Editörler : smtvs
05 Ocak 2007 11:35   


Kapalı
Hangi Meslek Hangi Puan Türünden Alıyor (Tam Liste-KPSS PUAN TÜRLERİ VE AĞIRLIKLARI)

KPSS PUAN TÜRLERİ VE AĞIRLIKLARI

PUAN TÜRÜ

KURUM

PUAN İÇERİĞİ

KPSSP1

KPSSP2

KPSSP3

LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

KPSSP4

DPT TCMB Uzman Yardımcısı TCMB Denetçi Yardımcısı

GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1

KPSSP5

Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. (1 kişi) Kamu ihale Uzman Yrd. (5 kişi) Rekabet Uzman Yardımcısı (12+6 kişi)

GY:0,5, GK:0,3, YD:0,2

KPSSP6

Denizcilik Müs. Denizcilik Uz.Yrd. (11 kişi) SPK Uzman Hukukçu Yardımcısı (5 kişi) SPK Uzman Yardımcısı (20 kişi) EPDK Enerji Uzman Yrd (Mühendis) (10 kişi)

GY:0,5, GK:0,1, YD:0,4

KPSSP7

KPSSP8

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. (Mimar, Müh vs.) Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd. Tar ve Köy İş. Bak Müf. Yard.

GY:0,4, GK:D,4, YD:0,2

KPSSP9

KPSSP11

KPSSP12

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (Teknik)

GY:0,45, GK:0,3, HU:0,15, YD:0,1

KPSSP13

KPSSP14

KPSSP15

KPSSP16

KPSSP17

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Mühendis) Hazine Uzm.Yrd. (Mühendis) (7 kişi)

GY:0,3, GK:0,2, İK:0,2, YD:0,3

KPSSP18

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. Tic.) (1 kişi)

G Y.0,15, GK:0,1, İK:0,45, YD:0,3

KPSSP19

KPSSP20

KPSSP21

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Hukuk) Hazine Uz. Yrd. (Hukuk) (4 kişi) Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Hukuk) (4)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3

KPSSP22

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İktisat) Hazine Uzm.Yrd. (İktisat) (7 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, İK:0,5, YD:0,3

KPSSP23

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (İşletme) Hazine Uzm.Yrd. (İşletme) (7 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, İŞ:0,5, YD:0,3

KPSSP24

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Maliye) Hazine Uzm.Yrd. (Maliye) (4 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (2 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, MA:0,5, YD:0,3

KPSSP25

Hazine Uzm.Yrd. (İstatistik) (2 kişi) SSK Sigorta Uzman Yardımcısı (Aktüerya) (4 kişi)

GY.0,1, GK:0,1, İA:0,5, YD:0,3

KPSSP26

KPSSP27

KPSSP28

KPSSP29

KPSSP30

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Kamu Yön) Hazine Uzm.Yrd. (Kamu Yön) (1 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, KY:0,4, MA:0,1, YD:0,3

KPSSP31

İçişleri APK Uzman Yardımcısı (5 kişi) İçişleri İl Planlama Uzman Yrd. (15 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (2 kişi)

GY:0,2, GK:0,2, IK:0,2, lA:0,1, KY:0,2, MA:0,1

KPSSP32

KPSSP33

KPSSP34

DİE Uz.Yrd. (Teknik) Hazine Uz. Yrd (Sigortacılık/Aktüerya) (1 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (2 kişi)

GY:0,15, GK:0,1, İK:0,2, EK:0,15, İA:0,3, YD:0,1

KPSSP35

Bağ-Kur Denetmen Yardımcısı (50 kişi) Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yard. (2 kişi) TBMM Uzman Yardımıcısı (1 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,2

KPSSP36

AB Genel Sekreterliği AB Uz.Yrd. (Uluslar) Dışişleri Aday Meslek Memuru Sağlık Bk. AB Uzman Yard

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,05, İK:0,05, Uİ:0,1, YD:0,6

KPSSP37

Kaymakam Adayı (41 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (4 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,2, KY:0,4, MA:0,1

