Editörler : Mehmet Balci
18 Nisan 2013 14:27   


tarım kredi kooperatifi

arkadaslar tarım kredi kooperatifine alım olacakmı bilgisi olan varmı gecen sene onlisans mezunu almamıslardı bu yıl alım olurmu acaba kurumda calısan varmı 2 yılda bir alım yapıyorlar

20 Nisan 2013 13:03

aslı8686
Aday Memur

arkadaşlar bilen yokmu formda yada tarım kredide çalışan bilgisi olan

10 Mayıs 2013 14:48

mrt17
Aday Memur

Bu yıl toplu alım olucak,2000 civarı alım olması bekleniyor,kpss sınvavından sonra açıklanır

11 Mayıs 2013 23:42

ireth
Aday Memur

Bu yıl toplu alım olucak,2000 civarı alım olması bekleniyor,kpss sınvavından sonra açıklanır


mrt17, 5 yıl önce - Alıntıya git

bu 2000 alımı tarım kredi için değil mi? hani ortalarda dolanan tarım bakanlığının 1700 kişilik alımı değil yani... Eğer memur mühendis karışık 2000 kişiyse gerçekten harika bir haber kurum da mı çalışıyorsunuz bilgi sağlam mı yani:)

22 Mayıs 2013 13:38

aslı8686
Aday Memur

mrt17 arkadaşım sen kurumdamı çalısıyosun sayı bile vermisin biz bu alımları bekliyoruz bizi yok yere heveslendirme bilgin dogru degilse

23 Mayıs 2013 14:47

mrt17
Aday Memur

Aslı hanım amacım kimsenin duygusuyla oynamak değil,kurumda çalışmıyorum,çalışmak için sizin gibi bende alım yapılmasını bekliyorum,kurumda tanıdıklarım var onlardan aldığım bi bilgiyi burda paylaştım,Koop için söylediğim rakam,bakanlık içinde alım olucak onun sayısı 2 binden fazla olucak sanırım...

25 Mayıs 2013 18:49

Dissident
Kapalı

Aslı hanım amacım kimsenin duygusuyla oynamak değil,kurumda çalışmıyorum,çalışmak için sizin gibi bende alım yapılmasını bekliyorum,kurumda tanıdıklarım var onlardan aldığım bi bilgiyi burda paylaştım,Koop için söylediğim rakam,bakanlık içinde alım olucak onun sayısı 2 binden fazla olucak sanırım...


mrt17, 5 yıl önce - Alıntıya git

bu büyük bir idda 2000 alım olursa tarım kredi bekleyenler için süper bir durum olur.. mühendis memur önlisans.... hepsi bir arada 2000 olur. ilan ne zaman çıkacak acaba gerçekten merak ediyorum.. alım olacak diye söyleyen bir dolu insan var ama ilan bi türlü çıkmadı..!

09 Haziran 2013 17:57

aslı8686
Aday Memur

mrt17 arkadas sagol cevapladın icin umarım dedigin gibi olur bende bekliyorum umarım kısa zamanda ilana cıkılır

10 Haziran 2013 18:30

taşkın52
Aday Memur

ne zaman ilana çıkılacağı hakkında hiç bilgisi olan yok mu

23 Haziran 2013 12:54

Dissident
Kapalı

eylül ayında ilana çıkılacak çok büyük bir olasılıkla.

12 Temmuz 2013 00:20

ireth
Aday Memur

Merhaba,

Alımlar ne zaman olacak hiç bilgisi olan var mı? umarım eylüle kalmaz...

13 Temmuz 2013 18:45

mycity
Kapalı

taım kredş koop.te rotasyon uygulanması var mı, varsa ;yaygın mı, nadir mi..

02 Ağustos 2013 14:38

chn333
Aday Memur

arkadaşlar tarım kredide çalışma şartları özlük hakları,mühendis maaşı hakkında bilgisi olan varmı

13 Ağustos 2013 16:09

nazlıhılal
Şef

TARIM KREDİ NEZAMAN ZİRAAT MUHENDISI ALIMI YAPACAK ARKADAŞLAR

22 Ağustos 2013 15:40

ademkürşat
Aday Memur

Eylül gibi alım yapacak diye bi söylenti var ama kesin bişey söyleyen yok

22 Ağustos 2013 16:29

mycity
Kapalı

TARIM KREDİ NEZAMAN ZİRAAT MUHENDISI ALIMI YAPACAK ARKADAŞLAR


nazlıhılal, 4 yıl önce - Alıntıya git

belli bir süre içindeki istifa durumunda tazminat ve resen rotasyon olabilir dikkat edin ,iyi araştırıp düşünün

22 Ağustos 2013 21:19

dran
Aday Memur

eylül deniliyor ama oda yalan bence daha çok bekleriz

22 Ağustos 2013 21:22

dran
Aday Memur

2012 aralıktı sonra şubat oldu şubat nisan oldu nisan temmuz oldu temmuzda eylül oldu eylülde yalan oldu ...

23 Ağustos 2013 12:53

dran
Aday Memur

Bu yıl toplu alım olucak,2000 civarı alım olması bekleniyor,kpss sınvavından sonra açıklanır


mrt17, 5 yıl önce - Alıntıya git

kardeş sanki bu da yalan oldu gibi

23 Ağustos 2013 13:15

dran
Aday Memur

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ, KAPSAM VE İSTİHDAM ŞEKİLLERİ

AMAÇ:

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; 18.04.1972 tarih ve 1581 sayılı TKK ve Birlikleri Kanununu tadil eden 07.06.1985 tarih ve 3223 sayılı kanunu tadil eden 28.06.1995 tarih ve 553 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre kurulan Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği ile Bağlı İşletmelerde çalışan personelin, adı geçen Kanunlar ile 25.08.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hak ve mükellefiyetleri ile çalışma, tayin, nakil esaslarını ve görevlerine son verilme usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM:

MADDE 2- Bu Yönetmelik, TKK Merkez Birliği, Bölge Birlikleri, Kooperatifleri ile Bağlı İşletmelerde çalışan personele, ilgili bölümü de Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine uygulanır.

Bu yönetmelikte;

1- Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili açıkça düzenlenmeyen hususlara ilişkin olarak; Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları, Baş Müfettişler, Müfettişler ve Müfettiş Yardımcılarının görev yetki ve sorumluluklarını, seçilme ve atanmalarını, çalışma esas ve usullerini, teftiş edilen, hakkında inceleme ve soruşturma yapılan yer ve kişilerin yükümlülük ve sorumluluklarını düzenleyen hususlarla ilgili olarak,

2- Teşkilatta Kontrolörlük hizmetlerini yürüten Kontrolörler ile ilgili açıkça düzenlenmeyen hususlara ilişkin olarak; Kontrolör ve kontrolör Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları, seçilme ve atanmalarını, çalışma esas ve usullerini Teftiş Kuruluna kıyasen,

Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe giren Çalışma Esasları ile ayrıca düzenlenir.

TANIMLAR:

MADDE 3- Bu yönetmelikte geçen;

Bakanlık deyimi: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı veya Kanunla bir başka Bakanlığın ilgili kuruluşu haline getirilmesinde belirlenen yeni bakanlığı ,

Merkez Birliği deyimi: Kooperatifler ve Bölge Birliklerinin bağlı bulundukları Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini,

Bölge Birliği deyimi: Kooperatifler tarafından kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerini,

Kooperatifler deyimi: Tarım Kredi Kooperatiflerini,

İşletmeler deyimi: Sermayesinin tamamı Teşkilata ait olan fabrika, atölye, tesis ve benzeri müesseselerini,

Teşkilat deyimi: Merkez Birliğini, Bölge Birliklerini, Kooperatifleri ve Bağlı İşletmelerini,

Üst Kuruluş deyimi: Kooperatifler için, Bölge Birliklerini ve Merkez Birliğini, Bölge Birlikleri için Merkez Birliğini,

Personel deyimi: Teşkilatta hangi unvanla olursa olsun istihdam edilen personeli, ifade eder.

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ:

MADDE 4- Teşkilatta hizmetler, Toplu-İş Sözleşmeli personel ile kapsam dışı personel tarafından yürütülür.

A- Toplu İş Sözleşmeli Personel:

Teşkilatta Toplu-İş Sözleşmesi esaslarına göre çalışan personeldir.

B-Kâpsam Dışı Personel:

Merkez Birliğinde: Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Yardımcıları, Baş Müfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı, Hukuk Müşavirleri, Müşavir Avukat, Avukat, Baş Müşavir, Müşavir, Daire Başkanı, Birim Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mali Analist, Mali Analist Yardımcısı, Doktor ve ihtisasına ihtiyaç duyulan bireysel sözleşmeli diğer personel,

Bölge Birliklerinde: Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Avukat, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mali Analist, Mali Analist Yardımcısı, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı,

İşletmelerde: İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı,

Unvanlarındaki personeli kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

PERSONEL İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE PERSONEL ALINMASI

PERSONEL İHTİYACININ BELİRLENMESİ VE ONAYLANMASI:

MADDE 5- Personel ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve onaylanmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

A- Personel İhtiyacının Belirlenmesi:

Her yıl Şubat ayı sonuna kadar, Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerde; geçmiş yıla ilişkin faal ortak sayısı, yıl içi stok hareketi ve nakdi ikraz tutarı, müspet gelir-gider farkı, hizmet gereği ve gelecek yıl faaliyetlerindeki olabilecek gelişmeler; teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin personel ihtiyacında getirmesi muhtemel değişiklikler, emeklilik gibi hususlar dikkate alınarak ihtiyaç duyulan personelin nitelikleri, özellikleri Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenerek Merkez Birliğine bir çizelge halinde gönderilir. Bölge Birliklerinden gelen personel ihtiyaçları dikkate alınarak bu ihtiyacın karşılanıp karşılanamayacağı hususu ve Genel Müdürlük Birimlerinden gelen personel talepleri de göz önünde bulundurularak, yıllık personel ihtiyacı Genel Müdürlükçe belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

B-Personel Kadroların Onaylanması:

Genel Müdürlük, Bölge Birlikleri ve Kooperatifler için A bendine göre tespit edilen personel ihtiyacı da dikkate alınarak, Teşkilatın yıllık personel kadrosu Şubat ayı sonuna kadar, Genel Müdürlükçe hazırlanır. Mart ayı sonuna kadar Merkez Birliği Yönetim Kurulunca görüşülerek karara bağlanmasından sonra yürürlüğe girer. Ortak sayısı, Kooperatif sayısı, karlılık ve iş hacmi dikkate alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanan Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliği norm kadroları, Genel Müdürlüğün teklifi doğrultusunda bir önceki yıl norm kadrolarına göre; Yetkili Memur, Muhasebeci, Şef, Bölge Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve (Bölge Müdürü ile Genel Müdür hariç) diğer görevlilerin sayısını tespite, tenkise veya ilave kadro ihdasına Merkez Birliği Yönetim Kurulu yetkilidir.

PERSONEL ALINMASI, İLAN VE BAŞVURU:

MADDE 6- Teşkilata personel alınmasında, hizmet görecekleri kadroların görev özelliklerine göre istenecek tahsil durumu ile diğer nitelikler ve en son başvurma tarihi, başvurulacak merciler, sınav yerleri, şekli ve zamanları ve gerek görülen diğer bilgiler, başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden birinde, gerektiğinde de mahallen ilan edilir.

Teşkilatta çalışanlara münhasır sınavlarda ilan şartı aranmaz, ilgili personel genelge ile haberdar edilir.

