Editörler : E.Kayı Han

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
21 Aralık 2014 10:12

Ben burada bulamadım.Türkiyeden getirteceğim. Hulki Cevizoğlunun Osmanlı kitabı çıkmış.Bu kitapta Tarihçiliği tartışılmayan Prof Dr Halil İnancığın yazdığı piyasada bulunmayan OSMANLIDA İŞRET kitabındaki tüm bigileride Cevizoğlu bu kitabına aktarmış.Tavsiye ederim bilhassa Osmanlı maskesi altında siyasal İslamcı arkadaşlara.

Ha bu arada Abdülhamit hanın icraatlarından biride Saidi Kürdiye Tımarhaneye attırmak olmuş.


azize-14
Yasaklı
21 Aralık 2014 13:17

Osmanlıda;

Padişahların başındaki kavuklarda kefenleri sarılı idi,bu her zaman ölümü düşündüklerinin ve ölüme hazırlıklı olduklarının kanıtıdır,'kefeni başında gezer'sözü tamda bu durum için söylenmiştir...


azize-14
Yasaklı
21 Aralık 2014 13:32

Osmanlıda;

Kosova aranavutluk bölgesinde dış güçler boş durmuyor,halkı isyana teşvik ediyorlardı,halkın ileri gelenleri saraydan nasihat heyeti istemişti,istanbula giden haber sultana ulaşmadan iyi niyetli olmayan devlet adamlarının da etkisiyle arnavutluka 22 tabur asker gönderilmiş,bu durumu dahada karıştırmıştı,ama sultan reşad olayları iyi analiz edebiliyordu,kosovaya gitmeye karar verdi,yolda saidi nursi hazretlerini ziyaret edip mahiyetine kattı,arnavutluk-kosovaya varıldığında önce sultan 2.muradın kabri ziyaret edildi,sonra hep beraber yüz bin kişi cuma namazı kıldı,padişahın ve saidi nursi hazretlerinin konuşması halkı sakinleştirmiş,22 taburun yapamadığını yapmıştı


Sarmaşıkça
Yasaklı
21 Aralık 2014 13:45

Osmanlı Devleti'nde 36 padişah gelip geçti.

Osman ve Orhan Gazi hariç, 34 padişahın anneleri gavurlardan dönme yabancı cariyelerdi.

Hiçbir padişah Arap kızı almadı. Hiçbiri de Hacc'a gitmedi.

Son Padişah Vahidettin, 16 Kasım 1922 tarihinde İngiliz vatandaşı olup, işgalci İngilizlerle kaçıp gitti. Son Halife Abdulmecid Efendi de İngiliz olmayı kabul etmişti. Her ikisi de, İngiliz vatandaşı olarak vefat ettiler.


azize-14
Yasaklı
21 Aralık 2014 13:45

Osmanlıda;

3.osman döneminde,eşkıyalık faaliyetleri yaygınlaşmaya başlamıştı,merhametli padişah bu duruma fazlasıyla üzülmekteydi,zorbalar halka zulüm yapmakta zorla para ve mahsul almaya başlamışlardı,bunun üzerine 3.osman hekimoğlu ali paşayı çağırır,haramzedelere yollar,eşkıyalığı bırakıp miri levend adıyla kurulan birliğe davet eder,bu teklife bir kısmı olumlu cvp verir,bir kısmı vermez,zulümden vazgeçmeyenlere hekimoğlu haddini bildirir,sorun çözülmüş olur.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
28 Aralık 2014 11:13

Yeniçeriler keçeye kılıç sallama talim yaparlardı.Keçe kesilmesi zırhtanda zor bir kumaştır! keçeyi kesen zırhı haydi haydi rahatlıkla keser.Beyin Kılıca muazzam bir sürat vermelidir.Öyleki Düşmanın kellesini savaşta keser ama Kelle yerinde dururdu!" Eğ kafir başını !"dediğinde Yeniçeri Kelle yere düşüverirdi.Keçe kesmekte tereddütlü yani bir gün rahatlıkla keserken diğer gün sebebsiz olarak kesemiyorsa şayet keçeyi. Kışlanın içinde bulunan Bektaşi tekkesine derviş yetişmek üzere verilirlerdi.

