Editörler :
28 Haziran 2013 08:14   


Yasaklı
Hilafet Ordusu ile Kuvay-ı Milliye Çatışması.. 1920 Nisan-Haziran

Mustafa Kemal Paşa, 1919 yılında Havsa ve Amasya Genelgelerini yayınlayarak ülkenin bağımsızlığı ve düşmanların işgallerinden vatanın kurtarılması yolunda Erzurum ve Sivas Kongrelerini yapmış, 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da TBMM' ni açarak, yeni bir Türk Ordusu kurulması suretiyle işgalcilerle milli mücadeleye girişmişti.

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması gündemde iken, İstanbul'daki esir Osmanlı hükumetinin Sadrazamı olan Damat Ferit Paşa, "Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetleri" nin ortaklaşa örgütlenmelerine bir misilleme olarak, uyanan Kuvay-ı Milliye ruhunun sekteye uğratılmasını teminen 7 Nisan 1920 tarihli Kararname ile Hilafet Ordusu denilen Kuvay-ı İnzibatiyye'nin kurulmasını kararlaştırdı.

Kuvay-ı İnzibatiyye denilen Hilafet Ordusunun maddi ve manevi tüm desteği, Amiral John Robbeck tarafından İngilizlerin parasal desteği ile sağlanıp kurulmuştur. Bütün giderleri, İngilizler karşılayıp sağlayacaktı.

Hilafet Ordusunun kurulması için gereken hazırlıklar 7 Nisan-18 Nisan 1920 tarihleri arasında tamamlandı. Buna göre, İngilizler tarafından para, silah ve cephane, araç-gereç temini öngörülüyordu. Kurulacak donanımlı 3 Alay, 1 Taburdan oluşan Hilafet Ordusuna asker temini İngilizlerin katkı ve yardımlarıyla gerçekleştirildi. Erlere 15, Teğmenlere 30, Alay Komutanlarına 150 lira ücret verilecekti. Bunları, İngilizler ödeyecekti.

Hilafet Ordusu 18 Nisan 1920 tarihinde resmen kurulmuştur.

Hilafet Ordusunun Komutanlığına Süleyman Şefik Paşa atanmıştır.

İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı olan Amiral John Robbeck, Adapazarı ve Sapanca yöresinde Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa'ya bağlı olan Kuvay-ı Milliyecilere karşı, İzmit ve çevresinin güvenliğinin sağlanması işini Hilafet Ordusuna verdi.

İngiliz Amiral John Robbeck; bir tümen gücündeki Hilafet Ordusunun arkasında donanımlı 2 İngiliz Taburu takviyesi yaptığı gibi, Hilafet Ordusuna deniz tarafından takviye olmak üzere İngiliz donanmasını bu işe memur etmişti.

İngilizler tarafından Gebze ve İzmit yöresine taşınan Hilafet Ordusu ile takviye İngiliz birliklerini, denizden de İngiliz donanması ve Çerkez Ahmet Anzavur kuvvetleri destekliyordu.

Hilafet Ordusu Komutanı Süleyman Şefik Paşa ile İngiliz kuvvetleri ve Çerkez Anzavur arasında fikir ayrılıkları çıkınca, Süleyman Şefik Paşa bu görevinden istifa etmiş ve kendisine paşalık rütbesi verilen Çerkez Anzavur, Hilafet Ordusu Komutanlığına atanmıştır.

Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Kuvay-ı Milliye birliklerini Geyve boğazından yönetiyordu. Başarılı biçimde yapılan baskınlarla Adapazarı ve Sapanca yörelerinde Hilafet Ordusu birlikleri zaafa uğratıldı. 1920 Mayıs-Haziran

Hilafet Ordusundaki bazı vatansever askerlerin, karşılarındaki Ali Fuat Paşaya bağlı Kuvay-ı Milliyecilerle çatışmak istememesi de çok lehimize oldu.. Çerkez Ahmet Anzavur ve onu destekleyen İngilizler hayal kırıklığına uğradılar ve dağıldılar.

