Editörler :
28 Ağustos 2014 11:35   


Kapalı
Türkçe' de "Tanrılarımız" Kavramı Var mı veya "Tanrı" mı; "Allah" mı?

Bu tartışma, neden hala bitmedi?...

28 Ağustos 2014 11:36

mazi1556
Aday Memur

Allah... Allah DİYEN ecdadımız.. ecdada rahmet olsun

28 Ağustos 2014 12:02

Naberkanka
Kapalı

Tanrı derken tek ve eşi benzeri olmayan tek gücü ve her şeyin yaratıcısını tam olarak kast ediyorsan (eksiksiz olarak Kuran'da anlatılan şekilde) sorun yok yani o "Allah" tır.

11 Kasım 2016 14:54

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Mesela,Hz.İsa' nın ana dili Arapça olmadığı için "Allah" kelimesini kullanmış olması düşünülemez.

11 Kasım 2016 16:33

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

"Tanrı" kelimesi hiçbir zaman çoğul anlam da kullanılmamıştır.Buna rağmen çeviriler de "ilahlar" yerine haşa "tanrılar" kelimesini kullanıyorlar.Buradan TDK nun dikkatini çekiyor, "tanrılar" ifadesini kullananları protesto ediyor, bunu Türkçeye ve Türklüğe hakaret kabul ediyorum.RTÜK nu harekete geçmeye davet ediyorum.

12 Kasım 2016 01:00

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

İslâm öncesi Arapların haşa"allahları" vardı ama Türklerin hiçbirzaman "tanrıları" olmadı.Onların hep tekTanrı' sı oldu.

Sözün özü:

Nasıl "allahlar" ifadesini kullanamıyorsak; "tanrılar" ifadesini de kullanamayız.

Türkçe de Tanrı' nın çoğulu yoktur, vesselâm.

12 Kasım 2016 01:22

ÖkkeşÇaylı
Yasaklı

Bu konu, koskoca 2 yıl boyunca sadece 76 kez mi okunmuş? Maşallah ne de itibar görmüş ya?

12 Kasım 2016 14:50

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

"Tanrı" puta tapmayan Türklerin Yaratıcıya verdikleri ad.

"Allah" putperest Arapların Yaratıcıya verdikleri bir ad.

"Allah" orijinal bir ad değildir.İslâmdan önce de putperest Araplar tarafından kullanılıyordu.

12 Kasım 2016 21:43

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Bir memurlar.net üyesinden alıntı:

"Ana dili Türkçe olan insanların 'Allah' yerine 'Tanrı' kelimesini kullanmaları yaratılışa daha uygundur.Yani, Türklerin 'Allah' kelimesini kullanmaları yaratılışa aykırıdır.Yaratılışa aykırı olmak, Kur'an a aykırı olmak demektir.Bu bakımdan ana dili Türkçe olanların Tanrı yerine Allah demesi günahtır."

12 Kasım 2016 23:32

spotter
Kapalı

ALLAH, (Hak) gerçek Ma?budun (Kendisine ibadet edilmesi gereken varlığın) özel ismidir.? (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini?, 1, 39)

?Bilinen dillerde ?ALLAH? isminin eş anlamlısını bilmiyoruz. Sözgelimi: ?tanrı, hüda? isimleri ALLAH gibi özel isim değildir, ?ilah, rab, ma?bud? gibi genel isimdir. (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini?, 1, 43)

?ALLAH ismi ne türetilmiş ne de başka bir dilden aktarılmıştır.? (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini?, 1, 47)

?ALLAH, sıfat olmayan bir isimdir. Çünkü bu ismi başka sıfatlarla nitelendirdiğiniz halde onunla başkalarını nitelendiremiyorsunuz.? (Said Havva, el-Esas fi?t-Tefsir, 1, 41)

ALLAH ismi bütün Kur?an?da 2697 defa geçmektedir.

13 Kasım 2016 11:14

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Tarih boyunca bilinen bütün elçiler, Ortadoğu' nun sapkın toplumlarına gönderilmişlerdir.

13 Kasım 2016 11:15

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Belgeler, Ortadoğu dışında ki bir coğrafya ya elçi gönderilmediğini ortaya koyuyor.i

13 Kasım 2016 11:18

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

İslam elçisi dışındakilerin ana dilleri Arapça değildi.Onlar, "Allah" adını bilmiyorlardı.

13 Kasım 2016 11:21

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Onlar,Tanrı'ya kendi dillerinde sesleniyorlardı. Tanrı' da onlara "o adları bırakın onlar,...

13 Kasım 2016 11:25

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

... putlarınızın adı; bana "Allah" diye seslenin" demiyordu. Anlaşılıyor ki...

13 Kasım 2016 11:33

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

..."Allah" adının bir kutsallığı yoktur.Putperest Arapların en büyük olduğuna inandıkları, güzel...

13 Kasım 2016 11:35

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

...sıfatlar izafe ettikleri putlarından birine "Allah" diyorlardı. Kutsal olan "Allah" adı değil...

13 Kasım 2016 11:37

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

...Tanrı' nın zatıdır. Vesselam.

13 Kasım 2016 12:02

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

Bu konuda ki asıl sıkıntı; Türkçe hassasiyeti olanlar gerektiğinde "Allah" adını kullanmakta...

13 Kasım 2016 12:04

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

...bir sakınca görmezken, bu hassasiyeti göstermeyenlerin "Tanrı" adını gördüklerinde...

13 Kasım 2016 12:06

Ziya Gökalp Beg
Şube Müdürü

... şeytan çarpmışa dönmeleri.

Toplam 128 mesaj