Bu yönetmeliğin 7-B/c,d maddesinde sayılanlar ile (g) bendinde sayılanlardan hizmetli hariç diğer personel ile sözleşmeliler ilan şartına tabi olmaksızın Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Merkez Birliğinden son bir yıl içerisinde talepte bulunanlar arasından mülakatla alınabilir.

Teftiş Kuruluna alınacak Müfettiş Yardımcılarının sınavının açıldığı, sınavın yazılı bölümünün günleri ve yerleri, giriş şartları gerekli belgeler ve başvurma şekli, sınav konuları da belirtilerek, bütün yurtta dağıtımı yapılabilen en az üç gazete ile duyurulur.

Duyuru, ilki sınav tarihinden en az 1 ay önce olmak üzere bir hafta ara ile iki defa tekrarlanır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar Teftiş Kurulu Çalışma Esasları ile tespit edilir.

İstihdamında yasal zorunluluk bulunanlar, ihtiyaç bulunması halinde ilan ve sınav şartı aranmaksızın doğrudan Genel Müdürlükçe işe başlatılırlar.

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olanlar Teşkilatta kadrolu görev alamazlar.

Belirli bir projenin uygulanmasında ve gerçekleştirilmesinde Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararına istinaden hizmetinde yarar görülen ve uzman niteliği taşıyan kişiler, mülakatla belirli sürelerde sözleşmeli statüde geçici olarak istihdam edilebilirler. Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesi veya fesh edilmesi, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile yerine getirilir.

İLK DEFA PERSONEL ALINMASINDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

MADDE 7- İlk defa personel alınmasında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

A-Genel Şartlar:

a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

c- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşından büyük olmamak,

d- Erkeklerde muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak, (Yüksek öğrenim görmüş veya görmekte olanlar için en az bir yıl tecilli olmak),

e- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

f- Taksirli suçlar hariç, ağır hapis ve 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı fiiller, emniyeti suiistimal, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmaktan hükümlü bulunmamak,

g- Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,

h- Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek,

Teftiş Kuruluna alınacak Müfettiş Yardımcılarında yukarda sayılan genel şartlar yanında;

1- Teftiş Kurulu Çalışma Esasları bakımından Müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak, (Bu hususla ilgili araştırma Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılır)

2- Üniversitelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi ve Bankacılık gibi bölümlerinden ve Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer yüksek okullar ile bunların, yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

3- Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok iki defa katılıyor olmak.

B-Özel Şartlar:

İşe alınacaklarda yukarıda A bendinde sayılan genel şartlar yanında işin özeliğine göre Merkez Birliğince belirlenecek diğer şartlar da aranır. İşin niteliğine göre aranacak tahsil, yaş ve tecrübe şartları aşağıda gösterilmiştir:

a- Memurların; Lise ve dengi okul ile yüksekokul mezunu ve belirtilen yaş sınırlan içerisinde olmaları,

b- Teknik eleman olarak çalıştırılacak bilgisayar elemanı, yüksek mühendis, mühendis, mimarların unvanları ile ilgili fakülte, akademi ve yüksek okullar ile denkliği onaylanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş olmaları ve belirtilen yaş sınırları içerisinde olmaları,

c- Hukuk Müşavirliği ve Bölge Birliklerinde çalıştırılacak avukatların; yaş sınırlaması olmadan Hukuk Fakültesi mezunu olup avukatlık stajını bitirmiş olmaları,

d- Sağlık elamanı olarak hekim, diş hekimi, hemşire, diyetisyen, eczacı, laborant, psikolog, eğitimci, sosyal hizmetler uzmanı vb. görevlerde çalıştırılacakların; branşları ile ilgili fakülte ve yüksek okul veya meslek lisesi mezunu olmaları, hekim ve hemşireler hariç,

diğerlerinin belirtilen yaş sınırları içerisinde olmaları,

e- Teftiş ve denetim elemanı olarak alınacaklarda en az 4 yıllık ve yukarısı yüksek öğrenim görmüş ve 29 yaşından gün almamış olmak,

f- Bölge Birliklerinde Bölge Müdürüne, Merkez Birliğinde ise Daire Başkanlıklarına bağlı olarak çalışmak üzere istihdam edilecek Uzman, Uzman Yardımcısı ile Mali Analist ve Mali Analist Yardımcısı için, görev konularına ilişkin Hukuk, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, İstatistik, Muhasebe, Ziraat Fakültesi ve Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca uygun görülecek diğer dört yıllık yüksek okul mezunları ve bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşitlerinden birini bitirmiş olmak,

g- Hizmetli, kaloriferci, şoför, aşçı, garson vb. kadrolarda çalıştırılacaklardan; aşçı ve kalorifercilerin dışındakilerin belirtilen yaş sınırları içerisinde olmaları ve en az orta okul (orta okul mezunu bulunamadığı takdirde , aşçıların ilk okul mezunu) , mezunu, kalorifercilerin profesyonel ehliyetli, şoförlerin kurumun ihtiyacına göre B,C,E, sınıfı sürücü belgeli olmaları,

Gerekir.

g bendinde sayılan personel denenmek üzere asgari üç aylık süre ile geçici olarak çalıştırılırlar. Deneme süresi sonunda yapılacak mülakatta başarılı oldukları tespit edilenler, ilgili birimin teklifi Genel Müdürün uygun görüşüne istinaden Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile daimi kadroya atanırlar.

Halen Teşkilatta çalışan personelin durumları B bendindeki şartlara uymadığı takdirde, özlük hakları şahıslarına münhasır olmak üzere devam eder.

1475 sayılı yasanın 25.maddesi ve 4131 sayılı kanun ile ilgili yönetmelikler uyarınca çalıştırılacaklarda 7-A/c,e,f bentlerinde sayılan şartlar aranmaz.

SINAVLAR:

MADDE 8- Sınavlar ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir:

Teşkilata ilk defa alınacak kapsam dışı ve kapsam içi personel, hizmet görecekleri kadroların görev özelliklerine, tahsil durum ve derecelerine göre sınava tabi tutulur.

Sınav yazılı olarak yapılır. Yazılı sınavı kazananlar mülakata alınırlar. Ancak doktor,

veteriner, avukat, teknik ve ihtisasa dayanan görev ve hizmetlerde istihdam edilecekler için yalnız mülakat suretiyle de tayin yapılabilir. Sınavlar ve sonuçların değerlendirilmesi Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslara göre yapılır.

Teftiş kuruluna alınacak müfettişlerin, müfettiş yardımcısı olarak işe başlayabilmeleri için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı kazanmak şarttır.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında kooperatifçilik, ekonomi, hukuk, muhasebe, yabancı dil konularında sorular sorulur. Teftiş Kurulu Çalışma Esaslarına göre yapılacak yazılı sınavda yazılı sınav gruplarının her birinden alınan notun 100 üzerinden 60 ve ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlar ve aranan niteliklere haiz olup gerekli belgeleri tamamlayanlardan, en yüksek puandan başlamak üzere, alınmasına karar verilen Müfettiş Yardımcısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, adaylara Genel Müdürlükçe bildirilen yer gün ve saatte, Sınav Kurulu tarafından yapılır. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için 100 tam not üzerinden alınan notun aritmetik ortalamasının 70' den aşağı olmaması gerekir.

Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70' den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yazılı sınav not ortalaması ile sözlü sınav not ortalaması toplamının ikiye bölünmesiyle bulunur.

Giriş sınavında başarı gösterip ataması yapılacak olanların bildirim tarihinden itibaren, belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep olmaksızın, bir ay içinde Genel Müdürlüğe başvurmamaları halinde hakları ortadan kalkar.

Bu madde çerçevesinde yapılacak sınavlarda; başarı gösterenlerin sayısı, sınavdan önce alınacağı belirlenen sayıdan fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde kooperatif personeli ve ortaklarının çocuklarına, müfettiş yardımcılığı hariç diğer kadrolar için kooperatifçilik okulu mezunlarına öncelik tanınır. Bunların eşitliği halinde ise yabancı dil notu yüksek olanlar tercih edilir.

SINAVA TABİ TUTULMADAN PERSONEL ALINMASI

MADDE 9- Teşkilatta Özel Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Yerli ve Yabancı Uzman ve bu yönetmeliğin belirlediği geçici hizmetleri gördürmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı ile personel alımında, hizmetine ihtiyaç duyulan ve görevlendirileceği hizmet konusunda ihtisaslaşmış diğer personel; sınava tabi tutulmadan ve bu Yönetmeliğin 7-A (a), (c), (d) şartlan aranmadan üç yılı geçmeyecek bireysel sözleşme ile çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde alınacak personelin uzmanlık gerektiren özelliklere sahip olmaları ve Merkez Birliği Personel sayısının yılda %3'ünü geçmemesi gerekir.

Teşkilatta en az 9 yıl çalışan ve dört yıllık yüksek okul mezunu personel, Özel Kalem Müdürlüğü ile Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğüne Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Müdür olarak atanabilir.

İLK DEFA İŞE ALINACAKLARDA İSTENECEK BELGELER:

MADDE 10- İlk defa işe girişte istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a- Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya Noter tasdikli sureti,

b- Öğrenim belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

c- Mahkumiyeti bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıka Sicil Belgesi,

d- İkametgah ilmühaberi,

e- Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu,

f- Askerlik terhis belgesi veya tecil belgesi asılları veya tasdikli suretleri,

g- 6 adet 4.5 x 6 ebadında fotoğraf,

h- Mal beyannamesi,

ı- Yurdun her yerinde kayıtsız ve şartsız çalışmayı kabul ettiğine dair taahhütname.

ADAYLIK:

Madde 11- Sınavı kazananların atanması, aday personel olarak yapılır.

Adaylık, göreve yeni alınan personelin işe uyumunun sağlanabilmesi ve işe devamında fayda olup olmadığına karar verilebilmesi için uygulanan bir deneme süresidir.

Aday olarak göreve başlayanlar için, adaylık süresinde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a- Genel Müdürlükçe aday personelin gönderileceği Bölge Birlikleri Personel ihtiyacı fazla olan Bölge Birliklerine öncelik vermek kaydıyla Merkez Birliğince kura çekilme suretiyle tespit edilir.

b- Genel Müdürlükçe Bölge Birlikleri kura çekilmek suretiyle tespit edilen aday personelin görev yerleri; personel ihtiyacı duyulan ve adayın yetişebileceği kooperatifler arasından Merkez Birliğince kura çekilmek suretiyle belirlenir.

c- Kooperatiflerde öncelikle köy ve kasabalardaki kooperatiflerin ihtiyacı göz önünde tutulur.

d- Adaylık süresi en az 6 ay , en çok 1 yıldır. Bu süreler dolmadan nitelikleri bakımından yeterli görülmeyenlerin iş âkitleri Merkez Birliğince, İş Kanununun hükümlerine göre fesih edilerek Teşkilatla ilişkileri kesilir.

e- Aday olarak tayin olanlar, adayın yetişme durumunun ortadan kalkması hali hariç, adaylık süresi bitinceye kadar nakil edilemezler.

f- Aday personel, adaylık süresi içinde mevzuat ve mesleki konularda yetkililer nezaretinde yetiştirilirler.

g- Aday memura asgari ücret ve ikramiye, teşvik ikramiyesi ile sosyal yardımlar ödenir.

ASLİ KADROYA ATANMA:

MADDE 12- Adaylar, adaylık döneminde olumlu sicil almış olmaları, mesleki mevzuat ve çalıştıkları birimlerin işleri yönünde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları halinde adaylıkları kaldırılarak Genel Müdürlüğün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile asli kadroya memur olarak tayinleri yapılır. Yapılacak sınavda başarılı olamayanların adaylık süresi ikinci sınava kadar uzatılır, en az altı ay sonrada yapılacak ikinci sınavda başarı gösteremeyen adayların, iş akitleri Yönetim Kurulu kararı ile fesih edilerek teşkilatla ilişkileri kesilir.

