Editörler : asaygincihan27
10 Kasım 2013 18:20   


şube müdürlüğü rotasyonu hk.

Şube müdürlüğü sınavı başvuru sürecinde takıldığım konulardan biri bu ünvana sahip olduğumuzda rotasyon kesin mi? Kesinse kaç sene sonra rotasyona uğrarız? Gerçi bu ülkede her an herşey olabilir bir genelgeye bakar ama şimdilik durum nedir diye merak ediyorum

10 Kasım 2013 18:39

fatih8001
Müsteşar Yardımcısı

kanun ve yönetmeliğ göre rotasyon kesin tabiki ilerde nasıl olacağı bilinmez şuana göre rotaasyon kesin.rotasyonun süresi 8 yıl idi yeni yönetmelikte belirtmiyor mayısta yapılacak rotasyonda yayınlanacak klavuzda belli olur.

10 Kasım 2013 19:40

onurzeyneb
Şef

şuanki yönetmeliğe göre benim anladığım hizmet bölgesindeki görev süren doldumu tayin istemek zorundasın. ancak 4 ve 5. bölgelerde çalışanlar istemeleri halinde çalışma süresi kadar daha görev yerlerinde durabilir diyor. diğer bölgelerde çalışanlar tayin istemezse kura ile atama yapılır diyor.

tayin isterken de 2 alt veya üst bölgeden tercih yapa biliyorsun. bu tercih edeceğin bölgelerde çalışmış isen diğre bölgelerden tercih yapıyorsun.

mesala ilk görevine 4. hizmet bölgesi olan bir yerden göreve başlasan ; 2 yıl çlışsan ve artı 2 yıl daha çalışsan toplam 4 yıl sonra 2. hizmet bölgesinde bir yer isteyeceksin. burada çaılma süren 4 yıl bu sürenin bitiminde iki alt ve üst bölgeden tercih yapamayacağın için ( çünkü 4 de çalıştın) 1,3,5 bölgelerinden birini tercih ediyorsun. diyelim 1 e gittin. buranın görev süresi 6 yıl. altı yılı doldurunca sıraya önce 3 sonra 5. hizmet bölgelerinde çalışıp tüm bölgelerde çalışma zorunluluğunu dolduruyorsun. bundan sonra ( toplam 14 veya 16 yıl ) özgürsün. istediğin bölgede çalışşırsın.

çok çetrefilli bir yol. denemey değe mi bilmiyorum.

10 Kasım 2013 19:57

yumurcak
Müsteşar Yardımcısı

atandık da rotasyonu kaldı.... 2014 rotasyonu yapılsın önce bakalım.

10 Kasım 2013 20:01

onurzeyneb
Şef

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler

MADDE 29 − (1) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulunulan yöneticilik kadrosunda asaleten geçirilen süreler esas alınır. Hizmet süresine veya isteğe bağlı olarak diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 28 inci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bölge hizmeti süresini 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olanların yer değiştirme işlemleri, Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi, başvuruya ilişkin işlemler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz ile duyurulur.

(2) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi yöneticilere 20 tercih hakkı verilir. Halen görev yaptıkları hizmet bölgesinde bu Yönetmelikte öngörülen çalışma süresini tamamlayanlar, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri bakımından bu Yönetmelikte öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında olmak üzere, iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere tercihte bulunabilirler. Halen bulundukları hizmet bölgesi itibarıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesini tercih edemeyecek durumda olanlar, daha önce bölge hizmetini tamamlamadıkları hizmet bölgelerini tercih ederler. Bulundukları hizmet bölgesinde çalışma süresini dolduranlardan hizmet bölgelerinin tümünde bu Yönetmelikte hizmet bölgeleri için belirlenen sürelerde görev yapmış olanlar, halen bulundukları hizmet bölgesinin dışındaki hizmet bölgelerinin tamamı için tercihte bulunabilirler. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları, elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre öncelikle alt bölgelere ve resen yapılır.

(3) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmelerde halen bulundukları kadronun yanı sıra;

a) İl millî eğitim müdür yardımcıları ilçe millî eğitim müdürü,

b) İlçe millî eğitim müdürleri il millî eğitim müdür yardımcısı,

c) İl millî eğitim şube müdürleri ilçe millî eğitim şube müdürü,

ç) İlçe millî eğim şube müdürleri il millî eğitim şube müdürü

kadrolarına atanmak için de tercihte bulunabilirler.

(4) Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeler, yöneticilerin tercihleri ve yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz. Yer değiştirmeye esas puanın hesabında 31 Mayıs tarihi esas alınır ve puanların eşitliği hâlinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

(5) Dördüncü veya beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde görev yapmakta olan yöneticiler, istemeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere bu bölgeler için öngörülen hizmet süresi kadar daha yerlerinde kalabilirler.

10 Kasım 2013 20:04

onurzeyneb
Şef

birde bu yönetmelikte eşinin yada kendinin memleketinde çalışmazsın diye bir şart yok. yada ben görmedim. yönetmeliği birkaç defa okudum ama böyle bir şart gözüme ilişmedi. bazı arkadşlar başka başlıklarda sormuş da o yüzden tekrar edeyim dedim.

10 Kasım 2013 20:05

onurzeyneb
Şef

müfettiş yardımcılığı daha mı iyi acaba. hiç olmazsa daha fazla para daha az sorumluluk

10 Kasım 2013 20:23

onurzeyneb
Şef

şube müdürlüğünden okul müdürlüğüne geçiş var mı? bununla ilgili bişey göremedim. ataman çıkar da hakkından vazgeçersen yada göreve başlamazsan ataman iptal ediliyor okadar. ama şube müdürlüğünden okula geçişle ilgili bişey yazmamışlar. uygulamada nasıl olacak acaba

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;