Osmanlı akıncılarının ve Orduyu Hümayununu en başında ise DELİLER giderdi. Deliler silah kullanmazlardı.Silahları TOKATLARIYDI.Bir Tokatta bir deli rahatlıkla azgın bir boğayı yıkabilirdi.İşte O meşhur Osmanlı tokadı buradan gelmektedir.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
28 Aralık 2014 12:31

Osmanlının yıkılışında en bilgili en vatanperver Osmanlı şehzadesi Mirliva Osman Fuat efendidir.1895 de doğdu.V Muratın torunudur. V muradın ölümü üzerine Harp Okuluna girdi orayı bitirdi.Daha sonra Berlin harp akademisini bitirdi.Trablusgarba gitti. Orada Yüzbaşı olan Mustafa Kemal Atatürkle tanıştı.Beraber savaştılar.Monduros Mütarekesi üzerine teslim olması gerekiyordu.Osman Fuat efendi teslim olmadı.Fakat Alamanlardan silah ve yiyecek yardımı gelmeyince Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.Fıransızlarda onu İtalyanlara teslim ettiler.Sekiz ay Napolide esir kaldı.Sonra onu serbest bırakdılar.İstanbula geldi Merkez komutanlığı yaptı. Süveyşe savaşmaya gitti.Orada Tekrar Binbaşı olan Atatürkle buluştu. Denizaltıyla dönerken İngilizlerin saldırısına uğradı. Başından yara aldı.Daha sonra Çanakkale cephesinde savaştı.Bir kere daha yaralandı.İki kere savaşta gazi olan Mirliva Osman Fuat efendi Kurtuluş savaşına katılmak istedi. Ankaraya Atatürke mektup yazdı. Fakat bir cevap alamadı.Cumhuriyetten sonra Hanedanla birlikte sürüldü.Atatürk Ona bir mektup yazdı .Mektupta "Üzgünüm istisna yapamadım" diyordu.Osman Fuat efendi aynı zamanda bir sporcu idi.Fenerbahçe kulübününde başkanlığını yapmıştı.


azize-14
Yasaklı
28 Aralık 2014 19:01

Osmanlıda;

2.Abdülhamid han ingiltereden istihbarat amacıyla portsmouth FC kulübünü kurdurtmuştur...


azize-14
Yasaklı
28 Aralık 2014 19:06

Osmanlıda;

dünyadaki ilk toplu iş sözleşmesini yapan devlettir,kütahya şeriyye mahkemesinin 1776 tarihli kararıdır,kütahya vahid paşa kütüphanesinde yer alır..


azize-14
Yasaklı
28 Aralık 2014 19:09

Osmanlıda;

dünyadaki ilk hayvan hastanesi 1800 lerde osmanlıda açılmıştır..


azize-14
Yasaklı
28 Aralık 2014 19:18

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...


kalıntılar
Yasaklı
29 Aralık 2014 00:13

Araplardaki gibi, Osmanlı'da da; KAFA-KOL-EL kesme adetleri vardı. Padişahlar çocuklarını ve kardeşlerlerini bile boğazlatırlardı.

Bizde de, KÖLELİK, CARİYELİK, KUMALIK vardı. Bunlar da Araplara özenti nedeniyledir.

Kızların 6-9 yaşında ve hatta doğar doğmaz kocaya verilmesi adetlerimiz olmuştu.

ATATÜRK, tüm bu melanet işlere son veren bir yiğittir.


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
29 Aralık 2014 08:56

İbni Sina olması gerekir. Batıda Evicenne olarak bilinir. Latinceye tercüme edilmiş kitapları vardır.İbni Sina Cinlerin Mikroplar olduğunu ileri sürmüştür.Klasik İslam anlayışılada uyuşmaz.