Asıl kadroya, alınacak personel, öncelikle açık kadrosu bulunan kooperatiflerde görevlendirilir. Boş kadrolara atanan personel zorunlu haller dışında en az üç yıl atandıkları yerlerde çalışmak zorundadır.

ASKERLİK SEBEBİYLE GÖREVDEN AYRILMA VE ASKERLİK SONRASI TEKRAR GÖREVE BAŞLAMA:

MADDE 13- Muvazzaf askerlik için silah altına alınan personel, askerlik süresince ücretsiz izinli sayılır. Askerlik sonrası (Yaş şartı hariç) 7. maddede belirtilen şartları kaybetmedikleri takdirde terhis belgelerini ibraz etmek kaydıyla terhis tarihinden itibaren 3 ay içinde yazılı müracaatları halinde, ayrıldıkları görev münhal ise ayrıldıkları göreve, münhal değil ise benzeri bir göreve yeniden tayin edilirler.

TEŞKİLATTAN AYRILANLARIN YENİDEN İŞE ALINMALARI:

MADDE 14- Teşkilattan ayrılanların yeniden işe alınmalarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a- Teşkilatta adaylıkta geçen süreler hariç en az bir yıl çalışmış, disiplin cezası almamış ve kendi istekleri ile ayrılmış olanlardan, (kıdem tazminatını alarak ayrılanlar hariç) ayrıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde göreve dönmek isteyenler, yaş şartına bakılmaksızın 7. Maddedeki işe giriş şartları ve daha önceki hizmet süreleri dikkate alınarâk durumlarına uygun bir göreve tayin edilebilirler.

b- Göreviyle ilgili olmak üzere hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat eden personel, yargı kararının kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içerisinde müracaatı halinde, Disiplin Kurulunca durumu yeniden incelenerek, Genel Müdürün teklifi ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile eski görev süresi ve unvanı göz önünde bulundurularak durumuna uygun bir görev ve unvana ataması yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAYİN VE NAKİLLER

MADDE 15- Terfi, personelin yetki ve sorumluluk bakımından daha üst bir göreve atanmasıdır.

Görevde terfiler aşağıda belirtilen genel ve özel şartlara göre yapılır ve yürütülür:

Personelin terfi edebilmesi için;

A) Genel Şartlar

a- Yükseleceği görevde boş kadronun bulunması,

b- Üst görevin gerektirdiği ehliyet ve liyakate sahip olması,

c- Bulunduğu unvanda bu Yönetmelikte ön görülen bekleme sürelerini tamamlamış olması,

d- Personelin son üç yıllık sicil ve başarı değerlendirilmesinin iyi veya iyiden yukarı olması,

e- Yetkisiz Memurların, imza yetkisi için Hizmet İçi Eğitim Esaslarına göre düzenlenecek “Mevzuat ve Muhasebe" kursuna katılmaları ve kurs sonucunda yapılacak imtihanda başarılı olmaları,

f- Kooperatiflerde Yetkili Memurluktan Muhasebeciliğe atanacak olanların düzenlenecek veya düzenlenmiş olan "Mevzuat ve Muhasebe" kursuna katılarak başarılı olmaları, Bölge ve Merkez Birliğinde memurluktan şefliğe yükselecek olanların, düzenlenecek veya düzenlenmiş olan, atanacağı birimle ilgili bir hizmet içi eğitim programı ve/veya “Mevzuat ve Muhasebe kursuna” katılmış ve başarılı olmuş olmaları,

g- Bölgeler ile Merkez Birliğinde Şef olabilmek için hizmet içi eğitim programları sonrası yapılacak sınavın iyi derece ile kazanılması,

Gerekir.

İmza yetkisinde ve unvanda bekleme sürelerinden Yüksek Lisans yapanlardan bir, doktora yapanlardan iki yıl indirim yapılır.

Belirlenen kurs ve sınavlara en fazla üç defa girilebilir. Göreve başladıktan sonra bir üst okulu bitiren personelin unvan değişiklikleri ve unvanda bekleme süreleri emsallerini geçmemek üzere son bitirilen okula göre hesaplanır.

Hizmetli, aşçı garson, şoför vb. görevlerde çalışan personelin memuriyete geçişleri, bu kadro için gerekli şartları taşımaları halinde ve yapılacak imtihanda başarılı olmaları kaydıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilir. Bu görevi yerine getiren personelin kendi içerisindeki pozisyon değişiklikleri görev yapacakları kadroların gerektirdiği bilgi ve yeterliliklerinin tespiti sonucunda Genel Müdürlükçe yapılır.

B) Özel Şartlar

Göreve yükselmek için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar da aranır:

I- Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliğindeki unvanlara yükselmelerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Kooperatiflerde;
 • Memurlara İmza Yetkisi Verilmesi:

Daimi kadroda en az 3 yıl memur olarak çalışan, iyi sicil almış, Bölge Birliklerince, Hizmet İçi Eğitim Esaslarına göre düzenlenecek “Mevzuat ve Muhasebe" kursuna katılmış ve başarılı olmuş personele, Bölge Birliğinin teklifi, Genel Müdürlüğün olumlu görüşüne istinaden, Merkez Birliği Yönetim Kurulunca imza yetkisi verilebilir.

Ancak, bu durumdaki personelin görev yapmakta olduğu kooperatifte imzaya yetkili iki veya daha fazla personelin bulunması halinde, imza yetkisi; yetkili personel ihtiyacı duyulan bir başka kooperatife tayin edilmek kaydıyla verilebilir.

b- Yetkili Memurluktan Muhasebeciliğe Yükselme:

Kooperatifte Yetkili Memur olarak 6 yıl çalışan lise mezunu; 5 yıl çalışan 2-3 yıllık Yüksek okul mezunu, 3 yıl çalışan 4 yıllık Yüksek okul mezunlarından iyi sicil alanların katılacağı Mevzuat ve Muhasebe kursunu başarıyla bitiren ve yapılacak yazılı ve sözlü sınavı en az iyi derece ile kazanan Yetkili Memurlar boş kadrolar dikkate alınarak, Muhasebeciliğe, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile yükselebilirler.

Ancak, bu durumda olan personelin görev yapmakta olduğu kooperatifte kendisinden daha üst unvanlı iki veya daha fazla personelin bulunması halinde, muhasebecisi bulunmayan veya yetkili personel ihtiyacı bulunan bir başka kooperatife tayin edilmek kaydıyla Muhasebecilik unvanı verilebilir.

c- Muhasebecilikten Kooperatif Müdürlüğüne Yükselme:

Kooperatiflerde Muhasebeci olarak en az 4 yıl çalışan lise ve 2-3 yıllık Yüksek okul mezunları ile 3 yıl çalışan 4 yıllık Yüksek okul mezunlarından, iyi sicil alan ve yöneticilikle ilgili bir hizmet içi eğitim görenler, boş kadro dikkate alınarak Kooperatif Müdürlüğüne yükselebilirler.

2- Bölge Birliklerinde;

a- Memurluktan Şefliğe Yükselme;

Daimi kadroda en az 9 yıl çalışan lise mezunları, 7 yıl çalışan 2-3 yıllık yüksek okul mezunları, 5 yıl çalışan 4 yıllık yüksek okul mezunlarından iyi sicil alan, katılacağı mevzuat ve muhasebe kursunu veya konusuyla ilgili bir hizmet içi eğitim programını başarıyla bitiren ve açılacak şeflik sınavını iyi derece ile kazanan imzaya yetkili memurlar boş kadrolarda dikkate alınarak, Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile Şefliğe yükselebilirler.

b- Şeflikten Müdür Yardımcılığına Yükselme;

Şeflikte, en az 4 yıl çalışan 4 yıllık yüksek okul mezunları ile 6 yıl çalışan 2-3 yıllık yüksek okul mezunlarından iyi sicil almış olan ve bir hizmet içi eğitim programını başarı ile bitiren personel, boş kadrolar dikkate alınarak Bölge Müdür Yardımcılığına Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile yükselebilirler.

c- Müdür Yardımcılığından Bölge Müdürlüğüne Yükselme;

Müdür Yardımcılığında en az 2 yıl çalışan 4 yıllık Yüksek okul mezunu ve iyi sicil almış personel, boş kadrolar dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile Bölge Müdürü olarak atanabilir.

3- Merkez Birliğinde;

a- Memurluktan Şefliğe Yükselme;

Daimi kadroda en az 9 yıl çalışan lise mezunları, 7 yıl çalışan 2-3 yıllık yüksek okul mezunları, 5 yıl çalışan 4 yıllık yüksek okul mezunlarından iyi sicil alan ve katılacağı mevzuat ve muhasebe kursunu veya konusuyla ilgili bir hizmet içi programını başarıyla bitiren ve yapılacak şeflik sınavında başarılı olan imzaya yetkili personel, boş kadrolar dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile şefliğe yükselebilirler.

b- Şeflikten Birim Müdürlüğüne Yükselme;

Şeflikte en az 4 yıl çalışan 4 yıllık yüksek okul mezunları ile 6 yıl çalışan 2-3 yıllık yüksek okul mezunlarından iyi sicil almış olan ve bir hizmet içi eğitim programını başarı ile bitiren personel, kadrolar dikkate alınarak Birim Müdürlüğüne Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile yükselebilirler.

c- Birim Müdürlüğünden Daire Başkanlığına Yükselme;

Birim Müdürlüğünde en az 2 yıl çalışan 4 yıllık yüksek okul mezunlarından iyi sicil almış olan personel, boş kadrolar dikkate alınarak Daire Başkanlığına Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile yükselebilir.

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının Daire Başkanlıklarına atanmasında, bu görevde geçen süreleri Birim Müdürlüğünde geçmiş sayılır.

II- Genel Müdür ve Yardımcılarının, 4 yıl veya üzerinde yüksek öğrenim yapmış, Kamu kurum ve kuruluşlarında veya TKK ve Birlikleri Teşkilatı ile benzer kuruluşlarda en az 8 yıl çalışmış olmaları şarttır. Boş bulunan Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna, Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile atama yapılır.

III- a- Teftiş Kurulu Başkanlığına, Merkez Birliği Teftiş Kurulu yeterlik sınavında başarı göstererek Müfettişliğe atanmış ve Müfettiş Yardımcılığı dönemi de dahil Müfettişlikte en az 12 yıl çalışmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile atama yapılır.

b- Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına, Merkez Birliği Teftiş kurulunda yeterlik sınavında başarı göstererek Müfettişliğe atanmış ve Müfettiş Yardımcılığı dönemi de dahil Müfettişlikte en az 10 yıl çalışmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulunun kararı ile atama yapılır.

IV- a- Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Müfettiş Yardımcılığına atama Teftiş Kurulu Başkanının teklifi Genel Müdürün oluru ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır.

b- Müfettiş Yardımcılığında 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra Hukuk, Tarım Kredi Kooperatifleri ve üst kuruluşları mevzuatı, muhasebe ve teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri konusunda yapılacak yazılı sınavda 100 tam not üzerinden sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60’dan ve ortalamasının 70’den, sözlü sınavda ise 100 tam not üzerinden alınan ortalama notun 70’den aşağı olmaması gerekir. Yeterlik sınavını kazananlar Teftiş Kurulu Başkanının teklifi, Genel Müdürün oluru ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunun kararıyla Müfettişliğe yükselirler.

c- Müfettiş Yardımcılığı dönemi dahil fiilen 9 yıl Müfettişlik yapmış ve mesleki yetenek, gayret, başarı, ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak müspet intiba ve kanaat dikkate alınarak Müfettişler, Teftiş Kurulu Başkanının teklifi Genel Müdürün oluru ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla Başmüfettişliğe yükselirler.

d- Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık yetişme döneminde; Teşkilattaki uygulamalar hakkında yerinde bilgi sahibi olmak amacıyla, imza yetkisine sahip görevlerde hangi usul ve esaslarda görevlendirilecekleri Teftiş Kurulu Çalışma Esasları ile düzenlenir.

