Editörler : **sude**
16 Nisan 2013 22:18   


Sınav Konuları

...

16 Nisan 2013 22:23

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Staja Başlama Değerlendirmesi Sınav Konuları

Lisans (4 Yıllık) / Yüksek Lisans Mezunları

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

Muhasebe

 • Finansal Muhasebe
 • Muhasebe Standartları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Denetim

Ekonomi

 • İktisat
 • Kıtlık Tercih ve Fayda
 • Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
 • Talep ve Arz Esnekliği
 • Arz ve Talep Uygulamaları
 • Tüketici Dengesi Analizi
 • Üretim ve Maliyetler
 • Tam Rekabet Piyasası
 • Monopol
 • Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
 • Faktör Piyasaları
 • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
 • Milli Gelir Denge Düzeyi
 • Para Teorisi ve Politikası
 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Uluslararası İktisat Politikası
 • Döviz Piyasası
 • Ödemeler Bilançosunun Tanımı
 • İktisadi Kalkınma ve Büyüme

Maliye

 • Maliye ilminin esasları
 • Kamu ekonomisi
 • Kamu giderleri
 • Kamu gelirleri (Vergi teorisi)
 • Bütçe
 • Devlet Borçları
 • Yerel idareler

Hukuk

 • Meslek Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
16 Nisan 2013 23:44

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Staja Başlama Değerlendirmesi Sınav Konuları

Ön Lisans (2 YıllıkYüksek Okul Mezunları)

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

Muhasebe

 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi
 • Denetim

Ekonomi

 • İktisat
 • Kıtlık Tercihve Fayda
 • Talep, Arzve Piyasa Dengesi
 • Talep ve Arz Esnekliği
 • Arz ve Talep Uygulamaları
 • Tüketici Dengesi Analizi
 • Üretim ve Maliyetler
 • Tam Rekabet Piyasası
 • Monopol
 • Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
 • Faktör Piyasaları
 • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
 • Milli Gelir Denge Düzeyi
 • Para Teorisive Politikası
 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Uluslararası İktisat Politikası
 • Döviz Piyasası
 • Ödemeler Bilançosunun Tanımı
 • İktisadi Kalkınma ve Büyüme

Maliye

 • Maliye İlminin Esasları
 • Kamu Ekonomisi
 • Kamu Giderleri
 • Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
 • Bütçe
 • Devlet Borçları
 • Yerelİdareler

Hukuk

 • Meslek Hukuku
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Ticaret Hukuku
16 Nisan 2013 23:56

İDAL*
Başbakan Müsteşarı

Staja Başlama Değerlendirmesi Sınav Konuları

Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi Mezunları

Genel Kültür ve Yetenek

 • Türkçe
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Alan Bilgisi

Muhasebe

 • Finansal Muhasebe
 • Maliyet Muhasebesi
 • Mali Tablolar Analizi

Ekonomi

 • İktisat
 • Kıtlık Tercihve Fayda
 • Arz ve Piyasa Dengesi
 • Talep ve Arz Esnekliği
 • Arz ve Talep Uygulamaları
 • Tüketici Rekabet Piyasası ve Monopol
 • Faktör Piyasaları
 • Milli Gelirle İlgili Kavramlar
 • Milli Gelir Denge Düzeyi
 • Para Teorisive Politikası
 • Dış Ticaret Politikası
 • Döviz Piyasası
 • Ödemeler Bilançosunun

Maliye

 • Maliye İlminin Esasları
 • Kamu Ekonomisi
 • Kamu Giderleri
 • Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
 • Bütçe
 • Devlet Borçları
 • Yerelİdareler

Hukuk

 • Meslek Hukuku
 • Hukukun Temel Kavramları

 

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;