Editörler : Cüneyt Barışoglusmtvs
15 Ocak 2007 15:16   


ACIKTAN ATAMA

acıktan atama nedir ne zaman ve nereye basvurulur bilen var mı arkadaslar?

15 Ocak 2007 16:22

d_toxl
Yasaklı

Açıktan Atama Usulü

Bugün yayımlanan 2004/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile açıktan atamalar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre 2003/18 ve 2003/42 sayılı Genelgeler kaldırılmıştır. Yeni uygulamada kamu kurumlarının açıktan atama için Devlet Personel Başkanlığından ve Başbakanlıktan izin alması gerekmektedir.

9 Haziran 2004 00:00

Açıktan atama izinleri genel olarak boş bir kadroya ilk defa veya yeniden yapılacak atamalarda alınan izindir. Açıktan atama izinleri daha çok kamu kurumlarını ilgilendirmektedir. Örneğin daha önce memur olarak çalışan ama istifa etmiş birisinin yeniden memuriyet kadrosuna atanması açıktan atama işlemidir. Bu tür bir personeli almak isteyen kurumun Devlet Personel Başkanlığı ve başbakanlıktan izin alması gerekmektedir.

Genelgenin A bendinde yapılan düzenleme gereğince bu husus hem genel ve katma bütçeli gibi kurumlar hem de kurul, üst kurul, kurum, enstitü gibi kurumlar için söz konusudur.

--------------------------------------------------------------------------------

Başbakanlıktan

09.06.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genelge

2004/18

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, açıktan ve naklen yapılacak personel istihdamında uyulması gereken usul ve esaslar; 213.2003 tarihli 2003/18 ve 19.7.2003 tarihli 2003/42 sayılı Genelgeler ile belirlenmiş, 18.9.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-14171 sayılı yazı ile de uygulamalara açıklık getirilmiştir.

2004 Mali yılı Bütçe Kanunu ve bu konuda gerçekleştirilen diğer düzenlemeler sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan ve naklen personel atamaları belli esaslara bağlandığından, söz konusu Genelgelerin uygulanmasına duyulan ihtiyaç büyük ölçüde giderilmiştir.

Bu itibarla;

A) Açıktan atamalar;

1- Bütçe ve statü farkı gözetilmeksizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 ve 92'nci maddelerine göre yapılacak açıktan atama işlemleri,

2- Kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her türlü açıktan atama işlemleri,

için Devlet Personel Başkanlığı ve başbakanlıktan izin alınacaktır.

B) Naklen atamalar;

1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi profesör ve doçentler dışındaki öğretim elemanlarının, kurum içi başka bir kadroya veya başka bir kamu kurum ve kuruluşuna naklen atanma işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır. Ancak; söz konusu personelin, aynı Kanunun "Öğretim Elemanları" başlığı altında sayılan diğer kadrolara kurum içinde veya diğer üniversitelere nakil yoluyla atanmaları için izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

2- Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, mahalli idareler ile kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan bir personelin, kurul, üst kurul, kurum, enstitü ve sair adlarla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak özel kanunlarla kurulmuş olan kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanmasında, personelin çalıştığı kuruluş tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından izin alınmasını müteakip muvafakat işleminin tamamlanması için Başbakanlıktan izin alınacaktır.

21.3.2003 tarihli 200/18 sayılı genelge ile 19.7.2003 tarihli 2003/42 sayılı genelge yürürlükten, 18.9.2003 tarih ve B.02.0.PPG.0.12-320-14171 sayılı yazı uygulamadan kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan

http://216.239.59.104/search?q=cache:nAYpFKW4vkcJ:www.memurlar.net/haber/7204/+a%C3%A7%C4%B1ktan+atama&hl=tr&gl=tr&ct=clnk&cd=1&lr=lang_tr

16 Ocak 2007 09:50

gariban13
Daire Başkanı

bu açıktan atamalar ne zaman başlıycak

16 Ocak 2007 11:40

r.tas
Kapalı

...

16 Ocak 2007 21:50

gariban13
Daire Başkanı

güncll

18 Ocak 2007 21:03

black_sea_28
Genel Müdür

arkadaş dayın yoksa uğraşma boşuna açıktan atanmanın ne olduğunu öğrenmek için

19 Ocak 2007 12:47

gariban13
Daire Başkanı

doğru diyosun....

19 Ocak 2007 13:21

black_sea_28
Genel Müdür

gariban arkadaş türkiyedeki, sistem böyle malesef

19 Ocak 2007 13:34

hıdıro
Aday Memur

işkur a başvuruluyo

19 Ocak 2007 20:22

caguar_bank
Şef

15 şubat

19 Ocak 2007 20:32

black_sea_28
Genel Müdür

hıdıro atma kardeşim din kardeşiyiz yaa nasıl açıktan atamayı işkur yapıyor dayı yapar açıktan atamayı kardeşim yaa

20 Ocak 2007 00:05

thiek21
Kapalı

:))dayı yapar ha güzel cevap...

20 Ocak 2007 10:15

gariban13
Daire Başkanı

na zaman başlıyo arkadaşlar işkur mu ypacak

Toplam 12 mesaj
ANKET
Lojmanlar, içinde oturana, satılmalı mı?