V- Müfettişlerin, Teşkilatta en az 8 yıl görev yapmış olmaları şartıyla, Bölge Birliklerinde Bölge Müdür Yardımcısı, Merkez Birliğinde ise Birim Müdürü olarak, boş kadro dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile atamaları yapılabilir.

Müfettiş iken idari göreve atananlar; sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlik halleri dışında başka bir nedenle görevden alınmaları halinde Müfettiş olarak atanırlar. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının ve Teftiş Kurulu Başkanı ile Yardımcılarının bu hükme tabi olması isteklerine bağlıdır.

VI- Kontrolörler, bu kadroda en az 9 yıl görev yapmış olmaları şartıyla Bölge Müdür Yardımcılığına ve Birim Müdürlüğü görevlerine veya talepleri halinde süreye bakılmaksızın daha alt görevlere Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile atamaları yapılabilir. Atanmış oldukları idari görevlerinden alınan Kontrolörler, teşkilat ihtiyaçlarına veya taleplerine binaen Kontrolör olarak Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile atanabilirler.

VII- Uzman Yardımcısı ve Mali Analist Yardımcısı olarak alınan ve bu kadroda üç yıl çalışan personel yapılacak yeterlilik sınavında başarılı olması halinde,

Teşkilatta en az beş yıl çalışan yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan Teşkilat personeli yaş şartı aranmaksızın,

Yine Teşkilat personelinden en az yedi yıl çalışan Mali Müşavirlik belgesi bulunan ve/veya alanında Yüksek Lisans yapmış olanların talepleri halinde yaş şartı aranmaksızın sınava tabi tutulmadan,

Genel Müdürün teklifi Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile Mali Analist ve Uzman olarak atanabilirler.

Uzmanlar ve Mali Analistler, Teşkilatta dokuz yıl görev yapmış ve iyi sicil almış olmaları halinde Merkez Birliğinde Birim Müdürlüğüne ve Bölge Birliklerinde Bölge Müdür Yardımcılığına Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile atanabilirler.

VIII- Görevlerinden alınan; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Bölge Müdürleri, Merkez Birliği Müşavirliğine , Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcıları Uzmanlığa tayindeki usul ve esaslara göre Yönetim Kurulu Kararı ile atanır veya ilgilinin talebi halinde iş yasaları çerçevesinde kıdem tazminatı ile diğer sosyal hakları ödenerek iş akitleri fesih edilir.

TAYİN VE NAKİL YETKİSİ:

MADDE 16- Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinde imzaya yetkili personelin tayin ve nakil yetkisi Merkez Birliği Yönetim Kuruluna, diğer personelin ise tayin ve nakil yetkisi Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne aittir.

Görevden alınmalarda tayinlerindeki usul ve esaslar uygulanır.

İMZA YETKİSİ:

MADDE 17- İmza yetkisi bağlı olduğu birimin teklifi ve üst kuruluşların uygun görüşüne istinaden Merkez Birliği Yönetim Kurulu Kararı ile verilir.

İmza yetkisi verilen personelin imza dereceleri bu kararda belirlenir. Verilen imza yetkileri sıfatın devam ettiği süre için geçerlidir.

İmzaya yetkili personelin imza dereceleri aşağıdaki gibi belirlenir:

1. Derece 1. Grup : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulunda, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Müfettişler ve Müfettiş Yardımcıları ile Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü, Avukat.

1. Derece 2. Grup : Birim Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Kontrolör, Kontrolör Yardımcısı, Mali Analist, Mali Analist Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı ile Kooperatif Müdürü.

2. Derece 2. Grup : Şef, İmzaya Yetkili diğer personel.

Kooperatiflerde görev yapan eşler veya birbirleri ile üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hısımlığı bulunan personele; yalnızca unvanda bekleme sürelerinin devamı için müşterek muhafazaya iştirak ettirilmemek ve herhangi bir parasal hak verilmeyerek sadece kıdemine sayılmak üzere imza yetkisi verilebilir. Ancak, daha önce imza yetkisi verilmiş aynı kooperatifte çalışan bu durumdaki personelden en üst görevde olanın imza yetkisi devam eder, diğerlerinin imza yetkisi fiilen kullanılmadığı sürece imzaya bağlı parasal hakları alamaz, unvan için kıdem süreleri devam eder.

Bu kişilerin imza yetkisinin kullanılmasına mani durumun ortadan kalkması halinde yetkileri kullandırılabilir ve imza yetkisinden kaynaklanan hakları verilir.

İmza yetkisi verilecek Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği personelinde 15/B-1/a maddesinde Kooperatif Personeli için aranan bekleme süreleri aranır. Ancak, imza yetkisi verilen bu personelden, eş durumu veya birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (dahil) kan ve sihri hısımlık bulunanlara teşkilatı taahhüt altına sokacak iş ve işlemlerde bulunmalarını önlemek maksadıyla Bölge birliklerinde aynı servis, Merkez Birliğinde ise aynı Birim Müdürlüğünde görev verilmez. Bu personel her halde aynı evrak altına imza koyamazlar.

GÖREV VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE NAKİL ŞARTI VE USULLERİ:

MADDE 18- Görev ve yer değiştirme; Hizmet gereği veya personelin kendi istekleri

üzerine, başka bir göreve veya aynı görevle bir başka yere nakilleri olup, bu konuda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.

A- Genel Esaslar:

Teşkilatta yer değiştirme suretiyle atamalar, hizmet gereği istek üzerine karşılıklı yer değiştirme ve unvan yükseltilmesi suretiyle yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atamalar, her yıl Mayıs-Ağustos ayları arasında yapılır. Ancak lüzumlu hallerde nakiller her zaman yapılabilir.

Teşkilatta yapılacak tayin ve nakillerde aşağıdaki hususlara uymak gerekir.

Merkez ve Bölge Birliklerinde Şefler Kooperatiflere talepleri olması halinde Müdür olarak, (Tayin ve nakillerde dikkate alınacak Kooperatiflerin sınıflandırılmasına ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulunca kabul edilen bir yönerge ile ayrıca düzenlenir.)

Kooperatif Müdürleri Yüksek okul mezunu olmaları ve bu kadroda en az iki yıl görev yapmaları şartıyla Bölge Birliklerine ve Genel Müdürlüğe Şef olarak,

Merkez Birliğindeki şefler Bölge Birliklerine şef olarak,

Merkez Birliğindeki Birim Müdürleri Bölge Birliklerine Bölge Müdür Yardımcısı olarak,

Merkez Birliğindeki Daire Başkanı, Bölge Birliklerine Bölge Müdürü olarak, Bölge Müdürleri de Merkez Birliğine Daire Başkanı olarak tayin edilebilirler.

B- Hizmet Gereği Görev ve Yer Değiştirme:

a- İş gücü ihtiyacındaki değişikliklerin karşılanması,

b- Üst görevlere yükselmeye aday personelin değişik hizmetlerde görevlendirilerek bilgi ve görgülerinin artırılması,

c- Teftiş ve soruşturmanın sıhhatli bir şekilde yürütülmesinin temini maksadıyla müfettiş talebi,

d- Disiplin Kurulunun personeli başka bir görev veya bir yere tayini istikametindeki tavsiyesinin gerçekleştirilmesi,

e- Kooperatiflerde, Kooperatifin üst üste iki yıl zarar etmesi ve bu zararın personelin yeterli çalışmamasından ileri geldiğinin Müfettiş veya Bölge Birliğinin tespiti üzerine teklif edilmesi,

f- Görevle bağdaşmayan hal ve hareketleri bulunan personelin durumuna uygun bir görevde çalıştırılmasının temini,

g- Bölge Müdürleri, Bölge Müdürü olarak, Bölge Birliği Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcısı olarak aynı bölgede 5 yıl çalıştıktan sonra yer değiştirmeye tabi tutulabilir, Kooperatif personeli, aynı kooperatifte yetkili olarak 5 yıl çalışmış ise, yer değiştirmeye tabi tutulabilir.

h- Yukarda açıklananlar dışında benzer durumların meydana gelmesi hallerinde yapılır.

C- İstek Üzerine Yer Değiştirme (Nakil):

a- Sağlık durumunun başka bir yerde çalışmayı icap ettirmesi,

b- Karı-kocanın ayrı yerlerde çalışması (Eş durumunda aile reisinin çalıştığı yer esas alınır),

c- Çocukların tahsil durumu dolayısıyla ortaya çıkan mecburiyetler,

d- Bulunduğu yerde en az üç yıl (kalkınmada öncelikli yörelerde 2 yıl) çalışmış olmaları,

e- Yukarıda sayılanlar dışındaki benzer isteklerin olması hallerinde, kadro durumu aynı yer için başka istekler, üst kuruluşunun ve/veya amirin görüşü dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Ancak yolluk ödenmez.

D- Karşılıklı Yer Değiştirme Suretiyle Nakil:

Aynı yerlerde aynı veya benzer görevlerde bulunan personelin, karşılıklı olarak yer değiştirme istekleri, üst kuruluşların ve/veya amirlerinin olumlu görüşleri alınmak suretiyle tayinlerdeki usul ve esasa göre yerine getirilebilir. Ancak yolluk ödenmez.

E- unvan Yükseltilmesi Suretiyle Nakil:

Personelin yetki ve sorumluluk bakımından üst göreve tayini halinde nakli de yapılabilir.

TAYİN VE NAKİLLERDE TEBLİGAT VE İŞE BAŞLAMA SÜRELERİ:

MADDE 19-

 • Tebligat: Personelin atama ve nakil emirleri Personel Dairesi Başkanlığınca ilgili birime

gönderilir. İlgili birimce bu talimat personele imza karşılığı tebliğ edilir. Tebligat, 7201 sayılı Tebligat hükümleri doğrultusunda yapılabileceği gibi faks, taahhütlü mektup yada elden de yapılabilir. Personelin izinli yada raporlu olması tebligata engel değildir.

Genel Müdürlükçe Bölge Birliklerine intikal ettirilen tayin emirleri, Bölge Birliklerince en geç 10 gün içerisinde yerine getirilirler. Genel Müdürlükte ise tebligat nakil emrini alan birimce emrin ulaştığı günü takip eden günün akşamına kadar ilgili personele tebliğ edilir.

B- İşe Başlama : Tayin ve nakillerde uygulanacak işe başlama süreleri ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a- İlk defa veya yeniden tayin edilenler, tayin emrinin kendilerine yazılı olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde,

b- Yer değiştirmelerde, nakledilenler nakil emirlerinin kendilerine tebliğ edilip ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren görev yerleri, aynı belediye (büyük şehir belediyesi) sınırlan içinde ise takip eden iş günü, aynı il sınırları içinde ise 10 gün, il sınırlan dışında ise en çok 15 gün içinde,

Tayin veya nakledildikleri göreve başlamaları gerekir.

