Editörler :
27 Mayıs 2014 17:55   


Türkiye'deki inançsal oranlar üzerine tahmininiz

Bence:

-%30 civarı gerçek müslüman. İslamın şartlarını yerine getirenler. Bunlar genelde yaşlı kesimdir. 10 seneye giderler.

-%40 civarı müslümanım deyip, İslam hakkında birşey bilmeyen. Çoğuna sorsa Kelime-i Şahadet'in anlamını bilmezler.

-%15 civarı müslümanlığın altına saklanıp her türlü pisliği yapan kısım. İslam'ın adını kirletirler.

-%3-5 hristiyan, Yahudi... diğer dinler.

-%5 civarı deist, agnostik vs. ya da ne olduğunu bilmeyen.

% 5 Ateist. Bunları genç nesil oluştruyor. Muhtemelen ileriki dönemlerde sayıları çok artacak. Üniversiteli ve liseli kesimin büyük çoğunluğu ateist.

28 Kasım 2016 23:34

ecostr
Şube Müdürü

bence şöyledir

1-müslüman olduğunu söyleyen ama din hakkında fazla bilgisi olmayan, bu konulara ilgi duymayan dünya hayatına dalmış, gelenek etkisiyle nadiren ibadet yapan kesim. bu kesim ülkenin çoğunluğunu oluşturur. ve bu kesim de muhafazakar da vardır, laikçi de. buranın muhafazakarnın çocukları 2.gruba yatkındıt. laikçinin ki de deist veya 3.grupta olmaya meyillidir.

2- müslüman olduğunu düşünen, her şeyi dine göre yorumlayan, ibadetleri ehli sünnete göre yapmaya çalışan, kendi inancını siyasete dökmekten geri kalmayan kesim. okumamışı din elden gidiyor der, biraz okumuşu laiklik din düşmanlığı, dedelerimizin mezarını okuyamıyoruz goygoyu yapar.

3- internet çağıyla beraber dini sorgulamaya başlamış, geleneği, mezhepleri reddetmiş, mealci diye anılan kesim. görülen o ki, son yıllarda artmaya başlamıştır ve artmaya devam etmektedir.

4- aleviler. kendi içlerinde 1.gruba girecekleri de var. 2'ye benzer şekilde geleneğe göre ibadet yapmaya çalışanları da var. yeni nesil alevi gençler genelde 1 ve veya son gruba giriyorlar.

5-geriye kalan da deist,agnostik,ateist vb + hrıstiyan,yahudidir. tahminim en fazla %15 civarındadır.

önümüzdeki yıllarda bence 1-3 ve 5.grup hızla artmaya devam edecekken 2.grup azalan hızla artacaktır. boşu boşuna3 çocuk yapın denmemektedir. boşu boşuna sünni-hanefi ağırlıklı din dersi zorunlu değil, boşuna imam hatipler çoğalmıyor, boşuna, camilerde sünni-hanefi vaazları ve kuran kursları dayatılmıyor. son yıllarda türkiye'de ve tüm dünyada dinsiz bir eğilim var.

Toplam 1 mesaj