KPSSP38

KPSSP39

KPSSP40

Stajyer Hazine Kontrolörü (8 kişi) Maliye Müfettiş Yardımcısı (15 en fazla)

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,1

KPSSP41

KPSSP42

Devlet Malları Uzman Yardımcısı (12 kişi) Milli Emlak Denetmen Yardımcısı (50 kişi) Milli Emlak Uzman Yardımcısı (50 kişi)

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,3, İK:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP43

Muhasebat Muhasebe Uzman Yard. (75 kişi) Muhasebat Muhasebe Denetmen Yard. (10 kişi) Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı (30 kişi)

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,1,İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP44

Gümrük Müfettiş Yrd. (5 kişi) Gümrük Uz. Yrd. (8 kişi) Stajyer Gümrük Kontrolörü (4 kişi)

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP45

KPSSP46

KPSSP47

Devlet Personel Uz.Yrd. TBMM Uzman Yardımcısı (1 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1

KPSSP48

TBMM Uzman Yardımcısı (3 kişi)

GY.0,1, GK:0,1, ÇE:0,2, HU:0,2, İK:0,1, KY:0,15, Uİ:0,15

KPSSP49

Devlet Gelir Uzman Yardımcısı (40 kişi) Gelir Uzman Yardımcısı (500) Vergi Denetmen Yardımcısı (400)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,2, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP50

KPSSP51

San ve Tic Bak. Müf. Yrd. (7 kişi) San ve Tic Bak. Teşk. Stajyer Kont. (15 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP52

KPSSP53

Kül. ve Tur. Bk. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Stajyer Kont. Kül. ve Tur. Bk. Kültür ve Turizm Uz. Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, IK:0,15, MA:0,15, MU:0,15, YD:0,2

KPSSP54

Hesap Uzman Yardımcısı (45 kişi)

GY:0,3, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP55

KPSSP56

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı (25 kişi) TBMM Uzman Yardımcısı (1 kişi)

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,15, İA:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP57

Stajyer Gelirler Kontrolörü (48 kişi)

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,15, İŞ:0,1, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP58

DİE Uz.Yrd. Hazine Uzm.Yrd. (ÇEEİ) (1 kişi)

GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, İK:0,2, İA:0,1, İŞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1

KPSSP59

KPSSP60

KPSSP61

KPSSP62

Kamu ihale Uzman Yardımcısı (4 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,3, İK:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP63

SSK Sigorta Uz.Yrd. (Finansman Alanında) (6)

GY:0,1, GK:0,1 HU:0,1, İK:0,1, |Ş:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,3

KPSSP64

San. ve Tic. Bk. AB Uzm. Yard. (11 kişi)

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,05, İK:0,05, !A:0,05, İŞ:0,05, KY:0,05, Uİ:0,05, YD:0,3

KPSSP65

KPSSP66

KPSSP67

Sağlık Bak. Müfettiş Yardımcısı (İdari)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1 YD:0,1

KPSSP68

Dışişleri Aday idari Memur

GY:0,35, GK:0,35, YD:0,3

KPSSP69

Dışişleri Haberleşme Teknik P.

GY:0,4, GK:0,25, İA:0,15, YD:0,2

KPSSP70

Bayındırlık ve İskan B. Müf.Yrd. (Mühendis) (18)

GY:0,4, GK:0,3, YD:0,3

KPSSP71

KPSSP72

MASAK Uzman Yardımcısı (10 kişi)

GY:0,2, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP73

KPSSP74

KPSSP75

KPSSP76

Hazine M. Sigorta Denetleme Uz. Yrd. (10 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP77

Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (GİH)

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,15, İK:0,15, İŞ:0,15, MU:0,1, YD:0,15

KPSSP78

Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı (THS)

GY:0,4, GK:0,35, lA:0,1, YD:0,15

KPSSP79

KPSSP80

KPSSP81

KPSSP82

KPSSP83

KPSSP84

KPSSP85

KPSSP86

KPSSP87

KPSSP88

Hazine Uzman Yardımcısı (Ulus. İliş.) (2 kişi) Sağlık Bk. AB Uzman Yard

GY.0,2, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, Uİ:0,1, YD:0,4

KPSSP89

Çal. Sos. G.B. Müfettiş Yrd. (9 kişi) Tar ve Köy İş. Bak Kont. Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP90

KPSSP91

KPSSP92

Hazine Uzm.Yrd. (Matematik) (2 kişi) Hazine Uzman Yardımcısı (Ekonometri) (1 kişi) APK Maliye Uzman Yardımcısı (9 kişi)

GY:0,15, GK:0,1, EK:0,15, İK:0,15, lA:0,15, YD:0,3

KPSSP93

ÖN LİSANS MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

KPSSP94

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ KPSS-B YERLEŞTİRMELERİNDE (ÖSYM YERLEŞTİRMESİ) KULLANDIĞI PUAN

KPSSP95

Başbakanlık Uz.Yrd.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, İK:0,1, |Ş:0,1,KY:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,15

KPSSP96

DT Müs. Dış Ticarette Standardidasyon Denetmen Yrd.

GY:0,35, GK:0,35, İŞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP97

Başbakanlık Uz.Yrd. (Hukuk Ağırlıklı Puan) TBMM Uzman Yardımcısı (6 kişi)

GY:0,15, GK:0,15, HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1

KPSSP98

TBMM Uzman Yardımcısı (2 kişi)

GY:0,15, GK:0,15, İK:0,5, İŞ:0,1, MU:0,1

KPSSP99

KPSSP100

Stajyer Dış Tic. Kont. (Hukuk Ağırlıklı Puan)

GY:0,1, GKfl.-if HU:0,5, İK:0,1, KY:0,1,MU:0,1

KPSSP101

KPSSP102

KPSSP103

EPDK Enerji Uzman Yrd (Hukuk) (10 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,6, YD:0,2

KPSSP104

EPDK Enerji Uzman Yrd (10 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, İŞ:0,15, MA:0,1, MU:0,1, YD:0,1

KPSSP105

KPSSP106

Maliye Bk. AB Uzman Yard (8 kişi)

GY:0,4, GK:0,1, YD:0,5

KPSSP107

KPSSP108

Dış Ticaret Uz.Yrd.

GY:0,2, GK:0,2, YD:0,6

KPSSP109

KPSSP110

KPSSP111

KPSSP112

TBMM Uzman Yardımcısı (4 kişi)

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,2, ÇE:0,1, KY:0,1, Ui:0,2

KPSSP113

KPSSP114

KPSSP115

ÇSGB Çalışma Uz. Yrd. (5 kişi)

GY:0,1, GK:0,1 ÇE:0,2, HU:0,1, İK:0,1, İA:0,1, MA:0,1, Uİ:0,1, YD:0,1

KPSSP116

Çal. ve Sos. Güv. Eğitim Uz. Yrd. (1 kişi)

GY:0,1,GK:0,1,HU:0,2,İK:0,2, İŞ:0,2, YD:0,2

KPSSP117

Tar. ve Köy İş. Bak. Müf. Yard.

GY:0,1, GK:0,1, HU:0,1, İK:0,1, İŞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, MU:0,1, Ui:0,1, YD:0,1

KPSSP118

Özelleştirme İdaresi Bşk Uzman (10 kişi) SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı (20 kişi)

GY:0,15, GK:0,1 HU:0.2, İK:0,1, MA:0,15, MU:0,2, YD:0,1

KPSSP119

TCMB Araştırmacı

GY:0,6, GK:0,1, İK:0,3

KPSSP120

San. ve Tic. Bak. İç Ticaret Stajyer Kont. (10 kişi)

GY:0,15, GK:0,1, HU:0,2, İK:0,15, KY:0,05, MA:0,15, MU:0,1, YD:0,1

05 Ocak 2007 13:24

yeşilay
Aday Memur

hocam teşekkürler listen için. bunlardan kurum içi giriş sınavı olmayan, direkt bu sınav sonuçları (+mülakatta olabilir) eleman alımı yapan kurumlar var mı? varsa hangileridir? teşekkürler..

06 Ocak 2007 21:48

metuedutr
Kapalı

Çok iyi bir paylaşım, teşekkür ederiz..

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;