Bu süreler,

Eski görevlerine devamları yazılı olarak kendilerine tebliğ edilenler için yerlerine tayin edilen personelin gelmesi veya yeni görev mahallerine hareketlerinin tebliği,

Personelin raporlu olması halinde rapor bitimi,

Devir ve teslim mecburiyetinde bulunanlar için, devirin sona ermesi (en fazla 5 gün eklenir),

İzinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve tayin edilen için, izninin veya geçici görevin bitimi, tarihinde başlar. Nakil emri gelen personele yıllık izin verilmez. Personel iznini nakil olduğu yerde göreve başladıktan sonra kullanır.

Belge ile ispatı mümkün, mecburi sebep olmaksızın yukarda belirtilen süreler içinde görevlerine başlamayanların hizmet akitleri İş Kanunu hükümlerine göre fesih edilebilir.

Personel mehil müddetini kullanmadan yeni görevine başlaması yazılı olarak talimatlanır ise Personele mehil izni, üç ay içinde idarece kullandırılır.

NAKİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER:

MADDE 20- Nakillerde aşağıda belirtilen işlemler yapılır:

A- Devir Teslim İşlemleri:

Görev yeri değiştirilenler, korunması ve muhafaza altında bulundurulması amacıyla kendilerine teslim edilmiş, para, mal demirbaş eşya, kıymetli evrak, zirai araç ve gereçleri, bir zabıtla devretmek zorundadırlar.

Devir teslim yapmadan iş yerinden ayrılanlar, giderleri kendilerine ait olmak üzere geri çağrılırlar. Meydana gelmiş zararlar kendilerinden tahsil edilir ve ayrıca kendilerine disiplin cezası hükümleri uygulanır.

B- Nakillerde Yapılacak Ödemeler:

Nakillerde yol gideri, harcırahlar ve yer değiştirme masrafları, karşılıklı anlaşılarak yapılan nakiller ile toplu tayin sezonu dışında personelin kendi dileği ile yapılan tayinler hariç, Toplu-İş Sözleşmesi hükümleri gereğince tespit edilen miktarlar üzerinden ödenir. Ancak, personelin kendi talebine bağlı olarak yapılan yolluklu tayinden itibaren iki yıl içerisindeki talepli tayinlerde yolluk ödenmez.

Görev yeri değiştirilen personelin aylık ücret ve diğer mali hakları, ilişiği kesildiği ayı

takip eden aydan itibaren yeni görev yerinden normal ikramiyeleri ödeme tarihinde görevli olduğu yerden ödenir. Teşvik primleri ise çalıştığı süreye göre hesap edilerek ödenir.

Görev yeri değiştirilen personelin aylık ücret ve diğer mali haklarından yolda geçecek süreler için kesinti yapılmaz. Görev yeri değiştirilen personele yol giderlerini karşılamak için verilin avanslar, yeni görevlendirildiği kuruluşa mal edilir.

Yapılacak bütün nakillerde ücret nakil belgeleri düzenlenir ve bu belge yeni görev yerine intikal ettirilir. Ödemeler bu belgeye göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

PERSONEL HAK VE SORUMLULUKLARI

HAKLAR:

MADDE 21- Personelin aşağıda belirtilen hakları vardır.

a- İş Garantisi;

Personelin işine ancak, bu yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde son verilir.

Personel, yetkili mercilere yazılı olarak haber vermek suretiyle görevinden istifa etmek hakkına sahiptir.

b- İş Sağlığı - İş Güvenliği;

Genel Müdürlük 1475 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereği, çıkartılan tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde işverene bağlı tüm işyerlerinde çalışan personel için gereken tedbirleri alır.

c- Şikayet ve Dilekler;

Kendisine uygulanan işlemlerde haksızlık yapıldığını düşünen personel, yetkili mercilere şikayet etme ve dava açma hakkına sahiptir.

Personel dileklerini yazı ile üstleri kanalıyla Genel Müdürlüğe bildirir.

d- İşten Ayrılma ve Emeklilik;

İşten ayrılmak serbesttir. Ancak süresi belli olmayan hizmet akdi ile bağlı daimi kadrolu personelin işten ayrılabilmesi için idareye İş Kanunu hükümlerine göre önceden yazı ile başvurması gerekir.

İlgili mevzuat gereği personelin emeklilik hakkı vardır. Personelin, başka bir kuruluşa geçmesi halinde, ilgili kuruluşun talebi üzerine onaylı sicil özeti, istemesi halinde kendisine fotoğraflı hizmet belgesi verilir.

e- Avans Verilmesi;

Daimi kadroda çalışan personele, Merkez Birliğince tespit edilen miktar ve esaslara göre avans verilebilir.

AYLIK ÜCRETLER:

MADDE 22- Personelin aylık ücretlerinin tespitinde aşağıda belirtilen esas ve hükümler uygulanır:

A- Toplu İş Sözleşmeli Personel:

Toplu İş sözleşmesine tabi personelin aylık ücretleri, ikramiye ve sosyal yardımları Toplu İş Sözleşmesi esaslarınca tespit edilir ve ödenir.

B- Kapsam Dışı Personel:

Kapsam dışı personelin aylık ücretleri Toplu İş sözleşmesi esas alınarak görev ve hizmet sürelerine göre Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Kapsam dışı personele ödenecek ikramiye, teşvik primi ve sosyal yardımlar Toplu İş Sözleşmeli personele uygulanan esas ve miktarda ödenir. Teşkilatta daha önce görev yapanların eski görev süreleri ikramiye ve kıdem zammı yönünden dikkate alınır.

C- Aday Memur:

Aday memurların asli kadroya alınmalarından sonra ücretlerinin tespitinde daimi kadroya geçtikleri tarih esas alınarak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yeni ücretleri belirlenir.

Yukarda belirtilen şekillerde çalışan personelin, herhangi bir sebeple yıl içerisinde unvanları değiştirildiğinde, yeni unvanlarına göre ücretleri belirlendikten sonra eski ve yeni ücretleri karşılaştırılarak o yıl sonuna kadar personelin lehine olan ücret uygulanır.

YOLLUKLAR VE GÜNDELİKLER:

MADDE 23- Yolluk ve gündeliklerin ödenmesinde aşağıda belirtilen esas ve hükümler uygulanır.

A- Kapsam Dışı Personel:

a- İlk tayinlerde personele yalnız kendisi için yol gideri ve gündelik uygulanır.

b- İstek dışı görev yeri değiştirilenlerle (nakil edilenlere) kendileri ve beraberinde götürdükleri çalışmayan eş ve çocukları için her yıl Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit olunacak gündelikler, Merkez Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak Esaslar ve Toplu İş sözleşmesinde yer alan usul ve esaslara göre harcırah ve gerçek yol gideri ödenir.

c- Görev mahallinin bulunduğu belediye sınırları (Büyükşehir Belediye sınırları hariç) belediye teşkilatı olmayan yerlerde, yerleşim bölgesi dışında belirli işleri yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen personele, Merkez Birliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek esas ve miktarlara göre yol gideri ve gündelik ödenir.

Harcırah ve yolluklar için personele avans verilebilir, işin bitiminde 30 gün içinde avansın mahsubu yapılır.

d- Yurt dışına yapılacak görev ve gezi ile yurt dışında eğitim yaptırılan personele Merkez Birliği Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar dahilinde harcırah ve yolluk ödenir.

B- Toplu İş Sözleşmeli Personel:

Toplu İş sözleşmeli personele harcırah ve yolluklar Toplu İş Sözleşmesi esaslar dahilinde ödenir.

TEMSİL VE İKRAM ÖDENEĞİ:

MADDE 24- Personele, kadro unvan ve görevlerine göre Merkez Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilen esas ve ölçüler dahilinde temsil ve ikram ödeneği verilebilir.

LOJMAN TAHSİSİ:

MADDE 25- Teşkilatta Toplu İş Sözleşmesine tabi olan ve olmayan personele Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Merkez Birliği Yönetim Kurulunca kabul edilen Konut Tahsis Esasları dahilinde lojman tahsis edilir.

YABANCI DİL ÖDENEĞİ:

MADDE 26- Teşkilat personelinden, Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavında 70 puan ve daha yukarı puan alanlara, aylık brüt ücretinin %10'u oranında brüt yabancı dil ödeneği ödenir. Bu ödenek ikramiye ve teşvik primi ödemelerinde dikkate alınmaz.

MAHRUMİYET ÖDENEĞİ:

MADDE 27- Toplu-İş Sözleşmesinde belirlenen usul ve esaslar dahilinde mahrumiyet ödeneği ödenebilir.

YILLIK İZİNLER:

MADDE 28- Teşkilatta çalışan personele verilecek yıllık izinler ile bu izinlerin kullanılma şart ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

a- İzine Hak Kazanma:

Yıllık ücretli izin hakkı, Teşkilatın işyerlerinden birinde ilk defa işe başlayanlar için, hizmet sürelerinin 1 yılı doldurmasından (adaylık dahil) sonra hak kazanılır.

b- İzin Süreleri;

1- Daimi kadroda çalışan personele;

Hizmet süresi 1 yıldan fazla olan 5 yıldan az olanlara yılda 25 iş günü,

Hizmet süresi 5 yıl ve daha fazla olanlara yılda 30 iş günü izin verilir.

2- Aday memur olarak çalışan personele İş Kanununda belirtilen sürelerde,

Yıllık izin kullandırılır.

Bu sürelere yolda geçecek süreler dahildir. Personel yıllık iznini işyerinin bulunduğu bölgeden uzak bir yerde geçireceğini yazı ile bildirmesi ve istekte bulunması halinde idarenin müsaadesi ile yolda geçecek günler için en çok 7 gün ücretsiz izin verilebilir.

c- Yıllık İzin Dönemi;

Yıllık izinler, iş yerindeki işlerin en az olduğu aylarda kullanılır. İş yerindeki işlerin uygun olması ve amirin uygun görmesi halinde kuruluşun müsaadesi ile diğer aylarda da izine çıkılması mümkündür.

d- Yıllık İzinlerin Bölünemeyeceği;

Yıllık izin hakkının doğmasında ve hesaplanmasında teşkilat içinde bulunan iş yerlerinde geçen hizmet süreleri bir bütün olarak kabul edilir. Kanuni izin süresi 2' ye bölünebilir. Diğer izinler, bir bölümü 12 günden az olmamak kaydıyla ve amirin uygun görmesi ile bölümler halinde kullanılabilir. Zaruri sebeple izin verilmeyen personele sebep ortadan kalkar kalkmaz talebi halinde, yıllık izini verilir.

e- Yılık İzin Kullanma ve Kullandırma Mecburiyeti;

Yıllık ücretli izin hakkının kullanılması ve kullandırılması geçerli sebepler dışında mecburidir. Hak edilen izinlerin bir sonraki yıla devredilmemesi esastır.

f- Ölüm ve İşten Ayrılma Hallerinde Yıllık İzinler;

Hak ettiği yıllık ücretli izinlerini kullanmadan ya da kullandırılmadan önce işten çıkartılan, istifa etmek suretiyle işten ayrılanlara ve emekli olanlara hak ettikleri yıllık ücretli izin suresine ait ücretleri, iş yerleri ile ilişkilerinin kesildiği tarihte ödenir. Yıllık ücretli iznini hak edip bu hakkını kullanmadan ölen personelin yıllık izin süresine ait ücretleri kanuni mirasçılarına ödenir.

g- Yıllık İzinde Adres Bırakma ve Devir;

Yıllık iznini bulunduğu bölgeden başka bir yerde geçirecek olanlar izinlerini nerede geçireceklerini çalıştıkları idareye bildirmek ve adres bırakmak zorundadırlar.

