Editörler : E.Kayı Han
17 Aralık 2014 17:02

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Avrupayı birbirine düşürdü.Bunu yaptı Mezhep ayırımından milliyet ayırımından yararlandı . Bunu elbette yapacaktı.bu günün emperyalistleride bunu yapmıyormu?Ama Ermeni ,Süryani soykırımı yapmadı.


yeniceri53, 8 yıl önce - Alıntıya git

Topraklara yayılacaksın.Kolaymı bu? sırf orduylan olmaz İşgal edersin ama kaç gün kalabilirsin? Önce kültürünü sokacaksın. sonra altıncı kol faalliyetlerine girişeceksin Bunun içinde o ülkenin ne kadar zayıf yanı varsa bunlardan yararlanacaksın.

17 Aralık 2014 17:18

azize-14
Yasaklı
17 Aralık 2014 19:09

Sarmaşıkça
Yasaklı

Özellikle 1600 yılından bu yana devam eden süreçte, Osmanlı Devleti yıkılana kadar, egemenliği altında olan Arap ırkının kültüründe ve dümen suyunda yol almayı tercih etmiştir.. İlkel Arap adet ve geleneklerinin esiri olduğu için geri ve ilkel kalmıştır.. Sonuç malumdur: Mondros ve Sevr ile yıkılış ve işgaller..

17 Aralık 2014 19:14

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Keşke Batı yayılmacılığını Türk Karamanoğullarının önderliği altında yapmış olabilseydi çok daha farklı olurdu.

17 Aralık 2014 19:22

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

http://www.dunyavegercekler.com/haber/8626-ahmet-turk-kurtler-adina-ermenilerden-ozur-diledi.html


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

1915 de yapılan SOYKIRIM kelimesini kullanıyorlar.Güya Osmanlı onları bu işe görevlendirmiş! Bu resmen alçaklıktır.Osmalı onlara Emperyalistler yani İttifak devletleri ile savaşmaları için silah verdi.Ama onların çoğu soygunculuk yaptı.Sarıkamıştan perişan halde dönen Osmanlı Ordusunada saldırdılar. Askerleri katlettiler Silahlarını aldılar.Saidi Nurside Kürt milis komutanıydı. Ama o Ruslarla savaşmıştı ve esir düştü.

18 Aralık 2014 14:23

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

4.murad bağdatı almak için sefere çıkmıştı,safeviler osmanlının bağdata girerse almadan bırakmaycağını bilidiğinden hainlik peşine düştüler,3 adamlarını gizlice padişah çadırına yollayıp öldürmek ve orduyu dağıtmak istediler

bu surada aziz mahmud hüdai manevi olarak 4.murada nasihatler veriyordu,''oğlum murad toparlan'' sözüyle 4.murad ayağa kalktı ve 3 azılı adamı alt etti,neticede bağdat feth edildi.

18 Aralık 2014 14:27

Tamzaram
Yasaklı

AZİZE'den masallar devam ediyor. Sanki kandık?..

Osmanlı'da KAFA-KOL-EL kesme adetleri vardı ama Araplardan öğrenmiştik.

CARİYELİK ve KÖLELİK ile KUMALIK da, Osmanlı'ya onlardan sirayet edip bulaşmıştır.

18 Aralık 2014 14:34

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

Sultan 2.murad han sefere çıkmıştı,nasıl olduysa askerlerden biri elma bahçesinden geçerken yerden çürük bir elma almıştı,ordunun mola verdiği yere bahçenin sahibi gelmişti,çürük elmasının parası olarak 1 kese altın istiyordu,sultan 2.murad askerlerine bu olayın doğruluğunu sordu,içlerinden biri yaptığını doğruladı,çürük elmanın bedeli olacağını düşünmedim dedi,padişah adama çürük elmanın karşılığı olarak bir kese altını verdi,adam şaşırdı bir kese altın alacağını ummuyordu ,bunun üzerine ağlayarak sultanın ordusuna katılmak istediğini söyledi,1 kese altınıda almadı...

18 Aralık 2014 14:42

Tamzaram
Yasaklı

Osmanlı tarihinde 36 Padişah vardı ama hiçbir Padişah, HACC'a gitmemiştir.

18 Aralık 2014 14:52

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

padişahlar peygamber sevgisiyle yanıp tutuşmuşlardır,ömürlerini islama ve kutsal topraklara hizmete adamışlardır

hac konusuna gelince;

çünkü;bugün gibi değildi,uçaklar yoktu,hacca gimek,kalmak ve gelmek en iyi ihtimalle 10-12 ay sürerdi

çünkü;bütün alimler söz birliği etmiştir,padişahların hacca gitmeleri gerekmez demişlerdir.

çünkü;bir padişah hacca gitmek istedi(genç osman)fitne çıktı kelleler gitti

çünkü;en az 10 bin kişi ile hacca gitmek ordudan bu kadar kişinin ayrılması demekti....

çünkü;ne zaman doğuya sefere gidilse batıdan,batıya sefere gidilse doğudan saldırı vardı,bu kadar süre bu devletin sonu olurdu

çünkü;padişahlar kendileri gidemesede vekil yollamışlardır

18 Aralık 2014 15:01

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

kısasa kısasın hikmetini ve caydırıcılığı daha iyi anlıyoruz

şimdi günümüzde bırakın saniyeyi nerdeyse her salisede bir hırsızlık kapkaç vs suçlar olurken,(yılda 600 bin) nerdeyse 700 yıllık osmanlıda 6 defa hırsızlık olmuştur.