Hilafet Ordusunun bu zaafiyeti ve bozulması, dağılması üzerine, Hilafet Ordusu 14 Haziran 1920 tarihinde resmen dağıtılarak erler terhis edildi.

28 Haziran 2013 08:18

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
28 Haziran 2013 11:04

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
29 Haziran 2013 09:58

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
29 Haziran 2013 11:00

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
29 Haziran 2013 13:44

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
29 Haziran 2013 19:35

çayırdere
Yasaklı
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir. Göster
29 Haziran 2013 23:29

çayırdere
Yasaklı

Saltanat ve hilafetçilela, vatan hainleri, Kurtuluş Savaşı yıllarında Haçlılarla kolkolaydılar.

30 Haziran 2013 07:27

çayırdere
Yasaklı

Hilafet Ordusunun varlığı ile yokluğu üç ay sürdü ama Padişah-Halife Vahidettin'in, İngilizlerin kışkırtması ve desteği ile Kurtuluş Savaşı boyunca Milli Mücadeleciler ve Kurtuluş Ordusu aleyhine çıkarttığı, tam 24 isyan var.

Bunların 23 adedinin din ve şeriat kaynaklı olduğunu unutmayalım. Bunların başında şeyhler ve dervişler, gerici ve yobazlar, cahiller, vatan hainleri vardı.

03 Temmuz 2013 19:02

çayırdere
Yasaklı

Mustafa Kemal'in gençlik arkadaşlarından olup da yeni kurulan Batı Cephesi Komutanlığına atanan Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Geyve Boğazını sağlam tutarak yönettiği harekatta, kendisini bağlı kuvvetleri ve Kuvay-ı Milliyecileri çok iyi organize ederek, İngilizlerle takviyeli Hilafet Ordusuna aman ve fırsat tanımadı.

03 Temmuz 2013 19:32

çayırdere
Yasaklı

İngilizlerin Hilafet Ordusunu kurdurmadaki amaçları çok acı ve düşündürücüydü..

Bu sayede; "Türkü Türke kırdırma" politikasıydı.. Hilafet Ordusundakiler de Türk idi, Kuvay-ı Milliyeciler de!..

Zaten, İngilizlerin temel felsefesinde sömürmek, menfaat sağlamak, bölüp parçalamak, bölüp yönetmek vardır.. Sinsiliğin ve kalleşliğin abidesi gibi.. Bunlar, 1914-1918 arasında Arapları da kandırıp ve elde edip bize karşı ihanet ettirmediler mi?.. PKK eşkıyasını da böyle kullandılar.

07 Temmuz 2013 00:11

çayırdere
Yasaklı

1920 Nisan-Haziran döneminde İngilizlerin kurup desteklediği Hilafet Ordusu ile Kuvay-ı Milliyecilerin çatışması sürerken, İngilizler 1920 Nisan ayında koskoca Harbiye Nezareti (Savunma Bakanlığı)' nı basarak, direnen askerlerimizi şehit etmişler ve Harbiye Nazırı Fevzi (Çakmak) Paşa'nın makam odasına kadar girip, olayı protesto eden Fevzi Paşa'yı itekleyerek göğsüne tüfek dayamışlardı.. İşte o andan itibaren, Fevzi Paşa da bir yolunu bulup Anadolu' ya geçmeye karar vermiş ve milli mücadelecilere katılmaya yemin etmişti.. Nitekim, 1920 Nisan sonlarına doğru Fevzi Paşa da, gizlice İstanbul' dan kaçmış ve Geyve Boğazı'nda Kuvay-ı Milliyecileri yöneten Ali Fuat Paşa'ya sığınmıştı.. Hem de gece yarısında, sabaha karşı!.. Helaldir.

Bu durum; İngilizlerle İstanbul Hükumetini çok kızdırdığından, 1920 Mayıs ayında Fevzi Paşa hakkında da "idam kararı" alınmıştı ama kim dinler ki?.. Hiç umursanmadı.

08 Temmuz 2013 21:33

çayırdere
Yasaklı

En büyük vatan hainlerininden olan Çerkez Anzavur, tam üç defa isyan çıkarttı.

