Editörler : E.Kayı Han

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
17 Aralık 2014 17:02

Topraklara yayılacaksın.Kolaymı bu? sırf orduylan olmaz İşgal edersin ama kaç gün kalabilirsin? Önce kültürünü sokacaksın. sonra altıncı kol faalliyetlerine girişeceksin Bunun içinde o ülkenin ne kadar zayıf yanı varsa bunlardan yararlanacaksın.

yeniceri53, 10 yıl önce

Avrupayı birbirine düşürdü.Bunu yaptı Mezhep ayırımından milliyet ayırımından yararlandı . Bunu elbette yapacaktı.bu günün emperyalistleride bunu yapmıyormu?Ama Ermeni ,Süryani soykırımı yapmadı.


Sarmaşıkça
Yasaklı
17 Aralık 2014 19:09

Özellikle 1600 yılından bu yana devam eden süreçte, Osmanlı Devleti yıkılana kadar, egemenliği altında olan Arap ırkının kültüründe ve dümen suyunda yol almayı tercih etmiştir.. İlkel Arap adet ve geleneklerinin esiri olduğu için geri ve ilkel kalmıştır.. Sonuç malumdur: Mondros ve Sevr ile yıkılış ve işgaller..


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
17 Aralık 2014 19:14

Keşke Batı yayılmacılığını Türk Karamanoğullarının önderliği altında yapmış olabilseydi çok daha farklı olurdu.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
17 Aralık 2014 19:22

1915 de yapılan SOYKIRIM kelimesini kullanıyorlar.Güya Osmanlı onları bu işe görevlendirmiş! Bu resmen alçaklıktır.Osmalı onlara Emperyalistler yani İttifak devletleri ile savaşmaları için silah verdi.Ama onların çoğu soygunculuk yaptı.Sarıkamıştan perişan halde dönen Osmanlı Ordusunada saldırdılar. Askerleri katlettiler Silahlarını aldılar.Saidi Nurside Kürt milis komutanıydı. Ama o Ruslarla savaşmıştı ve esir düştü.

azize-14, 10 yıl önce

http://www.dunyavegercekler.com/haber/8626-ahmet-turk-kurtler-adina-ermenilerden-ozur-diledi.html


azize-14
Yasaklı
18 Aralık 2014 14:23

Osmanlıda;

4.murad bağdatı almak için sefere çıkmıştı,safeviler osmanlının bağdata girerse almadan bırakmaycağını bilidiğinden hainlik peşine düştüler,3 adamlarını gizlice padişah çadırına yollayıp öldürmek ve orduyu dağıtmak istediler

bu surada aziz mahmud hüdai manevi olarak 4.murada nasihatler veriyordu,''oğlum murad toparlan'' sözüyle 4.murad ayağa kalktı ve 3 azılı adamı alt etti,neticede bağdat feth edildi.


Tamzaram
Yasaklı
18 Aralık 2014 14:27

AZİZE'den masallar devam ediyor. Sanki kandık?..

Osmanlı'da KAFA-KOL-EL kesme adetleri vardı ama Araplardan öğrenmiştik.

CARİYELİK ve KÖLELİK ile KUMALIK da, Osmanlı'ya onlardan sirayet edip bulaşmıştır.


azize-14
Yasaklı
18 Aralık 2014 14:34

Osmanlıda;

Sultan 2.murad han sefere çıkmıştı,nasıl olduysa askerlerden biri elma bahçesinden geçerken yerden çürük bir elma almıştı,ordunun mola verdiği yere bahçenin sahibi gelmişti,çürük elmasının parası olarak 1 kese altın istiyordu,sultan 2.murad askerlerine bu olayın doğruluğunu sordu,içlerinden biri yaptığını doğruladı,çürük elmanın bedeli olacağını düşünmedim dedi,padişah adama çürük elmanın karşılığı olarak bir kese altını verdi,adam şaşırdı bir kese altın alacağını ummuyordu ,bunun üzerine ağlayarak sultanın ordusuna katılmak istediğini söyledi,1 kese altınıda almadı...


Tamzaram
Yasaklı
18 Aralık 2014 14:42

Osmanlı tarihinde 36 Padişah vardı ama hiçbir Padişah, HACC'a gitmemiştir.


azize-14
Yasaklı
18 Aralık 2014 14:52

Osmanlıda;

padişahlar peygamber sevgisiyle yanıp tutuşmuşlardır,ömürlerini islama ve kutsal topraklara hizmete adamışlardır

hac konusuna gelince;

çünkü;bugün gibi değildi,uçaklar yoktu,hacca gimek,kalmak ve gelmek en iyi ihtimalle 10-12 ay sürerdi

çünkü;bütün alimler söz birliği etmiştir,padişahların hacca gitmeleri gerekmez demişlerdir.

çünkü;bir padişah hacca gitmek istedi(genç osman)fitne çıktı kelleler gitti

çünkü;en az 10 bin kişi ile hacca gitmek ordudan bu kadar kişinin ayrılması demekti....

