Editörler : E.Kayı Han
21 Aralık 2014 10:12

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Ben burada bulamadım.Türkiyeden getirteceğim. Hulki Cevizoğlunun Osmanlı kitabı çıkmış.Bu kitapta Tarihçiliği tartışılmayan Prof Dr Halil İnancığın yazdığı piyasada bulunmayan OSMANLIDA İŞRET kitabındaki tüm bigileride Cevizoğlu bu kitabına aktarmış.Tavsiye ederim bilhassa Osmanlı maskesi altında siyasal İslamcı arkadaşlara.

Ha bu arada Abdülhamit hanın icraatlarından biride Saidi Kürdiye Tımarhaneye attırmak olmuş.

21 Aralık 2014 13:17

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

Padişahların başındaki kavuklarda kefenleri sarılı idi,bu her zaman ölümü düşündüklerinin ve ölüme hazırlıklı olduklarının kanıtıdır,'kefeni başında gezer'sözü tamda bu durum için söylenmiştir...

21 Aralık 2014 13:32

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

Kosova aranavutluk bölgesinde dış güçler boş durmuyor,halkı isyana teşvik ediyorlardı,halkın ileri gelenleri saraydan nasihat heyeti istemişti,istanbula giden haber sultana ulaşmadan iyi niyetli olmayan devlet adamlarının da etkisiyle arnavutluka 22 tabur asker gönderilmiş,bu durumu dahada karıştırmıştı,ama sultan reşad olayları iyi analiz edebiliyordu,kosovaya gitmeye karar verdi,yolda saidi nursi hazretlerini ziyaret edip mahiyetine kattı,arnavutluk-kosovaya varıldığında önce sultan 2.muradın kabri ziyaret edildi,sonra hep beraber yüz bin kişi cuma namazı kıldı,padişahın ve saidi nursi hazretlerinin konuşması halkı sakinleştirmiş,22 taburun yapamadığını yapmıştı

21 Aralık 2014 13:45

Sarmaşıkça
Yasaklı

Osmanlı Devleti'nde 36 padişah gelip geçti.

Osman ve Orhan Gazi hariç, 34 padişahın anneleri gavurlardan dönme yabancı cariyelerdi.

Hiçbir padişah Arap kızı almadı. Hiçbiri de Hacc'a gitmedi.

Son Padişah Vahidettin, 16 Kasım 1922 tarihinde İngiliz vatandaşı olup, işgalci İngilizlerle kaçıp gitti. Son Halife Abdulmecid Efendi de İngiliz olmayı kabul etmişti. Her ikisi de, İngiliz vatandaşı olarak vefat ettiler.

21 Aralık 2014 13:45

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

3.osman döneminde,eşkıyalık faaliyetleri yaygınlaşmaya başlamıştı,merhametli padişah bu duruma fazlasıyla üzülmekteydi,zorbalar halka zulüm yapmakta zorla para ve mahsul almaya başlamışlardı,bunun üzerine 3.osman hekimoğlu ali paşayı çağırır,haramzedelere yollar,eşkıyalığı bırakıp miri levend adıyla kurulan birliğe davet eder,bu teklife bir kısmı olumlu cvp verir,bir kısmı vermez,zulümden vazgeçmeyenlere hekimoğlu haddini bildirir,sorun çözülmüş olur.

28 Aralık 2014 11:13

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Yeniçeriler keçeye kılıç sallama talim yaparlardı.Keçe kesilmesi zırhtanda zor bir kumaştır! keçeyi kesen zırhı haydi haydi rahatlıkla keser.Beyin Kılıca muazzam bir sürat vermelidir.Öyleki Düşmanın kellesini savaşta keser ama Kelle yerinde dururdu!" Eğ kafir başını !"dediğinde Yeniçeri Kelle yere düşüverirdi.Keçe kesmekte tereddütlü yani bir gün rahatlıkla keserken diğer gün sebebsiz olarak kesemiyorsa şayet keçeyi. Kışlanın içinde bulunan Bektaşi tekkesine derviş yetişmek üzere verilirlerdi.