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
29 Aralık 2014 09:08

Atatürkün istememesine rağmen,Sırf İsmet paşanın ısrarıyla(Halbuki İsmet paşada onun silah arkadaşıydı.Eşi Kerime hanımefendiyle olan düğününde İsmet paşada oradaydı)Osman Fuat paşa Sürgün hayatını çok büyük mali sıkıntılar içinde yaşamış sefalet çekmiştir.3.sınıf Otellerden parasını ödeyemediği için kapı dışarı edilmişti! 2 .Cihan savaşında Almanlar Libyaya saldırdıklarında Feld Mareşal Rommel Onun Libyadaki direniş taktiklerini uygulamıştır.Bunu bilen İngilizler Paşaya Alamanlara karşı Libyada bir İngiliz birliğine Albay rütbesi ile komuta etmesini istemişlerdi.Paşa onlara şu cevabı verdi"Silah arkadaşlarıma asla Kurşun sıkamam!"Alman generalleri onun Berlin Harp akademisinden arkadaşlarıydı ve 1 .Cihan savaşında onlarlada beraber savaşmıştı.Paşanın o sefaletine rağmen böyle bir cevap vermesi onun ne kadar şerefli bir asker olduğunun en büyük delilidir.1973 yılında Nisde Ebediyete intikal etmiştir. Ruhu revanı şadı handan olsun. Nur içinde yatsın.

yeniceri53, 9 yıl önce

Osmanlının yıkılışında en bilgili en vatanperver Osmanlı şehzadesi Mirliva Osman Fuat efendidir.1895 de doğdu.V Muratın torunudur. V muradın ölümü üzerine Harp Okuluna girdi orayı bitirdi.Daha sonra Berlin harp akademisini bitirdi.Trablusgarba gitti. Orada Yüzbaşı olan Mustafa Kemal Atatürkle tanıştı.Beraber savaştılar.Monduros Mütarekesi üzerine teslim olması gerekiyordu.Osman Fuat efendi teslim olmadı.Fakat Alamanlardan silah ve yiyecek yardımı gelmeyince Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.Fıransızlarda onu İtalyanlara teslim ettiler.Sekiz ay Napolide esir kaldı.Sonra onu serbest bırakdılar.İstanbula geldi Merkez komutanlığı yaptı. Süveyşe savaşmaya gitti.Orada Tekrar Binbaşı olan Atatürkle buluştu. Denizaltıyla dönerken İngilizlerin saldırısına uğradı. Başından yara aldı.Daha sonra Çanakkale cephesinde savaştı.Bir kere daha yaralandı.İki kere savaşta gazi olan Mirliva Osman Fuat efendi Kurtuluş savaşına katılmak istedi. Ankaraya Atatürke mektup yazdı. Fakat bir cevap alamadı.Cumhuriyetten sonra Hanedanla birlikte sürüldü.Atatürk Ona bir mektup yazdı .Mektupta "Üzgünüm istisna yapamadım" diyordu.Osman Fuat efendi aynı zamanda bir sporcu idi.Fenerbahçe kulübününde başkanlığını yapmıştı.


azize-14
Yasaklı
29 Aralık 2014 13:36

Akşemseddin Maddet-ül Hayat" adlı tıp kitabında belirttiği şu neticeye vardı:

Hastalıkların insanlar da teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.

azize-14, 9 yıl önce

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...


kalıntılar
Yasaklı
29 Aralık 2014 13:45

AZZİZE, uydurmayı seviyorsun galiba!..

İslam aleminde 1400 sene boyunca tek bir buluş veya icad, keşif olmamıştır. Sıfır çekildi.


azize-14
Yasaklı
29 Aralık 2014 13:51

Osmanlıda;

saatler

1-Tevhid

2-İlim

3-İrfan

4-Akıl

5-Hikmet

6-İnsan

7-Amel

8-Adl (Adalet)

9-Ahlak

10-Umran

11-İslam

12-Hakk


yeniceri53
Başbakan Müsteşarı
29 Aralık 2014 14:01

İbni Sinadan almışdır.İbni Sina bunları Mikroskop olmadığı için göremesede tahminde bulundu ve kitabında yazdı.

azize-14, 9 yıl önce

Akşemseddin Maddet-ül Hayat" adlı tıp kitabında belirttiği şu neticeye vardı:

Hastalıkların insanlar da teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.


azize-14
Yasaklı
29 Aralık 2014 15:55

Osmanlıda;

Evlerin pencerelerinde bulunan mavi çiçek'bu evde evlilik çağında bekar oğlumuz var ' demektir,adeti delikanlıların sayısıyla paraleldir...


azize-14
Yasaklı
29 Aralık 2014 16:07

Osmanlıda,

bebeği ile vefat eden annelerin mezar taşları

Toplam 215 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Son Haberler

Editörün Seçimi