Para, kıymetli evrak ve depo malzemelerinin muhafazası ile görevli olanlar, bunları kasa, depo ve diğer yerlerin anahtarlarını yetkili kılınacak başka bir görevliye zabıtla devir ve teslim etmek zorundadırlar.

h- Yıllık İzinler ile İlgili Kayıtlar;

Personelin hak ettiği yıllık ücretli iznini ne zaman kullanmak istediğini (acil olanlar hariç olmak üzere) yıllık izin döneminden en az 10 gün önce idareye bildirmesi gerekir.

İzin istek kayıtları idarece incelenir ve iş durumuna göre diğer personelin izinleri de dikkate alınarak değerlendirilir. İzine çıkacak olanlar sıraya konulur ve ilgiliye bildirilir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği esaslarına göre iş yerinde her personel için bir izin kartı tutulur. Bu kartta ilgili personelin adı ve soyadı, sicil numarası, işe başlama tarihi, yıllık izine çıkma ve izinden dönüşte işe başlama tarihleri belirtilir.

ı- İzinden Dönüş;

İzin süresi dolan personel görevi başında bulunmak mecburiyetindedir. Mecburi sebeplerle göreve dönememe halinde, durum en seri şekilde çalışılan birime bildirilir ve mazeret kabul edilirse fazla kullanılan izin gelecek yılın izninden mahsup edilir. Personel mecburi sebeplerinin neler olduğunu ve gerekli hallerde buna ait belgeleri birime tevdi eder.

i- İzinlere Yetkili Merciler;

Kooperatiflerde izinler;

Yetkisiz personel için Yönetim Kurulu kararına göre kullandırılır, bilgi için Bölge Birliğine duyurulur.

Yetkili personelin izni Yönetim Kurulu Kararına istinaden Bölge Birliğinin uygun görüşüyle,

Bölgelerdeki izinler;

Şef ve daha alt personelin izin talebi üzerine Bölge Müdür Yardımcısının uygun görüşü ile Bölge Müdürü, Bölge Müdür yardımcısının izni Bölge Müdürünün uygun görüşüyle Genel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürünün izni Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ile Genel Müdür tarafından verilir. Diğer personelin izinleri Bölge Müdürünce verilir.

Merkez Birliğinde: Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Hukuk Müşavirlerinin izni Genel Müdür, Daire Başkanının izni Genel Müdür Yardımcısının uygun görüşü ile Genel Müdür, Birim Müdürlerinin izni Daire Başkanının uygun görüşü ile Genel Müdür Yardımcısı, diğer personelin izni ise, Birim Müdürünün uygun görüşü ile Daire Başkanı tarafından verilir.

Genel Müdür izni Yönetim Kurulu Başkanı veya Vekilinin müsaadesi ile kullanır.

EVLENME, DOĞUM, EMZİRME ÖLÜM VE AFET İZİNLERİ:

MADDE 29- Evlenme, doğum, ve ölüm izinlerinde aşağıda belirtilen esaslara göre uygulama yapılır:

 • Kendisi evlenenlere bir hafta, çocuğunu evlendirenlere iki gün,
 • Daimi kadroda çalışan bayan personele doğum yapmaları halinde doğumdan önce 6 hafta doğumdan sonra da 6 hafta olmak üzere 12 hafta,
 • Kendisinin ve eşinin anne ve babası, eşi, çocuğu ve kardeşi ölen personele beş gün,
 • Hanımı doğum yapan personele doğum tarihini takip eden üç gün,
 • Yangın, su baskını ve zelzele gibi tabi afetlere maruz kalınması halinde 10 gün,

Ücretli izin verilir.

Ayrıca, doğum yapan bayan personele, doğum tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde tüzüğe göre günde bir buçuk saat emzirme izni verilir.

KISA SÜRELİ MAZERET İZİNLERİ:

MADDE 30- Devlet Daireleri, Mahkeme Askerlik Şubesi, Hastane, Sosyal Sigortalar Kurumu vb. yerlerde ve özel acil işi olanlara kısa süreli mazeret izni verilebilir. Kısa süreli mazeret izinleri yılda 66 saati geçmez. İlgili personel bu izin hakkını yarım günden az olmamak üzere bölümler halinde ve ayda en fazla üç defa olmak üzere kullanabilir.

66 saati geçen mazeret izinleri yıllık izinden mahsup edilir veya ücreti kesilir. Kullanılmayan mazeret izinleri ertesi yıla devredilmez.

YEDEK ASKERLİK İZNİ VE ÜCRET ÖDEME SÜRESİ:

MADDE 31- Yedek (ihtiyat) asker olarak silah altına alınma halinde, en az bir yıldan beri çalışmakta olan personele bir ay süreli ücretli izin verilir. Askerlik süresinin bitmemesi halinde, ilgiliye bir aydan sonra ücretinin yarısı ödenir. Yedek askerlik görevinin yine bitmemesi halinde ikinci aydan sonra ücretsiz izinli sayılır. Bu personele devletçe maaş ödenmesi halinde Devletten aldıkları maaş miktarı ücretli izin sürelerinde kendilerine ödenecek ücretten düşülür ve kalan ödenir.

SAĞLIK İZİNLERİ:

MADDE 32- Sağlık izin verilme süresi, ücretli ve ücretsiz sağlık izin kullandırılması esasları aşağıda belirtilmiştir.

a- Sağlık İzinleri:

Bağlı bulundukları Sosyal Sigortalar Kurumu ve teşkilata ait doktor ile resmi teşekküllerin sağlık tesislerinde tedavi altına alınanlar ile aynı doktor ve tesislerden istirahat raporu alanlar tedavi ve istirahatlarının devamı süresince izinli sayılırlar.

İdarece görevi başında ya da bir başka yerde iken, hastalanan veya sakatlanan personele bekletilmeden Sosyal Sigortalar Kurumuna mahsus vizite kağıdı doldurulup verilir.

Vizite kağıdını alan personel aynı gün içinde en kısa zamanda Sosyal Sigortalar Kurumunun doktor ve tesislerinin birine başvurmak, muayene ve tedaviden sonra doktor ya da sağlık tesisleri tarafından verilen raporu aynı gün içinde en kısa zamanda iş yerine teslim etmek, istirahat raporu verilmeyenler iş yerine dönmek mecburiyetindedirler. T.C. Emekli Sandığından yararlanan personel de aynı haklara haizdir.

Sağlık İzinleri yıllık izine mahsup edilemez.

b- Sağlık İzinlerinin süresi ve ödenecek ücretler;

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde tedavi altına alınanlar ile raporla istirahatı bulunanların, ücretlerinin ödenmesinde,

Hizmet süresi 5 yılı geçmeyenler üç aya kadar,

Hizmet süresi 5 yıl ile 10 yıl arasında olanlara 6 aya kadar. Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlara 12 aya kadar,

Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara 18 aya kadar.

Devam edilir.

Bu süreler, arası kesilmeden devam eden hastalıklar içindir.

Personelin hastalanması sonucu, gerek Sosyal Sigortalar Kurumu gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile resmi teşekküllerin sağlık tesislerinde tedavi altına alınması veya kurum ve kuruluşların doktorlarınca istirahat raporu verilmesi halinde yukarıda belirtilen sürelerle sınırlı olmak üzere ücretlerinin tam olarak ödenmesine devam olunur.

Personelin Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alması ya da hak kazanması halinde, Kurumdan alacakları ödenekleri idareye yatırmaları mecburidir. Bu mecburiyete uymayanların tedavi ve istirahatlı geçirdikleri sürelerden ilk iki günden sonra geçen süreler için ödenen ücretler bir sonraki ayın ücretinden kesilir.

Sosyal Sigortalar Kurumu dışındaki sağlık tesislerinden istirahat raporu alıp da Sosyal Sigortalar Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanamayanlar raporlu olduğu sürelerde kendisine ödenen aylık ücret ve diğer sosyal yardım miktarlarını istirahat raporunun bitiminde idareye yatırmak zorundadırlar.

ÜCRETSİZ İZİNLER – TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH VE TEKRAR İŞE BAŞLATMA

MADDE 33-

A- Ücretsiz İzin;

Aşağıda belirtilen hallerde ve yazılı başvuru üzerine, gerektiğinde durumu belgelemek, sicili olumlu olmak ve Genel Müdürlükçe uygun bulunmak kaydıyla;

a-Doğum yapan personelin yeni doğan çocuğuna bakacak kimsesi olmaması nedeniyle bizzat kendisinin bakmasının zorunlu olması halinde doğum sonrası izninin bitiminden sonra 1 yıla kadar,

b- Personelin eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile ana ve babasının ağır ve uzun süren hastalığının belgelendirilmesi halinde 1 yıla kadar,

c- Kooperatifçilik meslek bilgisi ve kültürünün geliştirilmesi, bu konuda araştırmalar yapılması veya yabancı dil bilgisinin artırılması için yurt dışında sağladığı imkanların değerlendirilmesi amacıyla 1 yıla kadar,

d- Eşin yurt dışında görevlendirildiğinin belgelendirilmesi halinde her defasında 1 yıldan çok olmamak üzere 2 yıla kadar,

e- Yukarıda belirtilenlerin dışında mazeretleri uygun görülenlere 6 aya kadar,

Genel Müdürlükçe ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izin kullanan personele aynı şartların tekrarı halinde uygun bulunmak kaydıyla yeniden ücretsiz izin verilebilir.

Ücretsiz izne ayrılan personel izin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde mazeretsiz olarak görevine başlamaması halinde İş Akdi fesih edilir.

B- Tutukluluk, Gözetim Altına Alınma, Mahkumiyet Halinde Fesih ve Tekrar İşe Başlatma:

a- Personelin, her hangi bir suçtan ötürü gözlem altına alındığı ve/veya tutuklandığı ve gözlem altına alınma ve/veya tutukluluk hali 90 günü aştığı taktirde hizmet akdi münfesih sayılır. 90 güne kadar süren gözlem altına alma ve/veya tutukluluk hallerinde gözlem altına alınan ve/veya tutuklu kalınan süre kadar personel ücretsiz izinli sayılır.

b- Hizmet akdi münfesih olan personelin tutukluluk halinin,

 1. Kovuşturmaya yer olmaması,
 2. Son tahkikatın açılmasına gerek olmaması,
 3. Beraat kararı verilmesi,
 4. Kamu davasının düşmesi veya ortadan kalkması,

Nedenlerinden biri ile 150 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten

itibaren 7 iş günü içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde Genel Müdürlükçe emsallerinin hakları ile işe alınır. 150 gün sonunda yapılan başvuru halinde boş kadro varsa işe alınırlar.

c- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam ederken, hizmet akitleri münfesih olan personelden 150 gün içinde tahliye edilenler 7 iş günü içinde başvurmaları halinde Genel Müdürlükçe tekrar işe alınırlar.

d- Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam eden ve hizmet akitleri münfesih sayılan personelden,

1- 6 ay ve daha az ceza alan,

2- 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan veya iyi hali nedeniyle 6 aydan fazla ceza aldığı halde 6 aydan önce tahliye edilen personelin tekrar işe başlatılmaları Genel Müdürlüğün takdiri ile mümkündür.

e- Yüz kızartıcı suçlar ile sabotaj, Devletin Ülke ve Milletiyle bütünlüğüne, Milli Güvenliğe, Kamu Düzenine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir surette tekrar işe alınamazlar.

f- Teşkilata ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanırken, trafik kazası yapan şoförler bu nedenle tutuklanmalarını müteakip hizmet akitlerinin münfesih sayılmasından sonra, 150 gün içinde hükümlülük veya tutukluluk hali sona ermek şartıyla,

 1. Tutuklu veya hükümlü kaldıkları sürenin sonunda 7 iş günü içinde,
 2. Ehliyetlerinin Mahkemece geri alınmış olması durumunda, ehliyetin iade

edildiği tarihten itibaren 7 iş günü içinde, başvurmaları halinde eski işlerine alınırlar. 150 günden fazla süren hükümlülük veya tutukluluk halinde tekrar işe başlatılma Genel Müdürlüğün takdirine bağlıdır.

