fırsatı elde edilebileceği gibi sınava ön hazırlık olması açısından da oldukça faydalı olabileceğini düşünüyoruz.

O halde lütfen sorularımızı paylaşalım...

Keyifli çalışmalar...

Selâmlar...

-

Konular :

Finansal Muhasebe

Mali Analiz

Maliyet Muhasebesi

TMS

Denetim


24 Nisan 2017 10:25

**sude**
Editor

Soru 1 : Bir işletmenin alıcılardan aldığı çeki satıcılara ciro etmesi halinde bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Alıcılar hesabı alacaklı

B) Satıcılar hesabı alacaklı

C) Alınan çekler hesabı alacaklı

D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı

24 Nisan 2017 12:15

ronaldinho gaucho
Memur

Soru 1 : Bir işletmenin alıcılardan aldığı çeki satıcılara ciro etmesi halinde bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Alıcılar hesabı alacaklı

B) Satıcılar hesabı alacaklı

C) Alınan çekler hesabı alacaklı

D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı


**sude**, 2 yıl önce - Alıntıya git

C) Alınan çekler hesabı alacaklı

24 Nisan 2017 12:56

**sude**
Editor

C) Alınan çekler hesabı alacaklı


ronaldinho gaucho, 2 yıl önce - Alıntıya git

Muhasebe kaydını da yapalım. :)

*

----------------------- / ----------------------------

320 Satıcılar Hesabı xxx

            101 Alınan Çekler Hesabı xxx

----------------------- / --------------------------

24 Nisan 2017 13:23

**sude**
Editor

Soru 2 : Yapılan kasa sayımında kasa mevcudunu 20.000 TL olarak belirleyen EZT işletmesinin kasa hesabının görünümü aşağıdaki gibidir:

100 Kasa Hesabı

B                       A

------------------------------

50 000            28 000

İnceleme yapılmaksızın ortaya çıkan kasa farkının sorumlu veznedardan tahsil edilmesine karar verilmiştir. Bu durumda yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur?

A) Sayım Tesellüm Fazlalıkları Hesabı Alacaklı

B) Kasa Hesabı Alacaklı

C) Personelden Alacaklar Hesabı Alacaklı

D) Sayım Tesellüm Noksanlıkları Hesabı Borçlu

E) Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı Borçlu

24 Nisan 2017 14:12

İDAL*
Editor

2) C şıkkı...

:)

...

100 Kasa Hesabı 2.000

           135 Personelden Alacaklar 2.000

...

24 Nisan 2017 14:44

İDAL*
Editor

Soru 3: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kesin mizanda kalan veren hesaplardan biri değildir?

(SGS 2017/1.Dönem)

A) Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri

B) Gelecek Aylara Ait Gelirler

C) Gider Tahakkukları

D) Dönem Net Kârı veya Zararı

E) Gelecek Yıllara Ait Giderler

24 Nisan 2017 15:07

**sude**
Editor

D- Dönem Net Karı veya Zararı

*

Gelir tablosu hesabı olduğu için, kesin mizanda yer almaz.

24 Nisan 2017 15:21

**sude**
Editor

Soru 4 : Bir işletmenin ithal edeceği ticari malla ilgili olarak bankada açtırdığı akreditif için katlandığı giderler hangi hesaba, ne şeklide kaydedilmelidir?

A) Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna

B) Verilen Sipariş Avansları hesabının alacağına

C) Verilen Avanslar hesabının alacağına

D) Verilen Avanslar hesabının borcuna

E) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna

( 2017/1 Sgs )

24 Nisan 2017 15:33

senoz
Aday Memur

Soru 4 : Bir işletmenin ithal edeceği ticari malla ilgili olarak bankada açtırdığı akreditif için katlandığı giderler hangi hesaba, ne şeklide kaydedilmelidir?

A) Verilen Sipariş Avansları hesabının borcuna

B) Verilen Sipariş Avansları hesabının alacağına

C) Verilen Avanslar hesabının alacağına

D) Verilen Avanslar hesabının borcuna

E) Genel Yönetim Giderleri hesabının borcuna

( 2017/1 Sgs )


**sude**, 2 yıl önce - Alıntıya git

B mi

24 Nisan 2017 17:49

ronaldinho gaucho
Memur

bende B diyorum

25 Nisan 2017 00:30

SESDEE
Aday Memur

d mi

25 Nisan 2017 23:08

**sude**
Editor

Doğru cevap "A" şıkkı olacaktı.