Üstelik bu eşkıyaya Padişah tarafından Paşalık rütbesi verilerek Hilafet Ordusu Komutanı olarak atandığında da hayınlığı doruktaydı ama bereket ki tez tepelendi.. 1920 Haziran ortalarında Hilafet Ordusu da tarihe karışıp, gitti.

09 Temmuz 2013 10:02

çayırdere
Yasaklı

Osmanlı' nın başında ESİR bir padişah vardı ve Haçlılardan emir-talimat alıp, Kuvay-ı İnzibatiyye adıyla bir Hilafet Ordusu kuruyor ve Anadolu' da başlayan milli mücadelecilerin üzerine İngilizlerle takviyeli, 4.000 kişilik Hilafet Orduısunu gönderiyordu.. Kendi ulusunun üzerine, gavurlarla karışık o orduyu gönderiyordu.

10 Temmuz 2013 12:07

çayırdere
Yasaklı

İngilizlere hizmet eden Hilafet Ordusunun amacı, milli mücadelecileri sindirmek ve öldürmek, İzmit-Adapazarı-Gemlik hattının ele geçirilerek, İstanbul ve Trakya'daki işgalcilerin güvenliğini sağlamaktı.

11 Temmuz 2013 16:54

çayırdere
Yasaklı

İngilizlerin desteklediği Hilafet Ordusu belasının def edilmesinde, Ali Fuat Paşa'nın dirayeti çok önemli bir faktör olmuştur.

14 Temmuz 2013 06:47

çayırdere
Yasaklı

İngilizlerin para ve askeri malzemem vererek kurdurdukları Hilafet Ordusunun ömrü sadece 3 ay kadar sürdü.

16 Temmuz 2013 07:04

çayırdere
Yasaklı

İngilizlerin has adamı olan Çerkez Anzavur, Hilafet Ordusunun başına geçmeden önce, kara bir cahil olduğu halde, Padişah-Halife Vahidettin tarafından paşalık rütbesi verilerek Paşa yapılmış ve Hilafet Ordusunun başına geçirilmişti. TARİH: 1920 Mayıs

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, Kocaeli ve Adapazarı civarında Hilafet Ordusunun ve onun canına okudu, duman etti.. Çerkez Anzavur kaçarak, hemen İngilizlere sığındı.

19 Temmuz 2013 10:32

çayırdere
Yasaklı

Haçlılaraın parayla desleklediği ve Padişaha kurdurduğu Hilafet Ordusunun, Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvay-ı Milliye tarafından tarumar edilip tepelenmesi ve dağıtılması, 1920 yılının Haziran ayı ortalarında oldu.

19 Temmuz 2013 13:03

teorisyen_2
Şef

Hilafet Ordusunun varlığı ile yokluğu üç ay sürdü ama Padişah-Halife Vahidettin'in, İngilizlerin kışkırtması ve desteği ile Kurtuluş Savaşı boyunca Milli Mücadeleciler ve Kurtuluş Ordusu aleyhine çıkarttığı, tam 24 isyan var.

Bunların 23 adedinin din ve şeriat kaynaklı olduğunu unutmayalım. Bunların başında şeyhler ve dervişler, gerici ve yobazlar, cahiller, vatan hainleri vardı.


çayırdere, 6 yıl önce - Alıntıya git

al işte gene dine saldırı gene hakaret ve iftira,biri buna dur desin yahu yoksa bizzat kendim yönetimden bunu talep edeceğim.

sizler de arkadaşlar bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız ?

yönetime mesaj atalım bu amcanın tarihi forumdaki egemenliğine dur diyelim.

23 Temmuz 2013 07:45

Baggöze
Yasaklı

İşgalci hristiyanlarla çarpışsaydık gam yemezdim, ama işgalci hristiyanlar ve onlara yandaşlık eden Hilafet Ordusuyla çatışmak tarihin en garip savaşıydı. Bereket ki onları yendik.

Toplam 279 mesaj
 
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?