İZİNLERDE YAN ÖDEMELER VE TERFİ HAKLARI:

MADDE 34- Her kullanılışında süresi yıllık izin hakkını geçmeyen her türlü ücretli izinlerde personele, Toplu İş Sözleşmesine göre ödenen tüm sosyal yardım ve diğer hakları devam eder.

Her izin kullanılışında, kullanılan izin süresinin 30 iş gününü aşması halinde uygulanacak usul ve esaslar Toplu-İş Sözleşmesi ile düzenlenir.

İSTİFA:

MADDE 35- Teşkilatta çalışan personel, çalıştığı teşkilata veya üst kuruluşa yazılı olarak müracaat etmek suretiyle çekilme isteğinde bulunabilir.

İstifa etmek isteyen personel, yerine tayin edilecek kimsenin gelmesine veya istifa isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine tayin edilen kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil tayin edilmediği takdirde istifa eden personel üstüne haber vermek suretiyle görevini bırakabilir. Mücbir sebepler karşısında üstüne haber vermek suretiyle hemen ayrılabilir.

HİZMETİN SONA ERMESİ:

MADDE 36- Personelin mevzuat hükümlerine göre görevine son verilmesi, tayin şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bunlardan herhangi birini kaybetmesi, görevden istifası, istek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması ve ölümü, adaylık süresi sonunda başarısız sayılması hallerinde hizmeti sona erer.

Ayrıca, Personelin, İzinsiz veya kabul edilebilecek mazereti olmaksızın görevini terk etmesi ve bu terkin kesintisiz 3 işgünü devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın Genel Müdürlükçe İş Akdi fesih edilmek suretiyle hizmeti sona erdirilir. Bu personele teşkilatta bir daha görev verilmez.

Fesihle ilgili bildirimler İş Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca yapılır. Bildirimin alınmasından kaçınılması veya adresinin tespit edilememesi hallerinde tutanak tutulur. Bu tutanak bildirim yerine geçer.

EMEKLİLİK:

MADDE 37- Personelin aşağıda yazılı hallerde hizmet akdi sona erdirilir.

a- İstek Üzerine Emeklilik:

Personelden, Sosyal Sigortalar mevzuatına göre yaşlılık veya malûllük aylığı almaya hak kazandıklarını belgeleyenlerin talepleri halinde hizmet akitleri sona erdirilir.

b- Emekli Olma Hakkını Kazanan Personelin İş Akdinin Feshi:

Personel yaşlılık ve malûllük aylığı almaya hak kazanmış ise İş Kanununda belirtilen sürelerde önceden haber verilmek veya İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenmek kaydıyla Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile personelin iş akdi fesih edilebilir.

DEVİR TESLİM İŞLEMLERİ:

MADDE 38- İstifa eden personel devir ve teslim ile mükellef ise bu işlemlerin sonuna kadar görevini bırakamaz.

Emekli olan personel emekliliğini tebellüğ ettiği tarihten itibaren bir hafta içinde, zimmetinde bulunan para, kıymetli evrak ve depo girdilerini teşkilat sorumlularına devretmek zorundadır.

KIDEM TAZMİNATI:

MADDE 39- Kıdem tazminatı almaya hak kazanmış personele İş Kanununun 14. Maddesi ile Toplu-İş Sözleşmesinin kıdem tazminatı ile ilgili maddesinde belirtilen esaslara göre kıdem tazminatı ödenir. Soruşturması devam edenlerle, hakkında adli soruşturma olanların kıdem tazminatlarının bir bölümü veya tamamı soruşturma sonucu veya mahkeme kararlan beklenerek ödenmez.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

MADDE 40- Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a- Personel amiri oldukları hizmet birimlerinde: Kanun, ana sözleşme ve Yönetmeliklerde belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmaktan, maiyetindeki personeli yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludur. Amir, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.

b- Personel, görevini, gereken titizlikle yerine getirmekle, ilgili mevzuatı öğrenmekle ve görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için, gerekli bilgileri elde etmekle, tam ve doğru olarak yapmakla. görev sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.

Mevzuatta ve talimatlarda açık olmayan veya işin uygulanması ile ilgili emir bulunmayan veya uygulamada tereddüt edilen işlerde personel yetkili makama başvurarak alacağı emre göre iş yapar.

Yetkili makama başvurmaya zamanı olmayan acele işlerde, personel kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır ve hemen yetkili makama bildirir.

c- Personel, yapacağı işlerde ve alacağı kararlarda teşkilatın yararını ön planda tutmak ve teşkilatı zarara sokacak her türlü fiil ve hareketten kaçınmak mecburiyetindedir.

d- Personel ortaklar ve iş sahipleri ile münasebetlerinde dürüstlük nezaket ve ciddiyetten ayrılmamaya, iş sahiplerinin işlerini mümkün olan süratle yapmaya mecburdur.

e- Personel bir siyasi partinin veya kişinin veya zümrenin yararına veya zararına yönelik davranışta bulunamaz, siyasi parti organlarına aday olamaz, görev alamaz. Görevlerini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, sosyal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapamaz.

f- Personel, çalışma saatleri içinde ve dışında görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek, kuruluşun itibarının sarsıcı davranışlardan kaçınmak mecburiyetindedirler.

g- Personel, Genel Müdürlük tarafından ve Toplu İş Sözleşmesi ile tespit edilen çalışma saatleri içinde görevi başında bulunmakla ve bu süre içinde de mesaisinin tamamını işine ayırmakla mükelleftir.

h- Devamlı ve geçici olan görevinden ayrılan personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki kıymetleri devir teslim etmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim yapmayanlar meydana gelecek zarardan hukuki ve cezai olarak sorumludurlar.

İşten daimi ayrılmalarda ve emeklilik halinde hizmet yükümlülüğü olanlar çalışmadıkları süreye tekabül eden tazminatı avans ya da başka çeşit borcu varsa bu borçlarını toptan ödemek zorundadırlar.

i- Teşkilatın her kademedeki yöneticileri yapmakla mükellef bulundukları görevleri Genel Kurul ve Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararlarına ve mevzuata ve üst kuruluşların verecekleri yazılı talimatlara göre düzenlemek ve yürütmekten bir üst kâdemeye karşı sorumludurlar.

j- Personel görevinin yerine getirilmesi sırasında amirlerinin verecekleri yazılı talimatlara uymak mecburiyetindedir. Ancak verilen emir Kanun, Anasözleşme yönetmelik ve diğer mevzuata aykırı bulunduğu takdirde durum emir alan ve yapacak tarafından amire bildirilir ve işlem yerine getirilmez. Amir, ısrar eder ve bu emri yazı ile yenilerse personel suç teşkil etmemek şartı ile emri yerine getirir ve hemen bir üst makam aracılığı ile Genel Müdürlüğe bildirir, bu takdirde sorumluluk emri verene aittir.

k- Personelin görevi sebebiyle meydana gelen zarar, Borçlar Kanunun haksız fiil hükümleri gereğince kendisinden tazmin edilir.

Şahısların uğradıkları zararlardan ötürü teşkilat aleyhine açtığı davalarda, teşkilat genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkına sahiptir.

I- Personel çeşitli kurumlara mevzuat gereği verilmesi öngörülen bildirimleri, usulüne göre düzenleyerek süresi içinde ilgililere vermekle mükelleftir.

m- Personel hizmeti gereği olarak aldığı iş avanslarını alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde kapatmak mecburiyetindedir.

n- İmzaya yetkili personel, görev değişikliklerinde mal bildirimi vermekle mükelleftir.

o- Meslekleri dalında yüksek öğrenim yapmış ve teşkilatta teknik personel kadrosunda ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren görevlerde görevlendirilen personel, yaptıkları işlerle ilgili rapor, belge ve her türlü evrakı düzenlemeye ve bunları imzalamaya yetkilidirler ve imzaladıkları belgelerdeki sorumluluklar kendilerine aittir.

p- Tarım Kredi Kooperatifi personelinin Kooperatif merkezinde oturması esastır. Meşru mazeretler üst kuruluşlarca dikkate alınabilir.

CEZAİ SORUMLULUK:

MADDE 41- Personel, suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle teşkilatın para ve malları, bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı Devlet Memurları gibi ceza görür.

EĞİTİM VE SOSYAL TESİSLERDE İŞLENEN SUÇLAR:

MADDE 42- Eğitim yapılan yerler ve sosyal tesisler, iş yerleri sayılır. Bu yerlerde suç işleyen personel hakkında Yönetmeliğin Disiplin hükümleri uygulanır.

TEFTİŞ MECBURİYETİ:

MADDE 43- Teşkilatta yapılan işler ile ilgili personelin görev, sorumluluk ve mükellefiyetleri, teşkilatın her zaman teftiş, kontrol ve denetimine tabidir.

Başbakanlığın, bakanlığın ve teşkilatın görevlendireceği müfettiş ile diğer yetkililer; Teftiş, kontrol, denetim ve soruşturma yapmak amacıyla iş yerine geldiklerinde görevli personel kendilerine her türlü kolaylığı göstermek, Teftiş ile ilgili emir ve talimatlarını yerine getirmek, istedikleri evrak ve kayıtları vermek ve sorularına gerçeklere uygun olarak açıklayıcı cevaplar vermekle mükelleftir.

Müfettiş ve diğer yetkililer, iş yerine geldiklerinde teftiş kontrol, denetim ve soruşturmaya başlamadan önce hüviyetlerini görevli personele gösterir, İşleri aksatacak tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

Teftiş, inceleme ve soruşturma başladığında yıllık izin, kurs ve atama gibi görevden ayrılmayı gerektiren hallerde personel, Müfettişin yazılı iznini almaya mecburdur.

BAŞKA İŞ VE HİZMET YASAĞI:

MADDE 44- Personel;

a- Hayır Kurumları ile mesleki teşekkül ve sosyal kurumların yönetim ve denetim kurumlarında, teşkilatın iştiraklerinde, görev almak,

b- Personelin kurduğu sosyal amaçlı vakıfların ve iştiraklerinin denetim ve yönetim kurullarında görev almak,

c- Çalışma saatleri dışında ve izinli bulundukları sürede sahip oldukları tarımsal işletmelerini işletmek,

d- Personel ve ortakların eğitimi için açılan kurslarda, Kooperatifçilik konusunda eğitim kurumlarında veya kurslarda öğretmenlik yapmak,

e- Tüketim ve yapı kooperatiflerine üye olmak ve bu kooperatiflerde görev almak,

f- Resmi merci kararı ile verilen bilir kişilik ve hakemlik görevini yapmak,

g- İlgili Bakanlıkça verilen talimat ve görevler,

Dışında ücret karşılığında görev kabul edemez.

Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında bu yönetmeliğin cezai hükümleri uygulanır.

YASAK İŞLER:

MADDE 45- Personel için yasak olan işler aşağıda belirtilmiştir:

Personel;

a- Ortaklar ve iş sahiplerinden borç para alamaz.

b- Görevi ve ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir şekilde menfaat sağlayamaz.

c- Teşkilatın açtığı her türlü eksiltme ve artırmalara dolaylı veya dolaysız olarak katılamaz.

d- Görevi ile ilgili olarak öğrendiği sırları ve bunlarla ilgili belgeleri bilgi verilecek kanuni merciler dışında başkalarına açıklayamaz.

e- Yapılan hizmetlerin kamuoyuna duyurulması hariç Teşkilat ile ilgili konular hakkında, Genel Müdürlüğün müsaadesi olmadıkça, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, beyanat ve demeç veremez.

f- Siyasi faaliyette bulunamaz, Teşkilat toplantılarında ve teşkilat tesislerinde siyasi faaliyet gösteremez, teşkilat faaliyetlerini siyasi amaçlara alet edemez.

TOPLU EYLEM VE HAREKETLERDE BULUNMA YASAĞI:

MADDE 46- Personelin toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.

Teşkilat personelinin, hizmetleri aksatacak şekilde işten kasıtlı olarak birlikte

çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de teşkilat hizmetlerine ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ VE MESAİ SAATLERİ:

MADDE 47- Teşkilatta haftalık çalışma süresi beş gün ve 40 saattir.

Günlük mesai saatlerinin başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi hizmetin ve görev yerinin özellikleri dikkate alınarak Kooperatif için Bölge Birliklerince, Bölge ve Merkez Birliği için Genel Müdürlükçe tespit edilir ve teşkilata duyurulur.

MESAİ SAATLERİ DIŞINDA VE TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA:

MADDE 48- Personel haftalık ve günlük çalışma süreleri dışında ve tatil günlerinde de çalıştırılabilir.

Personele yaptırılacak fazla mesailer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan Fazla Çalışma Tüzüğü'ne göre düzenlenir.

Birimler, fazla mesai yapma gerektiğini gerekçeli ve ayrıntılı olarak Genel Müdürlüğe bildirip, Genel Müdürlükten alınacak talimat esaslarına göre fazla çalışma uygulaması yapabilirler.

Genel Müdürlük, Bölge Birliklerine ve Kooperatiflere fazla mesaileri düzenleme yetkisi verebilir.

Fazla mesai yaptırılan personelden ay içinde görevlerinden istifa edenlere, görev yeri değiştirilenler, emekliye ayrılanlara veya ölenlere ait fazla mesai ücreti kendilerine veya mirasçılarına ödenir.

Personel muvafakati alınmak şartı ile Milli ve Dini Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalıştırılabilir. Normal ve Resmi Tatil günlerinde fazla mesai yaptırılan personele, meri mevzuat hükümlerine göre mesai ve tatil yevmiyesi ödenir.

Milli ve Dini Bayram ve Genel tatil günlerinde geçici görevle başka bir yere görevlendirilerek çalıştırılan personele gündeliklerinin yanında tatil yevmiyesi de ödenir.

.

BEŞİNCİ BÖLÜM

VEKALET VE EK GÖREVLER

VEKALET:

MADDE 49- Asilde aranan şartlar Vekilde de aranır. Vekalet verilmesinin şekil ve şartları aşağıda belirtilmiştir.

A-Geçici Olarak Görevlendirmeler:

Personelin;

 • Yıllık izninin kullanılması,

b- Yedek askerliğe alınması,

c- Görev ve yetki sahası dışında geçici görevle ve kurs sebebiyle işinden ayrılması,

d- Görev ve kurs sebebiyle dış ülkelere gitmesi,

e- Teşkilat içinde işten ayrılma (istifa, görevi terk, görevden çıkarılma) gibi durumlarda, yerine tayin yapılıncaya kadar işlerin yürütülmesi,

f- Disiplin cezası uygulanması, ceza ve görevlerden muvakkaten uzaklaştırma sebebiyle görevlerinden uzak kalması,

g- Doğum, hastalık,

ve benzeri sebeplerle, varsa aynı iş yerinde çalışan bir personel, yoksa başka bir personel

bulunduğu unvanla “geçici olarak” bu yerde görevlendirilir.

Bu görevlendirmeler, Kooperatif ve Bölge Müdürlüklerinde Bölgesi dahilinde Bölge Müdürünün, Bölge haricinde ve Genel Müdürlükte geçici görevlendirmeler ise Genel Müdürün oluru ile yapılır.

Genel Müdürlük, teşkilatta ortaya çıkan geçici yetkili ve yetkisiz personel ihtiyacının karşılanması ile idari zaruretlerin gerektirdiği şartlarda personeli görevli olduğu birim dışında başka bir birimde geçici olarak istihdam edebilir.

İştiraklerden talep olması, personelin de kabul etmesi halinde iştiraklerde geçici olarak görevlendirme Genel Müdürlükçe yapılır. Ancak, ücreti iştiraklerce ödenir. Asıl işyerince herhangi bir ücret ödenmez. İştiraklerde geçen hizmet süreleri (kıdem tazminatı hariç) Teşkilatta geçmiş sayılır.

Aynı iş yerinde geçici olarak görevlendirmelerde ücret ödenmez. Başka bir yerde görevlendirmelerde, görevlendirilecek personelin geçici görev yerinin yakınındaki bir yerde görev yapmakta olması dikkate alınır ve kendilerine mevzuat esasları dahilinde yol parası ve geçici görev yevmiyesi ödenir. Geçici olarak görevlendirmede geçici görev süresi harcırah kanununda belirtilen süre ile sınırlı olup personelin rızası alınmadan bir yıl içinde bu süre aynı yerdeki görev için uzatılmaz.

B- Vekaleten Tayin:

a- Boş olup da, asil tayin yapılmayan kadrolara, bu kadronun bir altındaki derecede çalışan personel,

 • Teşkilatın boş kadrolarına benzer kadroda çalışan bir personel,

tayinlerdeki usul ve esasa göre Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile tayin edilir. Tayin edildiği görevin aylık ücret ve sosyal haklarını alır.

C- Vekil Bırakmak Suretiyle Vekalet:

Herhangi bir sebeple birim amirlerinin iş yerinden kısa süreli ayrılmalarında aşağıda belirtilen usul ve esaslar uygulanır.

a- Genel Müdürlükte;

Genel Müdür, Anasözleşmenin 33. maddesi gereğince, yardımcılarından birini, bunların bulunmaması halinde uygun bulacağı bir Daire Başkanını vekil bırakır.

Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdürün oluru ile birbirlerine vekalet ederler.

Daire Başkanları, izinli ve raporlu olmaları halinde bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının oluru ile ilgili Birim Müdürlerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürler, Genel Müdür Yardımcısının. Şefler ilgili Daire Başkanının oluru ile birbirlerine vekalet ederler. Bu esnada ayrıca vekalet ücreti ödenmez.

b- Bölgelerde ve İşletmelerde;

Müdürler, Genel Müdürün oluru ile yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürlerin belirleyeceği Müdür Yardımcıları birbirlerine, Müdürün oluru ile Şefler birbirlerine vekalet ederler.

D- Tedvir en Atama:

Vekaleten atama yapılması için aranan şartlarda bir eksikliğin bulunması halinde, vekaleten atama yapılacak görevlere tedvirin görevlendirme yapılabilir. Üst göreve tedvir eden personel asli kadrosunun haklarını alır.

EK GÖREVLER:

MADDE 50- Teşkilatta çalışan personele verilecek ek görevler ve şartları aşağıda belirtilmiştir:

Personel,

a- Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliğinin hisselerini temsilen Teşkilatın kendi kurduğu veya sermayesine iştirak ettiği ortaklıkların Yönetim ve Denetim kurullarında, Teşkilat mensupları, Genel Müdürün teklifi üzerine Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir.

b-Teşkilatın düzenlediği eğitim kurs ve seminerlerinden ders ve konferans vermesi için, Genel Müdürlük talimatı ile görevlendirilebilir.

Ders, Seminer ve Konferanslar için görevlendirilecek personele, Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslara göre ücret ödenebilir.

c- Personel, Teşkilat dışındaki kurum ve kuruluşlarda kuruluşu temsilen önceden Genel Müdürlük müsaadesi alınmak kaydıyla ders ve konferans verebilir.

Yukarıda belirtilen işlerde görev alacak personelin, bu görevleri sebebiyle esas görevlerini aksatmaması gerekir.

BİRLEŞMEYECEK GÖREVLER:

MADDE 51- Kooperatif, Bölge ve Merkez Birliği personeli Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olamaz. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğine ve temsilciliğine seçilemez.

ALTINCI BÖLÜM

PERSONEL EĞİTİMİ

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN AMACI:

MADDE 52- Hizmet İçi Eğitim, personelin işleriyle ilgili pratik ve teorik bilgilerinin arttırılması ve yenilenmesi, dünyada meydana gelen gelişmelerin izlenmesi, işe ait tecrübe kazandırılması, davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için yapılan ve bu suretle hizmette verim, ekonomi ve etkinlik sağlayan çalışmalardır. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde Teftiş Kurulu Çalışma Esasları uygulanır.

PERSONEL EĞİTİM BİRİMLERİ VE MERKEZLERİ:

MADDE 53- Teşkilatımızda eğitim çalışmaları Hizmet İçi Eğitim Esasları çerçevesinde Merkez Birliğinde, Eğitim Daire Başkanlığı bünyesindeki Eğitim Müdürlüğü, Bölge Birlikleri bünyesinde ise Teşkilatlandırma ve Eğitim Şefliği tarafından yürütülür. Hizmet İçi Eğitim Esasları Genel Müdürlükçe hazırlanır ve Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Eğitimin süresi, konusu, amacı, değerlendirme, başarı vb. hususlar bu Hizmet İçi Eğitim Esaslarıyla düzenlenir.

Eğitimler, Merkez Birliğinin eğitim tesislerinde ve Bölge Birliklerinde yapılır. Gerektiğinde diğer Kurum ve Kuruluşların eğitim tesislerinden yaralanılabilir veya diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına Genel Müdürlüğün onayı ile katılınabilir.

PERSONEL EĞİTİM GENEL PLANI:

MADDE 54- Merkez Birliği her yıl Ekim ayında Bölge Birliklerine bir yazı yazarak birliklerdeki ve kooperatiflerdeki personelin, hangi alanlarda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarının bildirilmesini ister. Eğitim Müdürlüğü Bölge Birliklerinin taleplerini de dikkate alarak, her yıl Aralık ayının başında bir eğitim programı ve planı yaparak Genel Müdürlüğün onayına sunar. Genel Müdürlük bütçe imkanları, personel politikaları ve insan kaynağı ihtiyacını da göz önünde bulundurarak, gerekirse üniversite öğretim üyelerinin de görüşlerini alarak, yıllık hizmet içi eğitim programını ve planını Aralık ayında kabul eder ve Ocak ayından itibaren uygulamaya koyar.

YURT DIŞINDA EĞİTİM:

MADDE 55- Teşkilat personeli, yabancı memleketlerin hizmetle ilgili kurumlarında veya eğitim merkezlerinde mesleki bilgi ve görgülerinin artırılması amacıyla yetiştirilebilir.

MECBURİ HİZMET ZORUNLULUĞU:

MADDE 56- Personel, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve kurslara iştirak ettirildiği taktirde, yurt içi eğitim süresinin iki katı, yurt dışı eğitim süresinin üç katı kadar kendilerinden mecburi hizmet mükellefiyeti için taahhütname alınır. Taahhütnamelerin şekil ve şartları ile mükellefiyet sürelerini Genel Müdürlük tespit eder. Yönetim Kurulu kararı ile mecburi hizmet yükümlülüğü kaldırılabilir.

24 Ağustos 2013 16:28

aslı8686
Aday Memur

arkadaşlar eylulde lım olacak kesin bizzat genel mudurden çogunluk fakulte mezunu olacakmış bekleyecegiz az kaldı eylule

Toplam 46 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?