Editörler : E.Kayı Han

kalıntılar
Yasaklı
08 Aralık 2014 14:10

Breh, breh!.. Aman ne güzel? İhya olduk!..


yaşama-umudu
Yasaklı
08 Aralık 2014 14:16

osmanlı kanuni devrinden itibaren yozlaşmaya başladı. bu zaten bilinen bir durum.

gerçekleracıdır, 9 yıl önce

Her duyduğu masala, yalana inanan ne kadar saf insan var yahu. İşid'in tabanını zaten bu tipler dolduruyor. Kandılıması kolay, saf insanlar.

Al sana Osmanlıdaki Rüşvetin boyutunu, Hem de Kanuni döneminde birinci elden anlatan bir şiir.

YAZARI: FUZULİ

Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm gösterdim, faidesizdür deyü mültefit(iltifatlı) bolmadılar. Gerçi görünürde itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler.

Dedim: Ey arkadaşlar, bu ne fi?l-i hata ve çin-ebrudur (bu ne yanlış iştir, bu ne buruşuk surattır)?

Dedim: - Benim maaş almamı uygun görmüşler ve bunun için elime bir tekaüt beratı vermişler ki vakıf gelirlerinden her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığı ile dua kılam.

Dediler: - A miskin! Sana zulüm etmişler ve tereddüt sermayesi vermişler ki, daima faydasız mücadeleler edesin ve gide gele uğursuz yüzler görüp uygunsuz sözler işitesin.

Dedim: - Beratımın gereği niçin yerine getirilmez?

Dediler: - Zevaiddir (vakıftan artan paraya bağlıdır), husulü mümkün olmaz (masraf o kadar çok ki para artmaz).

Dedim: - Böyle vakıf hiç artansız olur mu?

Dediler: - (Aslında artanı vardır, lakin) yönetim kademesinin masraflarından geriye bir şey kalmaz. (Daha açık söyleyelim;) onlardan kalsa bizden kalmaz ki sana verelim.

Dedim: Vakıf malını böyle tasarruf (şahsi işlerde harcamak) vebaldir.

Dediler: - Akçamız ile satın almışız (bu işi bulabilmek için hava parası ve rüşvet vermişiz), bize helaldir.

Dedim: - Kanun uygulayıp teftiş etseler bu tuttuğunuz yolun fesadı bulunur.

Dediler: - Bu hesap, kıyamette alınır.

Dedim: - Dünyada dahi hesap olur, haberin işitmişiz.

Dediler: - Ondan dahi korkumuz yoktur, müfettişleri razı etmişiz.

Gördüm ki sualime cevaptan başka nesne vermezler ve bu berat ile hacetim kılmağın reva görmezler, çaresiz mücadeleyi terk ettim; karamsar ve kırgın, yalnızlık köşeme çekildim.


gerçekleracıdır
Müsteşar
08 Aralık 2014 14:37

Kanuni döneminden itibaren yozlaşmadı, Kanuni döneminde zaten yozdu.

yaşama-umudu, 9 yıl önce

osmanlı kanuni devrinden itibaren yozlaşmaya başladı. bu zaten bilinen bir durum.


duvarr
Şef
08 Aralık 2014 14:53

osmanlı ya sahip çıkıyorsunuz öyle mi :))

peki o zaman, sultanahmet'teki 400 yıllık başbakanlık osmanlı arşivinin, yenileme çalışması diye başlayıp 5 yıldızlı otele çevrilmesine de pek tepki göstermişsinizdir o zaman.

talan edilen osmanlı mirası, e siz de osmanlıcısınız ya o bakımdan..


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 17:26

Osmanlıda;

Sultan 2.abdülhamid han hiç bir devlet işine abdestsiz imza atmamıştır...

abdestsiz yere basmamak için yatağının baş ucunda tuğla bulundurur,abdest almaya gidene kadar teyemmüm ederdi.