çünkü;ne zaman doğuya sefere gidilse batıdan,batıya sefere gidilse doğudan saldırı vardı,bu kadar süre bu devletin sonu olurdu

çünkü;padişahlar kendileri gidemesede vekil yollamışlardır


azize-14
Yasaklı
18 Aralık 2014 15:01

Osmanlıda;

kısasa kısasın hikmetini ve caydırıcılığı daha iyi anlıyoruz

şimdi günümüzde bırakın saniyeyi nerdeyse her salisede bir hırsızlık kapkaç vs suçlar olurken,(yılda 600 bin) nerdeyse 700 yıllık osmanlıda 6 defa hırsızlık olmuştur.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
18 Aralık 2014 15:10

Sürrü emin alayları giderdi. Padişahlar en sevdiği adamlarına vekalet verirdi.

Babanemin babası saraya intisaplı bir Deniz paşasıydı. Emekli olunca Abdülhamit han onu Sürrü emini seçmiş.Ama Paşa gidemeden hastalanıp ölmüş.

azize-14, 10 yıl önce

Osmanlıda;

padişahlar peygamber sevgisiyle yanıp tutuşmuşlardır,ömürlerini islama ve kutsal topraklara hizmete adamışlardır

hac konusuna gelince;

çünkü;bugün gibi değildi,uçaklar yoktu,hacca gimek,kalmak ve gelmek en iyi ihtimalle 10-12 ay sürerdi

çünkü;bütün alimler söz birliği etmiştir,padişahların hacca gitmeleri gerekmez demişlerdir.

çünkü;bir padişah hacca gitmek istedi(genç osman)fitne çıktı kelleler gitti

çünkü;en az 10 bin kişi ile hacca gitmek ordudan bu kadar kişinin ayrılması demekti....

çünkü;ne zaman doğuya sefere gidilse batıdan,batıya sefere gidilse doğudan saldırı vardı,bu kadar süre bu devletin sonu olurdu

çünkü;padişahlar kendileri gidemesede vekil yollamışlardır


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
18 Aralık 2014 15:12

İnandırıcı değil.Kol kesme vardı ama uygulanmıyordu.

azize-14, 10 yıl önce

Osmanlıda;

kısasa kısasın hikmetini ve caydırıcılığı daha iyi anlıyoruz

şimdi günümüzde bırakın saniyeyi nerdeyse her salisede bir hırsızlık kapkaç vs suçlar olurken,(yılda 600 bin) nerdeyse 700 yıllık osmanlıda 6 defa hırsızlık olmuştur.


Tamzaram
Yasaklı
18 Aralık 2014 15:14

İlk 10 Padişah görevlerini hakkıyla yaptılar ama 26 Padişah onlara layık olamadı.

DURAKLAMA DEVRİ: 1579 - 1699

GERİLEME DEVRİ : 1699 - 1878

BATIŞ-YIKILIŞ DEVRİ: 1878 - 1918

Son Padişah-Halife Vahidettin, 16 Kasım 1922 tarihinde resmen İngiliz vatandaşı oldu ve 17 Kasım 1922 tarihinde İngilizlerle birlikte kaçıp gitti.


azize-14
Yasaklı
18 Aralık 2014 15:16

Osmanlıda;

Cellatlar sadece yaşarken değil,ölünce dahi dışlanmışlardır,mezarları ayrı tutulmuştur,piyer lotiye yakın yerde bulunan mezarlıkta dikdörtgen şekillli taşlı mezarların tek cellat mezarlığı olduğu rivayet edilir,günümüzde 7-8 tane kalmıştır...


Tamzaram
Yasaklı
18 Aralık 2014 15:19

Şeriatın benimsediği "kölelik, cariyelik, kumalık" Türklere Araplardan intikaldir.

ATATÜRK bunları insanlık dışı bulduğu için, yasakladı.


Mütefennin
Müsteşar Yardımcısı
18 Aralık 2014 19:20

Ahmet Cevdet Paşa ve ekibinin 10 senelik çalışmasıyla vücuda gelmiş, islam medeni kanunu olan Mecelle kaldırıldı. Ve bayrağı haç olan bir milletin yani isviçrenin medeni kanunu, alel acele tercüme edilerek bu müslüman millete cebren tatbik edildi.

Tamzaram, 10 yıl önce

Şeriatın benimsediği "kölelik, cariyelik, kumalık" Türklere Araplardan intikaldir.

ATATÜRK bunları insanlık dışı bulduğu için, yasakladı.


Kaşmir Kurdu
Yasaklı
18 Aralık 2014 20:24

Osmanlının ince olduğu mutlak.

Tayyip boşuna Neo Osmanlı olmak istemiyor.


Kaşmir Kurdu
Yasaklı
19 Aralık 2014 18:53

Sarayda oğlancılık olduğunun söylenmesinden dini forum editörleri neden rahatsız oluyor ?

Osmanlının inceliği bu forumun kapsamında bulunup kaldırılmıyorsa osmanlı sarayı oğlancı denince de mesajın silinmemesi gerekir.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
20 Aralık 2014 10:21

Bunu biz kafamızdan atmıyoruz. Bunu tarihçilerin bir çoğu yazıyor.Bunu belirttiğimizde hem yazının silinmesi ve hemde ihtar verilmesi tarafgirlikten ve bağnazlıktan başka bir şey değildir. Aleviler mum söndü yapar diyen görüşe uzun bir müddet ses çıkarılmamasıda bu görüşümü teyit etmektedir.Farketmez siteden uzaklaşırız olur biter. Sitemi kalmadı internette? Zaten Siyasal İslamcı bir sitede işimiz olmaz.

Toplam 215 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi