Editörler :
30 Mayıs 2014 10:09   


Halk Bankası Servis Görevlisi Sınavı 2014

Hayırlı olsun...

30 Mayıs 2014 10:20

banka34
Aday Memur

sınavmı var sevgili Juventus 1897 :) ben anlayamadım

30 Mayıs 2014 10:28

TURK06
Şef

http://www.halkbank.com.tr/images/articles/Halkbank_Haberler/2014_servis_gorevlisi_alimi_28052014_son.pdf

30 Mayıs 2014 10:31

TURK06
Şef

müfettişlik sınavı da açılmış

30 Mayıs 2014 10:36

naturalboys
Aday Memur

Halkbank da işini biliyor ha 50 tl sınav ücreti kpss bile 40 tl :))

30 Mayıs 2014 12:14

ys-sy
Aday Memur

her iki ilana da basvuru yapabiliyor muyuz ?

30 Mayıs 2014 13:50

mechulmezcup
Aday Memur

askerlik şartı isteniyor mu ? tecilliyim aralığa kadar,bilgi lütfen ? telefondan göremiyorum :(

30 Mayıs 2014 14:00

şabapşubap
Aday Memur

ziraat bankası sınavlarını da anadolu üni yapmıyo mu? neden o 25 tl de halk 50 geçen sene açtığı sınavın ücreti 75ti gerçi düşürmüşler 50ye. neden acaba?

30 Mayıs 2014 14:09

mechulmezcup
Aday Memur

?

30 Mayıs 2014 14:14

dokuz-eylul
Şef

askerlik şartı isteniyor mu ? tecilliyim aralığa kadar,bilgi lütfen ? telefondan göremiyorum :(


mechulmezcup, 5 yıl önce - Alıntıya git

tecil etmiş olmak yeterli.

30 Mayıs 2014 14:21

mechulmezcup
Aday Memur

tamam sağolun

30 Mayıs 2014 14:29

bandiera
Aday Memur

arkadaslar tercih yapılabilecek iller yazmıyor mu ben mi göremedim?

30 Mayıs 2014 15:16

mechulmezcup
Aday Memur

arkadaşlar biri hayrına halk bank sayfasındaki pdf dosyasını komple buraya kopyalarsa çok iyi olur

30 Mayıs 2014 15:29

mechulmezcup
Aday Memur

bir allahın kulu yokmu :(

30 Mayıs 2014 15:31

naturalboys
Aday Memur

bir allahın kulu yokmu :(


mechulmezcup, 5 yıl önce - Alıntıya git

Haci denedim de haya veriyor cok uzjn diye yazmıyor

30 Mayıs 2014 15:34

naturalboys
Aday Memur

T. HALK BANKASI A.Ş. SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır. Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır. 1. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye?de çalışma izni almış olmak,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,  01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,  Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra verilebilir.),  Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,  Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak, Gerekmektedir. Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek

30 Mayıs 2014 15:36

naturalboys
Aday Memur

herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. 2. Genel Hususlar  Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.  Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.  Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.  Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde ?Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine? dair hüküm bulunacaktır.  Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır. 3. Başvuru Şekli ve Süresi Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir. I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması 17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50.- TL sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi?ne aktarılacaktır). Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00?dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00?a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir. II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00?e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi?nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/

30 Mayıs 2014 15:38

naturalboys
Aday Memur

internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir. Başvuru için ?Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu? aday tarafından noksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi?ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:  Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.  Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.  İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.  Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka?nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.  Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücret yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 4. Sınav Süreci Sınav Daveti  Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.  Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren ?Sınav Giriş Belgesi?ni 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45?e kadar Anadolu Üniversitesi?nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.  Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir. Yazılı Sınav Yazılı sınav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00?da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.  Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.  Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

30 Mayıs 2014 15:40

mechulmezcup
Aday Memur

çok teşekkür ederim çok sağol.başvurularda hangi tarih aralığında olacağını bir türlü görmedim.

30 Mayıs 2014 15:40

naturalboys
Aday Memur

 Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.  Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavın Süresi: 180 dakika Oturum Sayısı: Tek oturum Soru Sayısı: 120 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca Soru Dağılımları: Servis Görevlisi Sınavı BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI SINAV SÜRESİ Yabancı Dil % 10 12 180 Dakika Genel Kültür % 20 24 Genel Yetenek % 30 36 Alan Bilgisi * % 40 48 TOPLAM % 100 120 Servis Görevlisi Alan Bilgisi Soru Dağılımı BÖLÜMLER SORU AĞIRLIĞI SORU SAYISI Maliye % 10 5 Genel Hukuk % 15 7 Muhasebe % 15 7 Ticari Aritmetik % 20 9 Genel Ekonomi % 40 20 TOPLAM % 100 48 Yazılı Sınavda Başarı Tespiti  Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup, değerlendirme; adayların tercih ettiği illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.  Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı sıralaması dikkate alınır. )  Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi?nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

30 Mayıs 2014 15:42

naturalboys
Aday Memur

9 haziran - 10 temmuz arasi basvurular 50 tl halk bankasina yatiyor sinav yerleri 10 agustod belli oluyor sinav 17 agustos sabah 10:00 da

Toplam 9299 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Sizce, Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarılmalı mı?