Editörler : Adversary
17 Şubat 2014 09:09   


Ek Gösterge

EK GÖSTERGE ADALETİ

En Yüksek Devlet Memuru Aylığının Brüt Tutarının Belirli Tutarı: En yüksek devlet memuru aylığından Başbakanlık Müsteşarının gösterge ve ek göstergesinin toplamının maaş katsayısı ile çarpımının sonucunda bulunan tutar anlaşılmalıdır. Bu tutarda 9.500( Gösterge 1500+ Ek gösterge 8000=9500) x 0,076998= 731,481.- dir.

5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70.maddesinde; Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile, Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına,

- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine,

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una,

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine

- Diğerlerinde % 40'ına,

tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

Yukarıdaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Güncel (01.01.2014) Memur maaş katsayısına göre Ek göstergenin Emekli maaşlarına yansıması tablosu aşağıya çıkarılmıştır.

GÖSTERGELERE GÖRE EMEKLİ MAAŞINA YANSIMA

MAAŞA EK

FARK TL

FARK %

1

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240'ına,

1.755,55

   

2

- Ek göstergesi 7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 200'üne

1.462,96

292,59

20

3

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180'ine,

1.316,67

146,30

11,11

4

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150'sine,

1.097,22

219,44

20

5

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130'una,

950,93

146,30

15,38

6

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600(hariç) arasında olanlarda % 70'ine

512,04

438,89

85,71

7

- Diğerlerinde % 40'ına,

292,59

219,44

75

Bu tabloya göre;

7.sırada bulunanlar 6.sırada bulunanlardan % 75 le 219,44.-Tl. az almaktadır.

6.sırada bulunanlar 5.sırada bulunanlardan % 85,71 le 438,89.-Tl. az almaktadır.

5.sırada bulunanlar 4.sırada bulunanlardan % 15,38 le 146,30.-Tl. az almaktadır.

4.sırada bulunanlar 3.sırada bulunanlardan % 20 le 219,44.-Tl. az almaktadır.

3.sırada bulunanlar 2.sırada bulunanlardan % 11,11 le 146,30.-Tl. az almaktadır.

2.sırada bulunanlar 1.sırada bulunanlardan % 20 le 292,59.-Tl. az almaktadır.

1.sıradan 5. Sıraya kadar reel oran %11 le %20 arasında değişirken 6. Ve 7. Grupta bulunanlarda % 75-85 gibi uçuk oranlar görülmektedir.

Özellikle 6. Ve 7. Sırada tanımlanan Kamudan emekli olanların maaşlarda %50-60 gibi düşme yaşandığından dolayı 65 yaşını bekleyen hizmet yılı ve yaş kriterini doldurmuş bir çok kamu çalışanı bulunmaktadır. Bu konuda daha önce verilmiş kanun değişiklikleri de bulunmasına rağmen ( http://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0704.pdf ) bu sorun çözülmemiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifinin Gerekçesinin son paragrafı aşağıdaki gibidir.

Ek göstergeler arsındaki adaletsiz, orantısız ve emekli memurlar arasında eşitliği bozan bu durumun, ek göstergeler arasındaki % 20 lik oranın yeniden kurularak düzenlenmesi Adaleti ve eşitliği nispeten sağlayacaktır.

ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?