Osmanlı akıncılarının ve Orduyu Hümayununu en başında ise DELİLER giderdi. Deliler silah kullanmazlardı.Silahları TOKATLARIYDI.Bir Tokatta bir deli rahatlıkla azgın bir boğayı yıkabilirdi.İşte O meşhur Osmanlı tokadı buradan gelmektedir.

28 Aralık 2014 12:31

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Osmanlının yıkılışında en bilgili en vatanperver Osmanlı şehzadesi Mirliva Osman Fuat efendidir.1895 de doğdu.V Muratın torunudur. V muradın ölümü üzerine Harp Okuluna girdi orayı bitirdi.Daha sonra Berlin harp akademisini bitirdi.Trablusgarba gitti. Orada Yüzbaşı olan Mustafa Kemal Atatürkle tanıştı.Beraber savaştılar.Monduros Mütarekesi üzerine teslim olması gerekiyordu.Osman Fuat efendi teslim olmadı.Fakat Alamanlardan silah ve yiyecek yardımı gelmeyince Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.Fıransızlarda onu İtalyanlara teslim ettiler.Sekiz ay Napolide esir kaldı.Sonra onu serbest bırakdılar.İstanbula geldi Merkez komutanlığı yaptı. Süveyşe savaşmaya gitti.Orada Tekrar Binbaşı olan Atatürkle buluştu. Denizaltıyla dönerken İngilizlerin saldırısına uğradı. Başından yara aldı.Daha sonra Çanakkale cephesinde savaştı.Bir kere daha yaralandı.İki kere savaşta gazi olan Mirliva Osman Fuat efendi Kurtuluş savaşına katılmak istedi. Ankaraya Atatürke mektup yazdı. Fakat bir cevap alamadı.Cumhuriyetten sonra Hanedanla birlikte sürüldü.Atatürk Ona bir mektup yazdı .Mektupta "Üzgünüm istisna yapamadım" diyordu.Osman Fuat efendi aynı zamanda bir sporcu idi.Fenerbahçe kulübününde başkanlığını yapmıştı.

28 Aralık 2014 19:01

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

2.Abdülhamid han ingiltereden istihbarat amacıyla portsmouth FC kulübünü kurdurtmuştur...

28 Aralık 2014 19:06

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

dünyadaki ilk toplu iş sözleşmesini yapan devlettir,kütahya şeriyye mahkemesinin 1776 tarihli kararıdır,kütahya vahid paşa kütüphanesinde yer alır..

28 Aralık 2014 19:09

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

dünyadaki ilk hayvan hastanesi 1800 lerde osmanlıda açılmıştır..

28 Aralık 2014 19:18

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...

29 Aralık 2014 00:13

kalıntılar
Yasaklı

Araplardaki gibi, Osmanlı'da da; KAFA-KOL-EL kesme adetleri vardı. Padişahlar çocuklarını ve kardeşlerlerini bile boğazlatırlardı.

Bizde de, KÖLELİK, CARİYELİK, KUMALIK vardı. Bunlar da Araplara özenti nedeniyledir.

Kızların 6-9 yaşında ve hatta doğar doğmaz kocaya verilmesi adetlerimiz olmuştu.

ATATÜRK, tüm bu melanet işlere son veren bir yiğittir.

29 Aralık 2014 08:56

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

İbni Sina olması gerekir. Batıda Evicenne olarak bilinir. Latinceye tercüme edilmiş kitapları vardır.İbni Sina Cinlerin Mikroplar olduğunu ileri sürmüştür.Klasik İslam anlayışılada uyuşmaz.

29 Aralık 2014 09:08

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Osmanlının yıkılışında en bilgili en vatanperver Osmanlı şehzadesi Mirliva Osman Fuat efendidir.1895 de doğdu.V Muratın torunudur. V muradın ölümü üzerine Harp Okuluna girdi orayı bitirdi.Daha sonra Berlin harp akademisini bitirdi.Trablusgarba gitti. Orada Yüzbaşı olan Mustafa Kemal Atatürkle tanıştı.Beraber savaştılar.Monduros Mütarekesi üzerine teslim olması gerekiyordu.Osman Fuat efendi teslim olmadı.Fakat Alamanlardan silah ve yiyecek yardımı gelmeyince Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.Fıransızlarda onu İtalyanlara teslim ettiler.Sekiz ay Napolide esir kaldı.Sonra onu serbest bırakdılar.İstanbula geldi Merkez komutanlığı yaptı. Süveyşe savaşmaya gitti.Orada Tekrar Binbaşı olan Atatürkle buluştu. Denizaltıyla dönerken İngilizlerin saldırısına uğradı. Başından yara aldı.Daha sonra Çanakkale cephesinde savaştı.Bir kere daha yaralandı.İki kere savaşta gazi olan Mirliva Osman Fuat efendi Kurtuluş savaşına katılmak istedi. Ankaraya Atatürke mektup yazdı. Fakat bir cevap alamadı.Cumhuriyetten sonra Hanedanla birlikte sürüldü.Atatürk Ona bir mektup yazdı .Mektupta "Üzgünüm istisna yapamadım" diyordu.Osman Fuat efendi aynı zamanda bir sporcu idi.Fenerbahçe kulübününde başkanlığını yapmıştı.


yeniceri53, 8 yıl önce - Alıntıya git

Atatürkün istememesine rağmen,Sırf İsmet paşanın ısrarıyla(Halbuki İsmet paşada onun silah arkadaşıydı.Eşi Kerime hanımefendiyle olan düğününde İsmet paşada oradaydı)Osman Fuat paşa Sürgün hayatını çok büyük mali sıkıntılar içinde yaşamış sefalet çekmiştir.3.sınıf Otellerden parasını ödeyemediği için kapı dışarı edilmişti! 2 .Cihan savaşında Almanlar Libyaya saldırdıklarında Feld Mareşal Rommel Onun Libyadaki direniş taktiklerini uygulamıştır.Bunu bilen İngilizler Paşaya Alamanlara karşı Libyada bir İngiliz birliğine Albay rütbesi ile komuta etmesini istemişlerdi.Paşa onlara şu cevabı verdi"Silah arkadaşlarıma asla Kurşun sıkamam!"Alman generalleri onun Berlin Harp akademisinden arkadaşlarıydı ve 1 .Cihan savaşında onlarlada beraber savaşmıştı.Paşanın o sefaletine rağmen böyle bir cevap vermesi onun ne kadar şerefli bir asker olduğunun en büyük delilidir.1973 yılında Nisde Ebediyete intikal etmiştir. Ruhu revanı şadı handan olsun. Nur içinde yatsın.

29 Aralık 2014 13:36

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

mikrobu ilk defa keşfeden fatihin hocası akşemsettin hazretleridir,louis pasteurdan yaklaşık 400 yıl önce maddet-ül hayat adlı eserinde anlatmıştır...


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

Akşemseddin Maddet-ül Hayat" adlı tıp kitabında belirttiği şu neticeye vardı:

Hastalıkların insanlar da teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.

29 Aralık 2014 13:45

kalıntılar
Yasaklı

AZZİZE, uydurmayı seviyorsun galiba!..

İslam aleminde 1400 sene boyunca tek bir buluş veya icad, keşif olmamıştır. Sıfır çekildi.

29 Aralık 2014 13:51

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

saatler

1-Tevhid

2-İlim

3-İrfan

4-Akıl

5-Hikmet

6-İnsan

7-Amel

8-Adl (Adalet)

9-Ahlak

10-Umran

11-İslam

12-Hakk

29 Aralık 2014 14:01

yeniceri53
Başbakan Müsteşarı

Akşemseddin Maddet-ül Hayat" adlı tıp kitabında belirttiği şu neticeye vardı:

Hastalıkların insanlar da teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük, lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.


azize-14, 8 yıl önce - Alıntıya git

İbni Sinadan almışdır.İbni Sina bunları Mikroskop olmadığı için göremesede tahminde bulundu ve kitabında yazdı.

29 Aralık 2014 15:55

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda;

Evlerin pencerelerinde bulunan mavi çiçek'bu evde evlilik çağında bekar oğlumuz var ' demektir,adeti delikanlıların sayısıyla paraleldir...

29 Aralık 2014 16:07

azize-14
Yasaklı

Osmanlıda,

bebeği ile vefat eden annelerin mezar taşları

Toplam 215 mesaj