Editörler : Mr.Jingles
09 Nisan 2014 18:43   


Uzman yardımcılıgından uzmanlığa geçememede kadro durumu

arkadaslar uzmanlık yardımcılıgından uzmanlığa geçişte sıkıntı yaşandığında personel aldıgı eğitime uygun bir memur kadrosuna atanır denmiş. buradaki aldıgı eğitime uygun memur kadrosu ibaresindeki kasıt nedir? yani mühendis yada hemşire yada farklı bir hizmet sınıfındaki personelin durumu ne olacak. düz memur yapılması bana mantıklı gelmiyor. mühendisin kurumda memur olması falan bu konuda bir bilginiz varmı ?

10 Nisan 2014 10:03

karamanisa
Memur

yokmu bir bilgisi olan bu konuda

10 Nisan 2014 15:30

uye.net
Şef

Uzman yardımcılığından memurluğa atanırken kişinin ne mezunu olduğunun bir önemi yoktur. uzmanlık ya da müfettişlikte yeterlik veremeyerek başka kadroya atanacakların diplomalarına göre avukat, mühendis, ekonomist vb kadrolara atanması hukuka ( 657'de yer alan liyakat esasına ) aykırıdır. çünkü istisnai memurluklar haricindeki memuriyetlere atanma prosedürleri bellidir. kpss yerleştirmelerinde yeterli puan alarak merkezi yerleştirmeyle, veya kurumda her hangi bir ünvanla çalışırken açılan görevde yükselme sınavında başarılı olmak suretiyle mühendisliğe atanamayan birinin başka herhangi bir suretle atanması mümkün değildir (aksine düzenleme ancak kanunla yapılabilir. örneğin, kaymakamlıkta yeterlik sağlayamayanlar falanca yer uzmanlığına atanırlar şeklinde bir kanuni düzenleme yapılması mümkündür. ancak günümüzde bildiğim kadarıyla hiç bir kariyer kadroya yönelik böyle spesifik bir düzenleme yok. sizin de belirttiğiniz gibi her kurum memurluğu işaret ediyor)

Uzman ya da müfettişlik için yeterlik sağlayamayanların, düz memur kadrosu yerine, atanma usulu şartsız olarak kurum yöneticilerinin insiyatifinde olan kadrolara atanması da mümkündür. örnek olarak, (eğer kurumlar yönetmelikleriyle kendilerini kısıtlamamışsa) memurun VHKİ kadrosuna doğrudan (sınavsız) atanması mümkün olduğuna göre, yeterlik sınavında başarı sağlayamamış uzman ya da müfettiş yardımcısının da düz memur yerine VHKİ kadrosuna atanması mümkündür.

10 Nisan 2014 17:49

karamanisa
Memur

peki hocam mühendis iken uzman yardımcılıgı sınavını kazanıp muvafakat alarak geçmiş bir personelin uzman olamaması durumunda düz memur yapılması yapılması kazanılmış hak kavramına tezat teşkil etmezmi kurum içi açıktan mühendis olarak atanması daha mantıklı değilmidir. idare mahkemesine dava açıldıgı takdirde bu şekilde yorumlayabilirmi acaba

11 Nisan 2014 09:48

uye.net
Şef

bu durumda tekrar mühendis olarak atanması mümkün. ama kazanılmış hakka girer mi, bence kesinlikle girer. ama mahkemelerden ne yönde karar çıkıyor bilmiyorum.

11 Ağustos 2014 09:10

bora18
Kapalı

peki hocam mühendis iken uzman yardımcılıgı sınavını kazanıp muvafakat alarak geçmiş bir personelin uzman olamaması durumunda düz memur yapılması yapılması kazanılmış hak kavramına tezat teşkil etmezmi kurum içi açıktan mühendis olarak atanması daha mantıklı değilmidir. idare mahkemesine dava açıldıgı takdirde bu şekilde yorumlayabilirmi acaba


karamanisa, 8 yıl önce - Alıntıya git

daha önce 657 mühendis olarak çok kısa süre bile olsa çalıştıysanız (aday memur olmanız önemsiz) mühendislik kadrosunu ihraz etmiş olursunuz, yani kazanılmış hak teşkil eder. Bunu dpb'den birilerinden öğrendim ben de aynı durumdayım. Bana bir terslik olursa dava açmamı öğütlediler.