26 Nisan 2017 15:15

**sude**
Editor

Yeni bir soru gelsin.

*

Denetim

Soru : Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların bağımsız denetiminin temel amacıdır?

A) İşletmenin sürekliliğine ilişkin kesin bir sonuç sunmaktır.

B) Finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolara duyduğu güven seviyesini artırmaktır.

C) İşletmenin, denetimi yapılan faaliyet dönemine ait finansal durumunu ortaya koymaktır.

D) İşletmenin, denetimi yapılan faaliyet dönemine ait performansını ortaya koymaktır.

E) Yönetimin işletme faaliyetlerini yürütmesinin etkinliği veya verimliliği hakkında güvence sağlamaktır.

26 Nisan 2017 18:29

ronaldinho gaucho
Memur

Yeni bir soru gelsin.

*

Denetim

Soru : Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların bağımsız denetiminin temel amacıdır?

A) İşletmenin sürekliliğine ilişkin kesin bir sonuç sunmaktır.

B) Finansal tablo kullanıcılarının finansal tablolara duyduğu güven seviyesini artırmaktır.

C) İşletmenin, denetimi yapılan faaliyet dönemine ait finansal durumunu ortaya koymaktır.

D) İşletmenin, denetimi yapılan faaliyet dönemine ait performansını ortaya koymaktır.

E) Yönetimin işletme faaliyetlerini yürütmesinin etkinliği veya verimliliği hakkında güvence sağlamaktır.


**sude**, 2 yıl önce - Alıntıya git

B mi ?

26 Nisan 2017 22:29

SESDEE
Aday Memur

E mi

27 Nisan 2017 07:58

**sude**
Editor

B mi ?


ronaldinho gaucho, 2 yıl önce - Alıntıya git

ronaldinho gaucho'dan doğru cevap geldi.

Tebrikler..

27 Nisan 2017 18:57

mavigözz
Aday Memur

Soru 1 : Bir işletmenin alıcılardan aldığı çeki satıcılara ciro etmesi halinde bu işlem hangi hesaba, ne şekilde kaydedilmelidir?

A) Alıcılar hesabı alacaklı

B) Satıcılar hesabı alacaklı

C) Alınan çekler hesabı alacaklı

D) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı borçlu

E) Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı alacaklı


**sude**, 2 yıl önce - Alıntıya git

1-C

28 Nisan 2017 09:49

**sude**
Editor

1-C


mavigözz, 2 yıl önce - Alıntıya git

Tebrikler.

*

Arkadaşlar sizlerde soru paylaşımı yapabilirsiniz.

28 Nisan 2017 09:51

**sude**
Editor

Mali Analiz

Soru : X Ticaret A.Ş.?nin gelir tablosundaki bazı bilgiler aşağıda verilmiştir:

Yurtiçi Satışlar :120.000 TL

Faiz Gelirleri :20.000 TL

Paz. Sat. Ve Dağ. Gid. :20.000 TL

Kambiyo Zararları : 5.000 TL

Diğer Gelirler : 10.000 TL

Genel Yönetim Giderleri : 15.000 TL

Satılan Ticari Mallar Maliyeti : 90.000 TL

Satış İskontoları : 10.000 TL

Bu verilere göre, işletmenin faaliyet kârı veya zararı ne kadardır?

A) 5.000 TL zarar

B) 5.000 TL kâr

C) 10.000 TL zarar

D) 10.000 TL kâr

E) 15.000 TL kâr

28 Nisan 2017 10:13

**sude**
Editor

Son paylaştığım soru 11 Haziran 2016 Tarihinde çıkmış olan sgs sorusu.

*

Bu soruyu gelir tablosunu bilen kişiler çok kolay bir şekilde yapacaktır. Bir deneyin gerçek anlamda kolay soru diyebilirim.

Toplam 41 mesaj
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?