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 17:29

Osmanlıda;

Sultan vahdettin han vatanından zorla sürülürken, mahiyetinde bulunanlardan biri yolda okumak için saraydan kuran-ı kerim alır,bunu fark eden sultan ilgili kişiye kızıp,hemen kur'anı saraya teslim edip,teslim edildiğine dair kendisine yazı getirilmesini istemiş,tek iğne almadan vatanından ayrılmıştır.


abd03
Genel Müdür
08 Aralık 2014 17:40

Osmanlı süper bir devletti, Avrupayı yüzlerce yıl titretti.

Maddiyatla övünülmez ama, 3 kıta da 400-500 yıl ayakta durmak kolay değil.

Ecdadımız müslümandı, asıl gücü de bu idi.

Size iki olay;

1- Kanuni devrinde, Fransızlar dans diye bir melanet çıkarmış, padişahın bir fermanı - daha oraya asker sürmeden - onlara yetmişti, hemen bu melaneti terk ettiler.

2- 1800 lerde yani gerileme döneminde bile, yine Fransızlar, Almanları çok rahatsız etmiş, Almanlar bizden yardım istemiş, 2 çuval yeniçeri elbisesi, Fransızlara yetmişti. Almanlar hala o elbiseleri saklıyorlar, müzede..


abd03
Genel Müdür
08 Aralık 2014 19:11

sen göktürktün demi...??


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 19:21

Osmanlıda;

Gece yatılacağı zaman lambayı söndür denmezdi,ALLAH kimsenin ocağını söndürmesin diye,lambayı dinlendir denilirdi

Yine aynı şekilde kapıyı kapat denilmezdi,bir kapı kapanırsa biri açılır diye kapıyı ört veya kapıyı sırla denilirdi...


Diotallevy
Şube Müdürü
08 Aralık 2014 19:24

Bunun bir devlet lideri icin arti bir ozellik oldugunu dusunmuyorum.

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

Sultan 2.abdülhamid han hiç bir devlet işine abdestsiz imza atmamıştır...

abdestsiz yere basmamak için yatağının baş ucunda tuğla bulundurur,abdest almaya gidene kadar teyemmüm ederdi.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
08 Aralık 2014 19:54

O lafları Bektaşi ve yeniçeriler derdi. Dinden soğuttunuz şimdide Osmanlıdan soğutuyorsunuz adamı!Osmanoğulları bile sizlere karşı! Bu ne be!

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

Gece yatılacağı zaman lambayı söndür denmezdi,ALLAH kimsenin ocağını söndürmesin diye,lambayı dinlendir denilirdi

Yine aynı şekilde kapıyı kapat denilmezdi,bir kapı kapanırsa biri açılır diye kapıyı ört veya kapıyı sırla denilirdi...


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 20:19

Osmanlıda;

Sultan vahdettin han san remoya sürülünce kral emanuelin yaveri kendisine elçi olarak gelir,sultan elçinin karşısına abdestli olarak çıkar,ve kralın ülkemizdeki saraylardan istediğinizde oturun,istediğiniz kadar para yardımı yapmak isteriz teklifine mutfağında kuru soğanı bile olmayan vahdettinin cevabı hayır olacaktır, ki yinede o kendisinin kullanılıp vatanının zor durumda bırakılmasına izin vermez,vefatında cenazesine borçlarından haciz konan padişahın cenazesi kızı sabiha sultanın son çift küpesini satıp haczi kaldırmasıyla defnedilir.


Caiz Lobisi
Kapalı
08 Aralık 2014 20:48

memleketden kaçınca ilk işi olarak yeni cumhuriyeti önce milletler cemiyetine ardından da birleşik devletlere şikayet eden şahısdan mı bahsediyorsun ?

ayrıca senelerdir dilinizde doladığınız bir yalandan daha bahsedelim

yok vahidüddin ülkeden kaçarken yanına ufacık bir altın bile almamış masalları

vahidüddin ülkeden kaçarken yanına hiçbir şey almamıştır.Bu konuda haklısınız

ancak vahidüddin ülkeden kaçarken tekrar ülkeye padişah olma hayallari güttüğü için yanına birşey almamıştır

:)

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

Sultan vahdettin han san remoya sürülünce kral emanuelin yaveri kendisine elçi olarak gelir,sultan elçinin karşısına abdestli olarak çıkar,ve kralın ülkemizdeki saraylardan istediğinizde oturun,istediğiniz kadar para yardımı yapmak isteriz teklifine mutfağında kuru soğanı bile olmayan vahdettinin cevabı hayır olacaktır, ki yinede o kendisinin kullanılıp vatanının zor durumda bırakılmasına izin vermez,vefatında cenazesine borçlarından haciz konan padişahın cenazesi kızı sabiha sultanın son çift küpesini satıp haczi kaldırmasıyla defnedilir.


