Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Mayıs 2013 22:24   


Lut peygamberin misafirleri!

Lut peygamber Kuranda adı geçen peygamberlerden biridir. Kurana göre peygamber olsa da Hristiyan ve Musevilere göre peygamber değildir, sadece azizlerden biridir. Tevratta Lut un bir mağarada kızlarıyla birlikte olduğu anlatılır.

Hikayesi oldukça ilginç olan Lut peygambere Kuranda da epeyce yer verilmiştir. Onu ve kavmini konu edinen ondan fazla ayrı sure bulunmaktadır.

http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/lut/lutayet.asp

Lut peygamberin Kurandaki hikayesi kısaca şöyledir:

Allahın elçileri (Tevratta iki melek olarak geçer) Lut peygambere misafir olurlar. Bunun haberini alan ve erkeklerle birlikte olan sapık kavmi koşarak Lut peygamberin evine gelir. Bunun karşısında Lut peygamber kavmine dönerek Hicr Suresinde şöyle der:

-Şehir halkı, birbirlerine müjdeleyerek geldi. (Lut onlara) dedi ki: Bunlar benim misafirlerim, (lütfen) beni utandırmayın! Allahtan korkup (sakının) ve beni küçük düşürmeyin.

-(Lut) dedi ki: Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım.

Aynı hikaye Hud Suresinde ise şu şekilde geçer:

(Lut) dedi ki: Ey kavmim, bunlar benim kızlarım, sizler için daha temizdir. Allahtan korkun ve beni misafirlerim önünde küçük düşürmeyin. Sizin içinizde reşit(doğru düşünen) bir adam yok mudur?

Dediler ki: Şüphesiz sende biliyorsun ki, kızlarında bizim bir hakkımız yoktur. Gerçekte sen, bizim ne istediğimizi biliyorsun.

(Lut) dedi ki: Keşke size yetecek bir gücüm olsaydı veya sağlam bir yere dayanabilseydim.

Buraya kadarki Kurandaki anlatımla Tevrattaki anlatım hemen hemen aynıdır. Tevratta da Lut un kapısına gelen sapık kavmi onun misafirleriyle yatmak istemiş, Lut da misafirlerine dokunulmaması için tertemiz kızlarını onlara önermiştir.

Tevrattaki Lut Allahın bir peygamberi olmadığı için onun kızlarını başkalarına sunması gibi saçma bir davranışta bulunması belki bir nebze anlaşılabilir ancak Kuranda Allahın kendisine seçtiği elçilerinden biri olan Lut peygamberin sırf misafirlerinin karşısında küçük düşmemek ve utanmamak için böylesi bir şeyi yapmış olması anlaşılır gibi değildir.

Şöyle bir şey düşünebilirsiniz: Lut peygamber -Eğer yapmak istiyorsanız, işte bunlar, benim kızlarım.- derken aslında kızlarını evlendirmeyi düşünmüştür.

Bu şekilde düşünürsek şunu sormamız gerekir; tahrif edilmiş Tevrattaki anlatım ortadayken Allah evlendirmek kelimesini unutup da neden onun yerine yaptırmak gibi bir kelimeyi kullanmıştır? Bunun tersine bence Allahın böyle bir niyeti olsaydı evlendirmek kelimesini açıkça hatta altı çizili bir şekilde özellikle vermesi gerekmez miydi? Hiç şüphesiz Allah gibi bir tanrıya doğruyu söylemek kadar onu en açık ve en doğru bir şekilde söylemek yakışır.

Peki diyelim ki evlendirmekten bahsetmiş olsaydı, iş çözülmüş olur muydu? olmazdı. Çünkü Lut peygamberin kapısına gelen elinde çiçeklerle bekleyen bir damat adayı değil, şehir halkı, Lut peygamber kimi kiminle evlendirecek? Sonra başkasının misafirine, erkeklerine göz koymuş kişilere kız verilmesi gibi bir davranışın da mantıkla örtüşen bir tarafı bulunmuyor.

Şunu da düşünebilirsiniz: Lut peygamber böyle bir şeyi göze aldığına göre demek ki misafirlerinin kim olduğunu, onların Allahın elçileri olduğunu biliyordu ve onlara zarar gelmemesi kızlarını sunmasından daha önemliydi.

Bu düşünce de her ne kadar kızların sunulması için geçerli bir mazaret olmasa da diyelim ki Lut peygamber böyle düşünmüştü. O zaman da şunu sormak gerekir: Lut peygambere gelen bu elçiler sıradan kişiler değil, onların görevi diğer ayetlerde belirtiliyor, azgın bir toplumu azaba uğratmakla görevliler. Lut peygamber madem bunların kutsal elçiler (melekler) olduğunu düşünüyordu, madem bunlar kızlarından vazgeçecek kadar önemli kişilerdi onların kendilerini koruyabilecek güçte olabileceklerini neden düşünmemişti?

Lut peygamberle ilgili Kurandaki anlatıma baktığımızda sırf Tevrattan bir şeyler alıntı yapılacak diye ortaya oldukça ilginç bir anlatımın çıktığını görmekteyiz. Bırakın bir peygamberi kim olursa olsun herhangi bir baba hiçbir koşulda hele hele de ailesinden olmayan birilerinin hatrına -kızlarını yaptırtmak- gibi bir teklifle onları başkalarına, onlarca erkeğe sunmaz.

Böylesi şeyler ancak çok eski ilkel insanların sınır tanımayan yaşantılarından hareketle kendi tanrılarına uyarlamış oldukları efsanelerde geçmektedir. Çok tanrılı inançlara sahip bu dinler zamanla tek tanrılı bir yapıya dönüşmeye başladıkça, eskiden tanrılara ait olan efsanelerin zamanla tanrı kral hükümdarlara veya tanrının oğlu, elçisi sayılan insanlara ilişkin anlatılmaya başlandığını düşünüyorum.

Lut peygamberin kızlarıyla ilgili tercihi konusundaki takdiri size bırakarak son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Lut peygamberin yaşadıklarıyla ilgili Hud Suresi ile Hicr Suresindeki olayların anlatım sırası aynı değildir. Hicr Suresindeki anlatımda misafir gelen elçilerin ne amaçla geldiklerini söylemesi ve Lut peygambere yol göstermeleri şehir halkının kapıya gelmesinden öncedir. Hud Suresinde ise misafir gelen elçilerin kendilerini Allahın elçileri olarak tanıtması ve Lut peygambere yol göstermeleri şehir halkının kapıya gelmesinden sonradır.

08 Mayıs 2013 22:58

meraklii1980
Yasaklı

anlam kargaşasından başka birşey yok bu yazıda.

08 Mayıs 2013 23:16

cenkvarol1
Şube Müdürü

anlam kargaşasından başka birşey yok bu yazıda.


meraklii1980, 5 yıl önce - Alıntıya git

senin anladığın doğru anlam nedir peki?

09 Mayıs 2013 09:12

snms_4242
Başbakan Müsteşarı

rte senle çok konuştuk bunları ama yine de bişeyler söyliyeyim,

-bu konuyla ilgili değerlendirmemi yapmıştım önceden ve o konuda ısrarım da var, lut peygamber kızlarım derken kavmin tüm kızlarını usül açısından teoride göstermiştir,yani işin fıtratı tabiatı budur,