Kurumların uzman yardımclığı yönetmeliklerinde, başarısız olanlar durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar denmekte. Fakat bence bu yönetmelik daha önce mühendis, avukat vs gibi bir ünvanda çalışmış olup muvafakatla uzman yardımcılığı kadrolarına geçenleri kapsamamakta. Zira avukat veya mühendis olan birisi, daha düşük bir unvana artık atanamaz. Çünkü devlette kazanılmış hak olgusu var.

Kazanılmış hak meselesi 657'de açık seçik geçmese de üstü kapalı geçmektedir, ve kanuna dayanan bir haktır.

Kurumların kendi yönetmeliklerinin kanuna aykırı olması ile düşünülemez. Bu yüzden kurum daha önce 657 mühendis olarak çalışan birisini düz memur yaparsa, yargıdan dönecektir ve kendi kurumunda mühendis olarak atanacaktır diye düşünüyorum.

Yine de kesin konuşmak istemiyorum. Yargı meselesi karışık. %99 diyelim, %1'lik emniyet payı bırakayım.

Yalnız benim sorduğum dpb uzmanı arkadaşlar, başka kurumlara mühendis olarak nakil hakkının saklı olduğunu da belirtmişlerdi. Başka kurumlarda mühendis olarak çalışma hakkı olan birinin yine bir 657'ye tabi kurum olan kendi kurumunda vhki olarak çalışması, hukuken tutarsız gözükmekte bana göre. Benim kanaatimce idare mahkemesi ve danıştay çalışan lehine karar verecektir ve kurumun kendi yönetmeliğini yok hükmünde sayacaktır. Zira yönetmelikler kanunlara aykırı olamazlar.

11 Ağustos 2014 09:51

bora18
Kapalı

657'de "kazanılmış hak dereceleri" tabirini kullanıyor ama aslında unvanı da kastediyor. Dolayısı ile kanunla korunan bir hak. Kurumların kendi yönetmelikleri hiç hükümünde kanun karşısında.

11 Ağustos 2014 15:02

bora18
Kapalı

657'nin son versiyonunda "memur unvanlı kadroya atanırlar" kısmını eklemişler. Yeni kontrol ettim.

Bu durumda "kazanılmış hak derecelerinin altına atanamazlar" diyen yine 657'deki başka bir madde ile çakışıyor.

Garip bir durum. Khk hazırlanırken bile özensiz hazırlanıyor, olay yargıya kalıyor.

Benim bu konudaki son görüşüm aslında iki kanun maddesinin çakışmadığı yönünde. (Yine de yargıçlar daha iyi bilir)

Şöyle ki: uzman yardımcılığını başaramazsa adam uzman yardımcısı diye daimi bir kadro olmadığı için önünde 2 yol kalıyor. Ya düz memur olacak ya da uzman. Ama daha önce 657 mühendis olarak çalışan için 3 yol var.

Yani eğer mühendis unvanını ihraz etmiş adamı 657'ye dayanarak düz memur yaparsan direkman 657'yi çiğnemiş ve kazanılmık hakkı yakmış oluyorsun.

Bir unvan bir kere ihraz edilince ömür boyu daha alt bir unvana atama yapılması imkansız. 657'de bu şekilde açıkça yazmasa da buna benzer ifadeler var.

Yani uzun lafın kısası daha önce başka bir unvan ihraz etmiş olan kişilere bu kanunun uygulanmaması gerekiyor, onlar için bu kanun geçerli değil. Yoksa 657 içinde çelişki doğuyor.

Uzmanlığı alamayanı, ihraz etmiş olduğu en büyük kadroya atamak zorundalar, bu da elbette mühendislik, düz memurluk değil. Bu çıkmazdan ve çelişkiden tek çıkış yolu bu gibi görünüyor ve muhtemelen yargı da bu yönde karar verecektir.

Yani uzmanlığı başaramayan düz memur olur hükmü, daha önce 657 olarak avukat mühendis gibi unvanlarda çalışanlar için geçerli olamaz. Yoksa 657 nolu kanunda iki madde birbiri ile çatışıyor ve çelişiyor. Mahkemeler kurum değil memur lehine karar verecektir diye düşünüyorum. Zaten çelişkili bir durum olduğunda mahkeme memuru koruyan karar almaya meyillidir. Kurumun zaten bir zararı yok bu işten.