18 Aralık 2014 15:10

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Osmanlıda;

padişahlar peygamber sevgisiyle yanıp tutuşmuşlardır,ömürlerini islama ve kutsal topraklara hizmete adamışlardır

hac konusuna gelince;

çünkü;bugün gibi değildi,uçaklar yoktu,hacca gimek,kalmak ve gelmek en iyi ihtimalle 10-12 ay sürerdi

çünkü;bütün alimler söz birliği etmiştir,padişahların hacca gitmeleri gerekmez demişlerdir.

çünkü;bir padişah hacca gitmek istedi(genç osman)fitne çıktı kelleler gitti

çünkü;en az 10 bin kişi ile hacca gitmek ordudan bu kadar kişinin ayrılması demekti....

çünkü;ne zaman doğuya sefere gidilse batıdan,batıya sefere gidilse doğudan saldırı vardı,bu kadar süre bu devletin sonu olurdu

çünkü;padişahlar kendileri gidemesede vekil yollamışlardır


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

Sürrü emin alayları giderdi. Padişahlar en sevdiği adamlarına vekalet verirdi.

Babanemin babası saraya intisaplı bir Deniz paşasıydı. Emekli olunca Abdülhamit han onu Sürrü emini seçmiş.Ama Paşa gidemeden hastalanıp ölmüş.

18 Aralık 2014 15:12

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Osmanlıda;

kısasa kısasın hikmetini ve caydırıcılığı daha iyi anlıyoruz

şimdi günümüzde bırakın saniyeyi nerdeyse her salisede bir hırsızlık kapkaç vs suçlar olurken,(yılda 600 bin) nerdeyse 700 yıllık osmanlıda 6 defa hırsızlık olmuştur.


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

İnandırıcı değil.Kol kesme vardı ama uygulanmıyordu.

18 Aralık 2014 15:14

Tamzaram
Yasaklı

İlk 10 Padişah görevlerini hakkıyla yaptılar ama 26 Padişah onlara layık olamadı.

DURAKLAMA DEVRİ: 1579 - 1699

GERİLEME DEVRİ : 1699 - 1878

BATIŞ-YIKILIŞ DEVRİ: 1878 - 1918

Son Padişah-Halife Vahidettin, 16 Kasım 1922 tarihinde resmen İngiliz vatandaşı oldu ve 17 Kasım 1922 tarihinde İngilizlerle birlikte kaçıp gitti.

18 Aralık 2014 15:16

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

Cellatlar sadece yaşarken değil,ölünce dahi dışlanmışlardır,mezarları ayrı tutulmuştur,piyer lotiye yakın yerde bulunan mezarlıkta dikdörtgen şekillli taşlı mezarların tek cellat mezarlığı olduğu rivayet edilir,günümüzde 7-8 tane kalmıştır...

18 Aralık 2014 15:19

Tamzaram
Yasaklı

Şeriatın benimsediği "kölelik, cariyelik, kumalık" Türklere Araplardan intikaldir.

ATATÜRK bunları insanlık dışı bulduğu için, yasakladı.

18 Aralık 2014 19:20

Mütefennin
Müsteşar Yardımcısı

Şeriatın benimsediği "kölelik, cariyelik, kumalık" Türklere Araplardan intikaldir.

ATATÜRK bunları insanlık dışı bulduğu için, yasakladı.


Tamzaram, 8 yıl önce - Alıntıya git

Ahmet Cevdet Paşa ve ekibinin 10 senelik çalışmasıyla vücuda gelmiş, islam medeni kanunu olan Mecelle kaldırıldı. Ve bayrağı haç olan bir milletin yani isviçrenin medeni kanunu, alel acele tercüme edilerek bu müslüman millete cebren tatbik edildi.

18 Aralık 2014 20:24

Kaşmir Kurdu
Yasaklı

Osmanlının ince olduğu mutlak.

Tayyip boşuna Neo Osmanlı olmak istemiyor.

19 Aralık 2014 18:53

Kaşmir Kurdu
Yasaklı

Sarayda oğlancılık olduğunun söylenmesinden dini forum editörleri neden rahatsız oluyor ?

Osmanlının inceliği bu forumun kapsamında bulunup kaldırılmıyorsa osmanlı sarayı oğlancı denince de mesajın silinmemesi gerekir.

20 Aralık 2014 10:21

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Bunu biz kafamızdan atmıyoruz. Bunu tarihçilerin bir çoğu yazıyor.Bunu belirttiğimizde hem yazının silinmesi ve hemde ihtar verilmesi tarafgirlikten ve bağnazlıktan başka bir şey değildir. Aleviler mum söndü yapar diyen görüşe uzun bir müddet ses çıkarılmamasıda bu görüşümü teyit etmektedir.Farketmez siteden uzaklaşırız olur biter. Sitemi kalmadı internette? Zaten Siyasal İslamcı bir sitede işimiz olmaz.

Toplam 215 mesaj