-diğer fikrim ise şu; farzedelim ki senin dediğin üzere lut kızlarını sapık kişilere sundu -ki bu ne olursa olsun eş hanım olarak alın anlamıdır-,bu meseleyi fazla bizim algılarımıza eviriyorsunuz,ortada bir peygamber var Allah'ın O'na gönderdiği melekler ve bir vazifesi ne olursa olsun peygamber sapkın kavme doğru olanı gösterecek ve onları koruyacak en azından şunu düşün peygamber bir yanlışı gösterecek yanlışda olanlara ama bunu yaparken başka bir günaha cevaz verecek mümkün mü? ve ayrıca Allah'a bağlılığı söz konusu ki zaten diyorsun ki melekler zaten kendilerini korurlardı aynı mantık, Allah herşekilde Lut'u ve kızlarını koruyacaktı ve zaten korudu,Lut peygamber bunu biliyor,kızlarını feda edecek derecede Allah'a bağlılığı da şaşılacak bir durum değil,ibrahim peygamberde oğlunu feda etmedi mi meseleye etik açıdan bakıyorsun yalnız objektif bir değerlendirme yapmak istiyorsan eylemin dine uygunluğunu irdeliyeceksin,Allah'ın emriyle dinle çelişmeyen eylemin etik durumunu değerlendirmen yersiz eğer Allah'ın emrine aykırı bir eylem var ise bu durumda haklısın derdim, bu kıssanın sonunda ne oldu? Allah müminleri korudu Lut peygamberde bunu biliyordu,Lut peygamber ve kızlarına birşey olmadı sapkın lut kavmi helak oldu.

09 Mayıs 2013 10:40

Bezboznik
Kapalı

RTEman hoşgeldin. yine kaliteli çaışmaların var mı?

snms. işinize geldi mi "muhkem müteşabih" işinize geldi mi "apaçık kuran". kitabınız açık açık yazıyor "Lut kendi kızlarını kavminin kızışmış erkeklerine sundu" diye. niye evirip çevireceğiz diye uğraşırsınız bilmem ki.

bence siz lut peygamberden de, kitabınızda yazanlardan da UTANIYORSUNUZ.

09 Mayıs 2013 11:40

cenkvarol1
Şube Müdürü

RTEman hoşgeldin. yine kaliteli çaışmaların var mı?

snms. işinize geldi mi "muhkem müteşabih" işinize geldi mi "apaçık kuran". kitabınız açık açık yazıyor "Lut kendi kızlarını kavminin kızışmış erkeklerine sundu" diye. niye evirip çevireceğiz diye uğraşırsınız bilmem ki.

bence siz lut peygamberden de, kitabınızda yazanlardan da UTANIYORSUNUZ.


Bezboznik, 5 yıl önce - Alıntıya git

Slm arkadaşım. Biraz daha farklı içerikte kendimce kitabı incelmeye devam etmekteyim. Birkaç enterasan tespitim oldu konu biraz daha sağlamlaştığı vakit buradan da paylaşmayı düşünüyorum.

snms_4242

Lut'un ağzından çıkan "kızlarım" kelimesine tüm kavmin kızlarını kastediyormuş gibi içeriğini daha da genişleterek farklı bir anlam vermek mümkün. Bu konuda din alimleri farklı görüşlere sahip. Yalnız ayetlerde geçtiği gibi Lut peygamberin "kızlarım" dedikten sonra kapısına gelenlerin de "senin kızların" diyerek cevap vermesi akla ilk başta Lut'un kendi kızlarından bahsetmekte olduğu düşüncesini uyandırmaktadır.

Kaldı ki Lut konusunda İslam kesimince tahammül edilmez iddiaların yer aldığı tahrif edilmiş bir kitap olan Tevrat'ta açıkça Lut'un kızlarından bahsedilmesi söz konusuyken, Kuran'ın bu konuda yeterince açık olamayıp, ciddi şüphelere yer bırakacak kadar örtülü olması bir eksikliktir. Tevrat'taki anlatımların yanlış olduğunu herkesten daha iyi bilen bir tanrının Kuran'da Lut peygamberin kapısına dayanmış olan o topluluğa karşı "kızlarım" yerine "kendi eşleriniz", "yaptırmak" yerine ise "evlenmek" kelimelerinin söylenmiş olduğunu üstüne basa basa belirtmesi gerekirdi. Ama ne yazık ki durum bunun tam tersi, ya bu ayetleri indiren Allah'ın kelime haznesi yeterince gelişmiş değil ya da bu Allah kendisine inananlar da dahil olmak üzere insanların şüphelnmelerine, görüş ayrılıkları yaşamalarına bizzat isteyerek izin vermekte, deyim yerindeyse onlarla kafa bulmakatdır. Tabi benim için doğru olan üçüncü olasılıktır; bu durum Tevrattaki veya diğer yahudi dini kaynalarından edinilmiş olan yarım yamalak bilgiler ile daha eski tarihli antik metinlerin değiştirilmesinin sonucudur.

ikinci olarak Lut'un kızlarını sunması ile İbrahim'in oğlunu boğazlamak istemsi aynı şeyler değil, bunlar arasında ortak bir nokta var ise ikisinin de ancak efsanelerde anlatılabilecek olan şeyler olmasıdır. İbrahim oğlunu Allah'a sunarken Lut kızlarını kafirlere sunmaktadır. Bir tarfta Allah'ın buyruğna göre hareket etmek varken diğer tarafta kafirleri tatmin etmek isteği var. Bu iki sözüm ona fedakarlık örneği çocukların ölüme tecavüze bırakılması açısından benzer ancak kimin isteklerine yerine getirmek ve ona boyun eğmek adına farklı şeylerdir.

eğer ortada Lut'un kızlarını feda ettirmesini gerektirecek kadar bir durum varsa şunu sormak lazım bu elçiler Lut için hangi manada bu kadar çok önemli? Lut aklınca Allah'ın meleklerinin canı yanmaması için mi bu fedakarlığı yapıyor? Onların bu kadar değerli olduğunu biliyorken onların bir melek veya Allah'ın elçileri olması sebebiyle en başta Allah tarafından zaten korunabileceğini akıl edemiyor mu? Lut bu azgın kavim karşısında hiç işin içine kızlarını katmadan veya adamların zaten birlikte yaşadıkları ve bildikleri diğer kadınlardan bahsetmeden "beni ve kızlarımı koru ey rabbim, ey elçiler" dese ne kaybederdi, hiçbirşey kaybetmezdi.

Ne tevrattaki ne de kurandaki anlatımın etikle örtüşen hiçbir tarafı bulunmamaktadır. Sadece Kurandaki anlatım aradan geçen yüzlerce senin bir sonucu olarak tevrattaki anlatımın bir üst basamağında sanki daha fazla makul, daha fazla masummuş gibi gözükmektedir. Peygamberi temize çekelim derken kızlar cezalandırılmak istenmiş ve arada kaynayıp gitmiştir. Hepsi bu.

09 Mayıs 2013 13:25

snms_4242
Başbakan Müsteşarı

yanlışın çok,

-lut peygamber elçilerin melek olduklarını bilmiyordu başta,yani tamamen peygamber tavrıyla doğru olanı, sapkın olanlara göstermek ve onları doğruya sevketmek amaçlandı,yani bunlar Allah'ın melekleri ben onları ne pahasına olursa olsun koruyacağım değil

-ibrahim peygamberle lut arasında birinin Allah'a kurban diğerinin kafire feda edilmesi diye bir farkılılık yok,birinde bir evladın Allah'a kurban edilmesi niyeti var ve yine Allah'ın buna izin vermemsi diğerinde ise Allah için O'nun izin verdiği yaşam şeklini öğretmek için kızların feda edilmesi sözkonusu,bunlar farklı şeyler demek yersiz

-tevrat evet tahrif edildi ve bu konuda hikayeler senaryolar yazılmış,Kur'an ne diyor peki tevratın tahrif edilmiş olduğunu, bu bile yeter zaten, Kur'an tevrattaki her tahrifata bir açıklama getirmeli mi,tabiki hayır,inanç da böyle birşey değildir,

-dikkate değer bir cümlen var, neden, çünkü buna benzer bir his ve fikre kapılmıştım meal okurken,''Allah görüş ayrılıklarını bizzat isteyerek'' demişin tam olarak böyle düşünmesem de inancın tam da böyle birşey olduğunu akabinde düşündüm.

09 Mayıs 2013 13:35

Can Atakli
Memur

Ben Lut Peygamberin yerinde olsaydım canımı verirdim ölünceye kadar çarpışırdım ama yine de eşimi kızlarımı vermezdim.

09 Mayıs 2013 13:37

Can Atakli
Memur

Misafirlerinin yerinde olsaydım Lut Peygamber ile birlikte kılıç kuşanır kanımızın son damlasına kadar çarpışırdım.

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?