11 Ağustos 2014 20:23

bora18
Kapalı

memur unvanlı kadroya atanma olayı 666 khk ile eklenmiş 2011'de. Tam olarak 657 değil gibi. Her ne ise. Sonuç olarak kazanılmış hak, kazanılmış haktır. 666 sayılı khk 657 mühendis kadrosunu daha önce ihraz etmiş olanlar için geçersiz. Kurum inatçılık yaparsa mahkemeye gidip hakkınızı alın. Hakkınızı aldıktan sonra bir de manevi tazminat davası açarsınız. 20-30 milyar ekstra para gelir, üstüne katıp araba alınabilir.

10 Eylül 2014 23:03

bora18
Kapalı

Arkadaşlar olayı detaylıca inceledim ve Dpb'den 2 uzmanla da konuştum. Onların görüşü daha önce 657 müh olarak çalışan kişinin kesinlikle daha düşük bir kadroya atanamayacağı yönünce. Yani uzmanlık sürecinde başarısız olursanız vhki değil mühendis olursunuz. Kurum bir pislik yaparsa idare mahkemesine gidin. Daha önce 657 müh olarak çalışan kişi için bu unvan ömür boyu kazanılmış hak. Daha alt bir kadroya atanması mümkün değil. Eğer kurum bir yamuk yapıp sizi vhki yaparsa mahkemeye gidip mühendis olun, sonra da kuruma 30-40 milyarlık manevi tazminat davası açın.

08 Ekim 2021 09:28

maydin4181
Aday Memur

Arkadaşlar olayı detaylıca inceledim ve Dpb'den 2 uzmanla da konuştum. Onların görüşü daha önce 657 müh olarak çalışan kişinin kesinlikle daha düşük bir kadroya atanamayacağı yönünce. Yani uzmanlık sürecinde başarısız olursanız vhki değil mühendis olursunuz. Kurum bir pislik yaparsa idare mahkemesine gidin. Daha önce 657 müh olarak çalışan kişi için bu unvan ömür boyu kazanılmış hak. Daha alt bir kadroya atanması mümkün değil. Eğer kurum bir yamuk yapıp sizi vhki yaparsa mahkemeye gidip mühendis olun, sonra da kuruma 30-40 milyarlık manevi tazminat davası açın.


bora18, 7 yıl önce - Alıntıya git

Merhaba konu biraz eski ama benim de benzer durumum var. 1 yıl 399 nolu khk kapsamında çalışan kit'de makine mühendisi olarak çalıştım. Oradan istifa edip sonra başka bir kamu kurumuna kariyer uzman yardımcılığa atandım. Burada 3 yıl sonuna uzmanlık için tez sunmak gerekiyor. sunulmazsa durumlarına uygun memur kadrolarına atamaları yapılır hükmü var. Eğer ben uzman olamazsam mühendis kadrosuna mı atanırım yoksa düz memur kadrosuna mı bilginiz var mı ?

17 Ekim 2021 20:55

reun54
Aday Memur

Merhaba konu biraz eski ama benim de benzer durumum var. 1 yıl 399 nolu khk kapsamında çalışan kit'de makine mühendisi olarak çalıştım. Oradan istifa edip sonra başka bir kamu kurumuna kariyer uzman yardımcılığa atandım. Burada 3 yıl sonuna uzmanlık için tez sunmak gerekiyor. sunulmazsa durumlarına uygun memur kadrolarına atamaları yapılır hükmü var. Eğer ben uzman olamazsam mühendis kadrosuna mı atanırım yoksa düz memur kadrosuna mı bilginiz var mı ?


maydin4181, 2 ay önce - Alıntıya git

özel değilse kitten ayrılıp neden uzman yardımcılığına geçtiniz? kitte maaşlar daha yüksek değil mi uzman yardımcıları ne kadar alıyor ki?

19 Ekim 2021 13:24

maydin4181
Aday Memur

özel değilse kitten ayrılıp neden uzman yardımcılığına geçtiniz? kitte maaşlar daha yüksek değil mi uzman yardımcıları ne kadar alıyor ki?


reun54, 2 ay önce - Alıntıya git

uzun vadede uzman maaşları daha yüksek bir de şehir meselesi var

Toplam 12 mesaj
 
ANKET
Başıboş sokak köpekleri sizce sokaklardan toplanmalı mı?