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 21:06

Osmanlıda ;

36 padişahtan 33 ü şairdir,örneğin kanuni muhibbi mahlası ile 3000 inin üzerinde şiir yazmıştır.


azize-14
Yasaklı
08 Aralık 2014 21:14

Osmanlıda;

Kanuni bir gün görevliyi çağırır

Mescidi nebevinin mihrabını yarım metre öne çekin diye emir verir,emir baş üstüne lakin hikmeti nedir diye sorulunca ''orada ALLAH rasulu namaz kılardı,şimdi de kılan var,layık olan var ,olamayan var,öyle öne çekin ki ,başkasının başı onu ayakları hizasına denk gelsin'' demiştir....


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
09 Aralık 2014 09:45

Geçmiş geçmişte kalır.Geçmiş iyi ve kötü taraflarıyla tarih içinde incelenir.Geçmişe dönülmez ancak geçmişin hatalarından dersler alınır.

Geçmişi siyasi polemik haline getirenlere GERİCİ denir.Geçmişimizin en büyük hatalarından biride Şehzadelerin Okula gönderilmeyip saray odalarında özel ders aldırılarak yetiştirilmeleridir.İngilterde kraliyettir ama prenslerin hepsi İngiliz harp okullarından mezun olmuş Kıtalarda rütbelerine göre hizmet eden Subaylardır!İşte onun içindirki sadece Lisan bilmekten gayrı birşey bilmeyen beyni Dini doğmalarla yüklü Vahidüddin bu Ülkenin kurtarıcısı olamamıştır.Aciz kalmış ve acziyeti onu İstiklal mücadelemize karşı İşgalci işbirlikçisi hain yapmıştır!


azize-14
Yasaklı
09 Aralık 2014 10:11

birleşmiş millet ler 1945 te kurulmuştur.

....

Osmanlıda;

sadaka taşı geleneği vardı,genelde insan boyunu aşmayan,şehrin belirli yerlerinde ye alan taşlara kimse görmeden zengin sadaka zekatını bırakır,fakirde ise yine kimse görmeden sadece ihtiyacı olduğu kadar alırdı,böylece zengin vebalden kurtulur,fakir ise incinmemiş olurdu.


azize-14
Yasaklı
09 Aralık 2014 10:16

Osmanlıda;

Zimem defteri geleneği vardı,ramazandan çok kısa bir süre önce insanlar tanınmamak için başka semtlere gider ,bakkal dükkanın birine girer,gücü yettiğince 2-3 vs sayfanın borcunu hesaplatır ,borcu ödermiş,böylece kişi kendisini tanımayanlara yardım eder,yardım edilende borcunu kimin ödediğini bilmediği için gururu incinmemiş olurmuş...


azize-14
Yasaklı
09 Aralık 2014 10:37

Osmanlıda;

Rivayet edilir ki kanuni adına bir camii yaptırmak ister,ama nerde nasıl ne şekilde olacağı belli değildir,bir gece rüyasına efendimiz(s.a.v) girer,kanuniye rüyasında caminin nasıl olacağını anlatır,kubbesi mihrabı vs şöyle diye,ertesi gün kanuni mimar sinanı çağırtır cami şu şu şekilde olsun diye anlatmaya başlar,lakin hepsini hatırlayamaz unutur,sözü sinan alır,sultanım gerisini ben anlatayım der,anlatmaya başlar,hünkar sen nerden biliyorsun diye sorunca '' hünkarım,efendimiz size camiyi anlatırken arkanızda ben duruyordum''der.


Kaşmir Kurdu
Yasaklı
09 Aralık 2014 10:50

Tayyip boşuna padişah olmak istemiyor.

Toplam 215 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi